Lâm Bắc Phàm - Sơ lược thông tin cơ bản truyện Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo

Lâm Bắc Phàm | | 2115

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Sảng văn

~ Main: Lâm Bắc Phàm.

~ Hack: Nguyên Thần Ký Thác Thiên Đạo.

+ Hỗn Độn Châu: Linh khí khôi phục thế giới.

+ Vô Tự Thiên Thư:

1. Minh Ngộ Vạn Lý: Phù Văn.

2. Thông Hiểu Vạn Tượng: Dị Tượng.

3. Dung Nạp Vạn Pháp: Pháp Tắc.

4. Nắm Giữ Vạn Biến: Khai sáng Quy Tắc Bản Nguyên.

+ Trọng lập quy tắc.

~ Nắm giữ: Hải Thị Thận Lâu (Thời Không Lâu -> Vạn Giới Lâu), ...

~ Đặc biệt: Thân Thể Hoá Phù, Hư Không Hoạ Phù, ...

~ Sáng tạo: Nguyên Khí, Thế Giới, ...

~ Cấp bậc thế giới: Phổ thông thế giới, Tiểu Thiên thế giới, Trung Thiên thế giới, Đại Thiên thế giới.

+ Sơ đẳng, Trung đẳng, Cao đẳng, Đỉnh cấp.

+ Cao đẳng Trung Thiên: Phổ thông Chí Tôn.

~ Thần thông: Tra Thiên Quan Địa, Trích Tinh Cầm Nguyệt, Chưởng Trung Thế Giới -> Chưởng Trung Vạn Giới, Tịch Diệt Vô Lượng, (Đại Hải Vô Lượng, Cửu Bí, ... = lấy được từ Vạn Năng Hệ Thống), Tuế Nguyệt Chi Khu, Sát Na Ngàn Năm, Thời Quang Hồi Tố, Pháp Tắc Chi Thương, Nghịch Chuyển Âm Dương Càn Khôn, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, ...

~ Thể nội thế giới: Chí Tôn chiến trường, Thần Ma chiến trường, ...

~ Vật phẩm: Thôn Thiên Ma Quán, Vận Mệnh La Bàn, Hỗn Nguyên Tiên Đồ, Thanh Bình Kiếm, Tru Thần Kiếm, Nguyên Đồ, A Tỵ, Nghiệp Hoả Hồng Liên, ...

~ Dị hoả: Quang Minh Diễm, ...

~ Linh khí khôi phục:

1. Lần 1: Toàn cầu dị biến.

2. Lần 2 + Lần 3: Mang nhân vật thế giới khác thiên kiêu.

+ Tôn Tiểu Hồng, Lý Tầm Hoan, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Tiêu Phong, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Trương Tam Phong, Đạt Ma Tổ Sư, Tiêu Dao Tử, Hoàng Thường Lão Tổ, Quỳ Hoa Lão Tổ, ...

3. Lần 4: Mang đến Na Tra, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Tiểu Niếp Niếp, Ngao Bính, Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, Trần Bắc Huyền, Tiểu Vũ, Đường Tam, Hàn Lập, Songoku, Lang Minh, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Lý Ức Như, ...

+ Liên tiếp các bí cảnh nắm giữ nhiều loại hệ thống tu luyện.

4. Lần 5: Dung hợp Già Thiên thế giới.

5. Lần 6: Dung hợp Đại Chúa Tể thế giới.

6. Lần 7: Dung hợp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thế giới.

7. Lần 8: Dung hợp Thôn Phệ Tinh Không thế giới.

8. Lần 9: Dung Hợp Tinh Thần Biến thế giới.

9. Lần 10: Dung hợp Thiên Đạo Đồ Thư Quán thế giới.

 

~ Cảnh giới: Nhất giai -> Cửu Giai.

1. Phàm Nhân (Linh Phù/ Phổ thông Player).

+ Nhất Giai -> Cửu Giai.

2. Siêu Phàm (Đại Cao Thủ/ Đại Yêu/ Đại Man/ Siêu Linh Phù/ Game thủ chuyên nghiệp/ Đại Nho) (Thất Giai -> Cửu Giai: Đỉnh Cấp Đại Yêu/ Đại Man..)

+ Nhất Giai.

+ Nhị Giai. 

+ Tam Giai (Tu chân: Kim Đan).

+ Tứ Giai.

+ Ngũ Giai.

+ Lục Giai.

+ Thất Giai (Đấu khí: Đấu Hoàng)

+ Bát Giai.

+ Cửu Giai (Tu chân: Phân Thần/ Đấu khí: Đấu Tông)

3. Thiên Nhân (Thiên Linh Phù):

+ Nhất Giai -> Tam Giai (Tôn Giả/ Yêu Vương/ Man Vương/ Ma Vương/ Trò Chơi Đại Thần/ Bán Thánh/ Thánh Nhân Vương/ Đấu Tôn/ Chuyển Luân/ Chí Tôn/ Thần Quan/ Bán Thánh/ Thiên Nhân/ Thông Thiên/ Vực Chủ)

+ Tứ Giai -> Lục Giai (Đại Tôn Giả/ Yêu Hoàng/ Man Hoàng/ Ma Hoàng/ Quản Lý Giả/ Á Thánh/ Chuẩn Đế/ Đấu Thánh/ Luân Hồi/ Địa Chí Tôn/ Thần Chủ/ Thánh Nhân/ Thánh Nhân/ Tiểu Lục Đạo Chủ/ Giới Chủ)

+ Thất Giai -> Cửu Giai (Chí Tôn/ Yêu Đế/ Man Đế/ Ma Đế/ Trò Chơi Chí Tôn/ Thánh Nhân/ Đại Đế/ Đấu Đế/ Tổ Cảnh/ Thiên Chí Tôn/ Thần Vương/ Khai Thiên/ Sơ Kiến Đạo Giả/ Nghịch Thiên Cấp/ Bất Hủ)

4. Thần Ma: (Hi hữu kéo theo thế giới tấn cấp) Phổ thông, Kiệt xuất, Cự đầu, Vô thượng.

+ Hậu Thiên Thần Ma (Thần Ma/ Yêu Chủ/ Man Thần/ Ma Chủ/ Chi Thần/ Chủ Thần/ Sở Trưởng/ Cục Trưởng/ Tà Thần/ Hồng Trần Tiên/ Chân Tiên/ Chúa Tể/ Tạo Hoá/ Hồng Mông/ Chân Tiên/ Thiên Đạo)

• Nhất Giai: Thôn Phệ (Vũ Trụ Tôn Giả)

• Nhị Giai: Thôn Phệ (Vũ Trụ Chi Chủ)

• Tam Giai: Thôn Phệ (Vũ Trụ Chí Cường Giả Chân Thần)

+ Tiên Thiên Thần Ma (Thay đổi huyết mạch)

• Tứ Giai (Cự Đầu): Hồng Hoang (Kim Tiên), Hoàn Mỹ (Tiên Vương), Thôn Phệ (Hỗn Độn Chúa Tể Xưng Thánh).

• Ngũ Giai (Siêu Cấp Cự Đầu): Hồng Hoang (Thái Ất Kim Tiên), Hoàn Mỹ (Chuẩn Tiên Đế), Thôn Phệ (Thần Vương).

• Lục Giai (Vô Thượng Cự Đầu): Hồng Hoang (Đại La Kim Tiên), Hoàn Mỹ (Tiên Đế), Thôn Phệ (Hồn Nguyên).

(Lục Giai cực hạn: Hồng Hoang Chuẩn Thánh)

+ Hỗn Độn Thần Ma:

• Thất Giai -> Cửu Giai: Hồng Hoang (Thánh Nhân), Hoàn Mỹ (Tế Đạo), Thôn Phệ (Lãnh Chúa).

(Cửu Giai cực hạn: Chuẩn Siêu Thoát)

5. Siêu Thoát.

 

~ Thân phận: Lâm chi ốc phù sư, Dạ Ma, Lâm Phó Viện Trưởng, Lâm Lão Sư, Thời Không Lâu Chủ, Tình Thánh, Tiểu Phàm Nhân, Lão Bản, Dị Nhân Đạo Tặc, Phù Sư Viện Viện Trưởng, Chí Tôn, Lâm Viện Trưởng, Nhân Tộc Chí Tôn, Phù Tôn, Hệ Thống Quản Gia, Viêm Võ Đế, Thánh Võ Viêm Đế, Kiều Bích La Điện Hạ, Phụ Thần, Thiên Đạo, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phù Văn Chí Tôn, Boss, Minh Tinh Lão Sư, Cá Ướp Muối Chí Tôn, Thần Ma, Thế Giới Cộng Chủ, Đào Bảo Thương Thành Thành Chủ đời thứ hai, Thánh Nhân, Ngoan Nhân ca ca, Người dẫn đạo Thái Dương Thánh Hoàng, Thần bí nhân đạp Bất Tử Thiên Hoàng xuống thế gian, Người bù đắp Cửu Bí, Vạn Cổ Đệ Nhất Mỹ Nhân, Bất Hủ Vương An Lan, Bạch Dạ, Tiểu Thâu, Mỹ Nam Tử, Phật Tổ Baba, Quỳnh Hoa Tiên Nhân, Vô Lượng Kim Thân Phật, Hỗn Độn Thần Ma, Vạn Giới Cộng Chủ, Siêu Thoát Giả.

~ Thân nhân: Lâm Đạo Văn/ Lâm Chính Đạo (Gia Gia nuôi).

~ Nữ nhân: Lâm Vi Vi, Bạch Thanh Thanh, Huyết Sắc Vi, Lý Tử Thanh, An Khả Hân, Võ Phinh Đình, Từ Yên Nhiên, Mộc Li, Lệ Thắng Nam, Tuyết Khinh Mi, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương.

~ Mập mờ: La Cẩm, Triệu Kỳ Nhi.

~ Sủng vật: Gấu Trúc.

~ Thủ hộ linh: Thiên Sứ Ariana.

~ Tinh linh: Lilith.

~ Muội muội: Giang Mai Mai, Ngoan Nhân Đại Đế.

 

~ Khí vận chi nhân:

1. La Thiên Quân: Cường giả thế giới khác trọng sinh.

+ Kiếm Khí -> Kiếm Tâm -> Kiếm Đạo -> Kiếm Tôn.

2. Kim Bất Hoán: Thần Hào Hệ Thống.

3. An Khả Hân: Trọng sinh giả.

4. Bạch Thanh Thanh: Trù Thần Hệ Thống.

5. Lâm Vi Vi: Thần bí thể chất.

6. Huyết Sắc Vi: Thể chất đặc thù.

7. Chu Nhiên: Lão Gia Gia Luyện Khí Lưu.

8. Tô Ninh: Vạn Giới Liêu Thiên Quần.

9. Từ Yên Nhiên: Thiên sinh Đạo Thể.

10. Lý Mạn Thanh: Khoa Kỹ thế giới xuyên việt giả.

11. La Bá Nạp: Ma Bình (Thôn Thiên Ma Quán - Đế binh của Ngoan Nhân Đại Đế dùng phương thức này đưa cho Lâm Bắc Phàm nhằm mong chiếu cố Tiểu Niếp Niếp).

12. Đoạn Sơn Hà: Đấu Chiến Hệ Thống.

13. Triệu Bắc Lưu: Triệu Hoán Sư Hệ Thống.

14. Bôn Lôi: Luân Hồi Giả.

15. Kim Thiểm Thiểm: Trang Bức Hệ Thống.

16. A Huy: Trực Bá Hệ Thống.

17. Huyết Trường Không: Siêu Cấp Học Bá Hệ Thống.

18. Quang Minh: Đại Phản Phái Hệ Thống.

19. Na Tra: Ma Đồng Na Tra.

20. Tiêu Viêm: Đấu Phá Thương Khung.

21. Lý Tử Thanh: Thiên Hoàng Cự Tinh Hệ Thống.

22. Sở Vân Phi: Văn Hào Hệ Thống.

23. Diệp Phàm: Già Thiên.

24. Tiểu Niếp Niếp: Già Thiên.

25. Bành Tiểu Soái: Trọng sinh thành Sinh Mệnh Chi Thụ.

26. Hồ Nghiễm Sinh: Con mắt biến dị.

27. Lilith: Ma Pháp toàn hệ Tinh Linh.

28. Chu Dịch: Siêu Cấp Não Động Hệ Thống.

+ Đặc biệt: Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Xích Đế Hán Cao Tổ Lưu Bang, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Võ Hầu Gia Cát Khổng Minh, Chiến Thần Lữ Bố, Võ Thánh Quan Vũ, Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, Hoàng Cân Khởi Nghĩa Trương Giác, Thân Công Báo.

29. Ngô Tà: Thần Cấp Trộm Mộ Hệ Thống.

30. Diệp Khuynh Thành: Siêu Cấp Ngụy Nương Hệ Thống.

31. Gấu Trúc: Siêu Cấp Vận Khí.

32. Lưu Phong: Siêu Cấp Thành Chủ Hệ Thống.

33. Trần Bắc Huyền: Trọng Sinh Đô Thị Tiên Tôn.

34. Bạch Hổ: Tối Cường Yêu Đế Hệ Thống.

35. Tiểu Vũ: Đấu La Đại Lục.

37. Hàn Tiểu Manh: Manh Oa cũng Nghịch Thiên Hệ Thống.

38. Mã Đông Lai: Tối Cường Sư Tôn Hệ Thống.

38. Nhiếp Tu Đạo: Vọng Khí Thuật.

39. Phương Chính: Trừ Gian Diệt Ác Hệ Thống.

40. Hà Tu Văn: Siêu Cấp Thần Thám Hệ Thống.

41. Đường Tam: Đấu La Đại Lục.

42. Ninh Vô Thương: Đoạt xác cường giả.

43. Lệ Thắng Nam: Siêu Cấp Cẩu Tử Hệ Thống.

44. Triệu Bất Thuận: Biến Thân Quái Vật Hệ Thống.

45. Ngân Xán Xán: Đụng Yêu Liền Biến Cường Hệ Thống.

46. Đồng Quang Quang: Phong Cuồng Tác Tử Hệ Thống.

47. Chu Đại Đảm: Cự Nhân + Khổng lồ sức khôi phục.

48. Hàn Lập: Phàm Nhân Tu Tiên.

49. La Á Địch: Bảo Rương Hệ Thống.

50. Vương Trường An: Tiểu Bạch Kiểm Hệ Thống + Cự Tuyệt Liền Biến Cường Hệ Thống (Lâm Bắc Phàm).

51. Võ Phinh Đình: Tinh Thần lực biến dị.

52. Vương Hạo Thiên: Trò Chơi đại thần.

53. Songoku: Dragonball.

54. Ariana: Thiên Sứ NPC trò chơi.

55. Lưu Kiến: Cơ trưởng bình thường.

56. Chi Phúc Bảo: Vạn Giới Đào Bảo Thương.

57. Lang Minh: Phong Ngữ Chú.

58. Lưu Vạn Lý: Cá Chình Điện phân thân.

59. Hứa Dương: Mở Bình Liền Biến Mạnh Hệ Thống.

60. Giang Hạo: Linh Thực Không Gian.

61. Sở Ca: Săn Giết Nhân Vật Chính Hệ Thống.

62. Hoả Dương: Trọng sinh mang theo tinh cầu.

63. Mộc Li: Man Mộc tộc tiểu công chúa.

64. Cố Thành: Tuyển Chọn Hệ Thống.

65. Trầm Đông: Phục Chế Không Gian.

66. Hoàng Nhất Bạch: Siêu Cấp Độc Nãi.

67. Xuyên Việt Giả Sự Vụ Sở.

68. Trò Chơi thế giới.

69. Mạc Hàn: Số 8 Hiệu Cầm Đồ.

70. Lâm Bắc Phàm: Vạn Năng Hệ Thống (Hệ Thống Quản Lý Cục)

+ Hệ thống con: Bại Gia Hệ Thống, Đọc Sách Liền Biến Cường Hệ Thống, Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống.

71. Hệ Thống Quản Lý Cục.

72. Ma Giới.

73. Khô Lâu Đại Đế: Xuyên không thành tiểu khô lâu.

74. Ngô Địch: Ức Vạn Lần Thiên Phú Hệ Thống.

75. Luân Hồi Điện.

76. Phương Vân: Kỳ Thư Thiên Địa.

77. Hoàng Du Long: Vạn Giới Chuyển Phát Nhanh Hệ Thống.

78. Tuyết Khinh Mi: Văn Đạo thế giới thiên tài.

79. Hồng: Hồng Man Đế chuyển thế + Đánh Quái Thăng Cấp Hệ Thống (Lâm Bắc Phàm)

80. Giang Mai Mai: Lâm Bắc Phàm.

81. Thanh Mộc: Thần Thể.

82. Tả Thần: Thần Thể.

83. Thái Hư: Thần Khí.

84. Yến Xích Hà: Tín Ngưỡng bí cảnh.

85. Hách Nhân: Xuyên việt tiểu hoà thượng.

86. La Cẩm: Linh hồn biến thành Thiên Đạo.

87. Dương Quan: Vạn Giới Bạo Binh Hệ Thống.

88. Vương Kiến Sơn: Vạn Giới Bao Công Hệ Thống.

89. Từ Thánh: Tổ Tông Mô Phỏng Hệ Thống.

90. Thái Thượng Lão Tử: Hồng Hoang.

91. Nguyên Thủy Thiên Tôn: Hồng Hoang.

92. Thông Thiên Giáo Chủ: Hồng Hoang.

93. Tây Phương Tiếp Dẫn: Hồng Hoang.

94. Nữ Oa Nương Nương: Hồng Hoang.

95. Triệu Kỳ Nhi: Chủ Thần thần cách.

96. Loạn Mã: Cơ duyên biến ngụy nương.

97. Trần Hàng: Dị năng xuyên việt vạn giới.

98. Đại Bảo Kiếm: Bị đánh liền biến cường.

99. Dương Cừu Lý Thuần Cương: Tuyết Trung Hãn Đao Hành.

100. Lâm Động: Đại Chúa Tể.

101. Bình Tâm Nương Nương: Hồng Hoang.

102. Ngụy Lai: Không trọn vẹn thời gian pháp tắc xuyên việt quá khứ.

103. Vũ Pháp Thiên Nữ.

104. Cửu U Đệ Nhất Thiếu: Dị Thế Tà Quân.

105. Tà Quân Quân Mạc Tà: Dị Thế Tà Quân.

106. QQ Chi Thần.

107. Quách Khúc: Không trọn vẹn thời gian pháp tắc nghe chuyện tương lai.

108. Thần Nam: Thần Mộ.

109. Sở Dương: Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên.

110. Tần Sảng: Thần Cấp Đóng Vai Hệ Thống + Luân Hồi Giả.

111. Hạ Bình: Khí Người Hệ Thống.

112. Hạo Thiên Thượng Đế: Hồng Hoang.

113. Lý Trường Sinh: Thường thường không có gì lạ đại sư huynh.

114. Hứa An: An Lan đế tộc hậu nhân.

115. Tôn Ngộ Không: Hồng Hoang.

116. Na Tra: Hồng Hoang.

117. Minh Hà Lão Tổ: Hồng Hoang.

118. Luân Hồi Ma Thần.

119. Sở Phong: Thánh Khư.

120. Hồng Quân: Hồng Hoang.

121. Lâm Bắc Phàm: Thần Cấp Bật Hack Hệ Thống (Ta Nhân Vật Chính Kim Thủ Chỉ).

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Từ khóa: lâm bắc phàm

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok