Sở Dương • Sở Diêm Vương

Táng Địa | | 39764

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Sở Dương, nhân vật chính trong tác phẩm 《 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên 》, một tiểu thuyết xuất từ tay Phong Lăng Thiên Hạ . Đời thứ chín Cửu Kiếp Kiếm kiếm chủ, là Kiếm chủ kiệt xuất nhất trong các đời Kiếm chủ.

    Vốn là trưởng tôn Sở gia ở Thượng Tam Thiên, bởi vì cửu đại gia tộc đấu tranh, phụ mẫu lọt vào Dạ gia truy sát, tại Hạ Tam Thiên được Mạnh Siêu Nhiên cứu đồng thời đem nuôi lớn.

    Đối với bằng hữu cùng người thân, không giữ lại kính dâng. Đối với địch nhân, chém tận giết tuyệt.

    Sau khi đánh bại Thánh quân Vân Thượng Nhân, thần du thái hư, truy tìm vô thượng đại đạo.

sở dương - sở diêm vương

 • Thông tin cơ bản
  • Tên: Sở Dương - 楚阳
  • Tuổi: 24
  • Tính: Nam
  • Biệt danh: Dương Dương, Cửu Kiếp Kiếm kiếm chủ, Sở Ngự Tọa, Thiên Binh Các Các chủ, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, Sở Diêm Vương, Dương Dương ngang, Sở Dương ca ca
  • Thân phận: Cửu Kiếp Kiếm kiếm chủ, cửu trọng thiên phiệt quỳnh tiêu ngự tọa
  • Tu vi: Tuyên Cổ Bất Diệt
 • Các mối quan hệ
  • Cha: Sở Phi Lăng
  • Mẹ: Dương Nhược Lan
  • Thê tử
   • Mạc Kinh Vũ: Thê tử mà Sở Dương yêu thương nhất. Thuộc về phần "Kiếm tuệ".
   • Thiết Bổ Thiên: Thái tử Thiết Vân quốc, về sau đăng cơ làm quốc chủ. Nhũ danh Tiểu Điềm Điềm, Sở Dương giúp nàng chống Đệ Ngũ Khinh Nhu.
   • Ô Thiến Thiến: Sư tỷ của Sở Dương. Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ngoại Lâu. Về sau giúp Sở Dương ở Thiết Vân quốc, dần dần sinh tình. Sau khi Sở Dương rời đi, lấy thân phận Sở Diêm Vương tọa trấn Bổ Thiên Các.
   • Tử Tà Tình: Người thiên ngoại, tuyệt thế mỹ nữ, con gái của Tử Tiêu Thiên Đế.
  • Con cái: Thiết Dương, do Thiết Bổ Thiên giúp Sở Dương giải độc mà vô tình mang thai.
  • Huynh đệ
   • Cố Độc Hành: Con nuôi của Cố gia, Độc Hành Đại Đế, thánh nhân cấp đỉnh phong. Người yêu là Cố Diệu Linh. Thuộc phần "Mũi kiếm" trong Cửu Kiếp Kiếm.
   • Kỷ Mặc: Nhị công tử Kỷ gia, Tịch Mịch Đại Đế, thánh nhân cấp đỉnh phong. Người yêu là Hô Diên Ngạo Ba. Thuộc phần "Chuôi kiếm".
   • Đổng Vô Thương: Nhị công tử Đổng gia, Vô Thương Đại Đế, trung cực thiên tân chủ, thánh nhân cấp đỉnh phong. Dùng đao nặng 3000 cân. Ở trung tam thiên cưới Mặc Lệ Nhi làm vợ. Thuộc phần "Mũi kiếm"
   • La Khắc Địch: Nhị công tử La gia, Thư Hùng Lang Hoàng, thánh nhân cấp đỉnh phong. Làm người cực lười biếng, lại thích sói tru. Thuộc phần "Kiếm cách".
   • Nhuế Bất Thông: Truyền nhân Thần Thâu Quỷ Đạo, người xưng Thông Thiên Đạo Tặc, Phượng Hoàng Đại Đế, thánh nhân cấp đỉnh phong. Thuộc phần "Lưỡi kiếm".
   • Tạ Đan Quỳnh: Đại công tử Tạ gia, Quỳnh Hoa Đại Đế, thánh nhân cấp đỉnh phong, chủ tu ám khí. Thuộc về phần "Kiếm đôn"
   • Mạc Thiên Cơ: Nhị ca của Mạc Khinh Vũ, gia chủ Mạc gia, quân sư Thiên Binh Các, hắc thủ sau màn Thiên Cơ Tình Báo bộ, Thiên Cơ Đại Đế, người xưng Thần Bàn Quỷ Toán. Thích Sở Nhạc Nhi, con gái tam thúc của Sở Dương.
   • Ngạo Tà Vân: Đại công tử Ngạo gia, Thanh Long Đại Đế, người xưng Tà Công Tử, thánh nhân cấp đỉnh phong. Thuộc về phần "Lưỡi kiếm".
  • Hảo hữu
   • Quân Mạc Tà: Nhân vật chính trong Dị Thế Tà Quân, là người sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm, chính là bội kiếm thường đeo bên người. Nhiều lần khảo nghiệm Sở Dương cũng như trợ giúp. Ở trên đại đạo chờ Sở Dương.
   • Tuyết Lệ Hàn: Nguyên danh Tuyết Tiêu Nhiên, hiệu Đông Hoàng, đệ nhất nhân chỉ dưới Thánh Quân, là ca ca của Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi.
 • Năng lực
  • Thực lực
   • Tu vi: Tuyên Cổ Bất Diệt
   • Chỗ đặc thù: Thần hồn vĩnh cố, kiếm đạo đại thành, chín cái đan điền.
   • Lĩnh ngộ lực lượng thiên địa: Nhu Thủy, Cuồng Đào, Đại Địa
  • Công pháp
   • Nội công: 《 Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên 》, 《 Cửu Trọng Thiên Thần Công 》
   • Phụ trợ: 《 Thiên Nhất Thần Công 》, 《 Thiên Huyễn Thần Công 》, 《 Càn Khôn Vô Cực Đạo 》, 《 Phong Nguyệt Song Tu Thần Công 》
   • Tạp học: 《 Bất Tử Y Thuật 》, tàn quyển 《 Bách Thảo Dược Kinh 》, 《 Thiên Hạ Độc Cương 》, 《 Thiên Thánh Châm Pháp 》
  • Võ kỹ
   • Chưởng pháp: thất âm tuyệt thần chưởng, âm dương tán hồn thủ, toái mạch chỉ
   • Bộ pháp: kinh hồng vân tuyết bộ, u minh huyễn ảnh bộ, quỷ bộ, thất bộ đăng thiên thân pháp ......
   • Phụ trợ: không thiên thần du thuật, minh linh đại pháp, đoạt hồn đại pháp
   • Kiếm pháp: Cửu Kiếp Kiếm pháp, nhu thủy kiếm ý, nộ đào kiếm ý, thải hồng kiếm pháp
 • Năng lực đặc thù
  • Năng lực của Cửu Kiếp Kiếm: Thôn phệ dược lực, luyện rèn kim loại, cửu kiếp không gian, thôn phệ sinh linh chi lực bổ sung tự thân, chế tạo đan dược, chế tạo binh khí, kiếm linh phụ thể, cửu kiếp kiếm cương, thúc đẩy sinh trưởng linh dược.
  • Năng lực khácthất âm hàn khí, hồng mông tử ti, long phượng tinh nguyên, tinh linh hoàng ấn, 9 cái nguyên anh
 • Sở hữu
  • ​​​​​​​Linh dượchuyền băng ngọc cao ( cửu đại kỳ dược ), huyền dương ngọc tủy ( cửu đại kỳ dược ), thiên độc ngọc tinh ( cửu đại kỳ dược ), huyền ngọc tham tinh ( cửu đại kỳ dược ), càn khôn ngọc cao ( cửu đại kỳ dược ), phiêu miểu thiên tinh ( cửu đại kỳ dược ), tà huyễn ngọc tinh ( cửu đại kỳ dược ), huyền thiên thần tủy ( cửu đại kỳ dược ), phong lôi thiên tâm ( cửu đại kỳ dược )......
  • Cái khác:  tử tiêu tháp, càn khôn hồ, thần tinh, thánh tinh, thủy hỏa ngọc, tử tinh chi hồn, tử tinh ngọc tủy, tử tinh tâm, tử tinh, huyền dương ngọc, huyền ngọc tinh, thiên độc ngọc, huyền thiên thần ngọc, huyền băng ngọc tâm....
 • Thú cưng: Hổ ca, nguyên danh tiểu tử, đã xác nhân là thân mèo được Quân Mạc Tà nâng lên hổ. Đã cùng Sở Dương ký kết bình đẳng khế ước.
 • Lịch đại cửu kiếp
  • Sứ mệnh: Tiến về Vực Ngoại đại chiến Vực Ngoại Thiên Ma.
  • Lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ: Lôi Kiếm (bị Quân Mạc Tà giết vì giết huynh đệ mình), Phong Bạo, Mạnh Thương, Đoạn Thiên, Vân Đông, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt, Sở Dương.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Tử

dục thần Tiểu Tử

bài viết hay thật

2 năm trước

Tiểu Tử

dục thần Tiểu Tử

bài viết hay thật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đao....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Thu ....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Bất....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Hạ.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Thiên.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tận....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

TRảm.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đạo....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tình....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

VCoo...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Thị.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Bản....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Trần....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Hồng......

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đào.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Phiên....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Lãng....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Bạc,...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Huyết.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Hạ.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Kiếm....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Cao....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

SƠn.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Như....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Cốt.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

thi.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Taam...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Chưởng.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tiêu....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Cửu.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đáo.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tiều.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tương.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Tử.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Sinh.....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Vấn....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Mạc,....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Quân////..

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok