Sơ Lược Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi | Tối Cường Khí Thiếu [ Phần 2 ]

Thái Thượng Lão Nhân | | 3843

Tóm tắt Huyền huyễn Trọng sinh Xuyên không

Luyện thể

1. Tam Sư Cảnh:

            1. Cốt Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            2. Cương Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            3. Sư Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

2. Tam Vương Cảnh:

            1. Hư Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            2. Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            3. Vương Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

3. Tam Thần Cảnh:

            1. Tôn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            2. Kiếp Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            3. Thần Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

4. Tiên Cảnh:

            1. Tiên Niết Thể Cảnh ( Tinh Thể Cảnh ): Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

            2. Tiên Linh Thể Cảnh ( Tinh Hà Thể Cảnh ): Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

3. Tiên Thần Thể Cảnh ( Tinh Không Thể Cảnh ): Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn

5. Thánh Thể Cảnh

 

Công pháp

1. Phàm Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

2. Linh Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

3. Thiên Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

4. Tiên Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

5. Thần Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

6. Thánh Cấp: Nhất phẩm – Cửu phẩm

 

Luyện khí sư

1. Luyện Khí Sư

2. Luyện Khí Đại Sư: Nhất cấp – Cửu cấp

3. Luyện Khí Tông Sư: Nhất cấp – Cửu cấp

4. Tiên Khí Sư: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp

5. Tiên Khí Đại Sư: Tứ cấp – Ngũ cấp – Thất cấp

6. Tiên Khí Tông Sư: Thất cấp – Bát cấp – Cửu cấp

 

Pháp bảo

1. Pháp Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

2. Linh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

3. Chân Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

4. Tiên Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

5. Thần Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

6. Tiên Thiên Linh Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

7. Hỗn Độn Chi Vật: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Cực phẩm

 

Luyện đan sư

1. Phàm Đan Sư

2. Linh Đan Sư: Nhất cấp – Cửu cấp

3. Đan Vương Sư: Nhất cấp – Cửu cấp

4. Tiên Đan Sư: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp

5. Tiên Đan Đại Sư: Tứ cấp – Ngũ cấp – Lục cấp

6. Tiên Đan Tông Sư: Thất cấp – Bát cấp – Cửu cấp

7. Thần Đan Đế: Nhất cấp – Cửu cấp

 

Đan dược

1. Phàm Đan

2. Linh Đan

3. Thiên Đan

4. Tiên Đan

5. Thần Đan

6. Thánh Đan

 

Trận pháp sư

1. Phàm Trận Sư: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp

2. Phàm Trận Đại Sư: Tứ cấp – Ngũ cấp – Lục cấp

3. Phàm Trận Tông Sư: Thất cấp – Bát cấp – Cửu cấp

4. Tiên Trận Sư: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp

5. Tiên Trận Đại Sư: Tứ cấp – Ngũ cấp – Lục cấp

6. Tiên Trận Tông Sư: Thất cấp – Bát cấp – Cửu cấp

 

Trận pháp

1. Phàm Trận: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Tiên Trận: Nhất cấp – Cửu cấp

 

Kỳ dị hỏa diễm

1. Hoàng Sắc

2. Chanh Sắc

3. Hồng Sắc

4. Lục Sắc

5. Thanh Sắc

6. Lam Sắc

7. Tử Sắc

Viết xuống sơ lược < Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi > không dễ. Hi vọng mọi người có thể ủng hộ để mình có động lực làm review thêm về những bộ truyện hấp dẫn khác. Cảm ơn !

---------------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cổ Ma Đại Đế

tịch cung Cổ Ma Đại Đế

Cảm ơn đạo hữu đã cung cấp tu vi cho tại hạ

2 năm trước

Thái Thượng Lão Nhân

thiên nguyên Thái Thượng Lão Nhân

Cảm ơn đạo hữu !! Nếu có gì sai sót mong đạo hữu bỏ qua cho =))

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok