Sơ lược Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Lâm Bắc Phàm | | 886

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống

    Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm là tiểu thuyết huyền huyễn sảng văn kết hợp hệ thống, được sáng tác bởi Tà Tâm Vị Mẫn, hiện tại đã hoàn thành, toàn văn 461 chương.

 

 Sơ lược Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

 

~ Main: Lâm Phàm.

~ Hack: Hệ Thống.

~ Thể loại: Sảng văn, vô địch, cẩu vương, hệ thống

~ Huyết mạch: Thần Ma. Cấm Kỵ.

~ Khí vận: Chân Vị Thiên Địa Vận Vị.

~ Thân phận: Thanh Vân Tông đệ tử, Thanh Vân Tông Đại Trưởng Lão, Kiếm Phong đệ tử (sau đổi Vô Khuyết Phong), Vô Khuyết Trưởng Lão, Tru Ma đại nhân, Hoa Vô Khuyết, Tào Tháo, Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, Dịch Thiên, Hồng Trần Đạo Chủ.

 

~ Giới thiệu vắn tắt

Lâm Phàm trùng sinh huyền huyễn thế giới, bỏ ra mười tám năm xoát ra đỉnh cấp tư chất.

【 linh mạch: Hỗn độn linh mạch, tuyệt thế linh mạch, ẩn chứa toàn thuộc tính linh mạch, tăng lên nghìn lần tốc độ tu luyện. 】
 

 

1. Ẩn tàng:

2. Tra cứu: Kiểm trắc 

3. 【 Thí Luyện tháp: Tự động bắt giữ phương viên trong ngàn dặm tu sĩ tin tức, ngưng tụ thành chiến khôi, ngươi mỗi ngày có thể tiêu hao một trăm mai hạ phẩm linh thạch tiến vào Thí Luyện tháp khiêu chiến, chiến thắng chiến khôi có thể đạt được tương ứng ban thưởng. 】【 ghi chú: Thí Luyện tháp tổng cộng có chín tầng, tầng thứ nhất chiến khôi cùng ngươi cảnh giới tương đương, tầng thứ hai chiến khôi cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới, cứ thế mà suy ra. 】

4. Thân mật bảng

5. Cừu hận bảng:

+ Cừu hận giá trị 0 đến 20, ghen ghét mối thù.

+ Cừu hận giá trị 21 đến 40, bất hoà mối thù.

+ Cừu hận giá trị 41 đến 60, huyết hải mối thù.

+ Cừu hận giá trị 61 đến 80, sinh tử mối thù.

+ Cừu hận giá trị 81 đến 100, thù không đội trời chung.

6. Thiên cơ bảng

7. Mô phỏng lôi đài

8. Đạo tràng: Vô Khuyết 

9. Thiên Cơ Các: (cửa hàng)

 

~ Cảnh giới

I. Tu vi:

Cửu Tiêu Đại Lục -- Hạ Giới: Nhất Trọng --> Cửu Trọng

1. Luân Hải.

2. Long Tượng.

3. Thần Tàng.

4. Nguyên Đan.

5. Tử Phủ.

6. Linh Thai.

7. Tế Hồn.

8. Mệnh Luân.

9. Thánh cảnh.

10. Đại Thánh.

11. Thánh Vương.

12. Chuẩn Đế.

13. Đại Đế.

 

Tiên Giới -- Thiên Giới: Tiền Kỳ -- Trung Kỳ -- Hậu Kỳ -- Đỉnh Phong

14. Nhân Tiên(Tán Tiên 1-4).

15. Huyền Tiên(Tán Tiên 5-8).

16. Thiên Tiên(Tán Tiên 8-12).

17. Chân Tiên.

18. Cổ Tiên.

19. Tiên Tôn.

20. Tiên Quân.

21. Tiên Hoàng.

22. Tiên Đế.

+ Nhất Chuyển --> Tam Chuyển: Bất Diệt.

+ Tứ Chuyển --> Lục Chuyển: Âm Dương.

+ Thất Chuyển --> Cửu Chuyển: Luân Hồi.

+ Mười Chuyển Vô Lượng.

23. Thiên Đạo.

+ Nhất Trọng --> Thập Trọng Thiên.

24. Đại Đạo.

25. Hỗn Nguyên.

 

II. Tu Luyện giới công pháp, pháp bảo cùng đan dược, tổng cộng chia làm mười cái phẩm cấp:

1. Phàm phẩm.

2. Linh phẩm.

3. Huyền phẩm.

4. Địa phẩm.

5. Thiên phẩm.

6. Tuyệt phẩm.

7. Vương phẩm.

8. Hoàng phẩm.

9. Thánh phẩm.

10. Đế phẩm.

 

III. Tư chất:

1. Tốt đẹp.

2. Xuất sắc.

3. Bất phàm.

4. Ưu tú.

5. Kiệt xuất.

6. Trác tuyệt.

7. Tuyệt hảo.

8. Tuyệt đỉnh.

9. Truyền Thuyết.

10. Thần Thoại.

11. Vạn cổ khó gặp Tuyệt Thế.

 

~ Công pháp chủ tu: Hỗn Độn Tiên Kinh.

【 Thần vật: Tiên Linh Thanh Diễm. Sinh Mệnh Chi Thuỷ. Hỗn Độn Kiếm Khí. Sinh Tử Bộ. Vô Tự Thiên Thư * tàn. Tiên Thiên Tức Nhưỡng. Linh Tuyền. Hoàng Tuyền Lộ. Thập Phương Linh Tuyền. Thiên Công Thần Tượng Tập. U Minh Chi Thuỷ. Ngộ Đạo Thạch. Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tiên Nhưỡng (dung hợp). Cửu U Huyền Giám. Thiên Đạo Tiên Thạch. Sát Lục kiếm khí. Tiên Đạo Thời Gian Sa. Vô Tự Thiên Thư * hạ. Hỗn Độn Ngũ Sắc Thổ. Hỗn Độn Ngũ Sắc Tiên Nhưỡng. Âm Dương nhị khí. Nhân Gian Đạo Dẫn. 】

 

【 Thần thông: Hoang Vu Phù Quang Kiếm. Kiếm Hỏa Phần Thiên. Một Kiếm Sinh Thế Giới. Bất Tử Ma Dực. Phi Hoa Phi Diệp Phá Thiên Kiếm Chỉ. Âm Dương Phệ Hồn. Âm Thập Trọng Phong. Âm Dương Chuyển Luân Kiếm. Thập Phương Tịch Diệt Kiếm. Thiên Ma Chiến Thể. Thượng Thương Chi Thủ. Thần Ma Chiến Thể. Nhiếp Ma. Phá Vọng Chi Đồng. Càn Khôn Phá Giới Chỉ. Phá Diệt Chi Đồng. Lục Đạo Luân Hồi. Huyền Hoàng Tru Tiên Kiếm. Hoá Hồng Chi Thuật. Ba Đầu Sáu Tay. Súc Địa Thành Thốn. Tụ Lý Càn Khôn. Thần Ma Ấn. Điểm Thương. Quan Thiên Kính. Bách Tiên Sát. Hỗn Thiên Di. Thần Ma chi Đồng. Trọc Mệnh Kiếm. Tuyệt Diệt Luân Hồi. Diệt Tiên Chỉ. Ngũ Sắc Thần Quang. Vô Thủy Vô Chung Kiếm. Súc Sinh Đạo Luân Hồi. Cấm Kỵ Tiên Thể. Thánh Ngục. Atula Đạo Luân Hồi. Côn Bằng Thần Dực. Tiên Tránh. Địa Ngục Đạo Luân Hồi. Nhân Gian Đạo Luân Hồi. Ngạ Quỷ Đạo Luân Hồi. Thiên Đạo Luân Hồi. 】

 

【 Thuật pháp: Ngự Kiếm Thuật. Tung Vân Bộ. Lưu Quang Mị Ảnh. Huyền Thiên Kiếm Trận. Thần Linh Trảm Hoàng Kiếm. Nguyên Hoàng Kiếm Thai. Nguyên Hoàng Tru Thần Kiếm. Cửu Khúc Phong Lôi Vũ. Tam Thiên Viêm Bạo. Vạn Linh Sinh Tức đại trận. Thiên Diễn Tru Tiên kiếm trận * tàn. Nguyên Văn Thủy Giải *thượng. Vô Tự Thiên Thư * tàn. Khí Vận Kim Vân. Lục Đạo Linh Phong. Phần Thiên Chử Hải. Huyền Hoàng Kiếm Ý. Sát Na Phương Hoa. Vạn Linh Chi Lực. Vãng Sinh Luân Hồi Kinh * tàn. Vô Tận Nghiệp Lực Hải. Khi Thiên Đại Trận. Cửu Diệp Thảo Tự Kiếm. Âm Dương Tạo Hoá Phú. Sinh Tử Kiếm Ý. Tịch Diệt Luân Hồi Kiếm Ý. Nguyên Văn Thủy Giải * trung. Thái Hư Tam Thanh Quyết. Phi Hồng Lạc Tiên Kiếm. Sâm La Kiếm Vũ. Thái Thượng Tru Tiên Kiếm. Nghịch Loạn Hồng Trần Kiếm. Nhất Khí Hóa Tam Thanh * tàn. Tiểu Vận Mệnh Thuật. Thiên Chú Ấn. Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Mộng Nhập Thần Cơ. Lục Đạo Thời Gian Kiếm. Đầu ngón tay thời không. Hỗn Độn Vạn Ảnh Phân Thân. 】

 

【 Pháp bảo: Lục Ma Kiếm. Thái Cực Tử Kim Bào. Ngự Phong Phi Vũ Ngoa. Linh La Giới. Linh Hoàng Thanh Thiên Đỉnh. Thánh Ẩn Phi Phong. Tuyệt Ảnh Kiếm. Phật Tâm Thánh Liên. Hư Vô (Phá Diện) Tàn Nguyệt. Thiên Tâm Như Ý Ngọc Trâm. Kim Linh Thôn Lôi Quan. Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm (bản mệnh). Thanh Ảnh Đạp Nguyệt Ngoa. Vân Hi Linh Phượng Bí. Nan Phiên Chi Sơn. Trấn Hồn Chung. Tinh Vẫn Pháo. Xuyên Vân Toa. Cửu Long Lý Hoả Tráo. Cửu Long Đế Liễn. Đạo Vận Bồ Đoàn. Nguyệt Bạch Tiên Y. Tử Khí Phi Thiên Ngoa. Đỏ thắm Vũ Viêm Long Quan. Lục Đạo Phán Quan bút * nguỵ. Lôi Quang Tru Linh Kiếm. Hạo Thiên Tử Vân Ngọc. Chí Tôn Huyền Hoàng Long Lân giáp. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Thái Hi Chu Vũ Quan. Oanh Thiên Chiến Xa. Long Lân Toả Tử Giáp. Tạo Hoá Chi Môn. Luyện Yêu Hồ. Chư Thiên Kiếp Vân. Từ Thiên Tác. Thanh Bình Kiếm chuôi kiếm/kiếm tích/kiếm huệ/vỏ kiếm. Tạo Hoá Ngọc Điệp. Thanh Bình Kiếm. Thần Không tạc. Trảm Thiên đao. 】

 

Quan hệ nhân mạch

~ Đạo lữ: Niệm Du Du. Thiên Nguyệt.

~ Nghĩa đệ: Lâm Thái Cổ.

~ Thế lực: Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tiên Tông. Hoả Vân Thiên Cung. Lâu Ngoại Lâu.

【 Pet: Tam Túc Kim Ô (Lục Áp). Thiên Ách Tà Hoàng. Hỗn Độn Thú. Thái Cổ Long Tước. 】

【 Đệ tử: Giang Nhược Ngu. Vương Đằng. Kiếm Vô Linh. Đế Lâm. Khương Vạn Tôn. Sở Thiên Cừu. Quân Lâm. Huyết Tiên Nhi (Niệm Du Du). 】

【 Con cái: Lâm Y Nhân. 】

【 Đồ tôn: Lâm Diệu Âm (Giang Nhược Ngu). Phương Vân (Giang Nhược Ngu). Tiêu Trần (Vương Đằng). Cô Tam Kiếm (Kiếm Vô Linh). Long Ngục (Tam Túc Kim Ô). 】

【 Đệ: Khô U. Lý Trường Phong. Thiên Khuyết. Huyết Văn đạo nhân. Lâu Huyết Y. Huyết Hoàng. Yêu Tuyết. Huyết La. Vân Tiêu. Vân Kiếm. Thiên Bồng. Liệt Thiên. Thanh Phong. Cửu Minh. Quân Thiên Hạ, Tinh Đồng, Đạo Nhất, 】

 

~ Linh mạch

+ Phàm phẩm - Phế phẩm - Linh phẩm: miễn cưỡng có thể tu luyện tới Long Tượng cảnh.

+ Tuyệt phẩm tàn mạch, tư chất tốt đẹp, có thể tu luyện đến Nguyên Đan cảnh.

+ Tuyệt phẩm Hỏa linh mạch, trác tuyệt tư chất, có hi vọng tu luyện đến Linh Thai cảnh.

+ Hỗn Độn linh mạch, tuyệt thế linh mạch, ẩn chứa toàn bộ thuộc tính linh mạch, tăng lên nghìn lần tốc độ tu luyện.

 

~ Ngộ tính

+ Thường thường không có gì lạ.

+ Ngu không ai bằng.

+ Kiếm đạo thông thần, tuyệt thế kiếm đạo ngộ tính, đỉnh cấp tu luyện ngộ tính.

 

~ Thể phách

+ Đồng Cân Thiết Cốt.

+ Cửu Âm Tuyệt Thể (nữ tử tuyệt thế thể chất, nam tử vô pháp dung hợp)

+ Một Giới Phàm Thể.

+ Pha tạp Thủy Linh thể.

+ Thần Ma Cấm Kỵ Thể (tuyệt thế thể chất, thần chi hồn, ma chi thể, thiên cơ không thể dò xét, Thánh Nhân không thể suy tính)

 

~ Vật phẩm

1. Linh thạch

2. Một luồng Hỗn Độn Kiếm Khí

3. Yêu thú trứng (Tam Túc Kim Ô)

4. Linh thực (Hồng Mông thụ mầm non)

5. Luyện đan bí kíp(Cửu Khúc Phong Lôi Vũ)

6. Máy ấp trứng

7. Thần thú triệu hoán ngọc

8. Linh thực (Tiên Thiên Hồ Lô Đằng)

9. Diệt Thế Hắc Liên mầm non (Linh thực)

10. Thượng cổ Long Thần tinh huyết

11. Đạo linh tiên mễ

12. Vô Ngân Bí Kim

13. Linh thực (Nghiệp Hỏa Hồng Liên mầm non)

14. Thượng cổ Yêu Thần tinh huyết

15. Thiên Đạo Thánh Bia

16. Thiên Khôi

17. Hoả diễm tinh phách

18. Đại Đế bí cảnh đồ

19. Địa Ngục chi môn

20. Công Đức Kim Liên mầm non (linh thực)

21. Khi Thiên đại trận

22. Hạ phẩm tiên tuyền

23. Thiên Tâm thạch

24. Ngộ Đạo Thạch

25. Cửu Tiêu Thiên Tâm thạch

26. Tịnh Thế Bạch Liên mầm non (linh thực)

27. Bỉ Ngạn Hoa

28. Hoàng Trung Lý hạt giống (linh thực)

29. Không thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ

30. Diệt Tiên tiễn

31. Trung phẩm Tiên Tuyền

32. Tinh Vân mẫu hạm

33. Tiên Phật xá lợi

34. Tử Vân Tiên Trúc hạt giống (linh thực)

35. Thượng phẩm Bàn Đào (linh thực)

36. Phá Diệt Chi Lực

37. Nhân sâm quả (linh thực)

38. Vườn linh thực

39. Thái Cổ Kiếm Thảo (linh thực)

40. Thái Hư Ám Ảnh sáo trang

41. Tinh Thần thụ (linh thực)

42. Thượng phẩm tiên tuyền

43. Thời gian pháp tắc mảnh vỡ

44. Hỗn Độn chi Hỏa tinh hoa

45. Hỗn Độn Đạo Mễ (linh thực)

46. Bồ Đề thụ hạt giống (linh thực)

47. Hỗn Độn Nguyên Thạch

48. Thái Cổ linh sâm hạt giống (linh thực)

49. Hồng Hoang Giới chi tâm.

=======

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lâm Bắc Phàm

dục thần Lâm Bắc Phàm

3 mục Ngộ tính, Linh mạch, Thể phách mình ghi ở trên là để nói về main nhé mọi người, chứ không phải là cấp bậc áp dụng cho các tu luyện giả khác, những cái đó là những lần main xúc xắc ra nên mình ghi vào luôn ấy.

một năm trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Bộ này cho ta cảm giác giống như bộ đỉnh cấp vận khí a

một năm trước

Lâm Bắc Phàm

dục thần Lâm Bắc Phàm

Người đọc toàn bảo là copy còn gì kk

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok