Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 2 ]

Thái Thượng Lão Nhân | | 1600

Review Huyền huyễn Hậu cung Luyện công Sảng văn

Nhục thân

1. Tiên Ma Chi Thể Cảnh: Nhất đoạn – Thập đoạn ( Hủy Diệt Kim Thân ) – Bát thập nhất đoạn ( Đại thành )

2. Thiên Thánh Chi Thể Cảnh: Sơ giai – Đại thành ( Kim Cốt )

3. Bạch Kim Cốt Cách Cảnh

4. Tử Kim Cốt Cách Cảnh

5. Thủy Tinh Cốt Cách Cảnh

6. Ngọc Cốt Cảnh ( Thánh Cốt Cảnh )

7. Chí Tôn Thần Cốt Cảnh

8. Đạo Thể Cảnh

9. Đạo Pháp Huyền Thể Cảnh

10. Đạo Thần Kim Thân Cảnh

11. Vạn Đạo Kim Thân Cảnh: Tiểu thành – Đại thành

12. Ngạo Thế Huyền Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành

13. Ngạo Thế Thánh Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành

14. Ngạo Thế Thần Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành

15. Bất Diệt Chi Thể Cảnh

 

Thần đạo

1. Thần Hồn Cảnh:

1. Luyện Thần Cảnh: Anh nhi – Ấu nhi – Thành trường – Thuế biến – Thành thục – Hoàn mỹ [ Nhất tầng – Thập tầng ]

2. Xuất Thần Nhập Hóa Cảnh: Thần pháp chi lực – Hóa thần vi cương – Thần pháp vô biên

2. Đế Hồn Cảnh ( Hồn Nguyên Cảnh )

3. Pháp Tắc Chi Hồn Cảnh: Nhất trọng – Thập trọng

4. Đạo Thần Nguyên Hồn Cảnh

5. Đạo Thần Thiên Hồn Cảnh

6. Lục Pháp Tôn Hồn Cảnh

7. Ngạo Thế Chi Hồn Cảnh

8. Ngạo Thế Cuồng Hồn Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Đỉnh phong

9. Ngạo Thế Thánh Hồn Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Đỉnh phong

10. Ngạo Thế Thần Hồn Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Đỉnh phong

11. Ngạo Thế Truyền Thuyết Chi Hồn Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Đỉnh phong.

 

Võ công

1. Phàm Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

2. Linh Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

3. Huyền Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

4. Địa Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

5. Thiên Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

6. Thánh Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

7. Thần Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

 

Binh khí

1. Phàm Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn

2. Linh Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn

3. Bảo Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn

4. Tiên Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn

5. Thánh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Thần Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm / Thái Thần Pháp Khí – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm / Lục Đạo Thần Khí

7. Thiên Đạo Thần Khí ( Sáng Thế Thần Khí )

8. Ngạo Thế Thần Khí: Huyền phẩm – Thánh phẩm – Thần phẩm

9. Sáng Đạo Thần Khí

10. Truyền Thuyết Thần Khí

 

Đan dược / Dược tài

1. Phàm Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

2. Linh Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Địa Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Thiên Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Tiên Đan: Nhất phẩm – Cửu phẩm

7. Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm

9. Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

10. Vương Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

11. Đế Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

12. Thiên Đạo Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm

13. Thái Tôn Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

14. Ngạo Thế Đan: Huyền giai – Thánh giai – Thần giai

15. Ngạo Thế Cuồng Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

16. Ngạo Thế Thánh Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

17. Ngạo Thế Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

18. Sáng Đạo Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

19. Truyền Thuyết Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

 

Đan sư

1. Luyện Đan Sư: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Đại Đan Sư: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Đan Tông: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Đan Vương: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Đan Tiên: Nhất phẩm – Cửu phẩm

6. Đan Thánh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm

8. Phong Hào Đan Thần: Thiên phẩm – Vương phẩm – Đế phẩm

9. Thiên Đạo Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm

10. Thái Tôn Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

11. Ngạo Thế Đan Thần: Huyền giai – Thánh giai – Thần giai

12. Ngạo Thế Cuồng Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

13. Ngạo Thế Thánh Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

14. Ngạo Thế Thần Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

15. Sáng Đạo Đan Thần: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

16. Truyền Thuyết Đan Thần: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

 

Hỏa diễm

1. Phổ Thông

2. Thiên Hỏa

3. Thánh Hỏa

4. Thần Hỏa

 

Viết xuống < Ngạo Thế Đan Thần > không dễ. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để mình có thể viết thêm nhiều Review về các truyện khác. Cảm ơn !

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cổ Ma Đại Đế

tráng thọ Cổ Ma Đại Đế

Nhất sinh nhị , nhị sinh tam , tam sinh vạn vật , vạn vật vô hình

7 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://789bets.co | QH88 | Fa88 | vailonxx.com | MU88 | ok nhà cái uy tín | https://kubet.az

UP TOP