Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 5 năm 2020!

Táng Địa | 2020-06-01 | 3324

Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 5 năm 2020!

1. Vạn Tộc Chi Kiếp

— Tác giả: Lão Ưng Cật Tiểu Kê

— Thể loại: Đô thị

— Số phiếu: 151421

2. Đệ Nhất Tự Liệt

— Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

— Thể loại: Đô thị

— Số phiếu: 131027

3. Quỷ Bí Chi Chủ

— Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

— Thể loại: Huyền huyễn

— Số phiếu: 88053

4. Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

— Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện

— Thể loại: Tiên hiệp

— Số phiếu: 82676

5. Khi Bác Sĩ Mở Hack

— Tác giả: Thủ Ác Thốn Quan Xích

— Thể loại: Đô thị

— Số phiếu: 48143

6. Minh Thiên Hạ

— Tác giả: Kiệt Dữ 2

— Thể loại: Lịch sử

— Số phiếu: 37931

7. Hạng Này Có Độc

— Tác giả: Ấu Nhi Viện Nhất Bả Thủ

— Thể loại: Light novel

— Số phiếu: 37603

8. Ngự Cửu Thiên

— Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

— Thể loại: Tiên hiệp

— Số phiếu: 37035

9. Đại Phụng Đả Canh Nhân

— Tác giả: Mại Báo Tiểu Lang Quân

— Thể loại: Tiên hiệp

— Số phiếu: 34573

10. Thua Lỗ Thành Thủ Phủ Từ Trò Chơi

— Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy

— Thể loại: Du hí

— Số phiếu: 34512

-----------------------

    Viết xuống "Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 5 năm 2020!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Bảng xếp hạng Thông tin


Từ khóa:

qidian, bảng xếp hạng qidian, bảng xếp hạng tiểu thuyết, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • Vương Lâm

  Vương Lâm

  Suối kiệt thì mương cạn, cây mục thì lá khô
 • Vương Lâm

  Vương Lâm

  Suối kiệt thì mương cạn, cây mục thì lá khô
 • Vương Lâm

  Vương Lâm

  Suối kiệt thì mương cạn, cây mục thì lá khô
 • Vương Lâm

  Vương Lâm

  Suối kiệt thì mương cạn, cây mục thì lá khô
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • Phá Thiên Quân

  Phá Thiên Quân

  Cuộc đời này bận lắm… Bận đến nỗi ai cũng có việc của riêng họ và sẽ chẳng người nào đủ rảnh rỗi để ngày ngày quan tâm đến cảm xúc của bạn đâu…
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
 • Lão Tăng Quét Rác

  Lão Tăng Quét Rác

  Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!
Táng Địa

Táng Địa

Táng thư bất táng nhân

DONATE

MOMO: 036 295 8408 | NGUYEN HOANG SON

BIDV: 311 10 00 090 4056 | NGUYEN HOANG SON


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ