Sơ lược Nhất Thế Chi Tôn

Táng Địa | | 41459

Tóm tắt Huyền huyễn

    《 Nhất Thế Chi Tôn 》 được viết bởi tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc, thuộc thể loại đông phương huyền huyễn, bắt đầu từ ngày 16-08-2014 tại Qidian, hoàn thành ngày 28-06-2016, toàn văn tổng cộng 443 vạn chữ.

sơ lược nhất thế chi tôn

Giới thiệu vắn tắt

    Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, chỉ bại các tộc anh kiệt, ngạo tiếu lục đạo Thần Ma!

Hệ thống tu luyện

 • Bách nhật trúc cơ: Đặt vững căn cơ tu hành, thân thể con người có 365 đại khiếu, mỗi đại khiếu cần 9 ngụm chân khí để rót đầy. Sau khi nhập định, chân khí tự động sinh ra, mỗi một khắc chuông sẽ sản sinh một ngụm chân chí, cho nên căn cứ theo mọi người tu luyện mỗi ngày, đại khái cần 100 ngày đến một năm thì có thể hoàn thành bước này. Phật môn gọi là Tu Thân, giang hồ xưng là Khai Mạch.
 • Súc khí đoán thể: Tên khác là Thiền Định Súc Khí, sau khi mở đan điền, tích súc chân khí, phân tiểu thành và đại thành. Phật môn gọi cảnh giới này là Trường Dưỡng Thánh Thai.
 • Khai khiếu kỳ: Trời sinh 9 khiếu, mắt, tai, mũi, miệng, tiền âm, hậu âm. Mỗi khi cần mở một khiếu thì phải dùng chân khí kích thích, chậm chạp mở rộng, cô đọng tốt đối ứng với chín cái khiếu huyệt tương quan. Chín khiếu và ngũ tạng lục phủ vốn là một thể, luyện khiếu chính là luyện nội tạng. Thất khiếu đều mở, nội thiên địa tiểu thành tự động tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự mở. Cửu khiếu đều mở, nội thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng. Sau cửu khiếu là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Sau khi mi tâm tổ khiếu đại thành, liền có thể thiên nhân giao cảm, sau khi thiên nhân giao cảm, điều chỉnh nội thiên địa, tìm kiếm sự cộng minh với ngoại thiên địa để đạt trạng thái mạnh nhất, đạt tới thiên nhân hợp nhất sơ bộ suy nghĩ ra nhất khiết cùng tự thân nội cảnh, khi hoàn tất điều chỉnh nội thiên địa, có thể phản phác quy chân, có thể so với hoàn mỹ nửa bước.
 • Bán bộ ngoại cảnh (Nhị lưu cao thủ): Tu luyện mi tâm tổ khiếu, đả thông sinh tử huyền quan, nội ngoài thiên địa hô ứng, bắc lên thiên địa chi kiều, dẫn lực thiên địa nhập thể, tức là nửa bước ngoại cảnh. Có thể điều động một chút lực lượng thiên địa. Tuy nói huyền quan không hối hận, căn cơ đã lập, nhưng còn có thể điều chỉnh ở mức độ thấp, đợi đến khi rèn luyện tốt nội cảnh, nội ngoại thiên địa giao hội, tấn thăng ngoại cảnh.
 • Ngoại Cảnh: Nội cảnh hiện ra bên ngoài cùng thiên địa giao hội, tự thân nguyên thần, nhục thể cùng lực lượng thiên địa kết hợp hình thành pháp tướng. Pháp tướng thể hiện con đường bản thân, lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc, nội cảnh làm thể, nguyên thần làm chủ, có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Sau ngoại cảnh, cần vượt qua ba đạo thiên thê, mỗi tam trọng thiên sẽ có một lần chất biến.
  • Ba trọng thiên đầu ( Nhất lưu cao thủ ): Phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đối ứng nội cảnh tự thân, ngưng luyện cùng pháp tướng có quan hệ với khiếu huyệt, dùng cái này thực chất hóa pháp tướng. Ngưng luyện khiếu huyệt vượt qua một nửa là nhị trọng thiên, khiếu huyệt cô đọng hoàn tất là tam trọng thiên, pháp tướng ngưng thực thì có thể bước qua tầng thứ nhất thiên thê.
  • Ba trọng thiên kế tiếp ( Tuyệt đỉnh cao thủ ): Pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ xen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, có thể hiển hóa tại ngoài thân, phản hồi Nguyên Thần cùng nhục thân, sẽ sinh ra Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông... thần thông, chính là sản phẩm khi võ đạo tiến triển đến giai đoạn nhất định, là biểu tượng thân thần cường đại, viên mãn thì vượt qua đệ nhị trọng thiên thê.
  • Ba trọng thiên cuối ( Tông Sư ): Pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa, giống như thực chất, có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý, có được lĩnh vực, viên mãn thì vượt qua tam trọng thiên thê.
  • Nửa bước Pháp Thân ( Đại Tông Sư ): Lại xưng nửa bước pháp thân. Nguyên Thần cùng pháp tướng, nhục thân sơ bộ dung hợp, pháp lý gia thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị.
 • Pháp Thân
  • Nhân Tiên: Đối ứng yêu tộc Yêu Vương, nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến, bắt đầu tự thành một giới tu luyện.
  • Địa Tiên: Đối ứng yêu tộc Đại Yêu, mở khiếu huyệt thành động thiên, thẳng đến khi tất cả khiếu huyệt đều mở xong, tức sẽ hình thành động thiên chân chính, là động thiên diễn hóa quá độ kỳ.
  • Thiên Tiên: Đối ứng yêu tộc Yêu Thần, lại xưng Chân Quân, có thể lấy nội cảnh thiên địa bản thân biến thành động thiên hoặc một phương thế giới vì nguyên, phản chiếu ngoại giới. Tự thành một giới, ẩn chứa tất cả uy năng gần như chân thực giới đại nhật bên ngoài Thái Dương tinh thần, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt tinh hệ.
 • Truyền Thuyết: Xưng là Đại Năng, Tiên Tôn, Phật Đà, Tiểu Thánh, Kim Tiên. Thọ nguyên kéo dài ( Trước vì phong thần đại chiến, sau vì Cửu Trọng Thiên vỡ vụn, cùng tuổi thọ sinh cơ có quan hệ đại đạo rách nát, dẫn đến tu vi dưới Bỉ Ngạn trở xuống thì thọ nguyên suy giảm ), ngôn xuất pháp tùy, có thể mượn nhờ chân thực giới khí tức, đem diễn hóa mà ra trùng điệp vũ trụ quy tắc cải biến thậm chí hủy diệt khởi động lại. Bước đầu tiên hấp thu "Tha Ngã", điểm ngộ "Tha Ngã" hóa thành "Tư Ngã", bước thứ hai hiểu rõ "Vi Ngã". Kể từ đó mới có thể đạt tới chư giới duy nhất, trở thành truyền thuyết. Cấu kết "Tha Ngã", đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân, bể khổ không chìm, giết mà bất tử. Từ chứng truyền thuyết người, đột phá lúc lại có tam trọng dị tượng. Cuối cùng đạt tới có thể khiến cho hắn ta hình chiếu theo vũ trụ xuất hiện, tự nhiên diễn sinh, tức là truyền thuyết viên mãn.
 • Tạo Hóa: Lại xưng Thần Thông Giả, Đại Thánh. Tấn thăng Tạo Hóa có ba điều kiện lớn, một là có thể trực tiếp cảm nhận được thời gian trường hà cọ rửa, hai là thiết thực cảm nhận được bể khổ tồn tại, ba là đem sở học bản thân tiếp cận hư ảo đại đạo. Khi đủ điều kiện có thể ngưng kết hư ảo đại đạo ( Tức " Cận Đạo Chi Vật ") thành tựu Tạo Hóa. Nhưng hư không tạo vật, cùng thao túng bể khổ uy năng. Tạo hóa viên mãn có thể thao túng một phương không phải chân thực giới thời gian trường hà, vĩnh cửu cải biến chân thực giới phạm vi nhỏ quy tắc. Thể nội chân thực giới tiếp cận thành hình.
 • Bỉ Ngạn
  • Nửa bước Đạo Quả: Quay lại thống nhất bộ phận quá khứ, chiếu rõ thu nạp nhất định tương lai ( Để tự thân cùng tương lai nhất định phát sinh sự tình, cũng chính là đại thế tướng cấu kết, nhưng cần là cùng trước mắt tiết điểm gần đại thế ), lại đem hư ảo đại đạo ngưng kết thành hư ảo đạo quả ( Này mới có thể một cách chân chính xưng là ' Đạo ' một số phương diện ). Lấy quay lại quá khứ, chiếm hữu tương lai, hư ảo đạo quả ba hợp lực, để tự thân bản tính linh quang triệt để nhảy ra thời gian trường hà, liền coi như bước ra bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn, quá khứ hiện tại tương lai đâu đâu cũng có, tự thân hình thành chân thực giới. Nửa bước đạo quả sau thể nội chân thực giới bắt đầu hướng Chư Thiên Vạn Giới phát triển.
  • Sơ khai Đạo Quả: Xưng là Cổ Lão Giả, cần nắm giữ Chư Thiên Vạn Giới tất cả huyền bí tất cả huyền diệu, làm nửa cái đạo quả trở thành hình thức ban đầu ( Gần đạo chỗ bên trong huyền bí đối thành đạo quả sồ hình trợ giúp cực lớn ). Đạo quả sồ hình bên trên nhưng ngược dòng đến Thiên Địa Khai Tịch mới bắt đầu, về sau theo làm giảm cầu không ( Nhất vũ trụ cổ có trợ giúp làm giảm cầu không, cảnh giới lại tăng, quay lại đến khai thiên tích địa trước đó, đạt tới thời gian căn nguyên, thành tựu cổ xưa nhất người, cũng chiếm hữu càng nhiều tương lai, cho đến trở thành đạo quả, đối tương lai biết rõ tận chiếm. Coi như giảm cầu không sản phẩm đạt tới đạo quả hình thức ban đầu sau, tức làm giảm cầu không viên mãn, cuối cùng chỉ cần đợi mạt kiếp tiến đến, hấp thu tuần hoàn chi lực, chứng được đạo quả.
 • Đạo Quả: Một kỷ nguyên chỉ có một đạo quả. Không thể biết không thể luận, chân chính siêu thoát chi cảnh. Không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, nói chuyện liền sai tưởng tượng liền sai cảnh giới. Khai thiên tích địa có thể phỏng đoán, mà đạo quả không cách nào có thể đo.

Vô thượng thần công

 • Nguyên Thủy Kim Chương: Ẩn chứa chân lý đại đạo, trực chỉ căn nguyên. Ẩn chứa Nguyên Thủy Cửu Ấn, ba ấn Vô Cực Ấn, Đạo Nhất Ấn, Khai Thiên Ấn, đủ để cùng Tiệt Thiên, Như Lai... Cửu Ấn đồng tu, Vô Cực Ấn, Đạo Nhất Ấn, Khai Thiên Ấn, Phiên Thiên Ấn, Tứ Tượng Ấn, Âm Dương Ấn, Hư Không Ấn, Mậu Kỷ ấn, Nguyên Tâm Ấn
 • Tiệt Thiên Thất Kiếm: Tổng cương; đệ nhất thức: Trảm Đạo Kiến Ngã; đệ nhị thức: Đạo Bất Khả Luận; đệ tam thức: Đạo Vô Tuế Nguyệt; đệ tứ thức: Vạn Vật Thành Đạo; đệ ngũ thức: Đạo Truyện Hoàn Vũ; đệ lục thức: Đạo Lưu Nhất Tuyến; đệ thất thức: Đạo Diệt Đạo Sinh.
 • Như Lai Thần Chưởng: Tổng cương; đệ nhất thức: Duy Ngã Độc Tôn; đệ nhị thức: Tứ Đại Giai Không; đệ tam thức: Niêm Hoa Nhất Tiếu; đệ tứ thức: Hồi Đầu Thị Ngạn; đệ ngũ thức: Kim Cương Biến Chiếu; đệ lục thức: Chưởng Trung Tịnh Thổ; đệ thất thức: Phổ Độ Chúng Sinh; đệ bát thức: Chư Hành Vô Thường; đệ cửu thức: Niết Bàn Thanh Tịnh.
 • Ngoài ra còn có Như Lai Nghịch Chưởng, Bát Cửu Huyền Công, Nhân Hoàng Kim Thư, Yêu Hoàng Điển, Tru Tiên Tứ Kiếm Kinh, Nhất Khí Hóa Tam Thanh... tuyệt đỉnh công pháp.

Thần binh pháp bảo

 • Cấp độ Khai Khiếu, Súc Khí: Lợi Khí
 • Cấp độ Ngoại Cảnh: Bảo Binh
 • Cấp độ Pháp Thân: Phổ thông Thần Binh, phân chia ba cấp độ là Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, uy lực bất đồng. Một số thần binh như: a nan phá giới đao, quan âm dương liễu chi, thượng động kiếm, chân vũ thất tiệt kiếm, trảm ngã kiếm, vô sinh kiếm, sinh tử bút, nhất tâm kiếm, băng phách hàn quang kiếm, đạo hải phiên giang côn, diêm ma chi thủ, ám sát thần kiếm, bồ tát hoan hỉ chức, thiên tử kiếm, cửu long tỳ, chỉ qua kiếm, độ nhân cầm, tử điện ngọc xích, diệt pháp tiên, linh bảo đao, đạo đức kiếm, ly tiên kiếm, cản sơn tiên, bích nguyệt kiếm, a lại da kiếm...
 • Cấp độ Truyền Thuyết, Tạo Hóa: Chư Giới Duy Nhất. Một số thần binh: Phục hoàng cầm, đinh đầu thất tiễn thư, trảm tiên phi đao, thất sát bi, tử kim hồ lô, như ý kim cô bổng, cửu u kham dư đồ, hậu thiên nhân chủng đại, linh thứu đăng, cửu tiêu thần lôi mâu, định hải châu, hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, lượng thiên xích, càn khôn đồ, hỗn nguyên hạp, du tử đăng, âm dương kính, đại trí tuệ kiếm, chư thiên sinh tử luân, xích đế kiếm, quá khứ kính, kim sinh kính, lai thế kính, thương thiên bất lão châu, thăng tiên trì, mạt nhật chi chu, quỷ thần chân linh đồ
 • Cấp độ Bỉ Ngạn: Tuyệt Thế Thần Binh
  • Thập Đại Tuyệt Thế Thần Binh: nguyên dương xích (phòng ngự), minh hải kiếm (sát sinh), nhân hoàng kiếm (vương đạo), luân hồi ấn (thần bí), quang âm đao (mạc trắc), bá vương tuyệt đao (cương mãnh), yêu thánh thương (hủy diệt), thiên tru phủ (công kích), bồ đề diệu thụ (tịnh hóa), ma hoàng trảo (ô uế).
  • Một số tuyệt thế thần binh khác: hạo thiên kính, đông hoàng chung, bàn cổ phiên, tam bảo như ý, thái cực đồ, kim cương trạc, ly địa diễm hỏa kỳ, thất bảo diệu thụ, thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ, thiên địa trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, tru tiên kiếm, thanh bình kiếm, tru tiên trận đồ, lục hồn phiên, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư ( cả hai hợp nhất xưng bỉ ngạn cấp ), đả thần tiên phong thần bảng ( cả hai hợp nhất xưng bỉ ngạn cấp ), bát bảo công đức trì.

Nhân vật chủ yếu

 • Mạnh Kỳ (Nam chính): Tu vi sơ khai Đạo Quả. Người xuyên việt, hồn xuyên Tô Tử Viễn, sau này dùng tên Tô Mạnh. Từng là đệ tử Thiếu Lâm, bái Huyền Bi làm sư phụ, pháp hiệu Chân Định, bởi vì phạm giới bị trục xuất Thiếu Lâm. Lưng xa Như Lai tâm luyện phẫn, đao tiêu bỉ ngạn chứng duy nhất.
 • Cố Tiểu Tang (Nữ chính): Tu vi sơ khai Đạo Quả. Trước thân phận La giáo Thánh Nữ, thê tử Mạnh Kỳ, gặp Cố Tiểu Tang từ đầu.
 • Giang Chỉ Vi: Thiên tài của Tẩy Kiếm Các, quen Mạnh Kỳ trước khi vào Luân Hồi, tu vi Tạo Hóa. Một lòng luyện kiếm cầu đạo, là mối tình đầu của Mạnh Kỳ, nhưng nàng cự tuyệt hắn. Tẩy Kiếm Các Thái thượng trưởng lão, Tiên Tôn Bạch Hồng Cung, xưng hào Kiếm Thần.
 • Tề Chính Ngôn: Đệ tử phổ thông phái Hoán Hoa Kiếm, tu vi Tạo Hóa, cùng đám người Mạnh Kỳ vào Luân Hồi.
 • Nguyễn Ngọc Thư: Lang gia Nguyễn thị, tu vi Truyền Thuyết. Bề ngoài lạnh lùng, tính cách kiên nghị, độc lập tự chủ. Thích cà khịa Mạnh Kỳ, có hảo cảm với Mạnh Kỳ
 • Triệu Hằng: Ngũ hoàng tử Đại Tấn, phong hào Ngụy Vương, tu vi Địa Tiên, từng được Mạnh Kỳ trợ giúp.

Thế lực giang hồ

 • Phật môn tứ tự
  • Thiếu Lâm Tự, Không Văn là Thiếu Lâm phương trượng.
  • Thủy Nguyệt Am
  • Kim Cương Tự
  • Lan Kha Tự, Nguyệt Ma Ni Quang Vương Bồ Tát, dù chưa tham dự chính tà đại chiến, lại xuất thủ bảo vệ thiên địa chúng sinh.
 • Đạo gia tam tông ( Về sau thêm Ngọc Hư Cung )
  • Thuần Dương Tông, Trùng Hòa đạo nhân, tu vi Địa Tiên, ngoại hiệu Sơ Dương Chân Tiên. Thực lực cực cao, tu luyện thành Nhất Khí Hóa Tam Thanh.
  • Chân Vũ Phái
  • Huyền Thiên Tông
  • Vạn Tượng Môn
 • Ngọc Hư Cung: Mạnh Kỳ sáng lập.
  • Hà Mộ, tu vi Địa Tiên, ngoại hiệu Thiên Khuyết Kiếm, đại đệ tử của Mạnh Kỳ
  • Phương Hoa Ngâm, tu vi Địa Tiên, ngoại hiệu Minh Hà tiên tử, nhị đệ tử
  • Vu Bán Sơn, tu vi Địa Tiên, tam đệ tử
  • Tề Cẩm Tú, tu vi Nhân Tiên, tứ đệ tử
  • Tôn Vũ, tu vi Nhân Tiên, ngoại hiệu Thiết Quyền Vô Địch
  • Đại Thanh Căn, tu vi Ngoại Cảnh
 • Trì Kiếm lục phái
  • Tẩy Kiếm Các: Tô Vô Danh tu vi Tạo Hóa, sư phụ Giang Chỉ Vi, ngoại hiệu Thiên Ngoại Thần Kiếm.
  • Hoán Hoa Kiếm Phái
  • Bích Nguyệt Kiếm Phái: Bích Nguyệt Kiếm Tiên - Nhậm Thu Thủy
  • Tàng Kiếm Lâu
  • Tuyết Sơn Phái
  • Đông Hải Kiếm Trang: Hà Thất tu vi Nhân Tiên, ngoại hiệu Kiếm Cuồng, nhậm chức chưởng môn. Hà Cửu tu vi Nhân Tiên, ngoại hiệu Vô Hình Kiếm.
 • Thiên Hạ lục bá
  • Họa Mi sơn trang: Lục Chi Bình, tu vi Tạo Hóa, ngoại hiệu Nhất Tâm Kiếm. Diệp Ngọc Kỳ, tu vi Nhân Tiên, ngoại hiệu Hàn Băng tiên tử
  • Thiết Y lâu
  • Cái Bang
  • Thanh Thần Phái
  • Thái Nhạc phái
  • Đại Giang bang
 • Tà Ma cửu đạo
  • Huyết Y giáo: Giáo chủ là Huyết Hải La Sát, tu vi Nhân Tiên
  • Diệt Thiên Môn: Môn chủ là Hàn Quảng, tu vi Tạo Hóa, ngoại hiệu Ma Sư
  • Sinh Tử Vô Thường Tông
  • Tu La Tự
  • Hoan Hỉ Miếu
  • La giáo: Độ Thế Pháp Vương, tu vi Địa Tiên, là pháp vương của La giáo.
  • Bất Nhân Lâu
  • Tố Nữ giáo
  • Trường Sinh giáo
 • Thế gia thập tứ
  • ​​​​​​​Thần đô Triệu thị
  • Trường Nhạc Cao thị: Cao Lãm, tu vi Tạo Hóa, ngoại hiệu Phong Hoàng
  • Bình Tân Thôi thị: Thôi Thanh Hà, tu vi Nhân Tiên, ngoại hiệu Tử Khí Hạo Nhiên
  • Giang Đông Vương thị
  • Hằng Nguyên Trịnh thị
  • Lang Gia Nguyễn thị
  • Lư Dương Tống thị
  • Lũng Nam Trương thị
  • Tây Lương Tư Mã thị
  • Chu Quận Vương thị
  • Cát Châu Thôi thị
  • Lư Long Hạ Hầu thị
  • Cự Nguyên Thượng Quan thị
  • Bồi Kinh Tào thị
 • Thảo nguyên kim trướng
  • ​​​​​​​Cổ Nhĩ Đa: Đại Hãn thảo nguyên, tu vi Địa Tiên, cường giả 500 năm khó gặp, kỳ ngộ tu luyện Thương Thiên Diệt Thế Quyết.
 • Yêu tộc
  • ​​​​​​​Thái Ly, tu vi Đại Thánh
  • Chu Ngô, tu vi Yêu Vương
  • Quỳ Ngưu, tu vi Yêu Vương
  • Bạch Hổ, tu vi Yêu Vương
  • Thanh Khâu, tu vi Đại Thánh

Thế lực thần thoại

 • Hồng Hoang Thái Cổ
  • ​​​​​​​Đạo Tôn
  • Thiên Đạo quái vật
  • Nguyên Thủy Thiên Tôn
  • Linh Bảo Thiên Tôn
  • Đạo Đức Thiên Tôn
  • Cửu U Tà Ma Chi Hoàng
  • Hạo Thiên Thượng Đế
  • Đông Hoàng Thái Nhất
  • Phục Hoàng
  • Yêu Hoàng
  • Lục Áp
  • Cửu Phượng
 • Phật giáo
  • ​​​​​​​Thế Gian Tự Tại Vương Phật
  • Bồ Đề Cổ Phật
  • Nhiên Đăng Cổ Phật
  • A Di Đà Phật
  • Phật Tổ
  • Thánh Phật
  • Dược Sư Vương Phật
  • Văn Thù Bồ Tát
  • Ma Ha Già Diệp
  • Vô Thượng Chân Phật
  • Di Lặc Phật
  • Nguyệt Quang Bồ Tát
 • Đạo môn Ngọc Hư Cung
  • ​​​​​​​Dương Tiễn
  • Quảng Thành Thiên Tôn
  • Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn
  • Từ Hàng Đạo Nhân
  • Xích Tinh Tử
  • Ngọc Đỉnh Chân Nhân
  • Đạo Hành Tiên Tôn
  • Na Tra
  • Hạo Thiên Khuyển
  • Thái Ất Chân Nhân
 • Đạo môn Tiệt giáo
  • ​​​​​​​Đa Bảo Thiên Tôn
  • Huyền Đàn Chân Quân
  • Tam Tiêu Nương Nương
 • Đạo môn Đâu Suất Cung
  • ​​​​​​​Nam Hoa Thiên Tôn
  • Kim Giác Đồng Tử
  • Ngân Giác Đồng
 • Thiên Đình
  • ​​​​​​​Trung Ương Thiên Đế
  • Đông Phương Thanh Đế
  • Tây Phương Kim Hoàng
  • Bắc Phương Hắc Đế
  • Nam Phương Hỏa Hoàng
  • Lôi Thần
  • Cửu Thiên Huyền Nữ
  • Thủy Tổ
  • Cửu Linh Nguyên Thánh
  • Hậu Thổ
 • Yêu Tộc
  • ​​​​​​​Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không
  • Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương
  • Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương
  • Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương
  • Cửu Đầu Đại Thánh Cửu Đầu Trùng
  • Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên
  • Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng
  • Huy Quang
  • Lạc Già
  • Phi Tưởng
  • Bắc Cực Tiểu Thánh
 • Nhân Tộc
  • ​​​​​​​Nhân Hoàng
  • Thánh Hoàng Khải
  • Nhân Hoàng Di Tộc
  • Bá Vương
  • Nhân Tộc Chi Ngoại Đạo Lục Sư
 • Cửu U Ma tộc
  • ​​​​​​​Thiên Sát Đạo Nhân
  • Ma Chủ
  • Huyền Minh Quỷ Đế
  • Hắc Thiên Đế
  • Ma Quân
  • Ma Phật A Nan
  • Thất Sát Đạo Nhân
  • Cửu Loạn Thiên Tôn
  • Thành Thang

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hồng Trần Nam Đế

hoa cái Hồng Trần Nam Đế

Bộ này là bộ mà ta tưngg biết mạnh nhất, mạnh đến mức tác cũng phải bó tay.

4 tháng trước

Đại Lão

khấu cung Đại Lão

td

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Cùng là Đạo Quả, lại khác biệt như trên trời dưới đất. Có Đạo quả chỉ thể hiện tại nhất phương thế giới, có lại bao hàm vũ trụ quy tắc, có laị đi ra bem được Đại Đạo, duy chỉ có khẳng định bản thân hoàn toàn mới là Siêu Thoát Đạo Quả!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Một cái Đa Nguyên kỷ nguyên, na ná tương ứng 12 vạn 8 ngàn Vô Lượng Lượng Kiếp trung, mõi Vô Lượng Lượng Kiếp liền na ná 1 ngàn tỷ tỷ( chục trăm triệu ngàn tỷ) Vũ Trụ Lượng Kiếp.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Tuy nói một kỷ nguyên chỉ có một đạo quả, nhưng độ khó vẫn sẽ y nguyên như cũ, đây chỉ là điều kiện sơ khai mà thôi.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Siêu Thoát, gần như không thể diễn tả, dù tả cũng là sai, vốn là một tồn tại ngay cả tác giả cũng bất lực ảnh hưởng.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Cảnh giới tăng tốc nhanh thật, nếu như đặt tại bên Vô Hạn Đa Nguyên, thì Truyền Thuyết đã là Thánh Nhân, Tạo Hóa đối ứng Cao giai ( cao giai - Tiên Thiên - Hoàng), Bỉ Ngạn tương ứng Chung Cực ( Nội vũ trụ), Sơ bộ Đạo quả đối ứng (Nội Đa Nguyên - Nửa bước Siêu Thoát), Đạo Quả chân chính liền đối ứng Siêu Thoát!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Nửa bước dưỡng thành, vô thượng đạo quả!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Thương khung chi ngoại, ta đạp Bỉ Ngạn!

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok