Sơ Lược Khí Vũ Trụ | Nga Thị Lão Ngũ

Thái Thượng Lão Nhân | | 406

Review Huyền huyễn Luyện công Phàm nhân Trọng sinh

   < Khí Vũ Trụ > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Nga Thị Lão Ngũ. Kể về thời gian mà Địa Cầu khôi lục linh khí nhưng cố sự này giảng về một cái lang thang vũ trụ cố sư. Hiện tại mới ra được 1209 chương, vẫn đang tiếp tục ra.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Khí Vũ Trụ

- Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

- Thể loại: Huyền Huyễn

- Lưu phái: Luyện Công, Phàm Nhân, Trọng Sinh, Kỹ Thuật, Dị Năng

- Tình trạng: Đang ra

 

Nội dung

Địa Cầu nguyên khí khôi phục, nhưng cái này thật không là Địa Cầu linh khí khôi phục cố sự, mà là một cái lang thang vũ trụ cố sự.

 

Tu vi

* Tu Chân:

1. Luyện Tinh Hóa Khí:

            1. Thối Kình Đoạn

            2. Đoán Cốt Kỳ

            3. Thông Mạch Kỳ

            4. Trúc Cơ Kỳ ( Tiên Thiên Kỳ )

2. Luyện Khí Hóa Thần:

            1. Uẩn Đan Cảnh

            2. Ngưng Đan Cảnh

            3. Kim Đan Cảnh

3. Luyện Thần Hoàn Hư:

            1. Hóa Đan Cảnh

            2. Luyện Thần Cảnh

            3. Hư Thần Cảnh

            4. Chân Thần Cảnh

4. Nhập Tiên Tam Cảnh:

            1. Nhân Tiên Cảnh

            2. Địa Tiên Cảnh

            3. Thiên Tiên Cảnh

5. Tiên Giới Cảnh:

            1. Chân Tiên Cảnh

            2. Huyền Tiên Cảnh

            3. Đại Ất Tiên Cảnh

            4. Đại Chí Tiên Cảnh

            5. Đại La Tiên Cảnh

            6. Tiên Vương Cảnh

            7. Tiên Tôn Cảnh

            8. Tiên Đế Cảnh

6. Thần Giới Cảnh ( Thần Cảnh ):

            1. Đệ Nhất Bộ: Dục Thần Cảnh – Thiên Thần Cảnh – Thần Quân Cảnh

            2. Đệ Nhị Bộ: Thế Giới Thần Cảnh – Thần Vương Cảnh – Hợp Thần Cảnh

3. Đệ Tam Bộ: Chuẩn Thánh Cảnh – Thánh Nhân Cảnh – Tạo Hóa Thánh Nhân Cảnh ( Đại Đạo Thánh Nhân Cảnh )

4. Đệ Tứ Bộ

5. Đệ Ngũ Bộ

6. Đệ Lục Bộ

7. Đệ Thất Bộ

8. Đệ Bát Bộ

9. Đệ Cửu Bộ

 

Luyện thể

1. Phàm Thể Tam Cảnh:

            1. Thối Luyện Cơ Phu

            2. Thối Luyện Cân Cốt

            3. Thối Luyện Huyết Nhục

2. Tiên Thể Tam Cảnh:

            1. Thối Luyện Ngũ Tạng

            2. Thối Luyện Thất Khiếu

            3. Thối Luyện Mạch Lạc

 

Pháp bảo

1. Pháp Khí

2. Linh Khí

3. Tiên Khí: Nhất phẩm à Cửu phẩm – Cực phẩm

4. Thần Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hậu Thiên Linh Bảo

6. Tiên Thiên Linh Bảo

7. Tạo Hóa Bảo Vật


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Phỏng vấn đặc biệt: Biên Tập Viên văn học mạng là gì?

Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — NHÂN VẬT

Thâu Hương Cao Thủ đẹp không? Bản hậu cung văn này cảm giác thế nào?

Long Vũ (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Mộ)

Tả Đạo Khuynh Thiên đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

David Siêu Phàm đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Chuế Tế đẹp không? Bản tiểu thuyết lịch sử của chuối tiêu giảng cố sự gì?

Hot: Đường Tam sẽ là vai chính trong Đấu La V

Những nhân vật nữ trọng yếu tiểu thuyết Tiên Nghịch

Cổ Chân Nhân truyện chính thức xóa! Tác giả Cổ Chân Nhân ra mắt truyện mới: Vô Hạn Huyết Hạch

Tổng cương hành văn — Phần 3

Vì sao motip ĐÁNH DẤU Lại càng ngày càng hot?

Top 5 tổ chức tình báo sát thủ mạnh nhất trong Thiên Hành Cửu Ca

Nho gia Thánh Nhân

Giới thiệu truyện: Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Cảm nhận sau khi đọc Tuyết Trung Hãn Đao Hành

《 Nguyên Tôn 》 Đại kết cục: Bản hoàn tất cảm nghĩ.

Lý Thiến Mai – 10 năm phủ máu tươi vì một người

Tiêu Huân Nhi (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)

Sách mới《 Trường Sinh Theo Võ Đạo Trảm Tiên Bắt Đầu 》của Vãng Nam đã được phát hành, lão quái Nguyên Anh chuyển thế trùng tu mở màn vững vàng

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP