Series Đế Bá - Chương 821-840

Ngũ Điểm Văn | | 4778

Tóm tắt Vô địch

    Ở bên ngoài Thiết gia, đã bị thiên quân vạn mã vây chặt như nêm cối...Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ phái, Tín Ông quốc... hơn mười cái tông môn cương quốc binh mã bao vây lại Thiết gia....

    Nói nhảm không cần ghi... Lý Thất Dạ dùng Tử Chương áp chế cương thi, áp trận giúp Tiễn Vô Song ma luyện... nàng đại chiến với hai đại hiền... cuối cùng trảm một cái vấn thế đại hiền cùng một cái sơ thế đại hiền.

    Lâu Mộ phái vừa chết đi đại hiền liền mời ra Thi Thần... Lý Thất Dạ đến đấu với Thi Thần... Tinh Hải Giáo vị thứ hai lão tổ Kim Cương Thần đến đánh với Lý Thất Dạ.... cuối cùng Lý Thất Dạ khống chế thi thần đánh với Kim Cương Thần, giết Tinh Hải ngũ tổ...

    Tiễn Vô Song diệt đi binh lực Thánh Yêu giáo, Lâu Mộ phái... Sau đó Lý Thất Dạ chỉ điểm nàng dùng tiễn giết chết Kim Cương Thần...

    Lý Thất Dạ đổi một lò Vạn Thọ Dược mời người giúp hắn diệt đi ba thế lực: Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ phái, Tín Ông quốc....

    Trải qua một ngày, Lý Thất Dạ đang niệm kinh trước bia đá thì Long Kinh Tiên ( trời sinh tiên mệnh) tới... nàng vừa đến được một ngày đã dây dưa với Lý Thất Dạ, cha nàng đến cũng không mang Long Kinh Tiên về Ngự Thú Thành, để nàng theo hắn...

    Một ngày kia, Lý Thất Dạ niệm kinh, bia đá sáng lên, môn hộ xuất hiện... bên trong xuất hiện hai thứ... Lý Thất Dạ lấy một cái giống như côn mà không phải côn, thứ còn lại đưa cho Thiết Lan, đây là đồ vật mà tổ sư lưu lại cho Thiết gia, hắn cũng không cần lấy....

    Qua ngày hôm sau, đám người đi phế tích Thiên Vực... trên đường kể một chút hắc thủ sau màn cho đỡ nhạt.... sau đó Lý Thất Dạ sử dụng món đồ lấy ở Thiết gia khởi động Bệ Ngạn Thú Thổ... chờ Bệ Ngạn Thú Thổ mở ra... dị tượng xảy ra như vậy khiến cho toàn bộ Thạch Dược giới oanh động...

    Diệp Khuynh Thành đi Thần Cốc mời người đi giết Lý Thất Dạ, Long Kê Tôn Giả đến gặp Lý Thất Dạ....

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok