Sơ Lược Cầm Đế | Đường Gia Tam Thiếu

Thái Thượng Lão Nhân | | 2819

Tóm tắt Huyền huyễn Luyện công Khế ước Học viện

   < Cầm Đế > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Đường Gia Tam Thiếu.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Cầm Đế

- Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

- Thể loại: Huyền Huyễn

- Lưu phái: Thăng Cấp, Khế Ước, Học Viện, Ma Pháp, Đấu Khí

- Tình trạng: Hoàn thành     

 

Nội dung

   Trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, nếu nói tới quốc gia nào nhỏ bé nhất, thì diện tích lãnh thổ của A Tạp Địch Á không còn nghi ngờ nữa là nhỏ nhất. Nó nằm ở phía Đông Nam của đại lục, hai mặt phía Đông và Nam tiếp giáp với đại hải mênh mông không cùng, hai mặt còn lại cũng bị bao quanh bởi hai đế quốc cường đại.

   Nếu không phải bởi vì ở trung tâm đại lục, có địa phương kêu bằng Pháp Lam can thiệp thì quốc gia A Tạp Địch Á nhỏ bé như vậy, sợ rằng đã sớm bị diệt vong.

   Nhưng câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu từ Lộ Na Thành, thủ đô của tiểu vương quốc A Tạp Địch Á, từ 1 cậu bé trời sinh đôi bàn tay có 8 ngón.

 

Tu vi

1. Xích Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

2. Chanh Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

3. Hoàng Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

4. Lục Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

5. Thanh Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

6. Lam Cấp: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

7. Tử Cấp ( Chuẩn Thần Cấp ): Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

8. Bạch Cấp / Hắc Cấp ( Thứ Thần Cấp ): Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

9. Kim Cấp ( Chân Thần Cấp )

 

Cầm tông

1. Luyện Hồn Cầm Tâm / Xích Tử Cầm Tâm: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

2. Kiếm Đảm Cầm Tâm: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

3. Tử Vi Cầm Tâm / Sát Lục Cầm Tâm: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

4. Thái Huyền Cầm Tâm: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

5. Tứ Tâm Hợp Nhất

 

Trúc tông / Mai tông

1. Thanh Trúc / Thanh Mai: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

2. Hoàng Trúc / Hoàng Mai: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

3. Tử Trúc / Tử Mai: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

4. Ngọc Trúc / Bạch Mai: Nhất giai – Cửu giai ( Đỉnh phong )

 

Binh khí

1. Phổ Khí

2. Tinh Khí

3. Linh Khí

4. Hồn Khí

5. Thần Khí

6. Siêu Thần Khí

 

Ma thú

1. Nhất Giai

2. Nhị Giai

3. Tam Giai

4. Tứ Giai

5. Ngũ Giai

6. Lục Giai

7. Thất Giai

8. Bát Giai

9. Cửu Giai

---------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok