Lan Nhược Tiên Duyên cảnh giới tu luyện

Lục nhãn | | 5372

Review Tiên hiệp

Đường nhỏ du du diêu diêu, trời xanh phiêu phiêu miểu miểu.

Một ngày chuyển thân quay đầu, đã ở chín tầng Vân Tiêu.

---

Tỉnh lại sau giấc ngủ, người tại núi sâu chùa cổ, trước mắt cổ phật thanh đăng.

Ngoài núi Đằng Giao muốn hóa rồng, nhân gian Đế Hoàng vọng trường sinh.

Bể khổ mênh mông, độ người khó, độ mình lại thêm khó.

Muốn cầu vô song pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh!

Cảnh giới

Luyện Khí: điều tức, đạo dẫn, hành khí, rèn luyện tự thân chi tinh khí, tu hành bắt đầu.

Ngộ Đạo: minh ngộ tu hành chi đạo lý, kiến đạo phương tu đạo. Chân chính tu hành nhập môn.

Thông Huyền: đạo làm gốc, pháp vi dụng, đạo đến chỗ huyền diệu, có thể biết thần thông, tu hành dần dần sâu, tựa như khúc kính tĩnh mịch.

Tham Thiên: tu hành cao thâm, lĩnh hội Thiên Cơ một tuyến.

Nhân Tiên: phá tự thân gông cùm xiềng xích, cởi nhục thể phàm thai, siêu phàm thoát tục, lên trời xuống đất, diệu pháp thông thần, thọ ngàn năm bên trên!

Nhân Tiên bên trên?

 

 

 


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lục nhãn

Lục nhãn

khấu cung

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thiết lập thế giới

Nạp Lan Nhược Thủy (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Mộ)

Nói một chút tiểu thuyết thái giám khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc!

Dạ Mệnh Danh Thuật: Thời gian cuối cùng của Khánh Trần?

Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 1

Lý giải một chút về thể loại hệ thống!

Tổng quan về thể loại tiên hiệp

Phỏng vấn Mộng Nhập Hồng Hoang: Vì cưới vợ mà viết tiểu thuyết

Văn học mạng Đào Cốc Lục Tiên gồm những ai?

Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2

Đề cử 5 quyển tiểu thuyết linh dị không kém 《 Ma Thổi Đèn 》 bao nhiêu.

Đế Bá: Tám chủ đề thảo luận nhiều nhất trong Đế Bá!

Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Lý Hồng Thiên

Hướng Dẫn Sáng Tác: Tổng Kết 34 Đầu Kinh Nghiệm Sáng Tác Tiểu Thuyết Mạng!

Thể loại Lịch Sử xuyên không liệu có chết như Mạt Thế.

Một bộ phận kịch bản đại cương tiểu thuyết Tối Cường Khí Thiếu

Lâm Lôi ghi chép đối chiến

Hoàn Mỹ Thế giới đẹp không?

Kiết Dữ 2 chia sẻ lý luận sáng tác lịch sử cùng lịch sử truyền kỳ

Thần Đạo Đan Tôn: Lăng Hàn tính cách thế nào? Hậu cung có nhiều không?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP