Sơ lược Đại Hạ Văn Thánh

Táng Địa | | 2283

Tóm tắt Tiên hiệp Vô địch Xuyên qua Sảng văn

    Đại Hạ Văn Thánh, tiểu thuyết tiên hiệp cổ điển, được sáng tác bởi tác giả Thất Nguyệt Vị Thì, đăng nhiều kỳ tại Qidian. Trước mắt Đại Hạ Văn Thánh có 216 chương, 195 vạn chữ, nhân vật chính gọi là Cố Cẩm Niên.

 

Sơ lược Đại Hạ Văn Thánh

 

Giới thiệu vắn tắt Đại Hạ Văn Thánh

Thần Châu.

Đại Hạ vương triều.

Cố Cẩm Niên xuyên qua mà đến, ngạc nhiên phát hiện đó là cái tiên võ cùng tồn tại, vương triều chúa tể thế giới.

Thế giới này có nho, đạo, võ, phật, yêu, thuật, kiếm.

Mình thì thành Đại Hạ vương triều đệ nhất quyền quý Trấn Quốc Công trưởng tôn, thuở nhỏ cẩm y ngọc thực, hưởng ngàn vạn cưng chiều.

Nhưng mà Cố Cẩm Niên càng là phát hiện, Thần Châu thế giới có thiên mệnh mà nói, năm trăm năm định một lần thiên mệnh, đến thiên mệnh người nhưng bước vào trong truyền thuyết đệ bát cảnh.

Lần này thiên mệnh vì Nho đạo, cho nên mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao.

Nhưng nhất làm cho Cố Cẩm Niên chấn kinh chính là, mình Nho đạo, lại có kinh khủng dị tượng.

Đánh cờ lạc tử, kim quang óng ánh, đại long hiển hiện, thiên địa đại đồng, vì cờ đàn thánh thủ.

Làm thơ dị tượng, mười dặm hương hoa, trăm dặm tường vân, ngàn dặm kỳ quan, vì cổ kim thi tiên.

Màu vẽ trở thành sự thật, vẽ rồng điểm mắt, đặt bút có thần, mặc bảo vô giá, không phải có chiếu không được họa.

Văn chương kinh thiên, khoáng cổ thước kim, chữ chữ châu ngọc, người người như rồng, thiên cổ tuyệt xướng kinh thế người.

Tên ta Cố Cẩm Niên, Đại Hạ văn thánh.

 

Nhân vật tương quan

Cố Cẩm Niên

Thân phận: Đại Hạ Trấn Quốc Công trưởng tôn, Đại Hạ học phủ học viên, Nho đạo Thánh tử.

Công pháp: Chính dương đại tâm công ( võ đạo ), bàn vũ chí tôn công ( võ đạo chí tôn thuật ), tam thanh hỗn nguyên pháp ( tiên đạo chí tôn thuật ).

Cảnh giới: Lập ngôn tiến sĩ viên mãn ( nho đạo ), Võ Vương cảnh ( võ đạo ), Luyện Khí cảnh ( tiên đạo ).

------

Lý Uyển Tĩnh: Cố Cẩm Niên mẫu thân, Đại Hạ Ninh Nguyệt công chúa.

Cố Thiên Chu: Cố Cẩm Niên phụ thân, Đại Hạ Lâm Dương Hầu.

Cố Lãnh: Cố Cẩm Niên ngũ thúc, Đại Hạ Hình bộ tả thị lang.

Cố Ninh Nhai: Cố Cẩm Niên lục thúc, Huyền Đăng Ti Phó chỉ huy sử.

Ngô An: Xạ Dương Hầu chi tử.

Lý Bình: Kinh nam môn thống lĩnh chi tử.

 

Hệ thống tu luyện

Tiên phật nho võ kiếm yêu linh. Bảy đại hệ thống, mỗi một đầu hệ thống lại phân chia thất cảnh.

Nho đạo Thánh Nhân, Tiên đạo Chân Tiên, Phật môn Chân Lý, Ma đạo Tu La, Kiếm đạo Tiên Nhân, Thuật đạo Thiên Sư, Võ đạo Chí Tôn. Cái này bảy cái cảnh giới, đại biểu cho mỗi một cái lĩnh vực cực hạn, nhưng nhất định phải được thiên mệnh lựa chọn, mới có thể sinh ra.

-----

Nho

- Ngưng khí đồng sinh: Tiêu chí vì ngưng khí.

- Dưỡng khí cử nhân: Tiêu chí vì dưỡng khí.

- Lập ngôn tiến sĩ: Tiêu chí vì lập ngôn, có tư cách mở Văn phủ, nếu mở Văn phủ, tài hoa liền có thể đại lượng chứa đựng, hạ bút như có thần, thi từ có thể trấn ma.

Biết thánh lập ngôn, nó ý liền biết được thánh nhân đại nghĩa, lập đọc sách nói, lập ngôn về sau, liền có thể mở ra Văn phủ. Mà Văn phủ bên trong, tài hoa có thể hóa thành năm chiếc chiến xa, lấy ý học phú ngũ xa, cái này năm chiếc xa, đại biểu cho văn nhân tài hoa cùng thực lực. Chiến xa càng mạnh, mang ý nghĩa minh ngộ thánh ý càng sâu, nếu như chân chính minh ngộ thánh ý đạt tới cực hạn, chiến xa sẽ một lần nữa nấu luyện. Tài hoa chiến xa cực hạn nhưng nấu luyện chín lần, cho nên được vinh dự cửu luyện chiến xa ( Cổ chi thánh hiền đều tha thiết ước mơ biểu tượng duy chú ý gấm năm làm được ).

Giai đoạn thứ nhất: Tích phủ, mở Văn phủ.

Giai đoạn thứ hai: Văn phủ, Văn phủ ngưng tụ, Văn phủ hiển thế.

Giai đoạn thứ ba: Ngưng vật, tài hoa ngưng vật, ngưng tụ đồ vật.

Giai đoạn thứ tư: Viên mãn, học giàu năm xe. Đệ tam cảnh viên mãn, có được Nho đạo thần thông, tài hoa hóa thành Nho đạo chiến xa, có được đối kháng yêu ma chi lực.

- Lập đức nho sư

- Truyện đạo đại nho

- Thiên địa bán thánh

- Nho đạo thánh nhân.

 

- Nhục thân cảnh: Chủ yếu vẫn là tại bồi nguyên cố bổn. Rèn luyện nhục thân, dưỡng khí Ngưng Thể. 

- Bảo thể cảnh: Rèn luyện nhục thân, đao thương bất nhập.

- Nhân long cảnh: Thủy hỏa bất xâm, thân như hung thú, giống như nhân long, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

- Thần thông cảnh: Chân khí diễn hóa thần thông, trăm trượng giết người, dễ như trở bàn tay.

- Vũ vương cảnh: Võ đạo vương giả, một người có thể trảm ba ngàn giáp.

- Vũ hoàng cảnh: Võ đạo Hoàng giả, vì thế gian cao thủ tuyệt thế, khinh thường nhân gian.

- Vũ đạo chí tôn: Một chỉ đoạn sông, băng sơn dòng sông tan băng, một người đương chống đỡ trăm vạn sư, tới lui tự do, bễ nghễ thiên hạ cao thủ, vô địch chi tư.

 

Tiên

- Khai mạch cảnh: Hấp thu linh khí, có thể tiến vào linh mạch ở trong, sau đó chuyển đổi thành pháp lực. Có được pháp lực, thì có thể làm được một chút khống vật, ngự khí năng lực.

- Luyện khí cảnh: Có thể ngự kiếm phi hành.

- Trúc nguyên cảnh:

- Nội đan cảnh:

- Kim đan cảnh:

- Động hư cảnh:

- Nguyên thần cảnh:

 

Phật

- Ngộ thiền cảnh,

- Bản tâm cảnh,

- Phật duyên cảnh,

- Nhập định cảnh,

- Kim thân cảnh,

- La hán cảnh,

- Niết bàn cảnh.

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Thế Bảo

tráng thọ Thế Bảo

Ta nghĩ nó cũng na ná đại phụng đả canh nhân

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok