Sơ lược Hoành Tảo Hoang Vũ

Táng Địa | | 25002

Tóm tắt Huyền huyễn

    Hoành Tảo Hoang Vũ là một quyển tiểu thuyết đông phương huyền huyễn được sáng tác bởi tác giả Cô Đơn Địa Phi.
    Cố sự chủ yếu giảng thuật thân thể có 360 khiếu huyệt, có thể hấp thụ linh khí, cung cấp võ giả cướp lại thiên địa tạo hóa, thành tựu vô thượng đại đạo. Nhưng khiếu huyệt không phải sinh ra liền có thể hấp thụ linh khí, mà là phải thông qua tu luyện mới có thể đả thông. Lâm Lạc căn cốt cực kỳ chênh lệch, mười bảy tuổi mới kích hoạt ba cái khiếu huyệt, còn bị một con thiên lạc phá đỉnh nện choáng, sau đó biến thành trò cười của gia tộc, nhưng lại được một kỳ ngộ lớn, từ đây một đường quật khởi!

hoành tảo hoang vũ

Thông tin cơ bản
— Tên: Hoành Tảo Hoang Vũ - 横扫荒宇
— Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
— Thể loại: Huyền huyễn sắc hiệp
— Tình trạng: Đã hoàn thành
— Tổng số chương: 902 chương

Nhân vật tương quan
— Lâm Lạc: Nam chính, tu vi chí tôn, ban đầu là phế vật của gia tộc nhưng được kỳ ngộ mà vấn đỉnh...
— Tô Mị: Đại tiểu thư Tô gia đỉnh cấp hào môn Nam Châu. Ước nguyện trở thành chủ nhân hậu cung của Lâm Lạc
— Lăng Kinh Hồng: Tiểu di của Tô Mị.
— Hạ Mộng Như: Tú bà Túy Xuân Lâu.
— Ninh Kiều Nguyệt: Lâm Lạc mua lại nàng ở chợ nô lệ
— Hoa gia tứ nữ: Hoa gia ở Lạc Thủy quốc, là thị nữ của Lâm Lạc, tên như sau Hoa Vũ Hương, Hoa Phượng Thanh, Hoa Nguyệt Hà, Hoa Như Vân.
— Đường Điềm: Cửu Vĩ Thiên Hồ hồ ly tinh, tiểu ma nữ tham ăn ham chơi.
— Lữ Nguyệt Đồng: Đại tiểu thư Lữ gia Đông Châu, làm người tùy tiện, có được một đôi cự nhũ.
— Thủy Doanh Tâm: Đệ tử của Nghiêm Thanh ( mẹ của Lâm Lạc ), cuồng ngược đãi cùng bị ngược đãi ( SM ).
— ...

Hệ thống tu luyện
— PHÀM GIỚI:
—— HẬU THIÊN: Gồm 12 tầng, mỗi tầng phân thành Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong.
——— 1->3: Nhập Môn Cảnh
——— 4->6: Hổ Lực Cảnh
——— 7->9: Bạo Khí Cảnh
——— 10->12: Cương Khí Cảnh.
—— TIÊN THIÊN: Gồm 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới phân 10 trọng thiên, mỗi trọng thiên phân thành Sơ - Trung - Hậu - Đại Viên Mãn. 
——— 1-Tiên Thiên ---- 2-Thanh Huyền ---- 3-Niết Âm: Tiểu Thừa Cảnh
——— 4-Minh Dương ---- 5-Giác Vi ---- 6-Thông Minh: Trung Thừa Cảnh
——— 7-Khuy Linh ---- 8-Địa Nguyên ---- 9-Thiên Hợp: Đại Thừa Cảnh
——— 10-Thích Biến: Đại Viên Mãn
—— TIÊN CẢNH THẬP BỘ ( LINH CẢNH THẬP BỘ ): mỗi cấp phân thành Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong
——— 1: Không Linh
——— 2: Huyễn Linh
——— 3: Huyền Linh
——— 4: Tịch Linh
——— 5: Diệt Linh
——— 6: Toái Linh
——— 7: Tông Linh
——— 8: Tôn Linh
——— 9: Hạo Linh
——— 10: Chủ Linh
—— TINH VỰC CẢNH: Mỗi Tinh phân thành Nhất Trọng đến Tam Trọng, mỗi trọng lại phân Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong
——— 1: Tinh Vương
——— 2: Tinh Hoàng
——— 3: Tinh Đế

— THẦN GIỚI: Từ 1 đến 4 phân tam trọng, mỗi trọng phân Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong. Số 5 và số 6, mỗi cấp từ 1 tinh đến 9 tinh, mỗi tinh phân thành Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong.
—— 1: Hư Thần ( Lĩnh Ngộ Pháp Tắc) hoặc Ngụy Thần (Tăng Lực Lượng )
—— 2: Sơ Vị Thần
—— 3: Trung Nguyên Thần
—— 4: Thượng Thiên Thần 
—— 5: Thần Vương
—— 6: Chí Tôn Thần Hoàng (Có chí tôn thần khí hoặc thôn phệ pháp tắc)

Bố cục thế giới
    Ngân Nguyệt đại lục: Nằm trên Ngân Nguyệt tinh, bởi vì Vẫn Thần Chi Chiến bị đánh nát. Hiện chia làm bốn cái lục địa đông, tây, nam, bắc. Nhân tộc chiếm lĩnh hai châu Đông - Nam, yêu tộc chiếm lĩnh hai châu Tây - Bắc.
    Nam Châu võ đạo tàn lụi, người mạnh nhất cũng bất quá là Không Linh Cảnh, Huyễn Linh Cảnh.
    Nam Châu có ba cái quốc gia phi thường cường đại, theo thứ tự là Thiên Càn đế quốc, Lạc Thủy đế quốc cùng Đại Việt đế quốc. Ba đại quốc lại được xưng là thần quốc, có cường giả Thích Biến Cảnh tọa trấn. Có vô số tiểu quốc phụ thuộc vào tam đại thần quốc, xưng là Thượng Nguyên quốc, có cường giả Khuy Linh Cảnh tọa trấn. Mà mỗi một cái Thượng Nguyên quốc lại có thật nhiều tiểu quốc hơn phụ thuộc, xưng là Trung Nguyên quốc, dưới Trung Nguyên quốc còn có Hạ Nguyên quốc.

Các loại vũ khí: Binh khí, Pháp khí ( 1 đến 10 phẩm ), Linh khí ( 1 đến 10 phẩm ), Vương binh, Hoàng binh, Đế binh, Bán Thần Khí

Tu luyện vật dụng: Thiên Tinh Thạch ( hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ), Linh Thạch ( hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm )

Thần giới
Các loại vũ khí cấp: Sơ Thần Khí, Nguyên Thần Khí, Thiên Thần Khí, Chủ Thần Khí, Chí Tôn Thần Khí

Tu luyện vật dụng: Thần Tinh ( hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm )


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Cảnh báo spoil: Main sinh sau khi bố main ứ ừ mẹ main, nói thật mất lòng ra là cưỡng ****, cuối cùng thả main tại Lâm gia kia, trùng họ luôn. Về sau quyết chí đi lên con đường cường giả, miệng ban đầu nói không gần nữ sắc nhưng thần công vừa đại thành một cái là tự phá giới. Nhưng về tổng thể cũng không có quá háo sắc bất quá mỡ dâng đến miệng là ăn hết, cũng không quá trang bức, tu luyện tốc độ dù tính ra khá nhanh so với mạch truyện nhưng so với thời gian thì cũng vẫn chấp nhận được. Tổng kết, có thể coi đây là một bộ liệp diễm ký.

2 năm trước

Hoàng lão tà

Hoàng lão tà

K có sơ lược về main à Ad thêm dc k:))

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Ta đi ngang qua đây và để lại một tia thần niệm

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện