Sơ lược Hồng Mông Thiên Đế

Từ Tỉnh | | 3324

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Sảng văn

Hồng Mông Thiên Đế là tiểu thuyết huyền huyễn phương đông được đăng trên QQ, tác giả Vi Vi Hồng Khí.

    Giới thiệu về tác phẩm

Mười vạn năm trước, nhân tộc ở Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay cửu đại truyền thừa thiên thư, một hồi bất thình lình thiên địa cự biến, Tiên Ma đại lục bị đả kích mang tính hủy diệt, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại Thánh Địa bị diệt, truyền thừa từ nay về sau đoạn tuyệt, cửu đại thiên thư chỉ còn lại hai. Thiếu niên Lăng Phong, bay lên không xuất thế, giết thần ma, nghịch cửu thiên, chiến lục đạo luân hồi, dẫn dắt nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

    Vai trò chính

Nam chính

Lăng Phong

Ngoại danh: Tần Kiêu, Thiên Tà (đạo hiệu)

Tu vi cảnh giới: Nguyên Anh cảnh tầng thứ bảy (thực lực tổng hợp có thể so sánh với Nguyên Anh cảnh tầng thứ chín)

Thân phận: Đệ tử Huyền Kiếm Tông (đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn), ngũ phẩm Giải Văn sư

Công pháp: Dẫn khí quyết, Vô Danh Luyện Khí Quyết, Chiến Thiên Quyết, Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết

Võ kỹ: Tinh Vẫn Quyền (thức thứ nhất Kinh Thiên, thức thứ hai Động Địa, thức thứ ba Hàng Lâm, thức thứ tư Diệt Thế)

Kiếm pháp: Thiên Long kiếm pháp, Thanh Vân kiếm quyết (Huyền Thanh Nhất Khí Kiếm, Thanh Vân Kiếm Hoa, Thanh Vân Kiếm Ca, Thanh Vân Kiếm Mạc, Thanh Vân Kiếm Chủng, Thanh Vân Quyển Nguyệt, Thanh Vân Kiếm Hà), Tử Vân Kiếm Quyết (Tử Khí Đông Lai)

Bí thuật: Linh Vũ Quyết, Phượng Hoàng Kiếp (Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Thiểm, Phượng Hoàng Chiến Y), Hóa Trúc Thuật (Họa Địa Vi Lao, Vạn Diệp Triều Tông), Ảo thuật, Cơ quan thuật, Càn Khôn Cấm, Giải Phong Bí Thuật, Thiên Địa Thìa Bí Thuật (Linh Tê Chỉ), Càn Khôn Lĩnh Vực

Bộ pháp: Tiêu Dao Bộ Pháp (một trong cửu đại thiên thư Tiêu Dao Quyết sinh ra một tia ý cảnh)

Vật phẩm: lư hương, thắt lưng lưu trữ, đá lưu ảnh, túi càn khôn, hạc thiên hành

Thiên tài địa bảo thu hoạch: Tử Lân Tùng Tử, U Minh Linh Quả, U Minh Long Huyết Chi, U Minh Thất Tinh Quả, U Minh Bà La Hoa, U Minh Huyết Dương Khoai, U Minh Huyền Nguyệt Hoa, Long Tâm Thảo, Tử Tâm Long Lưỡi Thảo, Long Tu Thảo, Long Mạch Quả, Long Châu Quả, Hỏa Vân Tinh, Hỏa Vân Kim Tinh, Cửu U Hoàng Liên Lộ, Bạch Ngọc Linh Chi, Đăng Tâm Quả, Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên, Huyết Liên Lộ

Vũ khí: Huyền Thiết Cung, Huyền Thiết Trường Thương, Huyền Thiết Trọng Kiếm

    Tu vi cảnh giới

Luyện Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Tiên Thiên cảnh, Nguyên Anh cảnh, Nguyên Thần cảnh (mỗi cảnh giới chia làm một đến chín tầng)

    Kết cấu thế lực

Tiên Ma đại lục

Nam Vực

Ba thế lực lớn: Huyền Kiếm tông, Thiên Hà tông, Lôi Hỏa tông

Bốn đại liên minh gia tộc của Huyền Kiếm Tông: Long Minh (Khúc gia), Hổ Minh (Phương gia), Chu Tước Minh (Lam gia), Huyền Vũ Minh (Võ gia).

Lôi Hỏa tông hai đại gia tộc: Hàn gia, Hứa gia

Thiên Hà Tông: Tề gia

Các thế lực khác: Phi Vân môn, Vân Khê tông, Phiêu Miểu tông, Vô Cực môn, Thiên Tinh môn, Như Ý môn, Thiên Hư môn

Ngọc Dương thành gia tộc: Lăng gia, Tả gia, Lư gia, Lưu gia

Quảng Nam: Nhà họ Tào, nhà Trần

Quận Quảng Bắc: Lưu gia, Chu gia

Quận Hồng Hải: Lâu gia, Hồ gia, Địch gia, Diêu gia, Mặc gia

Quận Thanh Hà: Vương gia, Mục gia, Đinh gia

Trung Vực

Hai thánh địa của nhân tộc: Thể Tông (Cung gia, Ân gia, Hạ gia, Lục gia, Thượng Quan gia, Dương gia), Ngự Thiên Tông (Vũ gia)

Các thế lực khác: Thiên Kiếm môn, Ngự Thú tông

Tây Vực

Cực Lạc Cung

    Giai đoạn lịch sử

Thời kỳ hỗn loạn, thời kỳ hồng hoang, thời kỳ hoang vu, thời kỳ thái cổ, thời cổ đại, thời kỳ thượng cổ

    Vị trí địa lý của thế giới

Tiên Ma đại lục

Nam Vực

Dãy núi Lạc Hà (Quảng Nam "Ngọc Dương thành", Tử Kinh thành, Vọng Phu thành, Thanh Hà quận "Tĩnh Châu thành", Thanh Vân Phong, Tử Vân Phong, Mai Sơn, Linh Vụ Cốc, U Minh sơn mạch, U Minh cổ thành, Song Kiếm thành, Ninh Tây quận, Quảng Bắc quận, Hồng Hải quận "Quan Hải thành, Mặc Dương thành," Diệu Âm thành"), Hắc Long sơn mạch (Thanh Kiếm thành, Long Tu thành, Thiên Hỏa thành, Táng Long Uyên, Quỷ Môn Quan, Thiên Lang cốc, Hồ Tâm Đảo), Ma Diễm cốc, Thiên Hống Bí cảnh, Vu Hồn Lĩnh, Tử Vong Sơn Mạch, Minh Nguyệt Đảo, Thiên Đô sơn mạch (Hồng Liễu trấn, Thiều Sơn Thành, Lôi Hỏa thành, Hỏa Diễm sơn mạch, Tinh Hỏa thành), Băng Tâm thành, Bình Đô thành, Thiên Hà thành, Tây Lương thành

[Trung Vực]

Táng Kiếm cốc, Lôi Quang thành, Hắc Long thành, Bách Điểu thành, Bằng Thành, Thất Tinh Thành, Đoạn Kiếm thành, Bình Giang thành, Nghi Thủy thành, Thông Thiên Hà Cốc, Thông Thiên thành, Sâm La di tích

Linh Hoang Nguyên Giới: Linh Hoang Đảo, Đông Duyên Sơn, Song Duyên Chợ, Tây Duyên Sơn, Hồng Tuyết Đảo...

Linh Hư Nguyên Giới...

Thiên Anh Huyền Giới: Long Tích sơn mạch, Lưu Tinh Thành, Thương Long Cốc, Hồng Vân sơn mạch, Mê Vụ sơn cốc, Thiên Lang sơn mạch, Thái Cổ thần điện

Tây Vực

Lâu Lan cổ thành

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 6
  • 2

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phạm Duy An

tráng thọ Phạm Duy An

truyện này main đi qua tiên ma đại lục lâu rồi mà

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok