Công Tử Biệt Tú

fgdfd Vinh Tiểu Vinh

Hoàn thành

Ký hợp đồng

VIP

Huyền Huyễn

Dị thế đại lục

Tâm triều dâng trào, ảo tưởng vô hạn, đón gió huy động ngàn tầng sóng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết!

150.26 vạn từ | 37.03 vạn đề cử | 434 đề cử tuần | 455 chương