Phân chia cảnh giới trong Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Từ Tỉnh | | 2758

Tóm tắt Tiên hiệp Hậu cung Nhiệt huyết Luyện công

Tu đạo bốn bước

Thể ngộ

Tiên tu

Thể tu

Cổ ma

Bước đầu tiên

(Thất cảnh tu sĩ khổ sở giãy dụa, chỉ vì trường sinh, đó chính là mệnh).

Hiểu rõ sự sống và cái chết

Tích Mạch (1 đến 10 tầng).

Ngân Quang cửu cảnh

Luyện Huyết chín tầng

Dung Linh (sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong).

Kim Đan (sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong).

Nguyên Anh (sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong).

Ngân Cốt tứ cảnh

Cốt Phù cảnh

Hóa Thần (sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong).

Ngọc Mệnh tứ cảnh

Ngọc Huyết cảnh

Luyện Hư (Khuy Hư - Vấn Hư - Xung Hư - Thái Hư - Quy Nguyên Thái Hư).

Kim Thân tứ cảnh

Man Ma cảnh

Toái Hư (từ tầng 1 đến tầng 9).

Nếu thành tiên thất bại, có thể chuyển tu tán tiên

Niết Bàn cửu trọng thiên

Tôn Ma cửu cảnh

Bước 2

(Tam cảnh tiên nhân khổ sở cầu xin, chỉ vì đạo chân, đó chính là đạo).

Minh ngộ đạo chân

Mệnh Tiên cảnh (Nhân Huyền - Quỷ Huyền).

Tiên Thể bát trảm

Tư Thần bát trọng thiên

Chân Tiên cảnh (Độ Chân - Xá Không - Toái Niệm).

Chân Thân tam cực

Thiên Ma thập nhị niết

Vạn Cổ cảnh (Tiên Tôn - Tiên Vương - Tiên Đế).

Vô Lượng Cửu Kiếp

Phản Tổ cửu cảnh

Bước 3

Minh Ngộ Thời Không

Thủy Thánh Khai Thiên cảnh

Niết Thánh Tuế cảnh

Hoang Thánh Bất Diệt cảnh

Bước 4

Triệt Ngộ Luân Hồi

Nghịch Thánh Tiên Hoàng

Lưu ý:

1. Tích Mạch chia làm mười tầng: Toái Hư, Niết Bàn, Tôn Ma chia làm chín tầng.

2. Ngân Quang, Luyện Huyết chia làm chín tầng, ba tầng đầu tương ứng với Tích Mạch, ba tầng giữa tương ứng Dung Linh, ba tầng sau tương ứng với Kim Đan.

3. Phần còn lại của cảnh giới không có con số được chia thành sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong; Luyện Hư cảnh lại có thể chia thành Khuy Hư (sơ kỳ), Vấn Hư (trung kỳ), Xung Hư (hậu kỳ), Thái Hư (đỉnh phong), Quy Nguyên tức là Thái Hư.

4. Nhân Huyền đỉnh phong cùng Quỷ Huyền sơ kỳ chênh lệch cho tiểu cảnh giới. (tương đương với Toái Hư nhất trọng thiên đến Toái Hư nhị trọng thiên).

5. Toái Niệm cảnh được chia Vi Ngôn cảnh và Hòa Niệm cảnh.

6. Cổ Yêu tu luyện cảnh giới còn chưa rõ ràng, cùng Thần tộc tương tự. Tu luyện chính là linh lực, có thể tăng cường thần niệm cảm giác lực.

7. Cổ Ma sau khi bước vào Thiên Ma cảnh giới, tất phải tập trung lại Ma phù, nếu không Nhân phù sẽ có một tầng ngăn cách, không cách nào xé rách, ở trong Ma phù vẽ ra đạo tắc tự thân lĩnh ngộ, hình thành Ma phù độc đáo của bản thân, đây là con đường và pháp môn mà Cổ Ma tu sĩ lĩnh ngộ đạo tắc thần thông.

8. Vạn Cổ cảnh chia làm chín kiếp, một đến ba kiếp là Tiên Tôn, bốn đến sáu kiếp là Tiên Vương, bảy đến chín kiếp là Tiên Đế.

9. Trong Vạn Cổ cảnh Linh Kiếp được xưng là tân tấn tiên tôn, có được năm trăm kiếp pháp lực, một kiếp Tiên Tôn có được thiên kiếp pháp lực. Mà bước thứ hai tu sĩ trên Vạn Cổ xưng là Chuẩn Thánh, Chuẩn Thánh chia làm tam giai, chuẩn thánh cấp một có được vạn kiếp pháp lực, chuẩn thánh cấp ba cũng gọi là Viễn Cổ đại tu.

Sau đó cần mở mắt, là thành thánh phải đi con đường, sau khi mở mắt tu sĩ đều có tư cách dẫn xuống bản nguyên kiều hình chiếu, mở mắt trên thực tế cũng chia mười hai cấp bậc, tương ứng với mười hai tòa bản nguyên kiều, mỗi một tòa cầu dài bảy mươi bảy bước. Leo lên tòa bản nguyên kiều thứ nhất mới có thể tiến vào cấp hai, bước lên càng nhiều bản nguyên kiều mới có thể đột phá tam giai cùng cảnh giới sau này. Không chuẩn thánh chi tu leo lên bản nguyên kiều có thể trợ giúp tu sĩ tu ra thuộc về mình chưởng vị hư không thậm chí mở ra nhị giai chuẩn thánh bình cảnh vân vân.

Bước đầu tiên của tu đạo, cần phải hiểu rõ sinh tử. Trường sinh đều là hư vọng.

Tu đạo bước thứ hai, cần minh ngộ đạo chân. Mặc dù còn sống vì hư vọng, nhưng lại có đạo chân thật.

Bước thứ ba của tu đạo, cần phải hiểu thời không. Chân chính còn sống, người còn đạo còn.

Tu đạo bước thứ tư, cần hiểu thấu luân hồi.

Siêu thoát sinh tử, đảo ngược chân hư, viết lại thời gian không gian... Từng bước tu luyện, cuối cùng mới có thể hiểu rõ Luân Hồi.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Văn minh

uẩn thể Văn minh

Rốt cuộc thì cũng biết rõ cảnh giới trong chấp ma

2 năm trước


Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


"Nếu nhân sinh có thể quay lại, ta đại khái vẫn sẽ như vậy"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok