Kinh Dịch Càn Khôn Bát Nại Bà

Đại Lão Thiên | | 325

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Vương triều tranh bá

Chí Thay Văn Vương! Làm ra Kinh Dịch, được dụng của Thiên Địa nên Càn Khôn giao làm Thái, Khảm Ly giao làm ký tế.

Càn sinh ở Tý, Khôn sinh tại Ngọ, Khảm kết thúc ở Dần, Ly về cuối Thân, dùng làm ứng của thời. Đặt Càn ở Tây Bắc, thoái Khôn về Tây Nam. Trưởng Tử Dụng Sự mà Trưởng Nữ thay Mẫu. Khôn Ly được vị, Đoài Cấn làm chẵn, lấy làm ứng Địa của Phương, nên các bậc Vương Giả phải hiểu phép tắc thật thấu đáo như vậy.

Càn Khôn là gốc của Thiên Địa, Ly Khảm là dụng của Thiên Địa, vì vậy nên Dịch mở đầu ở Càn Khôn, giữa là Ly Khảm, cuối cùng ở ký, vị tế, Thái, Bỉ ở giữa thượng kinh, hàm hằng là đầu của hạ kinh, nhưng đều nói về dụng.

Khôn thống 3 nữ ở Tây Nam, Càn thống 3 nam ở Đông Bắc. Thượng kinh khởi đầu từ 3, hạ kinh kết thúc ở 4, nhưng đều là nghĩa của giao thái, vậy nên dịch là dụng. Càn dụng 9, Khôn dụng 6, đại diễn dụng 49, chỉ có tiềm long là không dụng.

Dụng thực lớn thay! Ta như thấy được tâm của Thánh nhân vậy!

Đạo sinh thiên, thiên sinh địa, đến khi công thành thì bản thân tự thoái (vì để con nối dõi nên nhường vị), do đó Càn thoái 1 vị. Càn Khôn giao mà làm thái, biến thì làm tạp quẻ. Càn Khôn Khảm Ly làm thượng thiên của dụng. Đoài, Cấn Tôn Chấn làm hạ thiên của dụng. Thuận, trung phu đại quá, tiểu quá làm nhị thiên của chính. Dịch gọi là 1 âm, 1 dương.

Chấn, Đoài, bắt đầu giao nên đương với sớm tối của vị Ly Khảm giao đến cực thì đương với Tý Ngọ của vị, Tốn Cấn tuy chẳng giao nhưng âm dương vẫn tạp nên đương ở giữa dụng, nên lệch vị. Càn Khôn thuần âm dương, nên đương với bất dụng của vị. Càn Khôn dọc mà lục tử ngang, đó là gốc của dịch, Chấn Đoái ngang, mà 6 quẻ dọc, đó là dụng của dịch.

Tượng khởi ở hình, Số khởi ở chất, danh khởi ở ngôn, ý khởi ở dụng. Số của Thiên hạ xuất từ lý, rời lý ra thì nhập vào thuật.

Người đời lấy số nhập vào thuật nên thường thất lý. Việc của Thiên hạ đều lấy đạo mà suy thì vui vẻ, buồn phiền không thể đến.

Thiên là: dương ở Nam, âm tại Bắc. Địa là: dương ở Bắc, âm tại Nam, con người dương là trên, âm là dưới, khi giao thì dương xuống âm lên.

Thiên dùng lý để hiểu chứ không phải dùng hình để biết, đó đều là thuật của Thiên, vậy dùng dình mà hiểu được Thiên chăng?

Thần là số 12, Nhật Nguyệt giao hội gọi là Thần, Thần là thể của Thiên, thể của Thiên là vô vật của Khí. Tinh, Nghĩa nhập thần dùng để đặt dụng, không có Tinh, Nghĩa thì không thể nhập Thần, lại càng không thể đặt dụng.

Muốn tu trị đạo, thì phải thông biến mà không câu nệ, như mùa xuân không thể chấp lệnh của mùa đông.

Dương sô 1, diễn ra làm 10; 10 là thiên can, âm số 2 diễn thành 12 làm địa chi, và 12 tháng.

Nguyên, hanh, lợi, trinh, của Đức đều bao gồm sự cát, hung, hối, lận, tuy hành đức, nhưng nếu trái với thời thi cũng hung.

Sơ với Thượng đồng nhất, nhưng thượng kháng chẳng bằng sơ của tiến.

2 với 5 là đồng, nhưng 2 của âm trung không thể bằng 5 của dương trung.

3 và 4 cũng đồng, nhưng 3 có vị trí dưới quẻ của thượng nên chẳng bằng 4 ở gần quân.

 Từ khóa: kinh dịch

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hoang Bại

dục thần Hoang Bại

Quá thâm sâu, quá huyền diệu đa ta đạo hữu.

3 tháng trước


Đại Lão Thiên

Đại Lão Thiên

chân mệnh

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Nói một chút về tác giả Ngã Hội Tu Không Điều Trứ cùng với sách mới

Sơ lược Vũ Động Càn Khôn

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Quốc sư 7 loại nhân cách, ngươi thích cái nào?

Đế Bá: Phân tích đánh giá hệ thống chiến lực kỷ nguyên trước và kỷ nguyên hiện tại!

Dược Thiên Sầu: Một vị đại thần điệu thấp, an an tĩnh tĩnh viết sách

Yêu Yêu kinh điển trích lời

Năm đó Tiên Hiệp xuống dốc, ai còn nhớ đến tám quyển tiên hiệp kinh điển, Chanh Qua đều đánh giá cao

Cổ Chân Nhân: Danh Sách Cổ Trùng Phần Cuối

Sơ lược Bàn Long

An Lâm (nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên)

Hình tượng nhân vật — Phần 2.1

Kiểm kê các tình tiết tinh diệu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, bút lực thâm hậu mới có thể làm được

TẠI SAO CỤ KIM CÓ CÁI NHÌN KHÔNG MẤY THIỆN CẢM VỚI MẬT TÔNG.

VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?

Hơn 1000 Chương, 《Quỷ Bí Chi Chủ》 Đã Làm Được Những Gì?

Số liệu năm 2015, thái giám cùng đuôi nát khủng bố như vậy?

Năm tổ hợp ấn tượng nhất trong văn học mạng!

Phong cách đa dạng, nghiêm túc nhưng không mất vui vẻ... Sách của Duyên Phận 0 thế nào?

Dân mạng đánh giá tiểu thuyết Xích Tâm Tuần Thiên thế nào?

Thể loại Tiên hiệp từ đâu mà có, qua bao nhiêu năm nó đã thay đổi như thế nào?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện