Sơ lược Nguyên Tôn

Táng Địa | | 91173

Tóm tắt Huyền huyễn

    《 Nguyên Tôn 》 là bộ thứ 5 của đại thần tác gia Thiên Tằm Thổ Đậu, tiểu thuyết đề tài huyền huyễn, hiện ở đăng nhiều kỳ ở Zongheng cùng Qidian.

    Thiên địa làm lô, vạn vật làm đồng; Âm dương làm than, tạo hóa làm công; Khí vận chi tranh, mãng tước thôn long.

    Ta có một ngụm Huyền Hoàng khí, có thể nuốt tinh hoa thiên địa nhật nguyệt.

    Đó là cái khí chưởng càn khôn thế giới, có thể dời núi, có thể đảo biển, có thể lật trời, có thể chưởng âm dương càn khôn. Thân là Đại Chu vương triều Thái tử Chu Nguyên, trời sinh khí vận Thánh Long, khi sinh ra liền bị Đại Vũ Quốc âm mưu tước đoạt. Mất đi lực lượng dựa vào, Đại Chu vương triều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thời khắc lâm vào cục diện bị động bị đánh thậm chí vong quốc. Dưới sự trợ giúp của sư tôn Thương Uyên cùng Yêu yêu, Chu Nguyên mở lại bát mạch, niết bàn trùng sinh, bắt đầu con đường lịch luyện......

    Lần thứ tư Chanh Qua mạng lưới văn học thưởng hàng năm thập đại tác phẩm, lớn nhất tiềm lực thập đại Anime IP, lớn nhất tiềm lực thập đại trò chơi IP.

Sơ lược Nguyên Tôn

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Nguyên Tôn - 元尊

— Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

— Thể loại: Đông phương huyền huyễn

— Tag: Nhiệt huyết, mạo hiểm, long tộc

— Tình trạng: Đang ra

— Đăng lần đầu: 30-11-2017

— Tổng số chữ: 380 vạn

 

Nguyên Tôn giới thiệu vắn tắt

Đại Chu hoàng tử Chu Nguyên, nguyên bản có được Thánh Long chi mệnh, lại bị địch quốc Võ Vương lấy ức vạn con dân Đại Chu ra uy hiếp, mãng tước nuốt rồng, cướp đi khí vận Thánh Long.

Chu Nguyên nhập tổ địa, gặp Yêu Yêu; Mở lại tám mạch, lại đạp hành trình.

Thiếu niên chấp bút, long xà vũ động; Bổ ra loạn thế, thắp sáng thương khung.

Khí chưởng càn khôn thế giới, đến tột cùng là mãng tước thôn long, hay là Thánh Long quật khởi?!

 

Nhân vật tương quan

— Chu Nguyên: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Nguyên Tôn, tu vi Thánh giả Nhất Liên cảnh đỉnh phong, là Thái tử vương triều Đại Chu, nguyên binh là Thiên Nguyên Bút.

— Yêu Yêu: Nữ chính, tu vi Đệ tam tự liệt chi Thần, thực lực thâm bất khả trắc, là ý chí Tổ Long thai ngén ra, tại bên trong kỳ thạch nở ra. Theo Thương Uyên cùng Thôn Thôn lớn lên, về sau gặp Chu Nguyên thì một mực đi theo bên người Chu Nguyên.

— Tô Ấu Vi: Nhân vật trọng yếu, là bằng hữu Chu Nguyên, tu vi Thánh giả Nhất Liên Cảnh, thân mang Âm Dương Nguyên Căn, nguyên binh là Dương Minh Kiếm.

— Thương Uyên: Sư phụ Chu Nguyên, tu vi Thánh giả Nhị Liên cảnh đỉnh phong, phong hào Hắc Đế. Lúc Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đại hôn, được Yêu Yêu kính rượu mà có dấu hiệu đột phá Tam Liên cảnh, hiện tại bế quan tại Quy Khư Thần Điện.

 

Hệ thống tu luyện

    Tu luyện giả phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên lực, bản thân thuế biến, cho nên gọi Nguyên Sư.

— Khai mạch: Gồm 8 mạch. Đả thông kinh mạch, nâng cao tố chất thân thể.

— Dưỡng khí: Phân Sơ -Trung - Hậu.

— Thiên quan: Phân Sơ -Trung - Hậu.

— Thái sơ: Gồm 9 tầng.

— Thần phủ: Phân Sơ -Trung - Hậu.

— Thiên dương: Phân Sơ -Trung - Hậu.

— Nguyên anh: Phân ra tiểu nguyên anh, đại nguyên anh, nguyên anh viên mãn

— Ngụy pháp vực: Không rõ phân chia.

— Pháp vực: Phân ra phổ thông pháp vực, linh pháp vực, bảo pháp vực.

— Ngụy thánh: Gồm thánh giả chi hỏa và thánh giả chi bảo.

— Thánh giả: Phân thành Nhất Liên - Nhị Liên - Tam Liên.

— Thần giả: Phân thành Đệ Nhất Tự Liệt - Đệ Nhị Tự Liệt - Đệ Tam Tự Liệt.

 

    Chỉ có cường đại thần hồn, mới có thể khắc hoạ ra nguyên văn đẳng cấp cao. Thần hồn thành thánh, mới có thể tiến nhập thánh cảnh.

— Hư cảnh: Phân sơ - trung - hậu - đại viên mãn. Cảnh giới thứ 1, Hư cảnh tương đương Khai Mạch, hậu kỳ tương đương Thiên Quan cảnh.

— Thực cảnh: Phân sơ - trung - hậu - đại viên mãn. Cảnh giới thứ 2, Thực cảnh tương đương Thánh Sơ cảnh.

— Hóa cảnh: Phân sơ - trung - hậu - đại viên mãn. Cảnh giới thứ 3, Hóa cảnh sơ kỳ có thể sánh ngang Thần Phủ cảnh, hậu kỳ thì tương đương Nguyên Anh cảnh.

— Du Thần cảnh: Phân sơ - trung - hậu - đại viên mãn. Cảnh giới thứ 4, Du Thần cảnh sơ kỳ có thể sánh ngang Pháp Vực cảnh.

 

    Trong thiên địa này, nguyên sư là chủ lưu, nhưng lại cũng không phải là chủ yếu con đường tu luyện, mà là tại phía trên này trăm hoa đua nở, mở ra rất nhiều đường đi, như cái này cái gọi là nguyên văn một đạo, nhất là bác đại tinh thâm. Muốn vẽ nguyên văn cần phải có Nguyên Văn Bút.

    Nhất phẩm ( ~ Khai Mạch ) → Nhị phẩm ( ~ Dưỡng Khí ) → Tam phẩm ( ~ Thiên Quan ) → Tứ phẩm ( ~ Thái Sơ ) → Ngũ phẩm ( ~ Thần Phủ ) → Lục phẩm ( ~ Thiên Dương ) → Thất phẩm ( ~ Nguyên Anh ) → Bát phẩm ( ~ Pháp Vực ) → Cửu phẩm ( ~ Thánh Giả ).

 

Nguyên binh

    Tại trong thiên địa, nguyên binh tự có đẳng cấp, gồm phổ thông, huyền, thiên, thánh. Mà trong truyền thuyết những thánh nguyên binh, đều có được lực lượng không cách nào hình dung, đủ để đốt núi, chưng biển, dẫn tới thế nhân thèm nhỏ dãi mà e ngại. Phẩm giai chỉ cần đạt tới Thiên Nguyên binh liền có thể thu nhập trong khí phủ.

 

Nguyên thuật

   Cái gọi là "nguyên thuật", chính là có thể đem tự thân nguyên khí lấy càng mạnh uy lực thi triển ra thuật pháp, giữa thiên địa nguyên thuật cùng nguyên binh, đại khái chia làm phổ thông, huyền, thiên, thánh.

 

Khí vận

    Người có được khí vận, đều là nhất đẳng thiên kiêu giữa thiên địa, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều phá lệ thưa thớt, mà lại khí vận cũng chia đẳng cấp.

— Thánh Long khí vận: Khí vận cao cấp nhất.

— Thao chi khí vận: Có thể thôn phệ vạn vật

— Giao Mãng khí vận: ?

— Linh Tước khí vận: ?

 

Chư thiên thánh bảo lục

— Tổ Long Đăng: Xếp hạng thứ 2, là một ngọn đèn, phẩm cấp đỉnh tiêm thánh vật, có thể thiêu chết Thánh giả.

— Hỗn Độn Kim Chung: Xếp hạng thứ 6, lực phòng ngự kinh người

— Tổ Hồn Kính: Xếp hạng thứ 11, là một cái gương đồng.

— Thiên Chúc Mục: Xếp hạng 14.

 

Thiên nguyên giới

    Thời kỳ viễn cổ Thiên Nguyên giới vốn không chỉ có cửu thiên, mấy vạn năm trước Thánh tộc chi thần cùng Tổ Long ý chí quyết chiến sau, chư thiên vỡ vụn, dư chi cửu thiên. Hiện Thiên Nguyên giới cửu thiên, Thánh tộc độc chiếm bốn thiên —— Thánh tổ thiên, Thánh Vương thiên, thánh linh thiên, thánh minh thiên, còn lại năm thiên —— Hỗn Nguyên thiên, càn khôn thiên, vạn thú thiên, Ngũ hành thiên, Thương Huyền thiên từ chư tộc cùng chia.

    Cửu thiên bên ngoài, còn có Cổ Nguyên thiên, từ Tổ Long sinh ra chi địa một mảnh vụn biến thành, chính là nguyên khí sinh ra chi địa, ẩn chứa trong đó tổ khí. Nhân tộc cũng không có năng lực mở ra nơi đây, cho nên cách mỗi ngàn năm hoặc là ngắn hơn thời gian, Thánh tộc sẽ mở ra chư thiên khí vận chi tranh, lấy quyết định chư thiên tương lai khí vận cùng mạnh yếu.

-----------------

    Viết xuống "Sơ lược Nguyên Tôn" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vong Cơ

thiên nguyên Vong Cơ

các vị đạo hữu cho ta xin tên tất cả truyện của lão đậu

một năm trước

Tân Vô Ngân

dục thần Tân Vô Ngân

Vẫn là xin chút tu vi ở đây .... :3

2 năm trước

Nhất Đại Chi Thiên

phàm nhân Nhất Đại Chi Thiên

Main bộ này ít vợ quá nhỉ! Thấy cũng nhiều Hồng nhan thế mà 😑

2 năm trước

nhàn vân dã hạc

trích tinh nhàn vân dã hạc

từ ngày lão đậu lấy vk .. viết bộ main nào cũng "núp" :)))

2 năm trước

Ma hoàng

chân mệnh Ma hoàng

CN nó đi theo con đường mục trần rồi

2 năm trước

Cố Trường Ca

thiên nguyên Cố Trường Ca

hay.

2 năm trước

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

bài viết rất hay

2 năm trước

Diễn Sinh

tịch cung Diễn Sinh

Bộ này tại hạ chưa đọc.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

"Dạy con từ thưở con thơ, dạy vợ thì thưở nó chưa dạy mình! " Câu nói này tuy rằng không thế áp dụng cho tất cả mọi trường hợp nhưng hàm ý ẩn bên trong lại vô cùng sâu xa, có tham ngộ cả một đời cũng không hết. Theo một cách nào đó, cũng có thể có chút liên tưởng tới" La lỵ dưỡng thành"... (Khụ khụ, Viêm Đế, khụ khụ...), nhưng trong trường hợp này, đối với Nguyên Tôn mà nói, câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Chu tiểu tử là được bao nuôi đấy =)

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Chu Nguyên học Viêm học Động lại không học, cuối cùng đi theo con đường của Mục tiền bối, đau nhói lòng người thật!

3 năm trước

Mạc Thanh Thiên

phàm nhân Mạc Thanh Thiên

Thanh Thiên đã tới đây

3 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Bạch kim đại thần toàn năng viết truyện nào cũng thành tinh phẩm!

Sơ lược Kiếm Vương Triều

Vĩnh Sinh đẹp không? Nhìn lại chặng đường truy tìm thần tác.

Ném ngươi vào Vô Hạn Khủng Bố, ngươi có thể làm tốt hơn nhân vật chính sao?

Đấu Phá Thương Khung: Huân Nhi lên sân khấu đột phá Đấu Tông, Tiêu Viêm chiêu mộ Cổ Hà PK Luyện Dược Thuật

Phỏng vấn đại thần Chí Điểu Thôn: Nghiêm túc viết y học

Kinh điển trích lời Dị Thế Tà Quân

Bàn Long đẹp không? Bàn Long giảng cố sự gì? Làm sao đánh giá Bàn Long?

Hệ thống: Gói gia vị ít dinh dưỡng của truyện mì ăn liền

Minh Nguyệt Địa Thượng Sương sách mới Ta Ở Nhân Gian Tu Nam Thiên Môn ra mắt, Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia chính thức vào VIP

Thương Nguyên Đồ: Mạnh Xuyên

Nguyên lai Từ Hỗn Độn Thể Bắt Đầu là đạo văn

Nữ Trang Phản Phái: Bắt Đầu Khí Vận Chi Tử Tới Trả Thù... một luồng gió mới thú vị trong tiên hiệp

Đạo Tâm là gì? Tại sao trong truyện, tác giả lại cứ đề cao Đạo Tâm?

Truyện《 Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm 》đạt 10000 lượt mua vip trung bình

Thái Giám Có Thể Có Cái Gì Ý Đồ Xấu: Nhân vật chính bắt đầu liền thái giám tiểu thuyết, đồng đều đặt trước gần vạn, bạn đọc chưa?

Con đường thành thần của Đường Gia Tam Thiếu

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok