Sơ Lược Chí Tôn Thần Ma | Thiên Ý Lưu Hương

Thái Thượng Lão Nhân | | 4722

Tóm tắt Huyền huyễn Luyện công Trọng sinh Chuyển thế

   < Chí Tôn Thần Ma > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn  được viết bởi tác giả Thiên Ý Lưu Hương.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Chí Tôn Thần Ma

- Tác giả: Thiên Ý Lưu Hương

- Thể loại: Huyền huyễn

- Bối cảnh: Cổ đại, Tu chân văn minh, Dị thế đại lục, Đông phương huyền huyễn, Cao võ thế giới, Huyễn tưởng tu tiên.

- Lưu phái: Trọng sinh, Luyện công, Phế vật, Chuyển thế

- Tình trạng: Hoàn thành

- Số chữ: 1310 vạn chữ

 

Nội dung

   Thần Võ Đại Lục, dương võ kính thần. Một đời thiên kiêu, Võ Thánh trọng sinh. Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo. Quyền lay trời đất, chân đạp thiên kiêu.

   Tuyệt Thế Thiên Đế, vạn pháp thành không. “ Có dũng khí coi rẻ ca nhân, hết thảy đập chết! “. Dám động ca nữ nhân, đều đã trầm miên! “ Ca chỉ là một thần thoại, không ai sánh bằng!”

 

Tu vi

I. Võ Giả

1. Võ Đồ Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

1.5 Nửa bước Võ Giả

2. Võ Giả Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

2.5 Nửa bước Võ Sư

3. Võ Sư: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

3.5 Nửa bước Võ Linh

4. Võ Linh Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

4.5 Nửa bước Võ Hoàng

5. Võ Hoàng Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

5.5 Nửa bước Võ Thánh

6. Võ Thánh Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

6.5 Nửa bước Võ Tôn

7. Võ Tôn Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

7.5 Nửa bước Võ Thần

8. Võ Thần Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong ) – Chí cảnh

8.5 Nửa bước Chân Thần

9. Chân Thần Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong )

9.5 Nửa bước Thiên Thần

10. Thiên Thần Cảnh: Nhất cấp – Cửu cấp ( Đỉnh phong )

10.5 Nửa bước Võ Đế

11. Võ Đế Cảnh: Nguyên Đế – Linh Đế – Hoàng Đế – Đạo Đế

11.5 Nửa bước Thiên Tôn

12. Thiên Tôn Cảnh: Ngũ đẳng à Nhất đẳng

12.5 Nửa bước Chí Tôn

13. Chí Tôn Cảnh: Ngũ đẳng à Nhất đẳng

13.5 Nửa bước Thiên Cực

14. Thiên Cực Cảnh: Thiên Cực Tông Sư – Thiên Cực Chi Vương

14.5 Nửa bước Nhân Tiên

15. Nhân Tiên Cảnh

15.5 Nửa bước Thánh Tiên

16. Thánh Tiên Cảnh

16.5 Nửa bước Chân Tiên

17. Chân Tiên Cảnh

17.5 Nửa bước Tiên Đế

18. Tiên Đế Cảnh

 

Thể tu

1. Bảo Thể:

            - Thanh Đồng: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Bạch Ngân: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Hoàng Kim: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Âm Dương: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

2. Linh Thể:

            - Thanh Đồng: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Bạch Ngân: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Hoàng Kim: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

            - Âm Dương: Sơ thành – Tiểu thành – Đại thành – Đại viên mãn

 

Tinh thần niệm lực

1. Nhất Giai

2. Nhị Giai

3. Tam Giai

4. Tứ Giai

5. Ngũ Giai

6. Lục Giai

7. Thất Giai

8. Bát Giai

9. Cửu Giai

10. Thập Giai

 

Công pháp / Võ kĩ / Hồn kĩ

1. Hoàng Giai: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

2. Huyền Giai: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

3. Địa Giai: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

4. Thiên Giai: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

5. Linh Cấp: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

6. Hoàng Cấp: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

7. Thánh Cấp: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

8. Tôn Cấp: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

9. Thần Cấp: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp

 

Luyện đan sư

1. Sơ Cấp

2. Trung Cấp

3. Cao Cấp

4. Huyền Sư

5. Linh Sư

6. Địa Sư

7. Tông Sư

8. Thánh Sư

9. Thần Sư

 

Đan dược

1. Sơ Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

2. Trung Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

3. Cao Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

3.5 Bán bộ Huyền Đan

4. Huyền Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

4.5 Bán bộ Linh Đan

5. Linh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

5.5 Bán bộ Địa Đan

6. Địa Đan: Nhất tinh – Cửu tinh

7. Tông Đan: Nhất tinh – Cửu tinh

8. Thánh Đan

9. Thần Đan

 

Đan phương / Dược thảo

1. Sơ Cấp

2. Trung Cấp

3. Cao Cấp

4. Huyền Cấp

5. Linh Cấp

6. Địa Cấp

7. Tông Cấp

8. Thánh Cấp

9. Thần Cấp

 

Binh khí / Chiến giáp / Pháp bảo

1. Hoàng Cấp

2. Huyền Cấp

3. Địa Cấp

4. Thiên Cấp

5. Linh Cấp

6. Thánh Cấp

7. Tôn Cấp

8. Thần Cấp

 

Yêu thú

1. Yêu Thú

2. Linh Thú

3. Thánh Thú

4. Thần Thú

 

Hỏa diệm

1. Viêm Hỏa: Nhất dương – Cửu dương

2. Thánh Hỏa: Nhất dương – Cửu dương

-------------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok