TIÊN HIỀN THƯ VIỆN - HẢI NẠP BÁCH XUYÊN - VIDIAN.ME

Sơ lược Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân

Từ Tỉnh | | 1881

Tóm tắt Thông tin

Tham Kiến Giáo Chủ Đại Nhân là một quyển tiểu thuyết võ hiệp đăng nhiều kỳ trên Qidian, tác giả là Phong Thất Nguyệt.

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

Ngoài ý muốn bỏ mình, Sở Hưu phát hiện mình xuyên qua thế giới trò chơi Đại Giang Hồ, trở thành BOSS lớn nhất trong trò chơi còn chưa trưởng thành, phiên bản thứ ba là BOSS lớn nhất, Côn Luân Giáo chủ!

Trong Đại Giang Hồ dung hợp vô số bối cảnh võ hiệp, có đông đảo chi vương Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Có cái bang chi chủ chưởng xuất Hàng Long, uy chấn giang hồ. Cũng có phi đao truyền nhân đao vỡ hư không, thành tựu thất truyền.

Sống lại một đời, Sở Hưu đến tột cùng là đi lại con đường BOSS định mệnh một lần nữa, hay là một lần nữa viết một đoạn truyền thuyết giang hồ ma diễm ngập trời?

"Ta là Sở Hưu, vạn sự đều hưu."

GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VẬT

Nhân vật chính: Sở Hưu

Giới thiệu: Sở gia nhị công tử Thông Châu phủ tại Yến quốc, sau khi gia tộc sự biến trải qua gập ghềnh, dẫn đến tính tình đại biến, cuối cùng đi lên ma đạo. Sau khi trùng kiến Côn Luân Ma Giáo, dẫn dắt bốn đại ma tôn dưới trướng uy áp giang hồ, ma diễm ngập trời, thành tựu một đời Ma chủ. Thực sự là địa hồn của Độc Cô Duy Ngã

Tên giả: Lâm Huyết Y, Lâm Diệp

Thân phận: Quan Tây chưởng hình quan, Trấn Võ Đường Đại đô đốc, Thanh Long Hội Đại Long Thủ, Tân Côn Lôn Ma Giáo Giáo Chủ, Khách Khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông, Quận Thủ quận Thương Ngô.

Tổ chức: Thanh Long Hội Thiên Tội phân đàn Quan Trung Hình Đường Quan Tây phân bộ Trấn Võ Đường trấn Võ Đường triều đình Bắc Yên Hoàng Thiên Các.

Biệt danh: Huyết Ma

Cảnh giới: Vũ Tiên Cửu Trọng Thiên

Giang hồ xếp hạng: Chí Tôn bảng thứ ba

Cương khí: Huyết Luyện Thần Khương

Chân Đan: Bất diệt Ma Dan

Pháp tướng: Sát sinh Ma Phật Tướng, Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng, Đại Hắc Hắc Thiên Pháp Tướng, Thái Cổ Ma Thần Tướng.

Thần thông: Vân Khai Nguyệt Minh Thanh Thiên Chiếu Ảnh, Pháp Thiên Tượng Địa, Thập Tự Liên Hoa Ấn, Thiên Địa Mài Bàn Tạo Hóa Lò, Đại Nhật Như Lai Ấn, Vạn Ma Triều Lạy.

Lĩnh vực: Thần Vực.

Vũ khí: [Phàm binh, Nhạn Linh Đao] [Ngũ Chuyển Bảo Binh, Hồng Tụ Đao][Lục Chuyển Cực Phẩm Bảo Binh, Thiên Ma Vũ][ [Thất Ma Đao][ Cực phẩm Thần Binh, Thiên Đạo Chiến Tráp ][Cực phẩm Thần Binh, Tà Nguyệt Đao] [Trời sinh ma binh, Phá Trận Tử] [Trời sinh ma binh, nghe Xuân Vũ]

Võ công:

Ma đạo công pháp: [Ma đạo đao pháp, Huyết Đao Kinh] [Thượng cổ Ma Đạo Huyết Hà phái bí truyền công pháp, nhất khí quán nhật nguyệt] [Ma đạo đao pháp, A Mũi Đạo Tam Đao ]….

Công pháp Phạn giáo: [Đại Hắc Thiên Ma Công] [Huyễn Chân Quyết]

Công pháp Đạo Gia: [Đạo môn bí điển, Tiên Thiên Công] [Đạo gia thượng cổ công pháp, Thiên Tử Vọng Khí Thuật] [Thái Huyền Kinh]

Phật môn công pháp: [Phật môn mật tông - nhanh chậm cửu tự quyết - Lâm · [Độc Cô Ấn], Binh · [Đại Kim Cương Luân Ấn]…

Thành viên Côn Luân Ma giáo

Trần Thanh Đế: Minh chủ thiên hạ minh một trong sáu bang, vẫn coi trọng Sở Hưu, tự nghĩ ra phương pháp "Chân Hỏa luyện thân", cảnh giới tăng lên tương đối chậm nhưng sức chiến đấu kỳ cao. Chủ động đề xuất đem Thiên Hạ Minh sáp nhập vào Côn Luân Ma Giáo, trở thành đường chủ thiên hạ.

Thương Thiên Lương: Vốn là cao thủ số một trong "Lục Đô" trong không gian nhỏ độc lập, nhưng không gian này đang dần đi tới hủy diệt, điều kiện sinh tồn cực kỳ ác liệt. Sau đó toàn tộc được Sở Hưu cứu ra, cam tâm tình nguyện trở thành tay đấm của Sở Hưu. Sau khi Côn Luân Ma Giáo xây dựng lại, tự xây dựng "thương thành", trở thành chư hầu của Côn Luân Ma Giáo.

Mai Khinh Liên: Thánh nữ Âm Ma Tông, khi Sở Hưu ở Quan Trung Hình Đường, đối với Sở Hưu có nhiều chiếu cố. Sau khi Côn Luân Ma Giáo xây dựng lại, cũng trùng kiến Lại Âm Ma Tông, cũng trở thành chư hầu của Côn Luân Ma Giáo.

Lữ Phượng Tiên: Tán tu xuất thân, nhưng số mệnh gia thân, đạt được truyền thừa ma thần Lữ Ôn Hầu vạn năm trước. Vốn là bạn thân của Sở Hưu, tính cách thuần lương, nhưng nhiều lần được người hắn tín nhiệm tính kế, lại nhiều lần được Sở Hưu cứu, liền hết lòng vì Sở Hưu cống huyết. Đường chủ Ma Thần Đường Côn Luân Ma Giáo.

Lạc Phi Hồng: Đại tiểu thư Ngô quận Lạc gia trong cửu đại thế gia, thiên phú võ đạo rất cao, nhưng không được gia tộc coi trọng, còn bị bức cùng người không thích thông gia, liền phản ra gia tộc, dưới sự ủng hộ của Sở Hưu tự lập môn hộ. Dưới sự trợ giúp của Sở Hưu bái Đại La Thiên Cổ Tôn làm thầy, cũng sách phản Trấn Long thần tướng. Đường chủ đường chủ cửu phân của Côn Luân Ma Giáo.

Hảo Hữu của nhân vật chính

Mạc Thiên Lâm: Tam công tử, người thừa kế, gia chủ thương dương Mạc gia trong cửu đại thế gia, một trong những thành viên sáng lập cửu phân đường, nhưng vẫn chưa gia nhập Côn Luân Ma Giáo.

Phương Thất Thiếu: Một trong năm đại kiếm tông là đệ tử chân truyền, người thừa kế, thành chủ của Kiếm Vương thành. Dưới sự trợ giúp của Sở Hưu bái nhập Thiên Hạ Kiếm Tông của Đại La Thiên, cũng thành công kéo Kiếm Tông Thiên Hạ đến trận doanh Côn Luân Ma Giáo.

Long Linh Nhi: Bái Nguyệt giáo thánh nữ. Từng luyện công tẩu hỏa nhập ma được Sở Hưu cứu. Dưới sự trợ giúp của Sở Hưu bái Đại La Thiên Cổ Tôn làm sư phụ, cũng sách phản Cổ Nguyệt tôn giả.

Dạ Thiều Nam: Bái Nguyệt giáo chủ, võ đạo thiên phú cực cao. Ma đạo đệ nhất cao thủ đầu tiên của câu chuyện, khách quan giúp Sở Hưu hấp dẫn hỏa lực chính đạo. Vẫn thưởng thức Sở Hưu, côn lôn ma giáo sau khi trùng kiến cùng Sở Hưu từng có nhiều lần hợp tác.

THIẾT LẬP TÁC PHẨM

Luyện thể tam cảnh: [Ức Thể Cảnh, Ngưng Huyết Cảnh, Tiên Thiên Cảnh]

Ngự khí ngũ trọng: [Nội Thất Cảnh, Ngoại Thất Cảnh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, Thiên Nhân Hợp Nhất]

Ngưng Thần Tam Cảnh: [Võ Đạo Chân Đan, Chân Hỏa Luyện Thần, Thiên Địa Thông Huyền]

Cảnh giới vũ tiên: [Nhất Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên]

Công pháp: Công pháp bình thường tổng cộng chín chuyển, một chuyển thấp nhất, chín chuyển cao nhất. Chí tôn công pháp, tuyệt thế công pháp.

Vũ khí: Vũ khí bình thường có tổng cộng chín vòng quay, một lần thấp nhất, chín lần cao nhất. Một đến ba chuyển thành vũ khí bình thường, bốn đến sáu chuyển thành bảo khí, bảy đến chín chuyển thành thần khí.

BẢNG XẾP HẠNG GIANG HỒ

Chí tôn bảng

Tổng cộng mười người, người lên bảng chính là chí tôn thiên hạ, có chí cường giả ảnh hưởng đến thực lực kết cấu giang hồ một đời, bài danh Phong Mãn Lâu không có tư cách xếp hạng, cần phải do toàn bộ giang hồ công nhận tồn tại mới có tư cách lên bảng.

Phong Vân Bảng

Tổng cộng năm mươi người, ý lấy thiên hạ phong vân xuất hiện ý của hạng người ta. Người lên bảng không giới hạn tuổi tác, không giới hạn võ công, chỉ cần có thể ở trong giang hồ có đủ danh tiếng, có thể ảnh hưởng đến phong vân thiên hạ. Bảng xếp hạng chỉ dựa trên danh tiếng lớn nhỏ để xếp hạng, bất luận thực lực.

Long Hổ bảng

Tổng cộng có một trăm người, ý là tuấn kiệt thượng bảng của thế hệ trẻ có tướng long hổ, võ giả trẻ tuổi dưới bốn mươi tuổi trên giang hồ đều có thể lên bảng.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

bongdalu | Fa88 | https://bet169.online/ | Bắn cá h5 | Winbet | MU88 | https://kubet.az | kubet88.org | https://kubet77.asia/ | xem trực tiếp bóng đá xoilac | ok vip | Fcb8 | F8BET | Jun88

UP TOP