Sơ lược Linh Chu

Táng Địa | | 14387

Tóm tắt Tiên hiệp

    《 Linh Chu 》 là một bản tiên hiệp cổ điển đăng nhiều kỳ tại 17K, hiện tại đã hoàn tất, tác giả là Cửu Đương Gia. Quyển sách này chủ yếu giảng thuật cố sự Thái Cổ Thần Phượng chuyển thế mà đến Phong Phi Vân, tại bên trong thế giới kì dị tỏa ra hào quang rực rỡ.

 

Sơ lược Linh Chu

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Linh Chu - 灵舟

— Tác giả: Cửu Đương Gia

— Thể loại: Tiên hiệp cổ điển

— Tình trạng: Đã hoàn thành

— Tổng số chữ: 420 vạn

— Đăng nhiều kỳ: 17K

 

Giới thiệu vắn tắt

Đạo gia tu luyện kiếp này, Phật gia tu luyện kiếp sau!
Đạo tại bến bờ, Phật tại cõi Niết bàn, con người tại trung gian!
Mà Linh chu không tại bến bờ, không tại niết bàn và cũng không tại trung gian…
Vậy Linh chu ở đâu và vì đâu mà xuất hiện?
… …

Đây là một cái thế giới mênh mông kì dị, có người tu hành cùng trời liều mạng, nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ diệu, xuyên qua hoàn vũ cổ cường nhân, còn có cổ thú hung mãnh, bạch cốt bên trong hắc thạch, hoàng tuyền dưới bùn đất, cung điện trên bầu trời.

Còn có bảy con linh chu cổ lão......

 

Nhân vật tương quan

— Phong Phi Vân: Nam chính, là Thái Cổ Thần Phượng chuyển thế, càng mang theo hắn một tia ký ức cùng số mệnh, nói đúng ra là Thái Cổ về sau cái thứ nhất vũ hóa nửa yêu.

— Hiên Viên Nhất Nhất: Nữ chính, thê tử Phong Phi Vân, sau khi lập quốc được sắc phong Đế Hậu.

— Vu Hình Thiên: Phụ thân Phong Phi Vân, là Thiên Vu Đại Thần chuyển thế thành Phong Vạn Bằng.

— Oa Hậu Đại Thánh: Thái Cổ Đại Thánh, là bán yêu, đến từ tiên giới.

— Tiếp Dẫn Đạo Nhân: Hắn cùng Oa Hậu đều là một trong những sinh mệnh sớm nhất được sinh ra, được dựng dục từ hỗn độn, chính là tiên linh hóa thân, ngưng tụ hình thể, tự thành đại đạo.

 

Mục lục

— Quyển 1: Linh Châu Thành

— Quyển 2: Kính Hoàn Sơn

— Quyển 3: Tầm Bảo Sư

— Quyển 4: Bách Tháp Tranh Hùng

— Quyển 5: Quần Long Phệ Thiên

— Quyển 6: Thái Vi Thủ Tâm

— Quyển 7: Trung Ương Vương Triều

— Quyển 8: Quỷ Thị Mê Tình

— Quyển 9: Vạn Tộc Đỉnh Thịnh

— Quyển 10: Thiên Hủy Địa Diệt

 

Hệ thống tu luyện

— Trúc Cơ: Gồm 3 cảnh giới nhỏ "Linh Dẫn, Tiên Căn, Thần Cơ", mỗi cảnh giới nhỏ lại phân "sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong".

— Thiên Mệnh: Gồm 9 tầng, từ tầng 1 - 5 đều là phổ thông Thiên Mệnh cảnh, tầng 6 xưng là "nửa bước cự phách", tầng 7 xưng "cự phách", tầng 8 xưng "siêu cấp cự phách", tầng 9 xưng "thượng vị cự phách".

— Niết Bàn: Số lần niết bàn càng nhiều, tiềm lực càng lớn, tuổi thọ gia tăng, nhưng mỗi lần niết bàn cũng có cực lớn cơ hội thân tử đạo tiêu. Tại Thần Tấn Vương Triều, cường giả Niết Bàn cũng được xưng là Chân Nhân. Đến đệ tứ trọng liền tấn thăng Vũ Hóa, mà sử thi thiên tài đều có thể đến ngũ trọng, truyền thuyết thiên tài có thể tới thất trọng, nhân vật chính Phong Phi Vân chín lần Niết Bàn, lúc Vũ Hóa toàn thân chết cực trọng sinh, tương đương với lần thứ mười Niết Bàn.

— Vũ Hóa: Thành công mở hạ đan điền, cũng thành công ngưng tụ vũ hóa chi khí, tại các trung tâm vương triều đều được xưng Tiên Hiền. Vũ Hóa bao gồm 9 tầng, luyện đến tầng 9 được xưng "Chuẩn Thánh"

— Thánh Linh: Người mạnh nhất chỉ dưới Tiên, thành thánh mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, bao gồm 9 tầng, luyện đến tầng 9 được xưng "Đại Thánh".

— Thứ Tiên: Nhục thân bất tử, linh hồn bất diệt, tinh thần siêu thánh. Làm được một trong ba cái thì là Thứ Tiên, hoàn thành cả ba thì là Tiên.

— Tiên: Không rõ.

 

Phân loại thiên tài

— Nghịch Thiên Tài Tuấn: Là các đối tượng được gia tộc toàn lực bồi dưỡng.

— Sử Thi Thiên Tài: Tại thần Tấn Vương Triều hết thảy chỉ có 20 vị, phân biệt được xếp vào "Thượng sử thi cấp bậc thiên tài bảng" cùng "Hạ sử thi cấp bậc thiên tài bảng". Như thể chất đạt tới sử thi cấp bậc thiên tài đỉnh phong, thể chất tại thứ sáu trung ương vương triều cũng tính là thượng thừa.

— Truyền Kỳ Thiên Tài: Phong Phi Vân bên trong mộng cảnh.

— Thần Thoại Thiên Tài: Không rõ.

 

Thiết lập thời gian

— Một cái Nguyên Hội = 12 vạn 9600 năm.

— Một cái Lượng Kiếp Pháp Lực = 5 vạn Nguyên Hội × 12 Vạn 9600 năm = 64.8 Ức năm.

— Một cái Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp = 4 Ức 8000 vạn Lượng Kiếp = 64.8 Ức năm × 4 Ức 8000 vạn = 311.04 tỉ tỉ năm

— Một cái Tiên Nhân Khiêu = 9000 vạn dặm

 

Linh Chu

— Long Mã Hà Đồ: Tương ứng Thanh Đồng Cổ Thuyền. Có sáu loại lực lượng ở trong đó: Sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, Ngũ Hành Cùng lực lượng thần bí ( Tạm thời xưng là Tiên lực )

— Bát Quái Huyền Văn: Tương ứng Quy Giáp Tiểu Chu. Có được Không gian Lực lượng

— Tứ Dương Cổ Đỉnh: Tương ứng Hoàng Nê Cổ Thuyền. Có được Ngũ Hành Lực lượng

— U Minh Thần Tháp: Tương ứng Thanh Sắc Cổ Thuyền. Có được Sinh mệnh Lực lượng

— Thần Vương Phi Thiên: Tương ứng Tử Sắc Thần Thuyền. Có được Tiên lực

— Bách Quỷ Phó Yến: Tương ứng Tinh Hồng Cổ Thuyền. Có được Tử vong Lực lượng

— Vạn Gia Đăng Hỏa: Tương ứng Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Có được Thời gian Lực lượng

 

Vũ khí

— Thái Cổ thập hung binh: Diệt Thế Thần Bi ( đệ nhất ), Yêu Hoàng Kiếm, Tru Thiên Hám Tiên Chùy, Huyết Châu

— Đại Thánh chân binh: Bàn Man Phủ, Phá Tiên Cung, Vẫn Thánh Tiễn

— Thánh Linh khí mãnh: Hiên Viên Kiếm (Hiên Viên Nhất Nhất nắm giữ), Thiên Nhai Xích (Hiên Viên Nhất Nhất nắm giữ), Thiên Tôn Vô Lượng Tháp (Ma Nữ nắm giữ)

 

Công pháp

— Mộ Phủ Tầm Bảo Lục: Gồm 3 bộ phận 《 Linh Bảo Quyển 》 (tầm bảo vật), 《 Âm Dương Quyển 》 ( ghi chép phương pháp mở ra 2 giới âm dương ) và 《 Bát Thuật Quyển 》(bao quát đại diễn thuật, đại khôi lỗi thuật, đại trớ chú thuật, đại chuyển hoán thuật, đại tinh đấu thuật, đại âm dương thuật)

— Bất Tử Phượng Hoàng Thân: Thể thuật tối cao, có thể đề thăng thể chất tu sĩ.

— Kim Tàm Kinh: Được sáng tạo bởi Kim Tàm Tử, Phật gia chí cao vô thượng công pháp, có thể khởi tử hồi sinh. Có thần thông Càn Khôn Chưởng Ấn Thiên Địa.

— ...

 

Chủng tộc

— Tứ đại Thái Cổ yêu tộc: Chính là tứ đại chủng tộc mạnh nhất "Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc".

— Ba mươi sáu Thái Cổ thánh yêu tộc: Tù Ngưu yêu tộc, Kim Ô tộc, Thanh Loan tộc, Thắng Ngư yêu tộc, Kỳ Lân yêu tộc, Hỏa Loan yêu tộc. Cơ hồ thực lực mỗi một tộc đều vượt qua nhân tộc.

— Ba mươi sáu Thái Cổ Thánh Thú tộc: Cùng thánh yêu tộc là cùng một cấp bậc.

— Thực vật loại yêu tộc: Đối với thực vật loại yêu tộc tới nói, tuổi thọ vô cùng lâu đời, coi như sống mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm cũng không tính là quái sự, nhưng nếu là lựa chọn ngưng hình hóa thể, cũng liền đại biểu nhiều nhất chỉ có vài vạn năm tuổi thọ

— Âm giới tam tà: Thi tà, quỷ tà, thần tà.

— Dương giới tam dị: Dị hình dị, vô hình dị, thái hư dị.

-----------------------------------------------------

    Viết xuống "Sơ lược Linh Chu" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Nguyên Quân

hoa cái Nguyên Quân

Giáo chủ viết rất hay và chi tiết á

8 tháng trước

Táng Địa

huyền mệnh Táng Địa

img> test bug.............................................

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

AE3888 | game bài đổi thưởng | https://789bet.blog | 789bet | SHBET | https://kubet.az

UP TOP