Kiết Dữ 2 vì sao có thể trở thành lịch sử tưởng tượng đệ nhất nhân?

Táng Địa | | 6948

Tác giả Thông tin

    Giá không lịch sử (lịch sử tưởng tượng) là một thể loại khá được yêu thích dành cho những lão mọt sách gặp bình cảnh, tiểu thuyết này nương tựa theo phong phú lịch sử tri thức, xuất sắc hành văn, dùng tiểu thuyết đem lịch sử một lần nữa suy diễn, một lần nữa xây dựng, làm cho người đọc cảm nhận được nhẹ nhàng sảng khoái.

Kiết Dữ 2 vì sao có thể trở thành lịch sử tưởng tượng đệ nhất nhân?

    Cho đến nay được rất nhiều đọc giả công nhận Giá không lịch sử chính là Kiết Dữ 2. Rất nhiều người cho rằng đây là trời sinh thiên phú nhưng trong một lần phỏng vấn Kiết Dữ 2 cho biết:

    "Vì viết Đường Chuyên ta xem ròng rã ba năm Đường sử, là nghiên cứu sâu đọc, vì Đại Tống Trí Tuệ, Ngân Hồ, ta xem bốn năm Tống sử! Vì Hán Hương, ta lại nhìn hai năm Hán sử! Nếu ta lúc đi học có sức lực này, ta coi là Thanh Hoa Bắc Đại không phải vấn đề gì!"
    Bởi vậy có thể thấy được Kiết Dữ 2 đại thần vì viết sách ròng rã xem 9 năm sách sử mới có thể viết ra nhiều như vậy kinh điển, nghị lực như thế cũng không phải bình thường người có thể đạt tới, mà lại Kiết Dữ 2 chẳng qua là một cái bình thường trường đại học tốt nghiệp, cũng không là hệ lịch sử cao tài sinh, hắn có thể đạt đến địa vị hôm nay hoàn toàn ở tại kiên trì cùng chăm chỉ, lại thêm một chút thiên phú, mới có thể trở thành Giá không lịch sử đệ nhất nhân.
.
KOL.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Từ khóa: chưa cập nhật

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Test bản 2.00000000000000000000000000

4 năm trước

Vô Danh Tăng

Vô Danh Tăng

Ta đi ngang qua đây và để lại một tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok