Mạng Lưới Tác Giả Phú Hào Bảng Từ Năm 2012 Đến 2017

Táng Địa | | 6789

Tin tức Thông tin

Năm 2017 

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 12
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu

1

Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh

13000

37 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Thiên Tàm Thổ Đậu Tứ Xuyên Đức Dương 10500 29 《 Nguyên Tôn 》
3 Vô Tội Giang Tô Vô Tích 6000 39 《 Lưu Manh Cao Thủ 》
4 Nguyệt Quan  Liêu Ninh Thẩm Dương 5000 46 《 Đại Vận Hà 》
5 Thiên Sứ Oscar Giang Tô Nam Kinh 4930 42 《 Thịnh Đường Phong Hoa 》
6 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 3900 37 《 Đấu Chiến Cuồng Triều 》
7 Khiêu Vũ Giang Tô Nam Kinh 3400 37 《 Ác Ma Pháp Tắc 》
8 Liễu Hạ Huy Hà Nam Tín Dương 2600 30 《 Thiên Tài Y Sinh 》
9 Đằng Bình Phúc Kiến Hạ Môn 2500 37 《 Trung Hoa Dị Tưởng Tập 》
10 Hà Thường Tại Hà Bắc Thạch Gia Trang 2500 42 《 Vấn Đỉnh Ký 》
11 Thủy Thiên Thừa Hải Nam Hải Khâu 2000 31 《 Thâm Uyên Du Hí 》
12 Cao Lâu Đại Hạ Sơn Đông Truy Bác 2000 38 《 Thái Sơ 》

13

Ngư Nhân Nhị Đại Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân 1650 35 《 Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 》
14 Bạch Cơ Oản  Sơn Đông Thanh Đảo 1600 22 《 Phiếu Miểu 》
15 Yêu Dạ Hồ Nam Sâm Châu 1500 34 《 Bất Diệt Long Đế 》

 

Năm 2016

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 11
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu

1

Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh

12200

36 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Thiên Tàm Thổ Đậu Tứ Xuyên Đức Dương 6000 28 《 Vũ Động Càn Khôn 》
3 Ngã Cật Tây Hồng Thị Giang Tô Dương Châu 5000 30 《 Tinh Thần Biến 》
4 Nguyệt Quan Liêu Ninh Thẩm Dương  4800 45 《 Cẩm Y Dạ Hành 》
5 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 4600 36 《 Thánh Đường 》
6 Thiên Sứ Oscar Giang Tô Nam Kinh 4500 41 《 Thịnh Đường Phong Hoa 》
7 Mộng Nhập Thần Cơ Hồ Nam Thường Đức 2700 33 《 Long Phù 》
8 Thần Đông Bắc Kinh 2600 35 《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》
9 Liễu Hạ Huy Hà Nam Tín Dương 2500 29 《 Nghịch Lân 》
10 Cao Lâu Đại Hạ Sơn Đông Truy Bác 2100 37 《 Tuyệt Thế Thiên Quân 》
11 Yên Vũ Giang Nam Liêu Ninh Thẩm Dương  1900 43 《 Vĩnh Dạ Quân Vương 》
12 Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chiết Giang Hàng Châu 1800 31 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》

13

Yêu Dạ Hồ Nam Sâm Châu 1700 33 《 Bất Diệt Long Đế 》
14 Vô Tội Giang Tô Vô Tích 1660 38 《 Kiếm Vương Triều 》
15 Hà Thường Tại  Hà Bắc Thạch Gia Trang 1650 41 《 Vấn Đỉnh Thủ 》

 

Năm 2015 

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 10
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu

1

Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh

11000

34 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Thiên Tàm Thổ Đậu Tứ Xuyên Đức Dương 4600 26 《 Đấu Phá Thương Khung 》
3 Thần Đông Bắc Kinh 3800 34 《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》
4 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 2800 34 《 Tinh Chiến Phong Bạo 》
5 Cao Lâu Đại Hạ Sơn Đông Truy Bác 2100 35 《 Sất Trá Phong Vân 》
6 Yên Vũ Giang Nam Liêu Ninh Thẩm Dương 2000 41 《 Trần Duyên 》
7 Khiêu Vũ Giang Tô Nam Kinh 1600 34 《 Thiên Khải Chi Môn 》
8 Nguyệt Quan  Sơn Đông Bình Nguyên 1500 43 《 Hồi Đáo Minh Triêu Đương Vương Gia 》
9 Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chiết Giang Hàng Châu 1450 29 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》
10 Lưu Lãng Đích Cáp Mô  Cát Lâm Trường Xuân 1420 40 《 Long Thần Quyết 》
11 Phương Tưởng Giang Tây Cửu Giang 1300 30 《 Tu Chân Thế Giới 》
12 Yêu Dạ Hồ Nam Sâm Châu 1150 31 《 Phần Thiên Chi Nộ 》

13

Vô Tội Giang Tô Vô Tích 1125 36 《 Tiên Ma Biến 》
14 Hà Thường Tại Hà Bắc Thạch Gia Trang 1120 39 《 Vấn Đỉnh 》
15 Ngư Nhân Nhị Đại Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân 1000 32 《 Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 》

 

Năm 2014

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 9
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu
1 Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh 5000 33 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Thần Đông Bắc Kinh 2800 33 《 Già Thiên 》
3 Thiên Tàm Thổ Đậu Tứ Xuyên Đức Dương 2550 25 《 đại chủ tể 》
4 Nhĩ Căn Hắc Long Giang Mẫu Đan Giang  2500 33 《 Ngã Dục Phong Thiên 》
5 Mộng Nhập Thần Cơ Hồ Nam Thường Đức 2150 30 《 Tinh Hà Đại Đế 》
6 Miêu Nị Hồ Bắc Nghi Xương 1700 37 《 Trạch Thiên Ký 》
7 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 1350 33 《 Tinh Chiến Phong Bạo 》
8 Loạn Phúc Kiến Tam Minh 1300 24 《 Thùy Dữ Tranh Phong 》
9 Cao Lâu Đại Hạ Sơn Đông Truy Bác 1200 34

《 Tịch Diệt Thiên Kiêu 》

10 Huyết Hồng Hồ Nam Thường Đức 1100 35 《 Tam Giới Huyết Ca 》
11 Phương Tưởng Giang Tây Cửu Giang 930 29 《 Bất Bại Chiến Thần 》
12 Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chiết Giang Hàng Châu 925 29 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》
13 Vô Tội Giang Tô Vô Tích  920 35 《 Kiếm Vương Triều 》
14 Khiêu Vũ Giang Tô Nam Kinh 900 33 《 Thiên Kiêu Vô Song 》
15 Lưu Lãng Đích Cáp Mô Cát Lâm Trường Xuân 850 39 《 Long Thần Quyết 》
16 Ngư Nhân Nhị Đại Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân 820 31 《 Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 》
17 Hồ Điệp Lam Hồ Nam Tương Đàm 800 31 《 Toàn Chức Cao Thủ 》
18 Vong Ngữ Giang Tô Từ Châu 700 38 《 Ma Thiên Ký 》
19 Liễu Hạ Huy Hà Nam Tín Dương 670 26 《 Chung Cực Giáo Sư 》
20 Nga Thị Lão Ngũ An Huy Tuyên Thành 600 39 《 Tạo Hóa Chi Môn 》

 

Năm 2013

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 8
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu
1 Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh 2650 32 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Thiên Tàm Thổ Đậu  Tứ Xuyên Đức Dương  2000 24 《 Đấu Phá Thương Khung 》
3 Huyết Hồng Hồ Nam Thường Đức 1450 34 《 Quang Minh Kỷ Nguyên 》
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Giang Tô Dương Châu 1300 26 《 Mãng Hoang Kỷ 》
5 Mộng Nhập Thần Cơ Hồ Nam Thường Đức 1200 29 《 Thánh Vương 》
6 Thần Đông Bắc Kinh 1000 32 《 Già Thiên 》
7 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 890 32 《 Thánh Đường 》
8 Đả Nhãn Giang Tô Từ Châu 800 36 《 Bảo Giám 》
9 Liễu Hạ Huy Hà Nam Tín Dương 600 25

《 Hỏa Bạo Thiên Vương 》

10 Khiêu Vũ Giang Tô Nam Kinh 550 32 《 Thiên Kiêu Vô Song 》
11 Cao Lâu Đại Hạ Sơn Đông Truy Bác 530 33 《 Cương Thi Y Sinh 》
12 Nhĩ Căn Hắc Long Giang Mẫu Đan Giang 500 32 《 Tiên Nghịch 》
13 Vô Tội Giang Tô Vô Tích 430 34 《 Băng Hỏa Phá Phôi Thần 》
14 Ngư Nhân Nhị Đại Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân 400 30 《 Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 》
15 Nguyệt Quan Sơn Đông Bình Nguyên 380 41 《 Cẩm Y Dạ Hành 》
16 Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chiết Giang Hàng Châu 300 28 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》
17 Phương Tưởng giang tây đức an 280 28 《 Bất Bại Chiến Thần 》
18 Phong Lăng Thiên Hạ Sơn Đông lai vu 250 35 《 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên 》
19 Thương Thiên Bạch Hạc Chiết Giang ninh ba 200 38 《 Vũ Thần 》
20 Nga Thị Lão Ngũ An Huy Tuyên Thành 180 38 《 Tối Cường Khí Thiếu 》

 

Năm 2012 

Mạng lưới tác giả Trung Quốc lần thứ 7
Xếp hạng Tác giả Quê quán Nhuận bút ( vạn nguyên ) Tuổi tác Tác phẩm đại biểu
1 Đường Gia Tam Thiếu Bắc Kinh 3300 31 《 Đấu La Đại Lục 》
2 Ngã Cật Tây Hồng Thị  Giang Tô Dương Châu 2100 25 《 Thôn Phệ Tinh Không 》
3 Thiên Tàm Thổ Đậu Tứ Xuyên Đức Dương 1800 23 《 Đấu Phá Thương Khung 》
4 Khô Lâu Tinh Linh Sơn Đông Yên Đài 1700 31 《 Thánh Đường 》
5 Huyết Hồng Hồ Nam Thường Đức 1400 33 《 Quang Minh Kỷ Nguyên 》
6 Mộng Nhập Thần Cơ  Hồ Nam Thường Đức 1000 28 《 Phật Bản Thị Đạo 》
7 Thần Đông Bắc Kinh 800 30 《 Thần Mộ 》
8 Nhĩ Căn Hắc Long Giang Mẫu Đan Giang 700 31 《 Tiên Nghịch 》
9 Liễu Hạ Huy Hà Nam Tín Dương 650 24

《 Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trường Thành 》

10 Phong Lăng Thiên Hạ Sơn Đông lai vu 620 30 《 Dị Thế Tà Quân 》

11

Khiêu Vũ

Giang Tô Nam Kinh

600

31

《 Ác Ma Pháp Tắc 》

12

Ngư Nhân Nhị Đại

Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân 

450

29

《 Ngận Thuần Ngận Ái Muội 》

13

Thương Thiên Bạch Hạc

Chiết Giang ninh ba

430

37

《 Vũ Thần 》

14

Cao Lâu Đại Hạ

Sơn Đông Truy Bác

410

32

《 Cương Thi Y Sinh 》

15

Vô Tội

Giang Tô Vô Tích

400

33

《 Tiên Ma Biến 》

16

Nguyệt Quan

Sơn Đông Bình Nguyên

370

40

《 Hồi Đáo Minh Triêu Đương Vương Gia 》

17

Thiên Sứ Oscar

Giang Tô Nam Kinh

300

36

《 Soán Thanh 》

18

Vong Ngữ

Giang Tô Từ Châu

260

36

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》

19

Miêu Nị

Hồ Bắc Nghi Xương

230

35

《 Tương Dạ 》

20

Đả Nhãn

Giang Tô Từ Châu

200

35

《 Thiên Tài Tương Sư 》

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: chưa cập nhật

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

4 năm trước

Dương Từ

Dương Từ

ôhôhô chào mn

4 năm trước

A Đạiaa

A Đạiaa

nghiêm trọng hoài nghi người viết bài là Fan Ruột của Tam Thiếu, móa từ 12 tới 17 đều là ổng top 1, thật sự là.....Trời Đền Bù Người Cần Cù...........

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Để lại 1 tia Sinh Mệnh pháp tắc chờ người hữu duyên

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Để lại 1 tia Sinh Mệnh pháp tắc chờ người hữu duyên

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok