Lý Thất Dạ

Ngũ Điểm Văn | 2019-09-28 | 49167

lý thất dạ

Tác phẩm: Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thông tin cơ bản

— Tên: Lý Thất Dạ - 李七夜

— Tên khác: Âm Nha, Thần Nha, thiếu gia, Thánh Sư, Đế Sư, Tiên Đế đạo sư, Cửu Giới đồ tể, đệ nhất hung nhân, hắc thủ sau màn, vạn cổ đệ nhất đế, vạn cổ đệ nhất tổ.

— Biệt danh: Bảy bò, Lee Seven Night, anh bảy, Lý Một Tỷ

— Tuổi: Không thể đong đếm.

Hình tượng nhân vật

— Tính cách: Kiên trì, không lùi bước, không nhân từ với địch, bao che người bên cạnh. Thường hay "cảm khái".

— Đạo tâm: cực kỳ kiên định, không gì có thể lay chuyển.

— Lý do sống: Diệt lão tặc thiên.

— Câu cửa miệng: "Gà đất chó sành, gì đủ thành đạo", "Không phục thì lên cắn ta nha", "con sâu cái kiến, gì đủ thành đạo".

— Phong cách hành sự: Ngoại trừ trang bức chính là cực hạn trang bức.

Hành trình sinh tồn

    Lý Thất Dạ sinh ra ở thời đại Mãng Hoang, vốn là một cái mục đồng chăn dê, mười ba tuổi. Bởi vì con dê ngu ngốc mà tiến vào Tiên Ma động, bị Trường Sinh Tiêu thị biến thành con quạ bất tử bất diệt.

    Sau khi biến thành con quạ, bay khắp cửu thiên thập địa... sau khi có năng lực phản kháng, bắt đầu tính toán thoát khỏi khống chế của Tiên Ma động.

    Tại thời đại Thác Hoang, tính kế thiên hạ giành được một trong chín cái thiên thư "Thể Thư"... từ đây bắt đầu tìm hiểu Thể Thư cùng phát triển...

    Tại thời đại Cổ Minh bắt đầu quật khởi, liên hợp Cửu Giới, tổ chức lên bốn đại quân đoàn, bồi dưỡng cường giả vô số, từ Bách Chiến Thần Hoàng Trì gia tới Huyết Tỳ Tiên Đế hay Thôn Nhật Tiên Đế... chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ diệt Thiên Đồ Tiên Đế, dẹp yên Cổ Minh nhất tộc, giành lại Cửu Giới từ tay Cổ Minh, đem lại ánh sáng cho bách tộc...

    Bắt đầu thời đại Chư Đế, làm hắc thủ phía sau màn, bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, thúc đẩy xu hướng phát triển Cửu Giới, nhập táng địa, đi cựu thổ, đi qua giới thứ mười, càng là trở về từ trận chiến thế giới cuối cùng... nghiên cứu Thể Thư đại thành, bồi dưỡng Hắc Long Vương luyện hai tiên thể đại thành.

    Tại thời đại Đạo Gian bắt đầu ngủ say.... Hắc Long Vương diệt Đạp Không Tiên Đế, xé rách thiên mệnh, điểm binh chiến Tiên Ma động giúp Lý Thất Dạ đoạt lại chân thân.

    Kết thúc thời đại Đạo Gian ba vạn năm, Lý Thất Dạ đoạt lại chân thân, bắt đầu tu đạo, cố sự bắt đầu từ đây...

    Tại Cửu Giới tu luyện khoảng vài chục năm, từ phàm thể hóa tiên thể, phàm luân hóa tiên luân, phàm mệnh hóa tiên mệnh, Chân Nhân cảnh thành tựu "Cửu Tinh Vĩnh Phong", Thế Tôn cảnh thành tựu "Thế Tôn Trảm Đạo", luyện ra mười ba cái mệnh cung xưng "Chân Ngã Thương Thiên", cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh, thái sơ nguyên mệnh. Đoạt thiên mệnh trở thành tiên đế, xưng Hung Nhân Tiên Đế "Vạn Cổ Đệ Nhất Đế", thực lực viễn siêu cửu phẩm tiên đế cảnh giới.

    Tại Đệ Thập Giới, thực lực viễn siêu mười hai đầu thiên mệnh đại đế - tiên vương.

    Tại Tam Tiên Giới, thực lực viễn siêu tiên thống thủy tổ.

    Thưc lực nghi ngờ đạt tới nửa bước chân tiên.

    Sau khi sử dụng "Tinh Trụ" chứa một đạo Thái Sơ quang cuối cùng, đánh sập Cửu Giới, Đệ Thập Giới cùng Tam Tiên Giới.... Thái Sơ thụ cắm rễ Cửu Giới, Đệ Thập Giới, mở ra kỷ nguyên mới, Bát Hoang thành hình.

    Tại Bát Hoang, Lý Thất Dạ đã thành phàm nhân, tu luyện lại từ đầu.... gia nhập Vân Nê Học Viện

Pháp bảo

— Cửu Đại Thiên Thư: 《 Thể Thư 》 【 Chỉ Kiếm • Cửu Đạo 】 (huyền viêm kiếm đạo), 《 Tử Thư 》 【 Tử Vong 】, 《 Không Thư 》 【 Vạn Giới 】, 《 Niệm Thư 》 【 Vô Thượng • Tứ Thiền 】 ( một chương thôn thiên, 1 chương thành phật), 《 Đạo Thư 》 【 Không Biết 】, 《 Thọ Thư 》 【 Không Biết 】, 《 Thì Thư 》【 Không Biết 】

— Thiên Bảo: Tử Quan, Hư Không Môn

— Thanh Đăng: Nhặt ở Đệ Nhất Hung Phần

— Tinh Trụ

— Cửu Tự Chân Ngôn Cung

— Phong Thiên Ngũ Đạo Môn: Nhặt ở Phong Đô Thành từ Tiểu Quỷ

— Tam Tiên Thụ

— ...

Năng lực

— Tư chất: Từ phàm thể hóa tiên thể, phàm luân hóa tiên luân, phàm mệnh hóa tiên mệnh, cửu tinh vĩnh phong chân nhân, thế tôn trảm đạo, 13 mệnh cung 【 Chân Ngã Thương Thiên 】, cổ thủy bí nguyên vạn kiếp · Chân Mệnh, thái sơ nguyên mệnh. Cảnh giới Đạo Vô Chỉ.

— Tam Đại Tuyền Qua: 【 Thái Sơ Nguyên Mệnh 】, tại chỗ giao hội ba đầu tổ mạch Thạch Dược Giới tìm được Kim Sắc Tuyền Qua, tại U Thánh Giới bên trong Tổ Giới tìm được Ngân Sắc Tuyền Qua, dùng Tam Xoa Kích cùng Cốt Hải giao dịch được Thiết Sắc Tuyền Qua, tạo thành bảo vật chỗ diễn hóa mà đến, có thể cưỡng ép tước đoạt quyền lợi kế thừa Thiên Mệnh của người khác ( rợn cả người ).

— Mệnh Cung Tứ Đại Yếu

—— 【 Cổ Hư Chân Văn 】: Có thể thu nạp tất cả lôi điện trớ chú lực lượng, có thể mở ra Hư Không Môn. Cổ Phù lấy ở Hư Không Môn, giấu tại Sinh Mệnh Trụ.

—— 【 Thiên Đạo Thủy Tự 】: Đạt được ở Huyết Trì, lạc ấn tại Sinh Mệnh Hồng Lô.

—— 【 Mệnh Bí Khải Nguyên 】: Đạt được ở Đại Tuyền Qua, chìm nổi bên trong Sinh Mệnh Chi Tuyền.

—— 【 Kỷ Nguyên Chi Trang 】: Đạt được ở cây khô trong 12 cung điện ở Thiên Linh Giới, treo ở trên Sinh Mệnh Thụ.

— Khai sáng kỷ nguyên

—— Nhất dạ hữu quang, khởi nguyên hỗn độn 【Hỗn Độn Tâm Pháp】

—— Nhị dạ hữu đạo, khai thiên tích địa 【Khai Thiên Tâm Pháp】

—— Tam dạ hữu linh, phong thần nghịch tiên 【Phong Thần Tâm Pháp】

—— Tứ dạ hữu tình, diễn sinh vạn vật 【Vạn Vật Tâm Pháp】

—— Ngũ dạ hữu dục, thế đạo suy lạc 【Thế Đạo Tâm Pháp】

—— Lục dạ hữu diệt, ức thế tồn ma 【Tồn Ma Tâm Pháp】

—— Thất dạ hữu ?, tâm hồi ?? 【Luân Hồi Tâm Pháp】

Đệ tử: Tàm Long Tiên Đế, Tụ Thủy Tiên Đế, Nộ Chiến Tiên Đế, Quan Phượng Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Trấn Ngục Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, Ma Cô, Sát Thần Đạo thành viên ( như: vô ảnh ), Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế, Minh Độ Tiên Đế, Băng Vũ Tiên Đế, Yến Thế Tiên Đế, Hắc Long Vương, Thiên Lý Tiên Đế, Ngâm Thiên Tiên Đế,

Đế hậu: Bộ Liên Hương

Hồng Nhan: Mai Tố Dao, Trần Bảo Kiều, Tố Chân, Bạch Kiếm Chân, Tử Thúy Ngưng, Lý Sương Nhan, Lam Vận Trúc, Minh Dạ Tuyết, Diệp Tiểu Tiểu, Liễu Sơ TìnhTiêu điểm nhân vật Huyền huyễn


Từ khóa:

lý thất dạ, lý thất dạ là ai, tiêu điểm nhân vật lý thất dạ ly that da, bay bo, bảy bò, de ba, đế bá, âm nha, đế sư, hắc thủ sau màn, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • Táng Địa

  Táng Địa

  thiên nguyên

  trì tiểu điệp không đi theo Dạ mà bác
 • Long Dang Thanh

  Long Dang Thanh

  phàm nhân

  Hồng nhân của Lý Thất Dạ không có Trì Tiểu Điệp hả mn? :V
 • Kitachi

  Kitachi

  phàm nhân

  Đọc mấy bài của các huynh viết còn hay đọc truyện
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Vạn niên nhân khán, vấn thử cầu linh.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Trí giả chi đạo, có trang bức bên trong...
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Trí giả chi đạo, có trang bức bên trong...
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Chúng sinh là tương đối, mà vạn vật cũng thế.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Chính ra mọi thứ nghe có vẻ hợp lý khi mà tuổi của tên này đã đạt đến Thời Gian Khởi Nguyên.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tráng thọ

  Hình như muốn đọt phá là ta phải chờ người thứ hai đúng không?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tráng thọ

  Trang bức chi đạo, vô biên vô hạn, nhìn không thấy đích đếm.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • tieungu

  tieungu

  trong nháy mắt long trời lở đất.
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi
 • Tiêu Dao Tử

  Tiêu Dao Tử

  Thời gian là một thanh dao sắc, chém đi rất nhiều, chém đi có vinh quang, có tự tôn, còn có năm đó bất khuất cùng kiêu ngạo...
 • Cựu Thổ

  Cựu Thổ

  Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.
 • Cựu Thổ

  Cựu Thổ

  Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ