NHỮNG NHÂN VẬT - SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐƯỢC KIM DUNG CẢI BIÊN TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA MÌNH

Hoa Mãn Lâu | | 8552

Cộng Đồng Kiếm hiệp

1. LỊCH SỬ :

+ Năm 494 TCN, Ngô Vương Phù Sai đánh bại Việt Vương Câu Tiễn, Câu Tiễn phải xin hàng thần phục nước Ngô. Ông nằm gai nếm mật hơn 10 năm, áp dụng chiến lược "Diệt Ngô thất thuật" của đại phu Văn Chủng, cộng với Tây Thi làm Phù Sai mê đắm mà bỏ bê việc nước, giết cả lão thần Ngũ Tử Tư. Đến 473TCN, Câu Tiễn dẫn quân đánh bại Phù Sai, tiêu diệt nước Ngô. Phạm Lãi dẫn Tây Thi ngao du Thái Hồ.

- TRUYỆN VIỆT NỮ KIẾM : Quân lính nước Việt nhờ học được vài chiêu kiếm pháp của A Thanh mà ngày đêm luyện tập, cộng thêm Phù Sai mê Tây Thi mà bỏ bê đất nước, vì vậy quân Việt mới dễ dàng đánh bại quân đội nước Ngô.

2. LỊCH SỬ :

+ Năm 555, kinh đô của nhà Tây Lương là Giang Lăng rơi vào tay của nhà Tây Ngụy.

- TRUYỆN LIÊN THÀNH QUYẾT :

+ Vua Lương trước đó sợ của cải, vàng bạc bị quân Ngụy chiếm đoạt, nên đã bôi chất kịch độc lên toàn bộ vàng bạc, châu báu, rồi giấu nó ở Thiên Ninh Tự ở phía Tây Nam thành. Để rồi cả ngàn năm sau, tri phủ Giang Lăng Lăng Thoái Tư và nhân sĩ giang hồ vẫn dùng đủ mọi cách để tìm ra kho báu này.

3. LỊCH SỬ :

+ Tiêu Phong (1030-1065) là 1 quan đại thần của nước Liêu, được vua Liêu Đạo Tông Gia Luật Hồng Cơ phong chức Văn Ban Thái bảo, sau thăng lên Đồng Tri Khu mật viện sứ. Nhờ công dẹp loạn cuộc binh biến của Hoàng Thái thúc mà được phong làm Nam viện đại vương. Năm 1065, ông bị bệnh mất, được truy phong Liêu Tây quận vương.

- TRUYỆN TLBB :

+ Gia đình Tiêu Phong bị người Hán vây đánh, chàng được người Hán nuôi lớn và dạy dỗ, lại làm tới Bang chủ Cái bang. Sau về nước Liêu nhờ có công dẹp loạn Hoàng Thái thúc mà được phong Nam viện đại vương. Sau lấy cái chết để can ngăn vua Liêu, giữ gìn hòa bình 2 nước Liêu - Tống.

4. LỊCH SỬ :

+ Đoàn Chính Nghiêm còn gọi là Đoàn Dự (1083-1176), sinh ra sau khi Tiêu Phong mất 18 năm.

+ Hoàn Nhan A Cốt Đả(1068-1123) chính là Kim Thế Tổ, người sáng lập ra nhà Kim, sinh ra sau khi Tiêu Phong mất được 3 năm.

- TRUYỆN TLBB :

+ Cả hai đều quen biết và kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Phong.

5. LỊCH SỬ :

+ Cao Thăng Thái ép vua Bảo Định đế Đoàn Chính Minh thoái vị xuất gia, nhường ngôi cho y vào năm 1094, đến năm 1096 thì bị bệnh, trước khi mất dặn con là Cao Thái Minh trả ngôi cho Đoàn Chính Thuần, là em trai của Đoàn Chính Minh. Sau này Đoàn Chính Thuần xuất gia nhường ngôi cho con là Đoàn Dự vào năm 1107.

- TRUYỆN TLBB :

+ Đoàn Chính Minh xuất gia, nhường ngôi cho em trai là Đoàn Chính Thuần, còn Cao Thăng Thái là trung thần, một lòng tận tụy, phò tá đắc lực cho cả 2 vua. Còn Đoàn Chính Thuần thì bị Mộ Dung Phục giết, Đoàn Dự nối ngôi.

6. LỊCH SỬ :

+ Ngày 25 tháng 12 AL năm 1141, Nhạc Phi cùng con trai là Nhạc Vân và bộ tướng Trương Hiến bị Tần Cối cho uống thuốc độc, chết tại Phong Ba đình thuộc Đại Lý Tự ở Lâm An. Ông chết trong oan ức không để lại được di chúc hay trăn trối với ai. Sau đó, Hàn Thế Trung tới chất vấn Tần Cối : Giết Nhạc Phi, vậy bằng chứng đâu. Tần Cối trả lời : Không có, mà cũng không cần có !!

- TRUYỆN AHXĐ :

+ Nhạc Phi giao lại tâm huyết của ông là Vũ Mục di thư cho Hàn Thế Trung, sau này Hàn Thế Trung lại giao cho thuộc hạ thân cận là Thượng Quan Kiếm Nam cất giữ.

7. LỊCH SỬ :

+ Năm 1227 Thành Cát Tư Hãn mất, năm 1234 quân Mông Cổ tiêu diệt nước Kim, sau đó tiếp tục tấn công Nam Tống.

- TRUYỆN AHXĐ :

+ Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt xong nước Kim, chuẩn bị đánh Nam Tống mới mất.

8. LỊCH SỬ :

+ Đại Hãn Mông Kha chết trong cuộc vây hãm thành Điếu Ngư của quân Mông Cổ.

+ Quách Tĩnh là tên khoác lác, hắn nói với tướng quân thủ thành Tương Dương là Lữ Văn Hoán rằng mình có 1 người bạn tên là Hoàng Dược Sư, là 1 đạo sĩ, có thể lập đàn làm phép đẩy lui quân Mông Cổ . Lữ Văn Hoán tin là thật, tới ngày lập đàn, quân Mông Cổ vẫn tiến đánh như vũ bão mà phép của Hoàng Dược Sư vẫn không thấy hiệu nghiệm, bèn tức giận lôi 2 tên bịp bợm này ra chém đầu. Rồi sau đó mở cửa thành đầu hàng.

- TRUYỆN TĐHL :

+ Dương Quá dùng đá ném chết Mông Kha.

+ Hoàng Dược Sư là cao thủ võ lâm, đảo chủ đảo Đào hoa. Quách Tĩnh là con rể của y, là 1 vị đại hiệp, cùng với Lữ Văn Hoán trấn thủ Tương Dương mấy chục năm. Sau này khi Tương Dương thất thủ thì toàn gia tuẫn tiết.

9. LỊCH SỬ :

+ Trần Hữu Lượng (1316-1363), là 1 lãnh đạo quân phiệt khởi nghĩa chống nhà Nguyên, đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của Chu Nguyên Chương trong sự nghiệp giành lấy giang sơn.

+ Chu Nguyên Chương 1328-1398), là người đã lật đổ nhà Nguyên, tiêu diệt các lực lượng quân phiệt nổi dậy, lập ra nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Thuở nhỏ nghèo đói mồ côi nên xuất gia đi tu ở chùa Hoàng Giác, sau đi khất thực tới An Huy, Hà Nam. Trong thời gian này ông giao lưu với Bạch Liên giáo (không phải Minh Giáo nhé), rồi tham gia nghĩa quân của Quách Tử Hưng, từ từ leo lên vị trí chỉ huy quân đội.

- TRUYỆN YTĐLK :

+ Trần Hữu Lượng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, nhận Viên Chân( Thành Côn) làm sư phụ. Sau gia nhập Cái bang làm tới Trưởng lão tám túi, dùng mọi âm mưu thủ đoạn để giúp Thành Côn. Sau này khi Thành Côn bị giam ở Thiếu Lâm, hắn vẫn rất xảo quyệt, dùng lực lượng của Cái bang để nổi dậy khởi nghĩa, tranh đấu với Chu Nguyên Chương.

+ Chu Nguyên Chương là giáo chúng của Minh giáo, âm mưu thủ đoạn hãm hại Trương Vô Kỵ, làm Vô Kỵ bỏ đi, hại chết Hàn Lâm Nhi, giành quyền thống lĩnh quân đội chống lại nhà Nguyên và Trần Hữu Lượng.

10. LỊCH SỬ :

+ Ngao Bái bị Khang Hy bắt giam vào ngục, nể tình y có công cứu vua Hoàng Thái Cực nên không giết, sau ông sinh bệnh mà chết.

+ Con trai Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng, có vợ và 2 con 1 trai 1 gái, con trai của Ngô Ứng Hùng là Ngô Thế Phiên, sau này kế nghiệp Ngô Tam Quế khi ông ta bị bệnh mất. Con gái là Ngô thị, được gả làm Phúc Tấn của Thường Ninh thân vương( con trai của Thuận Trị hoàng đế).

- TRUYỆN LỘC ĐỈNH KÝ :

+ Ngao Bái bị Vi Tiểu Bảo và Khang Hy úp sọt bắt giam, sau bị Vi Tiểu Bảo dùng trủy thủ đâm chết.

+ Ngô Ứng Hùng chưa có vợ, Khang Hy muốn gả công chúa Kiến Ninh cho hắn, ai ngờ lại bị Kiến Ninh thiến luôn, tiệt cả nòi giống.

11. LỊCH SỬ :

+ Càn Long hoàng đế có tên là Hoàng Lịch là con trai của Ung Thân Vương Dận Chân( sau này là Ung Chính hoàng đế). Từ nhỏ Hoàng Lịch rất được ông nội là Khang Hy yêu quý, Ung Chính từ lâu cũng đã nhắm y sẽ kế vị mình.

- TRONG TRUYỆN TKACL:

+ Càn Long là con trai của Trần Thế Quan, vì vợ của Ung Thân Vương sinh con gái, lại sinh cùng ngày với vợ của Trần Thế Quan, nên đã tráo con. Sau này vì để giấu giếm thân phận người Hán của mình, nên Càn Long đã tìm đủ mọi cách tiêu diệt Hồng Hoa hội, và người em trai của mình là Trần Gia Lạc.

=> Ung Chính chẳng lẽ không biết con mình là trai hay gái ?? Nếu biết thì cũng không ngu gì mà giao cả cơ đồ của tổ tiên vào tay người Hán đâu nhỉ ??

Bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong các vị huynh đệ bổ sung thêm cho !!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Diễn Sinh

phàm nhân Diễn Sinh

Khá tội mà thôi cũng kệ.

3 năm trước

Cay Gà Đã Tới Đây

phàm nhân Cay Gà Đã Tới Đây

Doãn đại hiệp đâu rồi????

3 năm trước

Táng Địa

phàm nhân Táng Địa

Đại anh hùng kiêm dân chơi Phong chó điên =))

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok