Phương Hành

Táng Địa | | 76462

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Phương Hành, nam chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 Lược Thiên Ký 》 được sáng tác bởi tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, người xưng tiểu thổ phỉ, vì thay bọn đạo tặc sơn cốc báo thù, bái nhập Thanh Vân Tông mà đạp lên con đường tu chân, trên đường đi cướp bóc đốt giết, ăn cướp tài nguyên tu chân.

phương hành

Thông tin cơ bản
— Tên: Phương Hành - 方行
— Tên khác: Phương Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ca ca, tiểu ma đầu
— Xưng hào: Tiểu thổ phỉ ( thân hữu xưng hô ), Thống Thiên giáo chủ, di động tàng bảo khố, Thông Thiên giáo chủ ( Tiệt Giáo ), tam thập lục nhậm phù dao cung đại tư đồ, Thập Nhất Tiểu Thánh Quân ( Thần Đình )
— Giới tính: Nam
— Tuổi đăng tràng: 10
— Xuất thân: Quỷ Yên Cốc, Thanh Vân Sơn · Đoán Chân Cốc, Đại Tuyết Sơn · Vạn La Viện

Quan hệ nhân mạch
— Thê tử: Ngao Trinh, Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, Mộ Tiêu Thanh, Si Nhi
— Sư phụ: Bạch Thiên Trượng, Thiết Như Cuồng, Vạn La Lão Tổ
— Nhạc phụ: Long Quân, Ứng Sư Hống, Thanh Huyền Vực Chủ
— Em vợ: Ngao Liệt
— Huynh đệ kết nghĩa: Hàn Anh, Lệ Anh
— Nha hoàn: Tiểu Man
— Nghĩa nữ: Phương Tiểu Mỹ
— Đồ đệ: Phương Lư, Thái Hư Bảo Bảo, Hồ nữ Tiểu Nhất tỷ muội, Phì Trư
— Bằng hữu: Dư Tam Lưỡng, Hứa Linh Vân, Kim Lân Hoa, Thần Tú, Tiêu Tuyết, Lệ Hồng Y, Ô Tang Nhi, Diệp Cô Âm, Vương Quỳnh.

Sở thuộc thế lực: Quỷ Yên Cốc ( thứ mười đạo tặc ), Thanh Vân Tông ( Đoán Chân Cốc thủ tịch đại đệ tử ), Đại Tuyết Sơn ( Vạn La Viện trên thực tế đệ nhất tử ), Thái Thượng Đạo ( Cách đại di đồ, tiên thứ 11 trong truyền thuyết, Quy Khư chi chủ ), Kiếp Đạo ( tự tay sáng lập, danh xưng Thống Thiên giáo chủ ), Bắc Minh gia ( Thân thế có thể là phương tây Ma Châu Bắc Minh gia tử tôn ), Viên gia ( Thần Châu Trung Vực Viên gia đạo tử thứ 19 )

Chủ tu công pháp: Thái Thượng Cửu Kinh ( hóa linh kinh, cảm ứng kinh, bất tử kinh, tiêu diêu kinh, phá trận kinh, nhất khí kinh, cầu đạo kinh, vấn tâm kinh, tự tại kinh ), Tổ Vu Thập Nhị Tế

Võ kỹ: Cầm Long Khống Hạc Công, Pháp Nhãn Thuật, Bình Chướng Thuật, Cảm Ứng Thuật, Thiên Ý Kiếm, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm · Yêu Tộc Huyền Quyết, Âm Dương Đại Ma Bàn, Hồ Đan Kiếm, Sát Sinh Đại Thuật, Ngự Lôi Đại Thuật, Bố Vũ Đại Thuật, Kiếm Ma Đại Thuật, Thiên Địa Đại Ma Bàn, Thiên Địa Đại Đồng Lô, Loạn Thế Đồ Tiên Pháp.

Binh khí: Yên Hồ, Vạn La Quỷ Diện · trung giai pháp khí, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm · trung giai pháp khí, Khổn Tiên Tác, Thiên La Tán · huyền khí, Lôi Kích Phù Tang Mộc, Sơn Bảo · pháp khí, Thái Tức Đồng Kính, Phong Thiền Đỉnh, Khi Thiên Bá Man Đao · tống xuất, Bát Phương Táng Tiên Bào · tống xuất, Cửu Đạo Kích

Bảo vật khác: Đả Thần Cung, Phật Quả · tống xuất, Thần Điện, Khô Lâu Đầu Cốt, Liên Hoa Bảo Ấn, Thái Thượng Ngọc Sách · tống xuất, Độ Tiên Bút · tống xuất, Thái Hư Bảo Kính · tống xuất

Kinh lịch: Bái sư Thanh Vân, nhập Quỷ Thị, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đại hôn
    Quỷ Yên Cốc thập đại đạo phỉ một trong thứ mười đạo tặc, vì báo thù nhập Thanh Vân Tông, có được Âm Dương Thần Ma Giám, tại Thanh Vân Tông gặp được Bách Thiên Trượng, cái sau lấy chiến tu chi đạo nuôi dưỡng hắn ba năm. Bởi vì chém giết Tiếu Kiếm Minh mà mưu phản, lại trúng Cửu Sát Trớ Chú Thuật. Vì giải quyết sát linh nhập Băng Âm Cung, tu được Âm Dương Đại Ma Bàn. Nhập Huyền Vực đạt được ma kiếm Kiếm Thai. Sau ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử cũng chạy ra Nam Chiêm. Vì bổ túc Tam Vị Chân Hỏa tại đại tiểu thư ( Liên nữ ) chỉ thị hạ tiến về Thiên Lưu Hải Lưu Ly Cung tham gia Hồng Hồng Hội. Sau nhập Nam Hải Quy Khư, đạt được Thái Thượng Đạo Tàng, kết Kim Đan, thành Quy Khư chủ. Ra Quy Khư tiến về Bắc Câu Yêu Địa tìm Kim Lục tử, nhập Yêu Đế Các tu thành Sát Sinh Đại Thuật cùng Nhân Thân Ma Tướng. Được biết Long Nữ chiêu tế, tiến về Thần Châu cướp cô dâu. Sau hướng Phong Thiện Sơn xông trận, ma diệt đạo cơ mới phá trận. Phong Thiện Sơn chiến dịch tu vi gần phế, tại nam đạm quy ẩn. Sau vì cứu Tiêu Tuyết, diệt Hoàng Phủ gia tổ địa. Lại sắp gặp tử vong, may mắn được được cứu hướng Linh Sơn Tự, lấy Vạn Linh Đan chữa trị đạo cơ mà khôi phục tu vi. Vì không khi cùng còn chạy ra Linh Sơn Tự, cũng trộm lấy kinh thư, bắt cóc phật tử Thần Tú. Trên đường gặp gỡ bất ngờ Bắc Minh thanh địch, cũng tới trở lại Quy Khư bình định. Sau vì đoạt thái thượng chư trải qua tiến về Thần Châu Bạch Ngọc Kinh, cùng Thần Châu Lữ gia Lữ Phụng Tiên đấu pháp. Trùng hợp Thần Châu, Tịnh Thổ đánh cờ khiến cho thần quan xuống tới Bách Đoạn Sơn, chiếm lĩnh Bách Đoạn Sơn hơn mười đỉnh núi, vì cứu Thần Tú, mà tiến về Tịnh Thổ bắt đi Tuệ Năng, tiến tới tiến vào phật môn cấm địa, nuốt vào phật quả, vì toàn bộ phật môn đại ân nhân. Sau đó cùng đỡ Tô công tử mâu thuẫn kích thích, tiến tới chiếm lĩnh cả tòa Bách Đoạn Sơn, cùng Thần Châu, Tịnh Thổ bàn điều kiện, trở thành Viên gia, Bắc Minh gia cộng đồng thần tử. Sau đó bắt cóc tống tiền Phù Dao Cung tiểu công chúa mộ tiêu thanh, trời xui đất khiến đánh vỡ Ly Hận Thiên âm mưu mà lâm vào khốn cảnh, vì cứu mình cùng tiểu công chúa, tự đoạn xong Mỹ lộ sớm kết thành Nguyên Anh, cho nên bị Thần Châu, Tịnh Thổ cộng đồng vứt bỏ. Sau tại Kiếm Ma chỉ đạo hạ dưỡng tâm kiếm, trảm thần hồn, đại náo Dao Trì hội bàn đào, cướp đoạt Dao Trì bàn đào cây. Cùng Nhiếp ngàn đỏ quyết chiến tại Hội Kê núi, trùng hợp Thần tộc xâm lấn, cùng Nhiếp áo đỏ, Lữ Phụng Tiên kề vai chiến đấu. Sau đó bị Phù Dao Cung người cứu đi, cũng đảm nhiệm Phù Dao Cung thứ 36 Mặc cho Đại Tư Đồ. Tiến về Tịnh Thổ lúc, trảm Phù Dao Cung phản nghịch Diệp Hồn Thiên, sau đó cùng Hồng Hoang cổ điện hợp tác cứu vớt Thiên Nguyên, giả ý đầu nhập Thần tộc, cướp đoạt thần vật, bị Tiên Phủ vứt bỏ, tiến về Tiểu Tiên Giới nghĩ cách cứu viện Tiểu Man. Đưa Trà Trà tiên tử, Hứa Linh Vân, Triệu Thanh cá, tiểu công chúa cùng Tiểu Man cùng một chỗ tu luyện Vong Tình Thiên Công. Về sau tiến về Thương Lan Hải gặp Ngao Liệt, cùng một chỗ tiến về tinh không nghĩ cách cứu viện Long Nữ. Vì từ Cửu Đầu Trùng ( Vũ Cửu Linh ) Trong tay cứu ra Long Nữ, lợi dụng cổ thánh pháp tự chém trường sinh. Vì tránh né ba mươi ba Thiên Tiên binh truy sát, dẫn mọi người trốn quá Hư Tiên phủ, gặp đế lưu mà đoạt xá chi, lấy đế lưu thân phận tiến vào Thanh Huyền, gặp Thanh Huyền chi chủ con gái tư sinh Si Nhi cũng dần dần lấy được hảo cảm. Về sau tham gia thăng tiên hội mưu đồ thu hoạch được tiên mệnh, tại Phật trời bên trong độ hóa đám người, cuối cùng tất Phật trời nhân quả, từ Phật thiên ý trong miệng dòm biết quá.
    Bên trên con đường, biết làm tuyệt lộ, ý đồ mở ra lối riêng. Nhưng rốt cục bước ra thái thượng con đường, chém tới mệnh số, táng nhục thân tại Thanh Huyền đại địa lấy luyện trời. Sau lấy đế lưu thân phận tiến vào tinh không chiến trường, cũng lấy Phật trời mang ra thành viên tổ chức tổ kiến cóc quân. Tại thiên ngoại trên chiến trường xảo bố cục, trong tay cuối cùng chiến thắng cũng giết chết đế lưu chi huynh Đế Thích, lại tại Thiên Nguyên cùng Thần đình trong tay đoạt được quá Hư Tiên vườn. Về sau trở về Đại Xích Thiên, cùng đế lưu đạt thành hiệp nghị, thành công thông qua đế thị thân phận kiểm trắc, cũng được biết lịch đại Đế gia gia chủ không được chết tử tế bí mật. Rời đi Đại Xích Thiên sau, tại hồ khư bên trong gặp được nhỏ nhất đẳng cố nhân, cũng từ lão Phượng hoàng trong miệng được biết thuyền lớn đem chìm đại tiên giới bí mật. Vì nhỏ một có thể thu hoạch được Thanh Khâu hồ Vương Truyền nhận tiến về sáu Ma Thiên, cũng đại náo sáu Ma Thiên. Cuối cùng không muốn đi ra Thái Thượng Đạo một bước cuối cùng, liền đem quá Hư Tiên vườn, quái tháp, độ tiên bút, thái hư bảo kính, phật quả, màu đỏ áo choàng, lấn Thiên Bá rất đao chờ từng cái đưa ra, sau đó rời đi. Ba trăm năm sau vương giả trở về, ra Thiên Nguyên, nhập chín quan, diệt Thánh Tôn, kết quả thái thượng mười tiên phát hiện Phương Hành đã bước ra một bước kia, để ùn ùn kéo đến hảo hữu thở dài một hơi. Như là Phương Hành sở liệu, đại đạo trăm sông đổ về một biển, ba vị Tiên Đế đi đến hóa thiên chi đường, tại bọn hắn tranh đoạt thiên ý thời điểm, Phương Hành xuất thủ cướp trời, từ trong tay bọn họ giành được bộ phận thiên ý, khiến cho ba vị Tiên Đế cân bằng đánh vỡ, lợi dụng diệt thế trả lại tự thân bàn tính thất bại. Tối hậu phương đi cùng Ngao Trinh, Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, Dao Trì tiểu công chúa cùng Si Nhi đại hôn, cưới sau đem người đạp lên tìm kiếm mới đại tiên giới con đường.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Dạ Ma Hoàn

uẩn thể Dạ Ma Hoàn

Phía trước là hư vô có đường đi sao?

một năm trước

DAQdz01

thác cương DAQdz01

gh

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

20 x 20 = 399

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Phương dịch Phương, Cửu vị Cửu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thước nhược uyển thủy, định bộ khi vân.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Cước đạp sơn nhai, khí hoành dược siêu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Trảm đoạn hồng trần, nơi đây ai hỏi.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Hắc Sơn Lão Yêu sao?

3 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

tieungu

tieungu

có thể hay không làm cho đối phương động tâm thôi!

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người ^^

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Bộ này chưa xem đáng nghiên cứu đây

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Mấy lão này spam kinh thế hãi tục vậy =.=

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 41 tia thần niệm

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 188 tia thần niệm

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok