Sơ lược Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng

Ma Phong Ba | | 2413

Review Huyền huyễn Xuyên không

Thông tin cơ bản

- Tên: Bảo hộ bên ta tộc trưởng - 保护我们的族长

- Tác giả: Ngạo Vô Thường

- Thể loại: Huyền huyễn, cơ trí, kinh thương chủng điền, xây dựng thế lực

- Tình trạng: Đang ra(1446 chương)

 

【Bảo hộ bên ta tộc trưởng 】 giới thiệu vắn tắt:

Xuyên thành 【 huyền huyễn thế giới 】 【 tộc trưởng 】, từ gia tộc góc độ đi miêu tả tận lực chân thực huyền huyễn thế giới, trồng linh điền, dưỡng linh cá, phát triển toàn diện các loại gia tộc sản nghiệp, bồi dưỡng cá ướp muối trưởng bối thành lão tổ đảm đương ô dù, khích lệ tiểu bối xông xáo thánh địa Học Cung trở nên nổi bật.

Không phải nhiệt huyết chiến đấu thức huyền huyễn, mà là lấy tăng lên các hạng gia tộc sản nghiệp, tài chính, công trình, gia phó, gia tướng, tộc nhân, khách khanh, quan hệ thông gia các loại nguyên tố làm chủ. Mưu cầu lại lần nữa tươi thị giác đi xem" cũ " huyền huyễn thế giới.

p/s: truyện kiểu làm ruộng ,xây dựng thế lực.main làm boss ở sau điều khiển,bày mưu nghĩ kế.Các nhân vật phụ đều có phần diễn riêng chứ không hề tập trung vào main nên đỡ nhàm.main cẩu cực kỳ cẩu, cực kỳ sợ chết, núp trong bóng tối khuấy gió nổi mưa
không bàn tay vàng, không hệ thống, main phải tự lập kế hoạch để đấu tranh giành tài nguyên, dùng não chứ không vô nào, tiết tấu truyện chậm

Cái gì "Thương nghiệp quỷ tài", cái gì "Ôn hòa khiêm cung, phong độ nhẹ nhàng", cái gì "Quá độ cẩn thận", cái gì "Sủng thê cuồng ma", cái gì "Thế gia gia chủ mẫu mực" . . .
Ban đầu yếu nên làm ruộng khá khô khan, về sau như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, phát triển càng nhanh đọc càng thoải mái

 

Hệ thống tu luyện:

- Luyện khí: Chia thành 10 tầng. Tầng 1=>3 là sơ kì, tầng 4=>6 là trung kì, tầng 7=>9 là hậu kì.

- Linh đài: Chia thành 10 tầng. Tầng 1=>3 là sơ kì, tầng 4=>6 là trung kì, tầng 7=>9 là hậu kì.

- Thiên nhân: Chia thành 10 tầng. Tầng 1=>3 là sơ kì, tầng 4=>6 là trung kì, tầng 7=>9 là hậu kì.

- Tử Phủ: Chia thành 10 tầng. Tầng 1=>3 là sơ kì, tầng 4=>6 là trung kì, tầng 7=>9 là hậu kì.

- Thần Thông: Chia thành 10 tầng. Tầng 1=>3 là sơ kì, tầng 4=>6 là trung kì, tầng 7=>9 là hậu kì.

- Lăng Hư: Phân chia chưa rõ.

Phân chia huyết mạch: Nhất trọng huyết mạch, Nhị trọng huyết mạch, Tam trọng huyết mạch, Tứ trọng huyết mạch(Tựu linh thể), Ngũ trọng huyết mạch(Tựu đạo thể),...

Nếu ở Linh đài cảnh thức tỉnh tới tứ trọng huyết mạch(Tựu linh thể)=>được coi là đại thiên kiêu. 

Thiên kiêu- tầng 4 huyết mạch-Linh thể -> có khả năng lên Tử Phủ
Đại thiên kiêu- tầng 5 huyết mạch- Đạo thể-> lên Thần thông
Tuyệt thế thiên kiêu- tầng 6 huyết mạch-Thánh thể-> có thể lên Lăng Hư

 

Linh khí:

- Hạ phẩm linh khí

- Trung phẩm linh khí

- Thượng phẩm linh khí

 

Pháp bảo:

- Hạ phẩm pháp bảo

- Trung phẩm pháp bảo

- Thượng phẩm pháp bảo

 

Linh thú:

- Nhất phẩm->Nhị phẩm: Ngang bằng với luyện khí cảnh

- Tam phẩm->Tứ phẩm: Ngang bằng với linh đài cảnh

- Ngũ phẩm->Lục phẩm: Ngang bằng với thiên nhân cảnh

- Thất phẩm->Bát phẩm: Ngang bằng với Tử phủ cảnh

- Cửu phẩm->???: Ngang bằng với Thần thông cảnh 

 

  

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok