Sơ lược Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Táng Địa | 2020-05-29 | 20517

    Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, một bộ tiểu thuyết linh dị được sáng tác bởi Thanh Tử, đăng lần đầu tại Chuangshi, hiện đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thiếu niên Diệp Thiếu Dương xông xáo đô thị đấu pháp, diệt ma.

Sơ lược Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Thông tin cơ bản
— Tên: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - 茅山捉鬼人
— Tên khác: Đô Thị Tróc Yêu Nhân
— Tác giả: Thanh Tử
— Thể loại: Linh dị kỳ đàm
— Tình trạng: Đã hoàn thành
— Tổng số chữ: 726 vạn

Giới thiệu vắn tắt

    Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, Diệp Thiếu Dương xông xáo đô thị, đấu với người, đấu với quỷ, cùng đấu với mị yêu mỹ hồ.

    Tương Tây thi vương, bất tử tà thần, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

    Nuôi tiểu quỷ nữ minh tinh, hút máu hoàng gia công chúa, hồ yêu triền thân nữ tổng tài.

    Mao Sơn Thần Thuật, một đường toàn thu!

Bối cảnh sáng tác

    Lấy đạo thuật Mao Sơn làm hạch tâm, dùng nhân vật chính tại đô thị bắt quỷ hàng yêu làm bối cảnh mà sáng tác một bộ tiểu thuyết đô thị linh dị.

Nhân vật tương quan

Diệp Thiếu Dương: Nam chính 1

— Diệp Tiểu Mộc: Nam chính 2

— Nhuế Lãnh Ngọc: Nữ chính 1 kiêm thê tử Diệp Thiếu Dương

— Tạ Vũ Tình: Nữ chính 2

— Chu Tĩnh Như: Nữ chính 3

— Đàm Tiểu Tuệ: Nữ chính 4

— Trang Vũ Ninh: Nữ chính 5

— Tô Yên: Nữ chính 6

— Trần Duyệt: Nữ chính 7

— Tiểu Cửu: Thê tử Diệp Thiếu Dương

— Tiểu Mã: Huynh đệ Diệp Thiếu Dương

— Quách Tiến: Sư huynh Diệp Thiếu Dương

— Nhạc Hằng: Thiếu niên thần bí

— Thanh Vân Tử: Sư phụ Diệp Thiếu Dương

— Đạo Phong: Sư huynh Diệp Thiếu Dương

— Dương Cung Tử: Bạn gái Đạo Phong

— Tứ Bảo: Huynh đệ Diệp Thiếu Dương

— Tào Vĩ Ba: Huynh đệ Diệp Thiếu Dương

— Trần Ấu Bân: Huynh đệ Diệp Thiếu Dương

— Trần Hiểu Húc: Huynh đệ Diệp Thiếu Dương

— Yêu bộc Diệp Thiếu Dương: Bao Tử, Tiểu Cửu ( cửu vĩ yêu hồ ), Qua Qua, Chanh Tử, Mỹ Hoa, Trần Lộ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch...

Mục lục
— Quyển 1: Điệp tiên hung linh
—— Đại boss: Phùng Tâm Vũ
—— Tiểu boss: Quỷ Oa, Thi Vương

— Quyển 2: Anh hoa lệ yêu
—— Đại boss: Thất Bà Bà
—— Tiểu boss: Quỷ Sai
—— Boss phụ: Huyết Cổ Thi Vương

— Quyển 3: Quỷ tử sinh tiền
—— Đại boss: Hỗn Độn Thiên Đế
—— Tiểu boss: Hồ Uy, nứt đầu quỷ tử.
—— Tiểu boss: Âm Khôi tướng quân.

— Quyển 4: Quỷ mẫu hàng lâm
—— Đại boss: Tu La Quỷ Mẫu, Thượng Cổ Tà Thần
—— Tiểu boss: Quỷ Tâm Nhân Ngẫu, Anh Sát, song sinh Hạt Bạt

— Quyển 5: Thiên niên quỷ giáo
—— Đại boss: Đồng Giáp thi vương, Tử Nguyệt
—— Tiểu boss: Thái quốc vu sư, lâm du, ẩn tàng, kiến văn đế chu doãn văn, hoàng hậu nương nương

— Quyển 6: Yêu vương xuất thế
—— Đại boss: Cửu vĩ thiên hồ
—— Tiểu boss: Tà đạo trương quả, hồ mẫu tôn ánh nguyệt

— Quyển 7: Tiểu Mã chi thương
—— Đại boss: Tà đạo trương quả
—— Tiểu boss: Nhật bản đại tá quỷ hồn, vương bình

— Quyển 8: Hồng trần chi lệ
—— Đại boss: Ngư huyền cơ
—— Tiểu boss: Thập nương, nhật dạ tuần du, hàng ma tôn giả

— Đại boss bộ 1: Thi vương hậu khanh ( đã chết ), Vô Cực Quỷ Vương ( chưa chết )

— Đại boss bộ 2: Vô Cực Quỷ Vương, Minh Hà lão tổ.

Thiết lập

— Môn phái: Mao Sơn ( phân nam phái và bắc phái ), Long Hổ Sơn, Chung Nam Sơn, Lạc Già Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn, Kê Túc Sơn, Vân Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn, dân gian tán tu ( sau thiên kiếp tụ tập thành lập Âm Dương Môn )

— Đẳng cấp Vu Sư: Than nhân, vu chúc, vu linh, vu khôi, vu tiên. Đại Vu Tiên có tam đại gia tộc, hai cái đều ở trong nước, chính là gia tộc Tiểu Tuệ.

— Loại hình sinh vật: Nhân loại, quỷ, yêu, thi, tà linh, thần tiên

— Đẳng cấp Đạo Sĩ: Đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên, tạo hóa, vô cực, thái ất tiên, đại la tiên. Chỉ có một con đường tăng lên bài vị, chính là âm đức. Âm đức là đạo sĩ siêu độ cùng diệt sát quỷ hồn quỷ linh, không phải tuổi thọ. Giết nhiều quỷ thu quỷ, âm đức có thể tính gộp lại.

— Đẳng cấp Phật Môn: Sa di, bỉ khâu, thượng nhân, thiền sư, tông sư, la hán, tôn giả, toàn tri, đại tự tại, a la hán.

— Đẳng cấp Âm Dương Tông: Linh đồ, linh sĩ, linh sư, đại linh sư, tế ti, đại tế ti, tiên tri.

— Đẳng cấp cương thi: Tang thi, linh thi, thi ma, thi vương. Nhan sắc không giống, tu vi cũng khác. Linh quan là con ngươi màu xanh lục, là loại cương thi thấp nhất trong năm loại cương thi. Mặt trên còn có Tiên Quan, Thần Tướng...

— Các loại cương thi: Hành thi, hoạt thi, cán thi, địa thi, nhục thi, huyết thi, hạn thi, phi thi, chí thi, đồng giáp thi.

— Đẳng cấp Quỷ: u hồn, oán linh, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ thủ, quỷ khấu, quỷ vương.

— Đẳng cấp Yêu: yêu thú, yêu linh, yêu tiên, yêu vương.

— Đẳng cấp Tà Linh: u linh, ác linh, hung linh, ma linh, huyền linh, mị linh, tà thần, linh tôn, thánh linh.

— Đặc thù hình thái: Hạn bạt, quỷ thi, quỷ tiên, yêu thi, thi miết, thi trùng, lục nhãn quỷ đồng, liệt đầu quỷ tử, song thai quỷ anh, thị nữ oán linh, thủ linh đồng tử, tam vĩ ngô công, hà đồng, mao nữ, hà cơ, thực mộng quỷ, thực thi quỷ, cực bắc băng tàm, hung tâm quỷ, tiếp âm sinh bà, cương thi ngư, huyết cổ thi vương, bái bì phong, tam đầu xà hạt, thử tinh, huyết dưỡng đích tiểu quỷ, quỷ ngư, quái tai, đại nhãn quỷ, huyết ô, họa trung nhân, dương oa oa tà linh, anh sát, nhân tâm quỷ ngẫu, âm khôi tương quân, quỷ quân sư, quỷ bức, giao nhân, hỗn độn, huyết địa long, thấp địa bà, thượng cổ tà thần, tu la quỷ mẫu, la sát quỷ mẫu, u linh quỷ mẫu, cửu diện miêu, phi cương thi, liệt khẩu nữ, linh mẫu.

Hệ thống Địa Ngục

— Lão đại: Phong Đô Đại Đế

— Phán quan Thôi Phủ Quân cùng Tần Quảng Vương, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương: Hợp xưng Tam Vương Nhất Phán, tương đương với ba bộ trưởng ở nhân gian Công - Kiểm - Pháp. Khu Ma Tương Quân: Chung Quỳ Thiên Sư ( chưởng quản 10 vạn thiên sư )

— Chưởng quản bảy tòa địa ngục còn lại: Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương;

— Âm Thần: Hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện, nhật dạ tuần du, quỷ vương mạnh bà, tam đại ti pháp vương, 72 ti chủ;

— Quỷ Sai: Nhân viên công tác, phân chia thành cao trung đê, tương đương với công chức.

— Công Tào: Cấp trên của Quỷ Dịch, tương đương với Đốc công.

— Quỷ Dịch: Tạp dịch ở âm phủ, tương đương nông dân, do chưa đầu thai nên tuyển làm tạp dịch.

— Đặc thù nhân vật: Địa Tạng Vương bồ tát ( đặc phái viên của phật giáo, chuyên quản siêu độ )

Đặc thù môn phái

— Mao Sơn: Mao Sơn minh uy thiên sư đạo

— Long Hổ Sơn: Long Hổ triêu thiên bái tam thanh

— Chung Nam Sơn: Chung Nam phúc địa thiên hạ càn

— Lạc Già Sơn: Lạc Già hữu linh sinh bồ đề

— Ngũ Đài Sơn: Ngũ Đài công đức chương thiên cổ

— Cửu Hoa Sơn: Cửu Hoa linh đài bồ đề quang

— Nga Mi Sơn: Nga Mi tiên tử thủ linh đài

— Phổ Đà Sơn: Phổ Đà tịnh bình diễn vạn vật

— Côn Lôn Sơn: Côn Lôn hồi chuyển định càn khôn

— Kê Túc Sơn: Kê Túc trường minh khởi phạm âm

-------------------------

    Viết xuống "Sơ lược Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Tóm tắt Linh dị


Từ khóa:

mao sơn tróc quỷ nhân, tóm tắt mao sơn tróc quỷ nhân ,sơ lược mao sơn tróc quỷ nhân, mao son troc quy nhan, thanh tử, tróc quỷ, trừ quỷ, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • hoàng phát

  hoàng phát

  Nếu như ta ngồi trên trấn linh sơn . Ta chính là phật .
 • Phá Thiên Quân

  Phá Thiên Quân

  Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…
 • Phá Thiên Quân

  Phá Thiên Quân

  Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…
 • Phá Thiên Quân

  Phá Thiên Quân

  多数人的失败不是因为他们的无能,而是因为心志不专一。 Duōshù rén de shībài bùshì yīnwèi tāmen wúnéng, ér shì yīn wéi xīnzhì bù zhuānyī. (Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định.
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.
 • Phá Thiên Quân

  Phá Thiên Quân

  Người ta thứ nhất phải “có chí” (1), thứ nhì phải “có thức” (2), thứ ba phải “có thường” (3). (1) Có chí: Để tâm vào việc gì và cố làm cho được. (2) Có thức: Hiểu biết tính người, việc đời. (3) Có thường: Bao giờ cũng vậy, không biến đổi, không gián đoạn.
 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • tieungu

  tieungu

  là vĩnh viễn sẽ không hiểu được trân quý!
 • tieungu

  tieungu

  là vĩnh viễn sẽ không hiểu được trân quý!
 • tieungu

  tieungu

  là vĩnh viễn sẽ không hiểu được trân quý!
 • tieungu

  tieungu

  là vĩnh viễn sẽ không hiểu được trân quý!
 • Nguyệt Khuyết

  Nguyệt Khuyết

  Mình đọc đến chap 2xxx lúc đi với Trần Duyệt gặp cố nhân, cái hết dịch nên drop cả năm rồi
 • Dương Thiên Phàm

  Dương Thiên Phàm

  ta muốn nghịch thiên a !!!!!!!
 • Tà Thần

  Tà Thần

  Xin chào các lão hủ. Các tỷ muội ... 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂
 • Tà Thần

  Tà Thần

  Xin chào các lão hủ. Các tỷ muội ... 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂
 • Phong Sát

  Phong Sát

  Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • Ân Thập Lãng

  Ân Thập Lãng

  Đọc giới thiệu coi bộ hấp dẫn. Để tại hạ tu thử
 • Uông Dương

  Uông Dương

  Cái ảnh vô lý nhể =) Ngồi coi cày boss đã
 • X.Tùng

  X.Tùng

  Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
 • DT231298

  DT231298

  hay, bài viết rất chi tiết nhiều công sức nếu được mình góp ý tưởng thêm các pháp bảo luôn nha

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ