Phần lớn internet tác giả không kiếm được tiền, nhưng nhiều người đi làm internet tác giả như vậy.

KOL | | 3804

Cộng Đồng Thông tin

Vì sao phần lớn internet tác gia kiếm không có bao nhiêu tiền, còn nhiều người như vậy đi làm internet tác gia.

[Zhihu] Vì sao phần lớn internet tác gia kiếm không có bao nhiêu tiền, còn nhiều người như vậy đi làm internet tác gia.

Bình luận:

- Đâu chỉ internet tác gia, phần lớn tác gia đều kiếm không bao nhiêu tiền.

Nhưng mà, lựa chọn làm tác gia thời điểm, có mấy cái là nghiêm túc điều tra nghiên cứu tác gia trung bình tiền lương?

Đối toàn thế giới muốn làm tác gia người mà nói, chủ động đăng một chút đồ vật thuộc về mình, không cần người khác hợp tác, loại cảm giác thành tựu này là rất nhiều công tác đều không thể cho ngươi.

-Viết văn học mạng tại không có thành thần thì không thể làm toàn chức, sẽ chết đói. . . ngoài ra thời gian dài ngồi một mình sẽ khiến ngươi hướng nội. Tuy nhiên vì sao ta viết truyện ư? Vì với ta viết tiểu thuyết yêu cầu không cao, tính giá trị tương đối cao, là một loại nghề nghiệp trong mơ.

-Ngươi nói đúng, bởi vì 80% người vào nghề đều không nghĩ rằng: "Ta viết truyện sẽ không kiếm được tiền." Mà là: "Đậu, cài này rác rưởi tác giả vì sao nổi danh như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy, ta viết nhất định tốt hơn."

- Tuổi trẻ khinh cuồng không biết trời cao đất rộng chứ sao.

- Ta lần thứ nhất thu nhập một tháng hơn vạn thời điểm, hết sức xúc động, tại wechat khoe một chút,

Về sau ngươi đoán xảy ra chuyện gì?

Ngắn ngủi 2 3 ngày có hơn mấy chục người đến tìm ta, phần lớn là bạn học, nói với ta muốn viết truyện, để cho ta chỉ cách viết.

Chính ta cũng là cái tầng dưới chót viết lách lấy cái gì dẫn bọn hắn? Ta liền nói ta không có năng lực dạy viết, ngồi chung hàn huyên giải thích viết truyện kiếm tiền rất khó, nếu thực sự hứng thú thì tùy tiện viết, đừng ôm quá lớn trông chờ.

Bọn hắn nói: A, ta chính là muốn kiếm tiền.

Nói cho cùng liền là tuyệt đại đa số người căn bản không biết văn học mạng nước sâu bao nhiêu.

Viết văn học mạng không có ngưỡng cửa, nhưng dựa vào văn học mạng kiếm tiền, là có ngưỡng cửa.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok