Luyện Khí 10 Vạn Năm: Vì sao Từ Dương trải qua 10 vạn năm vẫn không cách nào đột phá Luyện Khí kỳ?

Táng Địa | | 10285

Tin tức Tiên hiệp Nhiệt huyết Vô địch

    # Luyện Khí 10 Vạn Năm

    Đối người bình thường tới nói, Luyện Khí kỳ chỉ cần tu đến chín tầng liền có thể Trúc Cơ, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhiều lắm là mười tầng viên mãn để làm chắc cơ sở. Mà Từ Dương lại tại Luyện Khí kỳ bị vây mười vạn năm, càng là tu đến luyện khí thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín tầng.

    Nguyên nhân chủ yếu này, vẫn là Từ Dương đi lên một đầu cùng truyền thống tu sĩ hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Nếu như nói truyền thống tu sĩ tu chính là Tiên, kia Từ Dương muốn tu liền thế giới chi đạo.

 

 

    Từ Dương tại Luyện Khí kỳ lắng đọng mười vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cũng là bởi vì hắn chỉ biết là tích lũy, mà không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Mười vạn năm bên trong, Từ Dương không ngừng hấp thu đủ loại thiên địa bản nguyên, đến gia tăng mình tích lũy, hi vọng lượng biến có thể gây nên chất biến. Mặc dù lượng tích lũy, để Từ Dương trở nên gần như vô địch, mặt ngoài chỉ là Luyện Khí kỳ, liền có thể miểu sát Kim Đan Nguyên Anh cao thủ, nhưng cảnh giới bên trên cũng không có lấy được đột phá.

    Truyền thống tu sĩ, luyện khí đằng sau liền Trúc Cơ, nhưng Từ Dương nếu như hướng về Trúc Cơ đi cố gắng, vậy hắn là tuyệt đối không thể đạt tới Trúc Cơ kỳ, bởi vì Trúc Cơ cùng hắn một chút xíu quan hệ đều không có. Cho nên hắn Luyện Khí kỳ cuối cùng dừng lại tại thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín tầng, mà chỉ cần phóng ra một bước cuối cùng, vượt qua tầng cuối cùng, Từ Dương liền có thể đạt đến hoàn mỹ, đột phá Luyện Khí kỳ.

    Mà bước cuối cùng này, Từ Dương vẫn là tại Thánh Hồn Học Viện Tàng Thư Lâu, trải qua Phượng Hoàng tộc đại năng chỉ điểm, mới khám phá mê vụ, tìm được phương hướng. Cuối cùng này một tầng, chính là muốn cầu Từ Dương phản phác quy chân, đem mình tất cả tích lũy, tại trong tâm hải trả về thiên địa, đi diễn hóa một cái thế giới chân thật. Trong thế giới này, Từ Dương chính là chúa tể, hết thảy đều từ Từ Dương thiết lập, phân âm dương, hóa càn khôn, thế gian vạn vật đều hoà vào Từ Dương trong hai tay, sinh mệnh, pháp tắc đều từ Từ Dương nhất niệm mà sinh.

    Khi Từ Dương thế giới này bắt đầu vận chuyển thời điểm, hắn liền đạt tới Luyện Khí kỳ điểm cuối cùng, đồng thời, đây cũng là hắn đến tiếp sau tu hành điểm xuất phát, làm sao để một phương thế giới này hướng tới hoàn mỹ, còn cần hắn chậm rãi thăm dò.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lý Thất Dạ

khấu cung Lý Thất Dạ

không biết khi nào lên trúc cơ thật là mong đợi

một năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok