Hơn 1000 Chương, 《Quỷ Bí Chi Chủ》 Đã Làm Được Những Gì?

Táng Địa | | 5558

Review Huyền huyễn

    Trong cơn thủy triều của hơi nước và máy móc, ai có thể chạm đến phi phàm? Trong màn sương mờ của lịch sử cùng hắc ám, là ai nói bên tai? Ta tỉnh lại từ trong quỷ bí, mở mắt trông thấy thế giới này: Súng ống, đại pháo, cự hạm, tàu bay, máy tính hiệu số; ma dược, xem bói, nguyền rủa, người treo ngược, vật phong ấn. . .

Ánh sáng vẫn chiếu rọi như trước, thần bí chưa hề rời xa.

Đây là một đoạn truyền thuyết về "Ngu giả".

Huy chương

Hơn 1000 Chương, 《Quỷ Bí Chi Chủ》 Đã Làm Được Những Gì?

 • Thành tựu
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 11 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-12-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 11 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-12-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 10 Nguyệt ) Thứ hai 2019-11-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 10 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-11-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 09 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-10-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 09 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-10-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 08 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-09-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 08 Nguyệt ) Thứ hai 2019-09-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 07 Nguyệt ) Thứ hai 2019-08-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 07 Nguyệt ) Hạng bảy 2019-08-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 06 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-07-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 06 Nguyệt ) Hạng tám 2019-07-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2019 Năm 05 Nguyệt ) Hạng chín 2019-06-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 05 Nguyệt ) Hạng năm 2019-06-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 05 Nguyệt ) Thứ hai 2019-06-01
  • Tích lũy thu hoạch được 100 triệu điểm kích 2019-05-18
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2019 Năm 04 Nguyệt ) Hạng mười 2019-05-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 04 Nguyệt ) Hạng bảy 2019-05-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 04 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-05-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2019 Năm 03 Nguyệt ) Thứ tư 2019-04-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 03 Nguyệt ) Hạng bảy 2019-04-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 03 Nguyệt ) Hạng nhất 2019-04-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 02 Nguyệt ) Thứ hai 2019-03-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2019 Năm 02 Nguyệt ) Hạng chín 2019-03-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 02 Nguyệt ) Hạng mười 2019-03-01
  • Tích lũy thu hoạch được 50 vạn cái cất giữ 2019-02-08
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2019 Năm 01 Nguyệt ) Tên thứ ba 2019-02-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2019 Năm 01 Nguyệt ) Tên thứ mười hai 2019-02-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2019 Năm 01 Nguyệt ) Tên thứ mười một 2019-02-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 12 Nguyệt ) Người thứ mười bốn 2019-01-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 12 Nguyệt ) Thứ tư 2019-01-01
  • Tích lũy thu hoạch được 500k vạn điểm kích 2018-12-26
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 11 Nguyệt ) Người thứ mười lăm 2018-12-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 11 Nguyệt ) Tên thứ mười một 2018-12-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 11 Nguyệt ) Tên thứ ba 2018-12-01
  • Tích lũy thu hoạch được 500 vạn tấm phiếu đề cử 2018-11-07
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 10 Nguyệt ) Hạng mười 2018-11-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 10 Nguyệt ) Tên thứ ba 2018-11-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 09 Nguyệt ) Hạng mười 2018-10-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 09 Nguyệt ) Người thứ mười lăm 2018-10-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 09 Nguyệt ) Tên thứ ba 2018-10-01
  • Tích lũy thu hoạch được 30 vạn cái cất giữ 2018-09-14
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 08 Nguyệt ) Người thứ mười lăm 2018-09-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 08 Nguyệt ) Thứ 4 2018-09-01
  • Tích lũy thu hoạch được 2000 vạn điểm kích 2018-08-02
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 07 Nguyệt ) Thứ 4 2018-08-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 07 Nguyệt ) Người thứ mười bốn 2018-08-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 07 Nguyệt ) Tên thứ mười một 2018-08-01
  • Tích lũy thu hoạch được 200 vạn tấm phiếu đề cử 2018-07-04
  • Tích lũy thu hoạch được 1 vạn tấm nguyệt phiếu 2018-07-01
  • Thu được nam nhiều lần bảng nguyệt phiếu (2018 Năm 06 Nguyệt ) Hạng năm 2018-07-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 06 Nguyệt ) Tên thứ mười một 2018-07-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 06 Nguyệt ) Người thứ mười bốn 2018-07-01
  • Tích lũy thu hoạch được 20 vạn cái cất giữ 2018-06-23
  • Tích lũy thu hoạch được 1 trương nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 100 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 500 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 1000 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 3000 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 5000 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 30 tấm nguyệt phiếu 2018-06-20
  • Tích lũy thu hoạch được 1000 vạn điểm kích 2018-06-14
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 05 Nguyệt ) Hạng 9 2018-06-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 05 Nguyệt ) Người thứ mười bốn 2018-06-01
  • Tích lũy thu hoạch được 500 vạn điểm kích 2018-05-30
  • Tích lũy thu hoạch được 100 vạn tấm phiếu đề cử 2018-05-21
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu Bảng điểm tháng (2018 Năm 04 Nguyệt ) Hạng chín 2018-05-01
  • Thu được nam nhiều lần thư hữu danh sách đề cử trong Tháng (2018 Năm 04 Nguyệt ) Người thứ mười lăm 2018-05-01
  • Tích lũy thu hoạch được 50 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-29
  • Tích lũy thu hoạch được 150 vạn điểm kích 2018-04-28
  • Tích lũy thu hoạch được 10 vạn cất giữ 2018-04-23
  • Tích lũy thu hoạch được 30 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-19
  • Tích lũy thu hoạch được 80 vạn điểm kích 2018-04-18
  • Tích lũy thu hoạch được 50 vạn điểm kích 2018-04-13
  • Tích lũy thu hoạch được 15 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-11
  • Tích lũy thu hoạch được 30 vạn điểm kích 2018-04-09
  • Tích lũy thu hoạch được 8 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-07
  • Tích lũy thu hoạch được 5 vạn cất giữ2018-04-07
  • Tích lũy thu hoạch được 3 vạn cất giữ 2018-04-06
  • Tích lũy thu hoạch được 10 vạn điểm kích 2018-04-05
  • Tích lũy thu hoạch được 5 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-05
  • Tích lũy thu hoạch được 5 vạn điểm kích 2018-04-03
  • Tích lũy thu hoạch được 3 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-03
  • Tích lũy thu hoạch được 2 vạn cất giữ 2018-04-03
  • Tích lũy điểm kích phá vạn 2018-04-02
  • Tích lũy thu hoạch được 1 vạn tấm phiếu đề cử 2018-04-02
  • Tích lũy thu hoạch được 1 vạn cất giữ 2018-04-02
  • Tích lũy thu hoạch được 5000 cất giữ 2018-04-01


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

2 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

trích tinh

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

NHỮNG NHÂN VẬT - SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐƯỢC KIM DUNG CẢI BIÊN TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA MÌNH

Có dân mạng nói Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục liên hệ rất gượng ép, là tác giả lâm thời thêm vào?

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần III

Review truyện 1cm Ánh Dương

Cầu Ma: Bỉ Giả Thương Thiên, Cớ Gì Ngươi Khóc?

Lục Địa Kiện Tiên: Mạn đàm chương 749, tra án Thái Tử Phi

Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!

Truyện Tiên Hiệp và Huyền Ảo rất hư vô, mờ mịt... nhưng vì sao người trưởng thành lại yêu thích?

Nhìn xem dân mạng đánh giá 《 Lạn Kha Kỳ Duyên 》 thế nào? Có thể một sách phong thần hay không?

Ẩn Sát — Vương bài sát thủ trọng sinh!

Review Thám Tử Sherlock Holmes

Từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đường lui đi! Hợp đồng mới của Duyệt Văn có lẽ không thể thay đổi.

Review truyện Lấy Chồng Quyền Thế

Review truyện Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử

Ngộ đạo cùng tu đạo, cuối cùng cái nào trọng yếu hơn?

Tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê tâm sự áp lực sáng tác

NGÔN TÌNH: Bạn ấn tượng với nữ chính nào?

Tây Cuồng • Dương Quá

Top những truyện tiên hiệp có main kỳ quái nhất hành tinh

Tóm tắt các thời kỳ trong thế giới Hồng Hoang

DONATE

MOMO: 036 295 8408 | NGUYEN HOANG SON

BIDV: 311 10 00 090 4056 | NGUYEN HOANG SON

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN KẾT

LIÊN HỆ

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện