Sơ Lược Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Thái Thượng Lão Nhân | | 18144

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Luyện công Trọng sinh

   < Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.

Thông tin cơ bản

- Tên: Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

- Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

- Thể loại: Huyền Huyễn

- Lưu phái: Sảng Văn, Luyện Công, Kiếm Đạo, Trọng Sinh

- Tình trạng: Hoàn thành     

 

Nội dung

   Một người một kiếm, ngạo cửu thiên!

Hảo nam tử, đỉnh thiên lập địa bễ nghễ cổ kim, ngạo thương sinh, khí thế như cầu vồng!

Ta nộ, tức Càn Khôn run sợ, ta cười muốn khắp chốn mừng vui

Ta cuồng, tức phong vân biến sắc! Ta ngạo, vì chí tôn vạn thế!

Nhất tiếu chấn Phong Lôi, nhất nộ hàn Thương Hải

Nhất thủ phá Thương Khung, nhất kiếm vũ Trường Thiên!

Hảo nam tử chính là muốn… đạp gió lướt mây, lăng thiên vi quân chủ, ngạo thế Cửu Trùng Thiên!

Hỏi thiên hạ, ai theo ta đạp gió lướt mây động cửu tiêu! Hỏi ai làm bạn với ta, cùng ta ngạo thế gian Cửu Trùng Thiên!

 

Tu vi

1. Đồ Cảnh ( Kiếm Đồ / Võ Đồ / Đao Đồ ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

2. Sĩ Cảnh ( Kiếm Sĩ / Võ Sĩ / Đao Sĩ ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

3. Giả Cảnh ( Kiếm Giả / Võ Giả / Đao Giả ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

4. Sư Cảnh ( Kiếm Sư / Võ Sư / Đao Sư ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

5. Tông Cảnh ( Kiếm Tông / Võ Tông / Đao Tông ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

6. Tôn Cảnh ( Kiếm Tôn / Võ Tôn / Đao Tôn ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

7. Vương Cảnh ( Kiếm Vương / Võ Vương / Đao Vương ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

8. Hoàng Cảnh ( Đế Cảnh / Kiếm Hoàng – Kiếm Đế / Võ Hoàng – Võ Đế / Đao Hoàng – Đao Đế ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

9. Quân Cảnh ( Kiếm Quân / Võ Quân / Đao Quân ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

10. Thánh Cảnh ( Kiếm Thánh / Võ Thánh / Đao Thánh ): Nhất phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

11. Chí Tôn Cảnh ( Kiếm Chí Tôn / Võ Chí Tôn / Đao Chí Tôn ):

            1. Phàm Chí Tôn: Nhất phẩm – Ngũ phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

2. Tiên Chí Tôn Cảnh: Lục phẩm – Cửu phẩm [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

12. Huyền Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

13. Linh Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

14. Nhân Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

15. Địa Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

16. Thiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

17. Thánh Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

18. Thiên Nhân Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

19. Thánh Nhân Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

20. Sơ Kiến Đạo Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong [ Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

21. Hồng Môn Cảnh

--------------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok