Niên Lịch Huyền Giám Tiên Tộc

Nguyên Tố | | 464

Tin tức Tiên hiệp Hắc thủ sau màn

"Nhiều khoảng trống, logic chặt chẽ, hố càng lấp càng kín, thu nhỏ bề rộng, đào sâu chiều sâu. Truyện đi theo hướng mở map soi sáng mê cùng dần dần, thay vì tháp tầng như Phàm nhân tu tiên, Khấu vấn tiên đạo"
2 lần Tiên Ma đại chiến, Thanh Tùng Quan 2 lần
---
•Ngụy triều (Cận cổ)
Tiên Quân điểm hóa Chân Ly
2000: Chân Ly 8 Tử chết (c418)
1???: Bình Minh chi chiến/Túc Nghiệp Uế Kết 3.0
1???: Hoàn Huyên giết Chân Ly 4 tử
1700: Ngụy Triều/Yển Dương Tự Cung nát 
------
•Tề, Lương, Chu, Yến-Triệu (kim cổ)
1???: Lương triều, Doanh Trắc hóa Khoái Ly, lập Thanh Tùng quan (3.0) Nguyệt Phủ

1100: Lăng Dục Môn + Lục Tử thành Chân Quân
700: Tiên Quân điểm hóa Hồ Yêu, Đoan Mộc Khuê
600: Thanh Trì Ma Môn
4??: Sơ Đình sinh ra (c221)
400: Lý Giang Quần chết
210: Trì Úy liên hợp sơ thành Tử phủ, cản Tử phủ Yêu Vương, bị thương căn cơ
120: Lý gia

Các đế vương trong truyện:
•Ngụy triều

-Thái tổ Lý Càn Nguyên, Chân quân chứng Minh Dương đạo quả, g·iết Quyết Âm đạo chủ - nạp hậu cung. C·hết bởi thích tu vây công.

- Nguyên Đế, Chân Quân
- Cung Đế, Tử phủ "trị quốc đại thịnh", cử ra Sùng Châu đảo Thôi gia
-> Vũ khí chính: Thương - Kích
•Lương triều
- Lương Thái Võ Đế Thác Bạt Huyền Đàm, Thúy khí chân quân, g·iết Ly tử thứ 7 (dpdn), được hợp - phủ châu bảo
-> Vũ khí chính: Tỷ ân
•Triệu triều
- Triệu Chiêu Võ Hoàng Đế Phụ Thích Diên (Triệu Hưng). Diệt Lương quốc cùng Yến vương. Bị Thái Việt diệt, làm leo lên chính quả.
-> Ẩn ẩn kim tính thoát đi rồi ăn Hách Liên tử phủ

P/S: Việt quốc Dương gia, Ninh quốc Giang gia đều có chân quân nhưng không lập đế.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Từ khóa: #lịch #hắc ám

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok