Sơ Lược Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi | Tối Cường Khí Thiếu [ Phần 1 ]

Thái Thượng Lão Nhân | | 16814

Tóm tắt Đô thị Trọng sinh Xuyên không

   < Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Nga Thị Lão Ngũ.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

- Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

- Thể loại: Đô Thị Tu Chân

- Lưu phái: Xuyên Không, Trọng Sinh

- Tình trạng: Hoàn thành     

 

Nội dung

    Diệp Mặc sau khi tỉnh lại đã thấy xung quanh thay đổi hoàn toàn, sư phụ mỹ nữ cũng không thấy đâu, bản thân trở thành một khí thiếu bị thế gia bỏ rơi, bị từ hôn, còn bị người khác cầm thư tình sỉ nhục.

   Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn nhớ còn một việc đáng sợ khác không thuộc về hắn.

 

Tu vi

I. Cổ Võ:

1. Nhập Môn

2. Hậu Thiên Tứ Tầng:

            1. Hoàng Cấp: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ –  Đại viên mãn

            2. Huyền Cấp: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            3. Địa Cấp: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            3.5 Bán bộ Tiên Thiên

            4. Thiên Cấp / Ngụy Tiên Thiên: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

3. Tiên Thiên Tam Tầng:

            1. Ngưng Huyết Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            2. Khai Trần Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            3. Linh Tuệ Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

4. Võ Cảnh Tam Tầng:

            1. Tế Cốt Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            2. Man Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

            3. Võ Vương Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đại viên mãn

5. Thần Cảnh

 

II. Tu Tiên:

1. Luyện Khí Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

2. Trúc Cơ Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

3. Kim Đan Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

4. Nguyên Anh Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

5. Hư Thần Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

6. Ngưng Thể Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

7. Thừa Đỉnh Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

8. Kiếp Biến Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

9. Hóa Chân Kỳ: Nhất tầng – Cửu tầng [ Tiền kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong ]

10. Thiên Tiên Tam Cảnh:

            1. Hư Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            2. Kim Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            3. Huyền Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

11. Đại Tiên Tam Cảnh:

            1. Đại Ất Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            2. Đại Chí Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            3. Đại La Tiên Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

12. Vị Tiên Tam Cảnh:

1. Tiên Vương Cảnh ( Phong Vương Bất Hủ Tiên Vương ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            2. Tiên Tôn Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn

            3. Tiên Đế Cảnh: Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn ( Đại Đế )

12.5 Bán Thánh

13. Thần Cảnh Cửu Tầng ( Chứng Đạo Cảnh ):

            1. Đế Nhất Bộ: Tố Đạo Thánh Đế – Dục Đạo Thánh Đế – Hóa Đạo Thánh Đế

2. Đệ Nhị Bộ: Đạo Nguyên Thánh Đế – Hỗn Nguyên Thánh Đế – Hợp Đạo Thánh Đế [ Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Viên mãn ]

3. Đệ Tam Bô: Tạo Giới Thánh Đế ( Giả Giới – Ngụy Giới – Hư Giới – Tối Cường ) – Hợp Giới Thánh Đế – Tạo Hóa Thánh Đế

4. Đệ Tứ Bộ: Lập Ngôn Thánh Nhân

5. Đệ Ngũ Bộ: Khuyết Thánh

6. Đệ Lục Bộ: Chuẩn Thánh

7. Đệ Thất Bộ: Thánh Nhân

8. Đệ Bát Bộ

9. Đệ Cửu Bộ

Phần 2: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi [ Phần 2 ]

----------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok