Sơ lược cảnh giới và cấp bậc trong Ta Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão

Lâm Bắc Phàm | | 1545

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống

~ Main: Thanh Khê

~ Hack: Mạnh Nhất Phụ Trợ Hệ Thống (Vị Diện Sáng Tạo Thần)

~ Tu vi: Đại Đạo Chưởng Khống Giả.

~ Thể chất: Hư Vô Thôn Thiên Thể (Toàn Thuộc Tính Cực Phẩm thể chất, bất kỳ tuyệt học gì uy lực cũng có thể tăng lên gấp bội, nên thể chất có thể hoàn mỹ ẩn núp tự thân khí tức, nắm giữ cực mạnh lừa dối tính, thành tựu Hư Vô Thôn Thiên Thể, hồn phách cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, nắm giữ nhỏ máu trọng sinh thiên phú, pháp thể đồng tu, đồng bộ tăng lên).

~ Vũ Hồn: Vô Tự Thiên Thư, Ách Vận Chi Thủ, May Mắn Chi Thủ.

~ Thê tử: Mục Nguyệt (Thánh Vương Thể)

~ Nhi tử: Thanh Diệp (Hư Vô Thánh Thể)

~ Nhi nữ: Thanh Tuyền (Hư Vô Thánh Thể)

 

~ Chức năng: Hệ Thống không gian (đặc biệt).

I. Chủ động:

1. Đọc đến.

2. Chuyển hoá.

3. Suy diễn.

4. Quét xem.

5. Chế tạo và Ngưng luyện .

6. Phúc hoạ liền nhau.

7. Tăng cường các chức năng trước và hệ thống không gian có thể chứa vật sống.

8. Phân thân.

9. Dung hợp.

II. Bị động: Đốn ngộ.

 

~ Cảnh giới tu luyện:

1. Luyện Khí Cảnh (Nhân Cấp): (Thập Nhị Chính Kinh), Hấp thu Linh Khí.

+ Tầng 1 -> Tầng 33 (Tầng 1 -> Tầng 32 chia làm 4 bậc Sơ - Trung - Hậu -Viên Mãn, Tầng 33 là Đại Viên Mãn).

+ Nửa bước Tiên Thiên (Chuyển hoá Linh Khí -> Chân Khí).

2. Tiên Thiên Cảnh (Huyền Cấp): (Xác xuất Thiên Phú Võ Hồn).

+ Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn.

+ Nửa bước Linh Cương.

3. Cương Khí Cảnh (Địa Cấp): Chuyển hoá Chân Khí -> Cương Khí.

3.1. Linh Cương: (Ngưng tụ Thiên Cương Ấn Ký).

+ Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn.

+ Nửa bước Nguyên Cương.

3.2. Nguyên Cương:

+ Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn.

+ Nửa bước Kim Cương.

3.3. Kim Cương:

+ Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn.

+ Nửa bước Thiên Huyền (Chuyển hoá Cương Khí -> Huyền Khí).

4. Thiên Huyền Cảnh (Vương Giả ~ Thiên Cấp): Huyền Khí.

+ Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển.

+ Nửa bước Thông Thần/ Ngụy Thần/ Bán Thần.

5. Thông Thần Cảnh (Thần Cấp): Ngưng tụ Nguyên Thần, Thần Thức (Độ Kiếp: Diệt Thế Thần Lôi).

+ Nhất Trọng -> Cửu Trọng.

+ Nửa bước Đại Năng.

6. Niết Bàn Cảnh (Đại Năng ~ Tổ cấp): Hấp thu Quy Tắc Chi Lực (Độ Kiếp: Mạt Nhật Tổ Lôi).

+ Nhất Trọng -> Cửu Trọng.

+ Chuẩn Thánh.

++ Á Thánh loại 1: Tiên Thiên Thiên Đạo sinh ra linh trí có hoá thân sức mạnh hơn xa Chuẩn Thánh nhưng không bằng Cổ Thánh.

++ Á Thánh loại 2: Lấy thân Hợp Đạo thành Hậu Thiên Thiên Đạo, không bằng Cổ Thánh hơn xa Chuẩn Thánh.

7. Phong Thánh Giả: (Cổ Thánh/ Chí Tôn/ Chân Tiên) (Nhục thân thành Thánh/ Công đức thành Thánh [3000 công đức]) (Độ Kiếp: Thiên Địa Đại Kiếp, Cửu Sắc Tiên Kiếp).

+ Thánh Nhân [Cổ Thánh]/ Nhất Tinh [Chí Tôn]/ Chân Tiên [Chân Tiên](3.000 Công Đức).

+ Thánh Vương/ Nhị Tinh/ Huyền Tiên (10.000 Công Đức).

+ Đại Thánh/ Tam Tinh/ Đại Tiên/ Tiên Vương (40.000 Công Đức).

+ Thiên Thánh/ Tứ Tinh/ Thiên Tiên/ Tiên Quân (200.000 Công Đức).

+ Chí Thánh/ Ngũ Tinh/ Huyền Tiên/ Tiên Đế (1.000.000 Công Đức) (Đạo Nguyên Kiếp).

++ Chuẩn Đế (Chuẩn Đế là không phải một cảnh giới, mà là đối đột phá chiến lực cực hạn Chí Thánh phong hào, coi như là Hạ Giới sinh linh đối với bọn họ tôn xưng).

8. Bán Đế Tam Bộ Cảnh (Siêu Nhất Lưu): Hấp thu Bất Hủ Vật Chất.

+ Nhất Bộ: Nhục Thân Bất Hủ.

+ Nhị Bộ: Hồn Phách Bất Hủ.

+ Tam Bộ: Pháp Tắc Bất Hủ.

++ Tam Nguyên Quy Nhất Cảnh.

9. Bất Hủ Đại Đế: Chứng Đạo (Tăng cường Đạo Ý lên cấp).

+ Phổ Thông Đại Đế: Vô phẩm Đạo Ý.

+ Thâm Niên Đại Đế: Hạ phẩm Đạo Ý.

+ Đỉnh Cấp Đại Đế: Trung phẩm Đạo Ý.

+ Tối Cao Đại Đế: Thượng phẩm Đạo Ý.

+ Cứu Cực Đại Đế: Cực phẩm Đạo Ý.

+ Bán Bộ Siêu Thoát/ Chuẩn Siêu Thoát.

10. Siêu Thoát Chí Tôn: Tách rời Đạo Ý ra khỏi Đại Đạo Bia dung nhập vào cơ thể.

+ Phổ Thông Chí Tôn.

+ Đỉnh Cấp Chí Tôn.

+ Chuẩn Đạo Quân.

11. Đạo Quân (Bán Bộ Đại Đạo Chưởng Khống Giả):

+ Hạ vị Đạo Quân.

+ Trung vị Đạo Quân.

+ Thượng vị Đạo Quân.

+ Cực Đạo Đế Hoàng.

+ Chuẩn Đại Đạo Chưởng Khống Giả.

12. Đại Đạo Chưởng Khống Giả/ Chí Cao Vô Thượng Duy Nhất Đại Đạo Chưởng Khống Giả.

 

~ Linh căn:

1. Phế phẩm.

2. Phàm Phẩm.

3. Linh Phẩm.

4. Huyền Phẩm.

5. Địa Phẩm.

6. Thiên Phẩm.

7. Cực Phẩm.

8. Vương Phẩm.

9. Thánh Phẩm.

10. Thần Phẩm.

11. Truyền Thuyết (Thiên Đạo).

12. Đại Đạo.

 

~ Tuyệt học:

1. Hắc Thiết Cấp.

2. Thanh Đồng Cấp.

3. Đại Sư Cấp.

4. Tông Sư Cấp.

5. Vô Thượng Cấp.

6. Cấm Kỵ Cấp.

7. Diệt Thế Cấp.

8. Truyền Thuyết.

9. Đại Đạo.

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok