Mạnh Kỳ

Táng Địa | | 14021

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, chỉ bại các tộc anh kiệt, ngạo tiếu lục đạo Thần Ma!
    Mạnh Kỳ, nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp Nhất Thế Chi Tôn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc, hiện đã hoàn thành.

mạnh kỳ

Thông tin cơ bản

 • Tên: Mạnh Kỳ - 孟奇
 • Tên khác: Tô Tử Viễn, Tô Mạnh, Chân Định, Mãng Kim Cương, Cuồng Đao, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiểu Mạnh, Nguyên Hoàng
 • Tu vi: Đạo Quả Sồ Hình ( hình thức ban đầu của Đạo Quả)
 • Thân phận: Chủ nhân Ngọc Hư Cung
 • Thê tử: Cố Tiểu Tang

Kinh lịch

    Người xuyên việt, hồn xuyên Tô Tử Viễn, sau này sử dụng tên Tô Mạnh. Từng là đệ tử Thiếu Lâm Tự, bái Huyền Bi làm sư phụ, pháp hiệu Chân Định, bởi vì phạm giới bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm.

    Thời điểm tu vi Khai Khiếu kỳ đoạt quán quân Nhân bảng, tại Thần Uy Hầu Phủ một bước lên trời, độ tứ trọng kiếp là Thiên Lôi kiếp, Âm Hỏa kiếp, Kim Phong kiếp, Hỗn Độn kiếp thành tựu ngoại cảnh. Tại lần thứ ba tử vong nhiệm vụ, thất thủ chém vỡ nguyên thần Cố Tiểu Tang, trong lúc bi ai cực kỳ nên tương thông lạc ấn Bá Vương Tuyệt Đao, trở thành chủ nhân của nó. Là "ngư" Ma Phật, tại thế giới Phong Thần trở về thân thể Địa Cầu cũng thành công trảm quá khư, đoạn tương lai, chứng thành Pháp Thân.

    Chủ tu 《 Bát Cửu Huyền Công 》 và 《 Nguyên Thủy Kim Chương 》, tập hợp đủ Nguyên Thủy Cửu Ấn, ngưng tụ thân Bất Diệt Nguyên Thủy, thành tựu mới "Chư Quả Nhân". Tại trung cổ đến Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lấy Tiên Thiên Nhất Khí làm cơ sở, lấy công pháp làm chỗ dựa, chém ra một bộ phận Như Lai Thần Chưởng "Chân Định Như Lai" ( Bởi vì nắm giữ Như Lai Thần Chưởng không được đầy đủ, tương đương với tàn quyển Như Lai Kim Thân ) bao quát bộ phận Tru Tiên Tứ Kiếm cùng Tiệt Thiên Thất Kiếm "Tô Mạnh Thiên Tôn", ẩn chứa bất diệt đạo thể Bát Cửu Huyền Công. Lấy "Chư Quả Nhân" làm hạch tâm luyện thành câu thông vạn giới "Vạn Giới Thông Thức Cầu", danh xưng Nguyên Hoàng truyền chư giới.

    Từ bỏ tất cả tu vi võ đạo để cầu "chân ngã", Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát điểm tỉnh lấy Bát Cửu Huyền Công thể nghiệm chúng sinh biến hóa, hiểu ra "chân ngã", sinh tiên giới hoành không, đại đạo môn, tinh diệu thành biển, hai đời cùng tồn tại tứ trọng dị tượng, thành tựu truyền thuyết. Luyện hóa bộ phận khởi nguyên sinh tử, lấy Hạo Thiên Kính cảm ngộ cấu trúc thiên địa, tại Ngọc Hư Cung thành tựu tạo hóa, bởi vì "Chư Quả Nhân" mà hơi có đặc thù nửa bước đạo quả. Vì ứng đối trở về Kim Hoàng hấp thụ máu thịt Đông Hoàng còn sót lại, bị ép vào Cửu U sau thăm dò thể nội Đông Hoàng còn sót lại Chư Thiên Vạn Giới, dưới sự gia trì của Cửu U có cảnh giới ngụy bỉ ngạn.

    Tam Thanh làm giảm cầu không sản phẩm. Tại bỉ ngạn giả đánh cờ nên tạo ra thiên địa hỗn độn, chiếu khắp thập phương, nguyên sơ lại xuất hiện, thời gian vòng quanh người, nhìn thấy nguyên thủy, tái tạo kỷ nguyên lục trọng dị tượng, nhớ lại Thái Cổ cuối cùng kỷ nguyên, thành tựu bỉ ngạn. Tự hủy con đường thành đạo trả lại nhân quả Kim Hoàng thành đạo, bản kỷ nguyên đạo quả vô vọng. Nhất Khí Hóa Tam Thanh Như Lai Kim Thân dung hợp dược sư vương phật, chém ra "Chân Định Như Lai". Bất Diệt Đạo Thể dung hợp Thánh Phật Kim Thân, chém ra "Thanh Nguyên Đạo Quân. "Tiệt Thiên Đạo Thể" dung hợp Ma Phật vẫn lạc sau lưu lại chung kết chi ý, cuối thời tượng chinh, chém ra "Tô Mạnh Thiên Tôn". Sau khi Nhất Khí Hóa Tam Thanh viên mãn, thành tựu đạo quả hình thức ban đầu.

    Khống chế tận thế chi chu, kháng qua chung kết kỷ nguyên, mở kỷ nguyên mới. Tại kỷ nguyên mới, bản danh Mạnh Kỳ ai ai cũng biết, cùng Cố Tiểu Tang có một nữ.

Lai lịch danh xưng

 • Mạnh Kỳ ( bản danh )
 • Tô Tử Viễn ( tên của tiền thân )
 • Tô Mạnh ( tên giả, kết hợp mạnh kỳ cùng tô tử viễn mà ra )
 • Chân Định ( thiếu lâm pháp hào )
 • Mãng Kim Cương ( giang hồ ngoại hào )
 • Cuồng Đao ( giang hồ ngoại hào )
 • Nguyên Thủy Thiên Tôn ( tiên tích xưng hào )
 • Nguyên Hoàng

Tu luyện võ học

Chủ tu: Bát Cửu Huyền Công, Nguyên Thủy Kim Chương

Bát Cửu Huyền Công: Tề Thiên Đạo Hải Côn Pháp, Ngọc Hư Thanh Nguyên Đao Pháp, Đại Nhật Như Lai Kiếm Pháp, Đạp Hư Cân Đấu Bộ, Vạn Vật Phản Hư, Huyết Nhục Hữu Linh, Bồ Đề Tuệ Nhãn

72 biến...

Nguyên Thủy Kim Chương: Cửu Ấn đồng tu, Vô Cực Ấn, Đạo Nhất Ấn, Khai Thiên Ấn, Phiên Thiên Ấn, Tứ Tượng Ấn, Âm Dương Ấn, Hư Không Ấn, Mậu Kỷ ấn, Nguyên Tâm Ấn

Ngũ Đức Ngũ Thái Quyền...

Phụ tu:

Như Lai Thần Chưởng: Pháp Thân Thiên Tổng Cương, đệ nhất thức Duy Ngã Độc Tôn, đệ tam thức Niêm Hoa Nhất Tiếu, đệ lục thức Chưởng Trung Tịnh Thổ, đệ thất thức Phổ Độ Chúng Sinh

A Nan phá giới đao pháp : đệ nhất thức Đoạn Thanh Tịnh, đệ nhị thức Lạc Hồng Trần, đệ ngũ thức Triêm Nhân Quả

Tiệt Thiên Thất Kiếm: Pháp Thân Thiên Tổng Cương, đệ ngũ kiếm Đạo Truyện Hoàn Vũ

Thần Tiêu Cửu Diệt : Thiên Đả Ngũ Lôi Oanh, Chí Dương Đãng Tà Uế, Âm Lôi Thực Thân Thần

Bá Vương Lục Trảm: Tổng Cương, đệ tam đao Thân Nhập Cửu U, Yêu Ma Thụ Thủ, đệ tứ đao Thiên Địa Bất Tồn, Ngã Thân Độc Tồn, đệ ngũ đao Quá Khứ Chủng Chủng, Yên Tiêu Vân Tán

Võ học tu luyện qua:

    La hán quyền, thiết bố sam, thần hành bát bộ, thần hành bách biến, ngũ hổ đoạn môn đao, huyết đao đao pháp, thiếu lâm tâm pháp, kim chung tráo, huyễn hình đại pháp, cửu âm chân kinh chi dịch cân đoán cốt thiên, phong thần thối chi bộ phong tróc ảnh, xá sinh quyết, diêm la thiếp, độc cô cửu kiếm, dung tuyết điểm huyệt thủ, hàn phong đao pháp, thiên đao, lôi ngôn, bất tử ấn pháp (& huyễn ma thân pháp, bất tử thất huyễn ), tử lôi kình, tử lôi thất kích tiền lục kích, liệt giang đao pháp, phiên vân đao, thiên ngoại phi tiên, biến thiên kích địa đại pháp, tả thủ tinh thông, tả hữu hỗ bác ), thất chân kinh chi bằng hư lâm phong, tinh thần trấn huyệt chỉ, thất tuyệt thủ chi thanh minh bộ hư chỉ, dịch cân kinh đệ nhất, nhị quyển, nhân quả bí thuật, nghịch loạn âm dương ( đao kiếm hợp kích ), nhật vẫn tuyệt chiêu, tam đao tam kiếm tam thần kỹ, thiên tâm ngã ý quyết, chuyển sinh bí thuật, tụ lý càn khôn, nhân hoàng kim thư nhất chương, tru tiên kiếm kinh, lục tiên kiếm kinh, hãm tiên kiếm kinh, tuyệt tiên kiếm kinh, tru tiên kiếm trận, nhất khí hóa tam thanh, tiệt thiên thất kiếm, bá vương lục trảm, bát cửu huyền công, nguyên thủy kim chương...

Tự tạo công pháp: âm dương tam hợp, hà bản hà hóa, kim cương ấn, vô tương thiền đao, bát bộ thiên long kiếm pháp, bất động minh vương quyết, khai thiên tịch địa đao pháp, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà, bất vấn tiền trần chi đao, bất vấn lai thế chi kiếm, hồn hồn độn độn phệ trụ vũ...

Vô thượng thần công

Nguyên Thủy Kim Chương

    Ẩn chứa chân lý đại đạo, trực chỉ căn nguyên. Ẩn chứa Nguyên Thủy Cửu Ấn, ba ấn Vô Cực Ấn, Đạo Nhất Ấn, Khai Thiên Ấn, đủ để cùng Tiệt Thiên, Như Lai... bất luận một thức nào cùng xưng, chính là bộ phận hạch tâm của Nguyên Thủy Kim Chương. Sau Lục Ấn là Phiên Thiên Ấn, Tứ Tượng Ấn, Âm Dương Ấn, Hư Không Ấn, Mậu Kỉ Ấn, Nguyên Tâm Ấn. Ngoại trừ Nguyên Thủy Cửu Ấn, còn có Ngọc Hư Thần Toán, võ học khai khiếu kỳ: Ngọc Hư Chưởng, ngoại cảnh kỳ: Phiên Thiên Tam Chưởng, Mậu Kỉ Tứ Quyết, Thái Sơ Chỉ, Âm Dương Biến, Tam Bảo Như Ý Quyền Cùng mấy có thể cùng Nguyên Thủy Cửu Ấn tượng xách so sánh nhau Ngũ Thái Ngũ Đức Quyền ( Phúc Đức Tử Khí Quyền, Tam Bảo Như Ý Quyền )...

    Năm đó, bên trong Côn Luân Ngọc Hư Cung, chư vị tiên nhân đệ tử đều là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ nghe tổng cương kim chương, sau đó căn cứ tâm tính tự thân, khuynh hướng cùng lĩnh ngộ nội dung, tự đi các nơi điện các lĩnh hội Nguyên Thủy Cửu Ấn, một điện một ấn, cho nên khác biệt Kim Tiên ngộ ra công pháp khác biệt, có Quảng Thành Đồ Lục, có Cửu Chuyển Huyền Công, có Sinh Tử Thiên Thư, có Đạo Đức Thiên Giám, nắm giữ cửu ấn cũng có khác nhau, tỉ như Quảng Thành chủ tu Phiên Thiên Ấn cùng Nguyên Tâm Ấn, Xích Tinh Tử am hiểu Âm Dương Ấn, Văn Thù tài tình cực cao, trí tuệ tươi sáng, không chỉ tu luyện Lục Ấn đằng sau, mà lại lấy phật môn chi không thống ngự dung nạp, đi ra con đường khác, Ngọc Đỉnh Chân Nhân càng chỉ tu tổng cương Nguyên Thủy Kim Chương, tham chiếu Bát Cửu Huyền Công tự sáng tạo Cửu Chuyển Huyền Công, lấy Trảm Tiên Kiếm Pháp mà dùng... Tất cả đều bất phàm.

Bát Cửu Huyền Công

    Nếu là nhập đạo, đạt Không Diệt Đạo Thể, nếu như ngộ phật, thành tựu Bồ Đề Kim Thân, không bẩn không sạch, bất sinh bất diệt, nhục thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay, Pháp Thiên Tượng Địa, biến hóa đa đoan, thiện tránh tai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Ngoại cảnh kỳ võ học: Tề Thiên Đạo Hải Côn Pháp, Ngọc Hư Thanh Nguyên Đao Pháp, Đại Nhật Như Lai Kiếm Pháp, Đạp Hư Cân Đấu Bộ, Vạn Vật Phản Hư, Huyết Nhục Hữu Linh, Bồ Đề Tuệ Nhãn...

Tiệt Thiên Thất Kiếm: Tổng cương; đệ nhất thức: Trảm Đạo Kiến Ngã; đệ nhị thức: Đạo Bất Khả Luận; đệ tam thức: Đạo Vô Tuế Nguyệt; đệ tứ thức: Vạn Vật Thành Đạo; đệ ngũ thức: Đạo Truyện Hoàn Vũ; đệ lục thức: Đạo Lưu Nhất Tuyến; đệ thất thức: Đạo Diệt Đạo Sinh.

Như Lai Thần Chưởng: Tổng cương; đệ nhất thức: Duy Ngã Độc Tôn; đệ nhị thức: Tứ Đại Giai Không; đệ tam thức: Niêm Hoa Nhất Tiếu; đệ tứ thức: Hồi Đầu Thị Ngạn; đệ ngũ thức: Kim Cương Biến Chiếu; đệ lục thức: Chưởng Trung Tịnh Thổ; đệ thất thức: Phổ Độ Chúng Sinh; đệ bát thức: Chư Hành Vô Thường; đệ cửu thức: Niết Bàn Thanh Tịnh.

A Nan phá giới đao pháp: Thức thứ nhất: Đoạn Thanh Tịnh; Thức thứ hai: Lạc Hồng Trần; Thức thứ ba: Tích Nghiệp Lực; Thức thứ tư: Dẫn Ngoại Ma; Thức thứ năm: Niêm Nhân Quả

Thiên Đế Ngọc Sách: Ngũ Phương Ngũ Đế Đao -- Thiên Đế Đạp Quang Âm, Hỏa Hoàng Phần Càn Khôn, Thanh Đế Diệt Trường Sinh, Hắc Đế Phúc Vạn Vật, Kim Hoàng Toái Hồng Trần

Đại Mộng Chân Kinh: Đại pháp chứng đạo trong mộng

Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Võ Học: Thái Ất Trường Sinh Kinh, Thái Ất Cứu Khổ Chân Quyết, Thanh Hoa Linh Văn

Lôi Thần Nhất Mạch Võ Học: Thần Tiêu Cửu Diệt, Bá Vương Lục Trảm

Bá Vương Lục Trảm: Đệ nhất đao, Giá Lâm Thiên Đình, Tiên Thần Tịch Dịch; đệ nhị đao, Sát Thượng Linh Sơn, Chư Phật Niết Bàn; đệ tam đao, Thân Nhập Cửu U, Yêu Ma Thụ Thủ; đệ tứ đao, Thiên Địa Bất Tồn, Ngã Thân Độc Tồn; đệ ngũ đao, Quá Khứ Chủng Chủng, Yên Tiêu Vân Tán; đệ lục đao, Đạp Tiến Trường Hà, Mệnh Bất Chú Định

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 1
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Phạm giới thì phải giống Hư Trúc í, một lần phá tứ giới!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Sinh Tử bên dưới, ta vẫn ca vang.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Luân Hồi ở giữa, mình ta độc hành.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thời Không bên trên, mình ta xưng tôn.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Vô tận kỷ nguyên, mãi mới có một người.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Chồng chồng chất chất, hư hư thực thực.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Vô Thượng Đạo Quả, thế nào mới là Đạo Quả?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Main của lão Mực thì kinh rồi...

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Có đôi khi, đau lòng không phải chuyện gì xấu, chỉ có đau lòng, điều này nói rõ ngươi còn sống, có một trái tim tươi sống sinh động. Còn sống, đối với ngươi tới nói, là một chuyện không tầm thường, là một sự tình đáng giá cao hứng.

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Quan sát chúng sinh, ghi chép thời đại

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Chủ Nhân Ngọc Hư Cung shok....

4 năm trước

Thiên Đạo

Thiên Đạo

Trời đất dung hoa, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật sinh sôi!

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Để lại 1 tia Kim Cương pháp tắc chờ người hữu duyên

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Mỹ nữ trọng yếu trong tiểu thuyết Quan Lộ Thương Đồ gồm những ai?

Review Ổn Định Đừng Lãng: Đô thị, dị năng không hợp thói thường

Kinh Tủng Nhạc Viên đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Vạn Cổ Thần Đế: Địa Ngục giới thật sự yếu gà!

TỨ TƯỢNG (ĐÔNG PHƯƠNG THANH LONG, TÂY PHƯƠNG BẠCH HỔ, NAM PHƯƠNG CHU TƯỚC, BẮC PHƯƠNG HUYỀN VŨ)

Đế Bá: Nghiên cứu chuyên sâu đẳng cấp và thực lực của Hắc Ám Cự Đầu!

Kinh điển trích lời Chấp Ma

Thế Giới Hoàn Mỹ: Tiểu Tháp

Bất Hủ Phàm Nhân đẹp không? Bất Hủ Phàm Nhân giảng cố sự gì?

Võ Luyện Đỉnh Phong phiên ngoại 261: Dương Khai nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc

Ninh Khuyết

Bảng xếp hạng chiến lực Đấu La Đại Lục

Thâm Không Bỉ Ngạn: Nhiều năm sau cuối cùng Ngự Đạo, Vương Huyên đến cảnh giới đỉnh cao!

Vaoroi TV: Nền tảng xem bóng đá hàng đầu cho người hâm mộ tại vaoroi.lol

Cakhia TV - Nơi hội tụ đam mê bóng đá: Tin tức, video, và những điều thú vị khác!

Vĩnh Sinh đẹp không? Nhìn lại chặng đường truy tìm thần tác.

《 Kim Dung Nhất Bách Vấn 》 Năm cái vấn đề liên quan tới võ công, nhìn xem Kim lão trả lời thế nào?

Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn

Đế Tôn: Kinh điển trích lời

Nhân sinh của Nạp Lan Yên Nhiên

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok