Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

Táng Địa | | 19955

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Diệp Huyền, nhân vật chính trong tiểu thuyết Nhất Kiếm Độc Tôn. Ở tiểu thuyết Vô Địch Kiếm Vực, hắn chính là con trai của Dương Diệp. Trời sinh đạo thể, có được hai cái linh căn. Thời điểm còn ở Thanh Châu, vì giúp gia tộc tranh giành một quặng mỏ, cùng mười hai cao thủ Lý gia huyết chiến, bị một người thần bí đánh lén, khiến đan điền vỡ vụn.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

DIỆP HUYỀN | 叶玄 | NHẤT KIẾM ĐỘC TÔN.

— Giới tính: Nam

— Huyết mạch: Phong Ma huyết mạch, Bất Tử huyết mạch

— Cảnh giới: Thiện Ác cảnh

— Kiếm đạo: Nhân gian kiếm đạo

— Nghề nghiệp: Kiếm tu, thể tu, thất thải phù sư, phật tu, thợ rèn.

 

Thân phận trong Nhất Kiếm Độc Tôn.

    Thương lan học viện Viện trưởng, thương kiếm tông Tông chủ, tú môn Môn chủ, thần vũ thành kiếm tông Tông chủ, thần vũ thành vũ viện Viện trưởng, thần tộc hiện nhậm Tộc trưởng, thần vũ thành Thành chủ, thần quốc đại lý thần chủ, thái hư kiếm tông truyện thừa nhân, huyền hoàng đại thế giới bắc kính chi chủ, năm chiều vũ trụ chi chủ ( thủ hộ thần ), năm chiều tu la nữ đế đích ca ca chuyển thế, ba chiều thiên mệnh ca ca chuyển thế, năm chiều kiếm giới kiếm tông thiếu chủ, nhân vương ( hi hoàng truyện thừa nhân tộc văn minh đích truyện thừa giả dữ thủ hộ giả ), dương diệp chi tử, vũ trụ thần đình sang thủy nhân chuyển thế, kiếm minh thiếu chủ, chư thiên thành thiếu chủ, vĩnh sinh giới diệp gia diệp thần chuyển thế, đại linh thần cung ngoại môn tử đệ ( bị trục xuất ), thần tông Tông chủ, cửu duy bất tử đế tộc thiếu chủ , huyền giới thiếu chủ, huyền kiếm tiên tông Tông chủ, tiên bảo các huyền thiên lệnh quý tân, quan huyền thư viện Viện trưởng.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

Quan hệ nhân mạch.

— Mẫu thân: Đông Lý Nam.

— Đại di: Đông Lý Tịnh.

— Nhị di: Độc Cô Tuyên.

— Phụ thân: Dương Diệp.

— Đại ca: Tiêu Dao Tử.

— Tỷ tỷ: Dương Niệm Tuyết ( cùng cha khác mẹ ), Giản Tự Tại ( giới ngục tháp tứ lâu sở quan chi nhân ), Mạc Niệm Niệm ( thiên đạo chi chủ ), A Đạo Linh ( Truyện thừa trợ giúp Diệp Huyền đạt tới Vô cảnh ).

— Muội muội: Diệp Linh, Thiên Mệnh ( Thanh Nhi ba chiều vũ trụ kiếp trước ), Thanh Nhi phân thân đồ, Tiểu An, A La, Thanh Khâu ( bản thể thanh nhi ba chiều vũ trụ chuyển thế ).

— Hồng nhan:  An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Thiên Mạt, Trương Văn Tú, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Đạo Nhất.

— Đệ tử: Hư Vọng ( Vô cảnh ).

— Chỗ dựa: Thanh Nhi ( tam kiếm chi nhất ), Dương Diệp ( tam kiếm chi nhất ), Tiêu Dao Tử ( tam kiếm chi nhất ), Thanh Khâu, Mạc Niệm Niệm, Đông Lý Nam.

— Sủng vật: Tiểu Linh Nhi ( Thanh Châu bản nguyên ), chiến thiên thú, phệ linh thiên thú.

 

Bảo vật

    Kiếm chủ lệnh ( bị hủy ), hồng mông tháp, giới ngục tháp, xiển u giới, thần tộc vương tọa, ma chủ đế thi, thiên tru kiếm ( còn ở Thanh Nhi phân thân ), trấn hồn kiếm ( dung hợp với Thanh Huyền Kiếm ), tu di thuẫn, chúc long giáp, thiên đạo bút ( đã vứt bỏ ), ác ma chi dực, vãng sinh kiếm, thái u kiếm, tiên linh kiếm, thái cực thuẫn, nhân vương ấn, chiến thần giáp ( đã vỡ ), thần vương kiếm, đại đạo bút.

 

Võ kỹ

    Nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, vô địch kim thân, nhất kiếm phá vạn pháp, bạt kiếm định sinh tử, nhất kiếm vô lượng, táng quyền, tử nhân kinh, đạo quyền, đạo kiếm, đạo thể, mệnh quyền, mệnh kiếm, trảm thiên bạt kiếm thuật, thuấn sát nhất kiếm, vô địch kiếm vực, nhất kiếm cầu tử, nhất kiếm đề đầu, phương thốn kiếm vực, trảm vị lai, nhất kiếm trảm mệnh, trảm quá khứ, tam kiếm hợp nhất ( trảm quá khứ trảm vị lai ), trảm hư vô, sát na vô địch, vô ngã, luân hồi kiếm đạo.

 

Kiếm đã dùng qua | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Linh tú kiếm, Lôi Tiêu kiếm, tiên linh kiếm, thiên tru kiếm, trấn hồn kiếm ( trở thành Thanh Huyền kiếm Kiếm Hồn ), Thái U kiếm, Ma Kha kiếm, vãng sinh kiếm, thiên đạo kiếm, kiếm linh, Thần Vương kiếm, vô thượng kiếm ( lấy ở Ngân Hà Tông ).

 

Kiếm đang dùng | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Thanh Huyền Kiếm, Nhân Gian Kiếm.

==========

Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn.

Review Nhất Kiếm Độc Tôn.

==========

    Viết xuống "Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Bán Thần.........................................

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tĩnh Tâm, Ngưng Thần...........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Hàng Cảnh, Kiếm Thế..............

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Phàm cảnh, Tâm Kiếm.......,................

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Tâm Tư Tại, kiếm Biến.......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Phàm Kiếm Thần, Phàm Kiếm...........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Phàm Kiếm Thánh, Kiếm Thần............

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Đại Kiếm Tiên, Kiếm Thánh.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Hoàng, Kiếm Tiên...........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Đạo Tông Sư, Kiếm Chủ............

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Tu, Đại Kiếm Tu..............

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ta cũng ném vào nốt luôn này...

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ngoài ra, vẫn còn một số các cảnh giới khác....

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Táng cho cái đỡ bị Thủy Chương hay Thủy cảnh giới đi

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nên cho con tác gặp một lần Vô Thủy Đại Đế.

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Cái này là thủy đằng sau cũng thủy.

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Mệnh Tri Thánh giả, Mệnh Tri Thần giả......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nguyên Thần cảnh, Mệnh Tri cảnh.....

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Mệnh Hồn cảnh, Mệnh Thần cảnh........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Linh cảnh, Mệnh Cách cảnh........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vô Gian cảnh, Vô Gian chi Đạo.......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nhị Thập Đoạn.......................

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Hồn cảnh nhất nhị đoạn.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Đế cảnh, Thần Cách cảnh.......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tố Cách cảnh, Tố Hồn cảnh..........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Cổ Thần cảnh, Tố Thể cảnh......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tiểu Thánh Nhân cảnh, Đại Thánh Nhân cảnh

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tuyệt Trần cảnh, Thời Không cảnh.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Hư Vô cảnh, Đăng Thiên cảnh.....

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vô Biên cảnh, Vô Giới cảnh.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Trụ cảnh, Lâm Giới cảnh.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Diệt Thần cảnh, Ý cảnh........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Thần cảnh, Phá Thần cảnh.......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Diệt Phàm cảnh, Nhập Thần cảnh.....

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thiên Vị cảnh, Phá Phàm cảnh...

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vĩnh Hằng cảnh, Thần Vị cảnh.....

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Quy Nhất cảnh, Thần Kính cảnh......

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ngự Đạo cảnh, Thành Đạo cảnh.........

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Phá Đạo cảnh, vãi, hai lần Phá Đạo à?

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Độn Nhất cảnh, Chứng Đạo cảnh.....

một năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Kiệt Dữ 2

Cảm nghĩ về Ngạo Thế Đan Thần

Một cái la lỵ A Thập Lục tương đương 2.5 cái Cuồng Đao Tam Lãng!

Bắc Kinh ngũ đại tà địa gồm những nơi nào?

Làm sao viết tốt tiểu thuyết mạng? Chia sẻ 20 đầu lời khuyên liên quan đến viết tiểu thuyết mạng!

Hình tượng idol Diệp Tu trong lòng tôi!

Hoa Sơn Tiên Môn đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Thân ở tuyệt cảnh, Hứa Thất An chỉ có thể đi về phía trước

Già Thiên giảng cố sự gì? Diệp Phàm nhân sinh kinh lịch

Thánh Khư: Lâm Nặc Y

Phỏng vấn đại thần Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Sơ lược Tiên Lộ Tranh Phong

Trích lời kinh điển tác giả Miêu Nị - Phần 1

Kinh điển trích lời trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc

Đại cương: Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên — Phần 2

Tinh thần nhân đạo chủ nghĩa trong Thiên Long Bát Bộ

Những tình tiết trong tiểu thuyết mạng khiến bạn cảm thấy tác giả rất lợi hại?

Hắc ám văn, phàm nhân lưu kết hợp xây dựng thế lực: Đánh giá một chút Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí

Muốn Tìm Một Bộ Truyện Có Những Màn PK Chiến Tranh Cực Thiết Huyết? Mời Bạn Đến Với

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh đẹp không? Quyển sách này giảng cố sự gì?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://mibet.wiki | Fa88 | vailonxx.com | MU88 | ok nhà cái uy tín | trực tiếp bóng đá xoilac | kèo nhà cái | https://kubet.az

UP TOP