Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》

Táng Địa | | 5221

Tác giả Thông tin

Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》

Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện.

+PV: Đại thần có thể dùng một câu giới thiệu về sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》sao?

**Ngôn Quy: Đây là một bộ nhẹ nhàng hài hước tiên hiệp, chỉ có "Đứng Đắn" cần gắn dấu ngoặc kép.

+PV: Giữa 《 Ta Sư Huynh Thật Quá Vững Vàng 》và 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》có liên quan hay không?

**Ngôn Quy: Hai tác phẩm sẽ không có liên quan nhau.

+PV: Vậy ngài có thể bật mí một chút cốt truyện được không?

**Ngôn Quy: Sách mới thế giới quan sẽ hơi phức tạp, 《Sư Huynh》viết hơn 10 chương mới viết đề cương cho nên tạo rất nhiều bug, sách mới sẽ cố tránh bug. Còn cốt truyện sẽ là thuộc về ý thức giới cùng vật chất giới ảnh hưởng lẫn nhau.

+PV: Lần này sách mới mở đầu đúng là đầy đủ chăn đệm chưa tiếc lộ gì nhiều, ngài có thể tiếp tục bật mí tính cách main sao?

**Ngôn Quy: Nam chính tương đối đứng đắn, trong xương cốt đứng đắn.

+PV: Còn về nữ chính?

**Ngôn Quy: Nàng "Ôn nhu lại có chút tùy hứng", là nhân vật nữ duy nhất tiếp xúc main ở giai đoạn đầu, là một nhân vật thần thoại vô cùng nổi danh.

-------------

KOL

    Viết xuống "Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Phách Sơn Đoạn Nhạc Nhậm Tung Hoành.

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Nhật Nguyệt Vị Thân Lôi tác Tướng

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Hô Khiếu Phong Vân Các Tây Đông

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Huyên Hách Tuyên Cổ Nhất Kiếm Phong

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Thế nào là Tiên? Biết bay sao?

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Có vẻ lại sắp có thêm một bộ Tinh Phẩm loại kỳ hoa rồi.

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Hai vị sư huynh rồi.

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện