Sơ lược thế lực trong Cổ Chân Nhân

Đại Ái Tiên Tôn | | 8794

Tóm tắt Huyền huyễn

Sơ lược thế lực trong Cổ Chân Nhân

Sơ lược thế lực trong Cổ Chân Nhân

Trung Châu
— Thiên Đình: Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng lập, thiên hạ đệ nhất cổ tiên thế lực từ viễn cổ đến nay, cách nay đã có 387 vạn hơn 9680 năm. Trải qua Nguyên Thủy, Tinh Túc, Nguyên Liên ba đời Tiên Tôn chấp chưởng, trong lúc đó không ngừng chiến đấu với Cuồng Man, Vô Cực, Hồng Liên ba vị Ma Tôn. Ba vị Tiên Tôn cùng vô số Bát chuyển Cổ Tiên tiên khiếu động thiên, đều là trung kiên của Thiên Đình.
—— Tiên Cổ Ốc: Giam Thiên Tháp, Tú Lâu, Tinh Túc Kỳ Bàn, Kim Cổ Đình, Hằng Chu, Tam Thu Hoàng Hạc Đài, Sa Lưu Khiêu, Trung Thiên Môn, Danh Bài Cung, Thái Dương Cung, Ngũ Thần Điện, Trung Ương Đại Điện, Nhất Khuyết Bão Hám Đình, Tiên Đế Uyển, Uẩn Không Các, Tu Di Trạch, Bách Vạn Thiên Vương Họa Lang, Minh Nguyệt Bảo Quang Điện, Thập Nhị Đạo Linh Quan, Ly Hỏa Đình, Tinh Từ Lĩnh, Thủy Mộc Thanh Hoa Uyển
—— Tiên Tôn: Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn
—— Cổ Tiên: Giam thiên tháp chủ, luyện cửu sinh, bạch thương thủy, long công, bích thần thiên, sa bà bà, uy linh ngưỡng, lương lương, hoàng sử thượng nhân, tỉnh lan, trần y, thanh dạ, vạn hải long lưu, viên quỳnh đô, chu hùng tín, quân thần quang, lệ hoàng, tinh dã vọng, định hải thượng nhân, thác toàn sư, điêu thần, lan cô, hoàng đình lão quân, phong bá, toàn diệu tiên phi, kim châu tiên vương, thất sát nguyên quân, trương phi hùng, cố lục như, vạn tử hồng, chu tước nhi, dã tiều tử, toàn không đồng tử, triệu sơn hà, xa vĩ, tòng nghiêm, ngô song, ngọc châu tử, tần tùng, phượng tiên thái tử, chính nguyên lão nhân
—— Truyền kỳ thái cổ hoang thú / thực: Sát bệ cửu thập ngũ, thanh ngọc hạc · nguyễn đan, thương thiên đằng · thương huyền tử

—Thập Đại Cổ Phái
—— Linh Duyên Trai: Thủy ny, tử vi tiên tử, bạch tình tiên tử, mặc dao, từ hạo, lý quân ảnh, bất chân tử, triệu liên vân, u lan kiếm sư, nhạc dao, phượng cửu ca, phượng kim hoàng
—— Tiên Hạc Môn: Hổ ma thượng nhân, tàn dương lão quân, hạc phong dương, thụ chỉ qua, phiền tây lưu, tang tâm phu nhân, lôi thản, mục tiêu tiêu, lâm tam muội, khuê lịch, thương úc tiên tử
—— Phong Vân Phủ: Bi phong lão nhân, hồng xích minh, tề vân thiên, phong thiền tử
—— Chiến Tiên Tông: Thạch lỗi, kim liệt dương, tuyệt không thần mẫu, thiên trúc tiên, mệnh hà cốc chủ
—— Thiên Liên Phái: Nguyên liên tiên tôn, giam thiên tháp chủ, hoàng hiểu, bộ phi yên
—— Cổ Hồn Môn: Lão toán tử, dương phong, dư nghệ dã tử
—— Vạn Long Ổ: Tống tử tinh, trần chấn sí, hung lôi ác nhân, quan thảo trạch, hỏa công long đầu
—— Thiên Đố Lâu: Tần đỉnh lăng, ngạo tuyết tiên tử, lăng mai tiên tử
—— Hắc Thiên Tự: Tỉnh lan, thiên lung lão nhân
—— Linh Điệp Cốc: Mộc lăng lan, thượng tuần tử, trung tuần tử, hạ tuần tử, tuần quả tử, hàn thải hân
— Trung châu cương minh phân bộ ( đã diệt vong )

 

Bắc Nguyên
— Trường Sinh Thiên: Là cửu chuyển động thiên của Cự Dương Tiên Tôn, tại trung cổ thì kiến lập, lịch sử đã có hơn 30 vạn năm. Hoàng kim bộ tộc đại biểu cho vô thượng quyền uy.
—— Tiên Cổ Ốc: Bát thập bát giác chân dương lâu ( đã sụp đổ ), kiếp vận đàn, trấn vận thiên cung
—— Á Tiên Tôn: Quang đế quân
—— Tứ Hoang Tiên Nhân: Đông hoang tiên nhân, tây hoang tiên nhân · băng tắc xuyên, nam hoang tiên nhân · dược tam thu, bắc hoang tiên nhân · ngưu ma & hoa tử
—— Bát Cực Tử: Thiên cực tử, địa cực tử, huyền cực tử · tôn danh lục, hoàng cực tử, vũ cực tử, trụ cực tử, hồng cực tử, hoang cực tử
—— Cổ Tiên khác: Ngũ hành đại pháp sư
—— Truyền kỳ thái cổ hoang thú: Cẩu vĩ tục mệnh điêu · mao lý cầu, hỗn nguyên nhất khí tử

— Hoàng kim gia tộc
—— Dược gia: Dược tam thu, dược nguyên anh, dược quất, dược tử hàm
—— Cung gia: Cung uyển đình, cung nhĩ
—— Lưu gia: Lưu huệ, lưu lưu lưu, lưu hào, lưu chuyển thân, lưu trường, lưu hôi, lưu dũng, lưu la
—— Nỗ nhĩ gia: Nỗ nhĩ bạo hùng, nỗ nhĩ cổ, nỗ nhĩ thiến, nỗ nhĩ đô
—— Da luật gia: Da luật khấu, da luật ngõa ( ngọc dương tử ), da luật kỳ, da luật khôi hoằng, da luật quần tinh, da luật lai, da luật tiểu kim
—— Đan vu gia: Đan vu đồng tổ, đan vu thượng nhất, đan vu trung nhị, đan vu hạ tam, đan vu hùng
—— Mông gia: Mông tật, mông tư, mông đồ
—— Viên gia: Viên bí, viên nhượng tôn, viên trì
—— Nhập nhị gia: Nhập nhị kiếm thánh, nhập nhị nông phu, nhập nhị phú, nhập nhị nhất phương, nhập nhị bình chi
—— Mộ dung gia: Mộ dung tận hiếu, mộ dung tuyết tường, mộ dung cương, mộ dung thanh ti
—— Quan gia: Quan sửu, quan thần chiếu
—— Hắc gia ( đã diệt vong ): Hắc lao, hắc phàm, hắc thành, hắc thiết sinh, hắc phong, hắc bách, hắc lâu lan
—— Đông phương gia ( đã diệt vong ): Đông phương ngọc, đông phương trường phàm, đông phương nhất không, đông phương vạn hưu

— Siêu cấp thế lực
—— Bách Túc gia: Bách túc thiên quân, bách túc vệ, bách túc nhẫn, bách túc lăng
—— Sở gia: Sở độ, hạo chấn, cừu lão ngũ, lý tứ xuân, uông đại tiên, ngụy minh

— Dị nhân thế lực
—— Lang Gia phái: Lang gia địa linh, mao tam, mao tứ, mao ngũ, mao lục, mao thập nhị, mao thập tam
—— Mặc Nhân Thành: Nhất ngôn tiên, mặc thản tang, mặc kỳ dị
—— Băng nguyên địa hạ bộ tộc: Thạch mục, thạch tông, băng viện, băng trác, thạch sư thành, tuyết nhi
—— Đại tuyết sơn phúc địa: Đệ nhất phong chủ · tuyết hồ lão tổ, đệ nhị phong chủ · vạn thọ nương tử, đệ tam phong chủ · lê sơn tiên tử, đệ tứ phong chủ · lệ bằng vương, đệ ngũ phong chủ · long đảm ma quân, đệ lục phong chủ · công tử mặc, đệ thất phong chủ · tuyết tùng tử, đệ bát phong chủ · tiếu phi phi, đệ cửu phong chủ · phát cơ, đệ thập phong chủ · triệu phổ, đệ thập nhị phong chủ · triệu đại ngưu
—  Bắc nguyên cương minh phân bộ( dĩ diệt vong ): phần thiên ma nữ, âm lục công, dạ xoa long soái, hoàng tuyền ông, ngoan mỗ mỗ, cổ nghiệp, hỏa đức, huyền âm, lôi vũ lâu chủ, lâm đại điểu.

 

Nam Cương
— Siêu cấp thế lực
—— Vũ gia: Vũ độc tú, vũ dung, vũ bát trọng, vũ tiều, vũ đương chỉ, vũ vũ bá, vũ trấn, vũ phạt, vũ nghệ nhiêm, vũ bi, hư đà, vũ liêu, vũ an, vũ nguyên cú, nhung hào
—— Hạ gia: Hạ tra, hạ triệu, hạ trầm uyên, hạ kình thương, hạ lưu bội, hạ phi khoái, hạ phồn, viêm hoang tiên nhân, hạ trác ma
—— Ba gia: Ba thập bát, ba đức, hư đà, ba kê, ba quyển phong
—— Trì gia: Trì khúc do, trì thương, trì quy, trì báng, trì tù, trì lưu
—— Thương gia: Thương vô giới, thương quai ly, thương hổ trượng, thương thanh thanh, thương tham mặc, thương yến phi, thương tâm từ, tố thủ y sư
—— Thiết gia: Thiết diện thần, thiết tâm kiếm, thiết khu trung, thiết nhược nam
—— Kiều gia: Kiều chí tài, kiều ti liễu, kiều ba
—— La gia: La mộc tử, la phi, la nhiên
—— Dực gia: Dực hạo phương, dực hắc đình, dực dương
—— Hầu gia: Hầu tử sái
—— Diêu gia: Diêu canh, diêu thiên trạch, vương minh nguyệt
—— Sài gia: Sài phu, sài hữu ngôn, sài hỏa hùng
—— Dương gia: Dương tam mục, dương khô
—— Thích gia: Khí tương, thích phát, thích tài, thích tiến, thích tai, thích bình tố
—— Bạch gia: Bạch tương, bạch ngưng băng
—— Nghê gia: Nghê tương, nghê nhân
—— Ảnh tông: Từ U Hồn Ma Tôn bảy đại phân hồn kiến tạo, là tổ chức đối kháng Thiên Đình.
——— Đại bản doanh: Sinh tử phúc địa
——— Tiên cổ ốc: Vũ thánh thành, bất phôi thiết bảo, huyết hà xa, ngạc háo âm trạch, lục ba đình, kim tiêu đàn, chức kiển các, hối trì
——— Tông chủ: U hồn ma tôn → nghiễn thạch lão nhân → ảnh vô tà → cổ nguyệt phương nguyên → u hồn ma tôn
——— Tôn giả: U hồn ma tôn
——— Cổ tiên: Xích sử, chanh sử, hoàng sử, lục sử, thanh sử · bạc thanh, lam sử · thất tinh tử, tử sử · tử sơn chân quân, luyện cửu, đại lệ, nghiễn thạch lão nhân, tần bách thắng, tống tử tinh, dư mộc xuẩn, sở dung, thạch nô, khương ngọc tiên tử, ảnh vô tà
— Nam cương cương minh phân bộ( dĩ diệt vong )

 

Đông Hải
— Siêu cấp thế lực
—— Lưỡng thiên liên minhCổ nguyệt phương nguyên, ngô soái, băng tinh tiên vương, tiêu hà tiêm, kim mao tiên vương...( nhất chúng lưỡng thiên động chủ )
—— Tống gia: Tống khải nguyên, tống điều lệnh, tống hạ kỳ, tống giáp đan, tống khôn, tống diệc thi
—— Thẩm gia: Thẩm thương, thẩm tòng thanh
—— Thang gia: Thang tụng
—— Thái gia: Thái hùng
—— Nhược Lai gia: Nhược Lai quy nhất
—— Nam Cung gia : Hoa an
—— Thanh Nhạc gia : Thanh nhạc an
—— Hoa gia: Hoa thải vân
—— Long đình: Ngô soái ( phương nguyên phân thân ), trương âm, dung bà, thạch miểu, dương tử hà
— Đông hải cương minh tổng bộ ( dĩ diệt vong ): thi bạo lôi vương, phác vạn đao, sa ma, tô bạch mạn, bặc đan, sa nam giang

 

Tây Mạc
— Siêu cấp thế lực
—— Phòng gia: Phòng công, phòng thê trường, phòng hóa sinh, phòng an lôi, phòng trầm, phòng lăng, phòng vân
—— Lâm gia: Lâm uyên, lâm kiếm hành
—— Tiêu gia: Tiêu thập nhượng, tiêu hổ si
—— Đường gia: Đường phương minh, đường lạn kha, đường diệu
—— Đổng gia: Đổng lục trầm, đổng liệp phong
—— Thạch gia: Thạch trung
—— Vạn gia: Vạn lương hàn, vạn tiêu, vạn hào quang, vạn truy thanh
—— Mạc gia: Phì nương tử
—— Thiên biến lão tổ thế lực: Thiên biến lão tổ, thúy ba tiên tử, hồng vân vũ nương
— Tây mạc cương minh phân bộ ( dĩ diệt vong )

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Táng Địa

thiên nguyên Táng Địa

Bài này hình như có rồi

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok