Sơ lược Bàn Long

Táng Địa | | 24654

Tóm tắt Huyền huyễn

    《 Bàn Long 》 là một quyển tiểu thuyết tây phương huyền huyễn xuất ra đầu tiên tại Qidian, tác giả là Ngã Cật Tây Hồng Thị, hoàn thành vào tháng 6 năm 2009. Tiểu thuyết giảng thuật cố sự nhân vật chính Lâm Lôi trong lúc vô tình từ tổ trạch nhặt được một chiếc nhẫn, sau đó bước lên mộng ảo hành trình.

Sơ lược Bàn Long

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Bàn Long - 盘龙

— Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

— Thể loại: Tây phương huyền huyễn

— Tình trạng: Đã hoàn thành

— Năm xuất bản thực thể: 2009

— Tổng số chữ: 332 vạn

 

Giới thiệu vắn tắt

    Huyết Tình Tông Mao Sư lâu phòng đại tiểu, Tử Tình Kim Mao Viên lực lớn vô cùng, Cửu Đầu Xà Hoàng hủy thiên diệt địa, Lôi Long mang theo hủy diệt lôi điện kinh khủng...... Nơi này không thiếu cái lạ, đây là một cái uyên bác ma huyễn thế giới. Cường giả có thể đứng trên đỉnh đầu cự long màu đen ngao du chân trời, ma pháp có thể đốt cháy giang hà, có thể hủy diệt thành trì, có thể san bằng sơn nhạc...... Quyển sách này, giảng thuật một thiếu niên có được "Bàn Long Chỉ" bước lên lữ trình mộng ảo.

 

Nhân vật tương quan

— Lâm Lôi: Nhân vật chính. Long huyết chiến sĩ gia tộc -- người thừa kế gia tộc Ba Lỗ Khắc. Thân cận nguyên tố lực hệ địa, phong hệ siêu hạng! Hỏa hệ trung đẳng ( Sau đạt được Thủy hệ nguyên tố năng lực ), tinh thần lực gấp thường nhân 18 lần.

— Delia: Thê tử của Lâm Lôi. Thuộc về gia tộc Ryan -- siêu cấp gia tộc xếp hạng thứ 5 tại Ngọc Lan Đế Quốc. Về sau tại Ngọc Lan lịch ngày 21 tháng 7 năm 10010 cùng Lâm Lôi kết hôn.

— Đức Lâm Kha Ốc Đặc: Phổ Ngang Đế Quốc hệ địa, Thánh Vực Ma Đạo Sư. Hơn 5000 năm trước bị đối thủ tính toán, đem linh hồn của mình giấu tại Bàn Long Chỉ.

— Bối Bối: Phệ thần thử thứ hai tại tất cả vị diện, thời kỳ trẻ nhỏ bị Lâm Lôi dùng ăn ngon để thu mua, chủ động ký bình đẳng khế ước. Beirut hậu đại, thâm thụ Beirut sủng ái. Xem Lâm Lôi là thân huynh đệ. Cùng Lâm Lôi trưởng thành, trải qua vô số sinh tử đại chiến, tốc độ, phòng ngự siêu biến thái, cuối cùng trở thành Thượng Vị Thần. Thiên phú thần thông - Thí thần: Trực tiếp thôn phệ thần cách đối phương ( ngang cấp ).

— ...

 

Đẳng cấp ma thú

— Đê giai ma thú ( Một hai ba cấp ): Cấp ba ma thú bắt đầu có được ma tinh hạch.

— Trung giai ma thú ( Bốn — Cấp sáu ).

— Cao giai ma thú ( Bảy — Cấp chín ): Có được trí tuệ tương đối cao, số ít cấp chín ma thú có thể biến hóa thể tích lớn nhỏ.

— Thánh Vực ma thú: Thánh Vực ma thú thực lực tương đương cùng Thánh Vực đỉnh phong nhân loại, ma thú đạt tới Thánh Vực có thể miệng nói tiếng người, thu hoạch được phi hành cùng tự do biến hóa thân thể thể tích lớn nhỏ năng lực.

— Thần thú: Trưởng thành kỳ kết thúc sau tự động lĩnh ngộ một loại nguyên tố quy tắc huyền ảo trở thành Hạ Vị Thần, thu hoạch được thiên phú thần thông cùng tự do biến hóa thành người loại hình thái năng lực ( Thánh Vực ma thú cùng với đẳng cấp trở xuống ma thú bình thường khả năng là Thần thú hậu đại ).

— Thần thú hậu đại bình thường không cách nào tự nhiên thành thần, cũng vô pháp lĩnh ngộ thiên phú thần thông, bất quá dưới tình huống đặc thù có thể kích phát Thần thú huyết mạch đến thành thần, cũng lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Tỉ như Thanh Long nhất tộc từ đường tẩy lễ. Sau hậu đại tiềm lực cùng thiên phú thần thông uy lực từ độ đậm của huyết thống quyết định. Bình thường càng là về sau cá thể huyết mạch càng mỏng manh, thực lực càng yếu. Bất quá cũng có khả năng huyết mạch phát sinh biến dị làm độ đậm của huyết thống lên cao hoặc là xuất hiện chân chính Thần thú, bất quá xác suất rất nhỏ. Bối Bối chính là vì vậy mà sinh ra phệ thần thử.

 

Đẳng cấp ma pháp sư

    Sơ cấp ma pháp sư ( Cấp một cấp hai ), trung cấp ma pháp sư ( Cấp ba cấp bốn ), cao cấp ma pháp sư ( Ngũ lục cấp ), cấp bảy Đại Ma Pháp Sư ( Ma pháp lực từ trạng thái sương mù hoá lỏng thành giọt nước, tinh thần lực gấp 10 lần cấp sáu ), cấp tám Ma Đạo Sư, cấp chín Đại Ma Đạo Sư ( Tuổi thọ đạt tới nhân loại bình thường cực hạn 500 tuổi ).

    Thánh Vực ma pháp sư ( linh hồn cùng thân thể thu hoạch được thuế biến, trường sinh bất lão, tự động thu hoạch được năng lực phi hành )( Thánh Vực sơ giai, bởi vì trường kỳ điều khiển ma pháp nguyên tố, tự động lĩnh ngộ thiên địa chi thế; Thánh Vực trung kỳ, tinh thần lực nhỏ bé điều khiển, lấy nhỏ nhất tinh thần lực điều khiển nhiều nhất ma pháp nguyên tố; Thánh Vực đỉnh phong, sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, ma pháp sư lĩnh ngộ tương ứng nguyên tố huyền ảo như đất chi nguyên tố; Thánh Vực cực hạn, huyền ảo lĩnh ngộ chín mươi chín phần trăm, chênh lệch một bước liền hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo ).

 

Đẳng cấp chiến sĩ

    Cấp một chiến sĩ, chiến sĩ cấp hai, chiến sĩ cấp ba, chiến sĩ cấp bốn, chiến sĩ cấp năm, chiến sĩ cấp sáu ( Nhân loại bình thường đơn thuần lực lượng cơ thể cực hạn ), chiến sĩ cấp bảy, chiến sĩ cấp tám ( lực lượng cùng tốc độ ... đạt tới hoàn mỹ, sáng tạo thuộc về mình tuyệt chiêu ), chiến sĩ cấp chín ( tuổi thọ đạt tới nhân loại bình thường cực hạn 500 tuổi, lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh hoặc cử khinh nhược trọng ).

    Thánh Vực chiến sĩ ( Linh hồn cùng thân thể thu hoạch được thuế biến, trường sinh bất lão, tự động thu hoạch được năng lực phi hành, tinh thần lực tương đương với cấp tám Ma đạo sư, đấu khí đạt tới nhân thể dung nạp cực hạn )( Thánh Vực sơ kỳ, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa chi thế; Thánh Vực trung giai, dung nhập tự nhiên, thiên địa chi thế đạt đến đại thành; Thánh Vực đỉnh phong, sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo; Thánh Vực cực hạn, huyền ảo lĩnh ngộ chín mươi chín phần trăm, chênh lệch một bước liền hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo ).

 

Thần ( Chia làm luyện hóa thần cách cùng độc lập thành thần; Độc lập thành thần người mỗi lần tấn thăng, linh hồn đều có thể thu hoạch được một lần thiên địa pháp tắc tẩy lễ )

— Hạ Vị Thần: ( Hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo hoặc hai loại huyền ảo dung hợp một nửa )

— Trung Vị Thần: ( Sáu loại: Hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại huyền ảo; Phong hệ: Hoàn toàn lĩnh ngộ ba loại huyền ảo hoặc dung hợp hai loại huyền ảo )

— Thượng Vị Thần: ( Hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ tất cả huyền ảo )

— Đại viên mãn Thượng Vị Thần ( Hoàn toàn lĩnh ngộ cũng dung hợp nhất hệ toàn bộ huyền ảo, trời ban một tiêu chuẩn đơn vị đại viên mãn ý chí uy năng )

    Độc lập thành thần người trở thành Hạ Vị Thần cần tiến hành lựa chọn, đem thần cách hòa tan vào thân thể hoặc là đặt ở bên ngoài cơ thể. Đặt ở bên ngoài cơ thể sẽ làm mình linh hồn hai phần, đạt được một cái thần phân thân, tương đương với nhiều một cái mạng. Bản tôn vẫn có thể tu luyện cái khác pháp tắc, nhưng là đối linh hồn tổn thương cực lớn. Hòa tan vào thân thể sẽ làm thân thể bị cải tạo vì thần thể, nhưng linh hồn cùng thần cách dung hợp, đánh mất tu luyện cái khác con đường khả năng. Dưới tình huống bình thường cùng thần cách dung hợp linh hồn chỉ có thể cảm ứng đối ứng thuộc tính, nhưng linh hồn biến dị người thì có thể cảm ứng nguyên tố khác.

    Thành thần người có thể hấp thu tín ngưỡng đối ứng thuộc tính phàm nhân tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực có thể trình độ nhất định bảo hộ linh hồn, cũng trợ giúp tu luyện, nhưng tu luyện trợ giúp phương diện hiệu quả có hạn.

 

Luyện hóa thần cách

— Hạ Vị Thần cách { Luyện hóa yêu cầu nhỏ máu nhận chủ cùng Thánh Vực cảnh giới }

— Trung Vị Thần cách { Luyện hóa yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, hạ vị Thần cảnh giới, thần cách thuộc tính tương xứng }

— Thượng Vị Thần cách { Luyện hóa yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, trung vị Thần cảnh giới, thần cách thuộc tính tương xứng }

— Luyện hóa thần cách người thần cách cùng linh hồn không xứng đôi, huyền ảo dung hợp khó khăn, đánh mất trở thành đại viên mãn Thượng Vị Thần khả năng; Huyền ảo lĩnh ngộ khó khăn, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa thần cách tăng lên lực lượng

    Thần có thể thông qua thần cách cảm ứng đối ứng thuộc tính nguyên tố không gian cũng hấp thu thần lực, thần cách đẳng cấp càng cao, thần cách cùng linh hồn độ phù hợp càng cao, có thể hấp thu thần lực càng tinh khiết hơn. Nhưng là hấp thu tốc độ rất chậm. Dưới tình huống bình thường luyện hóa thần cách thần thần lực so ra kém độc lập thành thần ngang cấp thần lực.

 

Đặc thù xưng hào ( Địa Ngục gọi ác ma, Minh giới gọi yêu ma, Phong hệ Thần vị mặt gọi phong liệp giả, xưng hô khác biệt hàm nghĩa đồng dạng )

— Nhất tinh ác ma ( Khá mạnh Trung Vị Thần )

— Nhị tinh ác ma ( Khá mạnh Trung Vị Thần )

— Tam tinh ác ma ( Trung Vị Thần đỉnh phong hoặc luyện hóa thần cách Thượng Vị Thần thực lực )

— Tứ tinh ác ma ( Phổ thông Thượng Vị Thần, luyện hóa thần cách Thượng Vị Thần tối cao tứ tinh )

— Ngũ tinh ác ma ( Hoàn toàn dung hợp hai loại huyền ảo Thượng Vị Thần ) Phong hệ đại khái ba loại

— Lục tinh ác ma ( Hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo Thượng Vị Thần ) Phong hệ đại khái bốn, năm loại

— Thất tinh ác ma, thành chủ ( Hoàn toàn dung hợp bốn loại huyền ảo Thượng Vị Thần ) Phong hệ đại khái sáu loại

— Tu La, thống lĩnh, Phủ chủ ( Hoàn toàn dung hợp năm loại huyền ảo Thượng Vị Thần ) Phong hệ đại khái bảy, tám loại.

 

Chủ thần

— Hạ vị Chủ Thần 44 Vị ( Luyện hóa một viên toàn hệ hạ vị Chủ Thần cách )

— Trung vị Chủ Thần 22 Vị ( Luyện hóa một viên toàn hệ trung vị Chủ Thần cách )

— Thượng vị Chủ Thần 11 Vị ( Luyện hóa một viên toàn hệ thượng vị Chủ Thần cách )( Thượng vị Chủ Thần cũng gọi chúa tể )

    Chủ Thần đẳng cấp do nó đạt được ý chí uy năng phân chia. Dưới tình huống bình thường đẳng cấp gần Chủ Thần ý chí uy năng chênh lệch gấp trăm lần, tương đương với nhiều hai phần đại viên mãn ý chí uy năng.

    Luyện hóa Chủ Thần cách phải tự mình tu luyện đến Thượng Vị Thần. Luyện hóa sau không cách nào luyện hóa cùng hệ cao hơn Chủ Thần cách, nhưng cũng luyện hóa nhiều cái khác biệt hệ Chủ Thần cách.

    Thụ thiên địa quy tắc ảnh hưởng, Chủ Thần có thể hưởng dụng gần như vô hạn tín ngưỡng chi lực, cho nên dù cho Chủ Thần thiên phú bình thường cũng có thể đạt tới dung hợp năm loại huyền ảo đẳng cấp.

    Chủ Thần tự thân lực lượng qua mạnh, không thể tiến vào vật chất vị diện, nếu là cưỡng ép tiến vào sẽ dẫn đến vật chất vị diện sụp đổ, bất quá vật chất vị diện xuất sinh Chủ Thần vẫn có thể tiến vào quê hương mình vật chất vị diện.

    Chủ Thần bởi vì đặc thù tính, Chủ Thần chi lực cùng linh hồn chi lực biến thành cùng một loại tồn tại, không phân khác biệt. Cho nên thần có thể thông qua Chủ Thần chi lực thi triển vật chất hoặc là công kích linh hồn. Chủ Thần chi lực chính là chế tạo Thần vị mặt cùng chí cao vị diện tiền tệ nguyên liệu, cụ thể chế tạo phương thức không rõ. Tỉ như Địa Ngục mặc thạch từ hủy diệt Chủ Thần chi lực chế tạo. Chỉ cần biết phương pháp có thể một lần nữa từ tiền tệ bên trong rút ra Chủ Thần chi lực, bất quá cần lượng cực lớn, bình thường một cái gia tộc cổ xưa tích lũy vô số năm tài phú mới đủ đủ rút ra một giọt.

    Chủ Thần có Chủ Thần cách có một loại đặc thù quy tắc, làm Chủ Thần có được sáng tạo Thần vị mặt năng lực, sáng tạo quá trình bên trong có thể làm sâu sắc mình đối pháp tắc lĩnh ngộ, bình thường một vị chủ thần chỉ sáng tạo một lần Thần vị mặt. Bảy đại Thần vị mặt từ thế giới sinh ra đến nay nhóm đầu tiên Chủ Thần liên thủ sáng tạo. Trước mắt chỉ có pháp tắc hệ Chủ Thần sáng tạo qua Thần vị mặt, quy tắc hệ Chủ Thần phải chăng có thể sáng tạo tình huống không rõ.

 

Vượt qua Chủ thần

— Chí Cao Thần: Tổng cộng có bốn vị, phân biệt là vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh. Phân biệt sáng tạo ra thiên giới, Địa Ngục, Minh giới cùng sinh mệnh thần giới bốn cái chí cao vị diện. Chí Cao Thần đều là thiên địa quy tắc huyễn hóa, quy tắc thể hiện, không có khả năng tu luyện thành. Từ Hồng Mông chưởng khống giả sáng tạo. Mỗi cách một đoạn thời gian, trong đó một vị Chí Cao Thần sẽ tuyên bố một lần nhiệm vụ. Kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể hướng Chí Cao Thần đưa ra một cái yêu cầu, nhưng không thể trái với quy tắc. Trước mắt đã tuyên bố bảy lần nhiệm vụ.

— Hồng Mông chưởng khống giả: Xông phá vũ trụ luân hồi, siêu thoát vực ngoại, chưởng khống Hồng Mông, càng có thể sáng tạo vũ trụ. Luyện thành Hồng Mông chi thể hoặc Huyền Hoàng bất diệt thể mới có thể xông phá vũ trụ. Lâm Lôi dung hợp bốn loại Chủ Thần chi lực có thể luyện thành Hồng Mông chi thể.

 

Đẳng cấp thần khí

— Hạ Vị thần khí : Hạ Vị Thần chi lực thai nghén ( Tăng lên mấy lần thực lực )

— Trung Vị thần khí : Trung Vị Thần chi lực thai nghén ( Tăng lên mấy lần thực lực )

— Thượng Vị thần khí : Thượng Vị Thần chi lực thai nghén ( Tăng lên mấy lần thực lực )

— Thần cách binh khí : Siêu cấp Thần thú phệ thần thử chế tạo, thông qua thiên phú thần thông thôn phệ thần cách, ngưng tụ thần cách tinh hoa sau chế tạo, cứng rắn không kém Chủ thần khí.

— Chủ Thần Khí : Chủ Thần lấy Chủ Thần chi lực thai nghén ( Không phải Chủ Thần đẳng cấp không cách nào hư hao )

— Chí Cao Thần khí : Chí Cao Thần chế tạo Thần khí, Chủ Thần không thể phá hư, Chủ Thần cấp bậc trở lên mới có thể sử dụng.

 

Pháp tắc

— Nguyên tố pháp tắc: , gió, nước, lửa, lôi điện, hắc ám, quang minh

— ( Sáu loại ): Thổ chi nguyên tố, Địa Hành Thuật , lực lượng , đại địa mạch động, trọng lực không gian ( Sức hút trái đất ), sinh chi lực

— Lửa ( Sáu loại ): Hỏa chi nguyên tố, hỏa thể thuật, bạo chi huyền ảo, ( Ba loại không biết )

— Nước ( Sáu loại ): Thủy chi nguyên tố, nước thể thuật , băng chi huyền ảo, sương mù chi huyền ảo, viên nhu, trị liệu

— Gió ( Chín loại ): Phong chi nguyên tố, phong hành thuật, phân thân thuật, tốc độ áo nghĩa ( Nhanh, chậm ), thanh âm áo nghĩa ( Sóng âm, thanh nhạc ), thứ nguyên, phong chi không gian

— Lôi điện ( Sáu loại ): Lôi điện nguyên tố, lôi điện tốc độ, phán quyết ( Ba loại không biết )

— Quang minh ( Sáu loại ): Quang minh nguyên tố, chữa trị, uy hiếp, tịnh hóa, Huyễn Ảnh Phân Thân, quang chi tốc độ

— Hắc ám ( Sáu loại ): Đen ám nguyên tố, hóa ảnh phân thân thuật, tà ác , thôn phệ, tiềm hành, ( Một loại không biết )

— Chí cao quy tắc: Hủy diệt, vận mệnh, tử vong, sinh mệnh

— Hủy diệt: Không rõ ( Phá hư hết thảy, làm hóa thành hư vô )( Tu luyện đơn thuần dựa vào chính mình, không có truyền thừa con đường tu luyện )

— Vận mệnh: Không rõ ( Có quan hệ linh hồn không gian )( Truyền thừa tu luyện vì Đại Dự Ngôn Thuật )

— Tử vong: Không rõ ( Có quan hệ linh hồn phân giải )( Truyền thừa tu luyện vì vong linh ma pháp )

— Sinh mệnh: Không rõ ( Có quan hệ linh hồn trị liệu, thôn phệ )( Truyền thừa tu luyện làm sinh mệnh ma pháp )

    Viết xuống "Sơ lược Bàn Long" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lâm Thồn

phàm nhân Lâm Thồn

Vẫn nhớ chương Đức Lâm Kha Ốc Đặc bị hủy diệt linh hồn, hiếm có tác giả nào cho nhân vật quan trọng như thế tử nạn để phát triển tính cách cho nhân vật chính.

một năm trước

Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Chính ra đọc Bàn Long xong tự dưng lại thấy hâm mộ Dược Lão, khôi phục thân thể đừng nói, lại còn đột phá Đấu Tôn mà đi thẳng đến Đấu Đế

3 năm trước

Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Hồng Mông chi giới sao? Phải chẳng là Thái Sơ bất Thái Chung?

3 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

MẶc dù đco5 truyền rồi nhưng các trình bày bài viết này khó hiểu quá đi. @@

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Đạo Chủ

huyền mệnh Đạo Chủ

Fan tiên nghịch à........ .......
Tiêu Dao Thiên Đế Thạch Thiên

chân mệnh Tiêu Dao Thiên Đế Thạch Thiên

Thuận vì phàm, nghịch vì tiên ta nghịch thiên nhưng cũng hữu tình và vô tình
Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok