Quân Thường Tiếu

Ngũ Điểm Văn | 2019-09-13 | 7501

    Quân Thường Tiếu, nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Đệ Nhất Tông của tác giả Giang Hồ Tái Kiến, hiện đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật nhân vật chính xuyên qua Tinh Vẫn đại lục trở thành chưởng môn nhân của môn phái hạng bét từng bước quật khởi. Tiểu thuyết mang phong cách nhẹ nhõm, hài hước, rất được độc giả yêu thích.

 

quân thường tiếu

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Quân Thường Tiếu - 君常笑

— Xưng hào: Vô Sỉ Chi Vưu

— Tu vi: Thiên Cơ Kính

— Thể chất: Thánh viêm chi thể, ngũ hành chi thể, cửu luyện dung nham thể.

— Tư chất linh căn: Thần phẩm

— Cực phẩm hỏa chủng: Linh lung hỏa.

— Thần phẩm hỏa chủng: Thiên linh lam diễm, tử huyền thánh hỏa, xích tinh tuyệt viêm.

 

Giới thiệu tác phẩm:

Phế vật? Rác rưởi? Bổn tọa điều giáo hạ, toàn trở thành thiên kiêu chi tử.
Thánh Tôn? Ma Đế? Bổn tọa nhớ tới tu luyện vạn năm không dễ, thu lại làm canh cổng đệ tử.
Thần khí? Chí bảo? Bổn tọa đệ tử nhân thủ mấy kiện.
Lạnh lùng như băng? Vũ mị xinh đẹp?
Ôn nhu rung động lòng người? Ngạo kiều mạnh mẽ?
Tính cách khác lạ mỹ nữ một cái không thể thiếu, tất cả đều là bổn tọa nữ... Ân, đúng vậy, là nữ đệ tử.
"Chúng đệ tử, theo bổn tọa san bằng sơn hà vạn xuyên!"

 

Sơ lược cốt truyện

    Xuyên qua đến Tinh Vẫn đại lục trở thành Thiết Cốt phái đời thứ hai chưởng môn, mở ra hệ thống, đi lên để Thiết Cốt phái trở thành Tinh Vẫn đại lục mạnh nhất tông môn con đường. Tu vi Thiên Cơ Kính, phàm trần vũ trụ thế lực tối cường đại lão, Thông Cổ chân nhân đệ tử. Chỉnh hợp cả tầng vũ trụ, cũng đem tầng dưới vũ trụ cùng nhau toàn bộ tiến thượng tầng vũ trụ, đem vạn cổ vực chế tạo thành võ đạo thánh địa, thống nhất cảnh giới phân chia.

 

Thân phận

    Thiết Cốt phái đời thứ hai chưởng môn, Thiên Dụ học phủ danh dự đạo sư, Vạn Cổ Đệ Nhất Tông tông chủ, Tinh Vẫn đại lục cứ điểm chi chủ, Tinh Vẫn đại lục Võ Minh minh chủ, Thạch Tượng tộc tộc trưởng, Vạn Cổ giới Giới chủ ( Nguyên do nhất đẳng vị diện Hiên Viên giới, lúc kết cục dung hợp nhiều cái giao diện, phát triển thành Vạn Cổ Vực ).

 

Thê tử: Hoa Mân Côi, chính thê, vì nhiệm vụ đột phá nên phải cưới, về sau trải qua nhiều khúc trắc rồi thừa nhận.

 

Môn phái

— Đẳng cấp: Tinh Vẫn đại lục siêu nhất lưu, thượng giới tiên tông.

— Công năng: Luyện dược các, chú tạo các, phù chú các, linh thú các, linh uẩn các, công pháp các, lăng yên các, thần binh các, xưng vị các.

— Công pháp: 【 thần phẩm sơ giai tâm pháp, dịch cân kinh 】【 trung phẩm sơ giai linh lực hình vũ kỹ, ngã trảm 】【 phàm phẩm cao giai, bạo liệt quyền 】【 thần phẩm cao giai kiếm quyết, lăng kiếm thần quyết 】【 trung phẩm cao giai, khai sơn chưởng 】【 thượng phẩm sơ giai, kết giới tráo 】【 thượng phẩm sơ giai thân pháp, tung vân bộ 】【 trung phẩm cao giai tâm pháp, truyện âm thuật 】【 thần phẩm trung giai linh lực hình vũ kỹ, xích tiêu liệt diễm trảm 】【 cực phẩm sơ giai, thất huyền hà quang phá 】【 cực phẩm cao giai, sơn băng địa liệt quyền 】【 cực phẩm trung giai, linh khải 】【 cực phẩm sơ giai, miên nhu chưởng 】【 cực phẩm sơ giai, thanh tâm quyết 】【 vạn kiếm quy tông 】【 ngũ hành giám thiên quyết 】【 long tượng bàn nhược chưởng 】【 càn khôn cửu ấn chưởng 】【 tiên phẩm tâm pháp , hoa chiếu tâm kinh 】【 tiên phẩm vũ kỹ , độ thiên chưởng ấn 】【 đại thiên phân ảnh quyết 】【 thối hồn thánh thiên công 】【  đại nhật như lai thần chưởng 】

— Công pháp sưu tầm: 【 kiếm pháp, cửu thức điệp lãng kiếm 】【 quyền pháp, cửu trọng băng quyền 】【 tâm pháp, tĩnh tâm quyết 】【 thân pháp, lưu vân bộ pháp 】【 quỷ tung bộ 】【 phàm phẩm cao giai, ngự hỏa quyết 】【 thần phẩm trung giai, cửu trọng băng phong chưởng 】【 huyết vân thiên tàn kinh 】【 vô thượng ly hỏa quyết 】【 thiên quân luyện hồn quyết 】【 nhất quyền tất sát 】【 nhất định tất sát 】【 đại lực chiết cốt thủ 】【 lăng tiêu tàn ảnh quyết 】【 cửu long phân liệt chưởng 】【 thiên địa hóa vô 】【 thánh hỏa tài quyết 】

— Vũ khí: 【 nan thu chi đao 】【 trung phẩm hàn phong kiếm 】【 thanh long thế đao 】【 ma cải, Desert Eagle 】【 ma cải, bát bội miểu chuẩn kính 】【 ma cải, QBU-88 súng bắn tỉa 】【 thần cải, thanh long yển nguyệt đao 】【 trung phẩm bá vương thương 】【 trung phẩm kiên thiết thuẫn 】【 thần cải, AWM súng ngắm 】【 ma cải AK-47 tự động 】【 ma cải 1897 thức 75mm dã chiến pháo 】【 cao phẩm chân dương kiếm 】【 cao phẩm chân dương cung 】【 cao phẩm chân dương thương 】【 cao phẩm xuyên vân đao 】【 trung phẩm huyền thiết thuẫn 】【 thần cải RPG Súng phóng lựu 】【 ngọc long vấn thiên kiếm 】【 hắc long tuyệt mệnh thương 】【 cực phẩm long nha chi nhận 】【 cực phẩm long nha chi cung 】【 cực phẩm long nha chi mâu 】【 yếu tắc chấp pháp cung 】【 chí trăn tiên kiếm 】【 hiên viên thần kiếm 】

— Trang bị: 【 ma cải, Miếng lót vai 】【 ma cải, bom cay 】【 ma cải, ống giảm thanh 】【 giải binh túi càn khôn 】【 nhuyễn ti giáp 】【 trung phẩm bộ vân lý 】【 trận pháp cộng hưởng thủ trạc 】【 cơ giới vũ trang dực 】【 cửu lân hộ thể giáp 】【 ma cải diện mô 】【 thông dụng Mở rộng băng đạn 】【 cao phẩm chân dương chiến ngoa 】【 cao phẩm chân dương chiến bào 】【 cao phẩm chân dương diện cụ 】【 cao phẩm cương thiết chi dực 】【 thiên nguyên trấn hồn tháp 】【 lục tự quy ấn 】【 xích liên chiến giáp 】【 linh hoang thuẫn 】【 hiên viên thần giáp 】【 thần cải, đại thánh sáo 】【 thần cải tị lôi châm 】【 thất thải huyễn quang dực 】【 hư trương thanh thế phục 】【 bát hoang thiên âm tứ kiện sáo 】

— Vật phẩm: 【 linh hồn tạc đạn 】【 tư chất cải tạo dịch 】【 liệu thương đan 】【 tụ khí đan 】【 tố thể đan 】【 vũ sư đan 】【 sơ phẩm đệ tử linh khí trận 】【 hộ phái đại trận 】【 lực lượng trắc thí cơ 】【 cơ nhục tố tạo phòng 】【 ma cải, âm hưởng 】【 cực hạn khiêu thằng 】【 huyễn quang mặc kính 】【 thân pháp huấn luyện phòng 】【 chưởng môn cầu 】【 hàn băng thủ trạc 】【 môn phái lịch luyện tháp 】【 phu hóa cơ 】【 môn phái phối bị cơ 】【 sơ phẩm linh dược 】【 thì không bí cảnh 】【 thiên tài địa bảo uẩn dục khí 】【 ma cải đa công năng hấp trần khí 】【 vị diện chiến tràng truyện tống môn 】【 địa hình cải tạo nghi 】【 tham bảo khí 】【 thông cổ chiến thuyền 】【 cửu thiên bí cảnh 】【 loại bỉ chiến tràng 】【 nguyệt quang bảo hạp 】【 tư dưỡng chi thổ 】【 ma cải khoách âm lạt bá 】【 khoáng thạch uẩn dục khí 】【 cơ nhân cải tạo dịch 】【 cửu thiên thần thạch 】【 địa giác long tâm 】【 thiên linh thối khoáng 100 đốn 】【 thiên uy bí cảnh 】【 thiên cơ bí cảnh 】【 hiểu thiên thí ma 】【 vạn pháp bí cảnh 】

 

Thú kỹ: Sơ cấp ngự phong chi thuật, sơ cấp hỏa vũ chi thuật, sơ cấp kinh lôi chi thuật, sơ cấp kiên thổ chi thuật, trung cấp hậu thổ chi thuật, cao cấp long viêm chi thuật.

 

Trận pháp: 【 kỳ môn tam thập nhị trận; sơ phẩm tụ linh trận, cách tuyệt trận pháp, linh hồn trọng lực trận, cửu tinh lãm nguyệt đại trận 】【 tứ phương thiên địa trận 】【 kỳ môn độn giáp chi phá trận thiên 】【 tử tiêu tinh tượng trận 】

 

Phù chú:【 độn tẩu chi phù 】【 nại tấu chi phù 】【 tật trì chi phù 】【 khai ấn chi phù 】【 kinh nghiệm chi phù 】【 động sát chi phù 】【 lực tăng chi phù 】【 càn khôn chi phù 】【 kích tăng chi phù 】【 độn tích chi phù 】【 kim cương chi phù 】【 ngự phi chi phù 】

 

Khế ước thú: dã trư bội kỳ 【 thôn thổ thánh thú 】, tử điện ấu hổ 【 lôi hệ hung thú 】, tiểu long long 【 ngũ trảo kim long 】, băng tinh sư thú 【 tiểu băng điêu 】, cụ phong lang vương, ma lĩnh hắc ưng 【 tiểu ma tiên 】, bách khâu đại vương, chu điểu, thì không chi trùng, đế thính, hư không chi nhãn, thủ linh thú, chu điểu chi vương.

 

Linh chủng: hỏa hồn chi linh 【 tiểu hỏa 】 tà ác chi linh 【 tiểu tà 】

____________________________



Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn


Từ khóa:

quân thường tiếu, quân thường tiếu là ai, tiêu điểm nhân vật quân thường tiếu, vạn cổ đệ nhất tông, quân thường tiếu vạn cổ đệ nhất tông, quân cẩu thặng, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Không biết mặt dày là do bẩm sinh hay là do luyện tập.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Cười nhiều lên thì mặt mới dày, giống như Quân Thường Tiếu vậy.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Nan Thu Chi Đao về late ít được nhắc tới phết.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Ak 47 nay đã là Thần Khí!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Mặt dày tuyệt đối của ta đâu?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Vẽ như này là sai rồi?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Cẩu Thặng mà cũng nhìn trông ngầu như thế này được hả?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tráng thọ

  Ơ mà đến cuối cùng thì thím tông chủ đời đầu cùng hai ông sư huynh đi đâu rồi? Tưởng hố lớn ai dè quên lấp à? Hay là sẽ gặp tại Thánh giới?
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm. Dù cho là con đường giống nhau, nhân sinh có thể hai lần đi ngang qua, cũng không còn sẽ có cảm giác ban đầu. Những cái kia đều là chuyện quá khứ, người phải đi về phía t
 • Tiêu Dao Tử

  Tiêu Dao Tử

  Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(
 • Tiêu Dao Tử

  Tiêu Dao Tử

  Tiểu đệ đi ngang qua, mong các vị đại lão bỏ quá, xin đừng đồ sát tiểu đệ :(
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • Kẻ Quan Sát

  Kẻ Quan Sát

  Quan sát thế gian, ghi chép thời đại
 • tieungu

  tieungu

  há nghe cảnh xuân tươi đẹp tận năm nào,
 • tieungu

  tieungu

  há nghe cảnh xuân tươi đẹp tận năm nào,
 • tieungu

  tieungu

  há nghe cảnh xuân tươi đẹp tận năm nào,

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ