Sơ Lược Thương Nguyên Đồ | Tác phẩm mới của Lão Cà Chua

Thái Thượng Lão Nhân | | 43265

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Luyện công

   < Thương Nguyên Đồ > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả đại thần Ngã Cật Tây Hồng Thị hay còn biết đến với biệt danh Lão Cà Chua. Giảng sự về cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc kéo dài 800 năm. Liệu sẽ đến hạo kiếp của nhân tộc hay sự quật khởi chấm dứt cuộc chiến này.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Thương Nguyên Đồ

- Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

- Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

- Bối cảnh: Cổ Đại, Tu Chân Văn Minh, Dị Thế Đại Lục, Đông Phương Huyền Huyễn, Cao Võ Thế Giới

- Lưu phái: Luyện Công, Sảng Văn

- Tình trạng: Hoàn thành

- Số chữ: 210 vạn chữ

 

Giới thiệu vắn tắt

   Cảm xúc mênh mông, vô hạn ảo tưởng, đón gió huy đánh ngàn tầng lãng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết ! “ Ta gọi là Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, là Đông Ninh Phủ “ Kính Hồ đạo viện “, đương đại đại sư huynh “

 

Nhân vật

- Mạnh Xuyên: Nam chính, tu vi Bát Kiếp Cảnh Đại Năng, tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Tích cách sát phạt quyết đoán chỉ một vợ. Một lòng tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn để chấm dứt chiến tranh giữa Nhân Tộc và Yêu Tộc đem đến hòa bình cho thế giới.

- Liễu Thất Nguyệt: Nữ chính, tu luyện Phượng Hoàng Thần Thể. Là vợ của nam chính.

 

Tu vi

* Nhân Tộc ( Thần Ma Thể Hệ )

I. Phàm tục:

1. Trúc Cơ Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

2. Nội Luyện Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

3. Tẩy Tủy Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

4. Thoát Thai Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

5. Vô Lậu Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

 

II. Thần Ma:

6. Bất Diệt Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

7. Đại Nhật Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

8. Ám Tinh Cảnh ( Phong Hầu Thần Ma ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

9. Vô Gian Cảnh ( Phong Vương Thần Ma ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

10. Tạo Hóa Cảnh ( Tạo Hóa Tôn Giả ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

10.5 Hỗn Độn Cảnh ( Hỗn Độn Tôn Giả ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn. ( Cảnh giới mà Nam chính đột phá Tôn Giả cấp )

11. Đế Quân Cảnh ( Nguyên Sơ Đế Quân ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

12. Kiếp Cảnh ( Đại Năng ): Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh

13. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chú Tể )

 

Nhục thân ( Tinh không thể hệ )

1. Trúc Cơ Cảnh

2. Kim Cương Cảnh

3. Thần Thông Cảnh

4. Bất Tử Cảnh

5. Tích Huyết Cảnh

6. Nhập Thánh Cảnh

7. Thần Thoại Cảnh

8. Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Nguyên thần

1. Hiển Hình Cảnh

2. Di Vật Cảnh

3. Dạ Du Cảnh

4. Phân Thần Cảnh

5. Đoạt Xá Cảnh

6. Bất Diệt Cảnh

7. Thế Giới Cảnh

8. Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Kỹ nghệ

0. Hợp Nhất Cảnh

1. Thể Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

2. Ý Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

3. Hồn Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

4. Đạo Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

5. Pháp Vực Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

6. Động Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

7. Thiên Địa Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

8. Quy Tắc Cảnh: Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh.

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Yêu tộc ( Yêu vương thể hệ / Thiên yêu thể hệ )

I. Yêu Vương / Thiên Yêu

1. Nhất Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

2. Nhị Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

3. Tam Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

 

II. Đại Yêu Vương / Đại Thiên Yêu

4. Tứ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

5. Ngũ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

 

III. Siêu Việt Yêu Vương / Siêu Việt Thiên Yêu

6. Yêu Thánh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

7. Đế Quân Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

8. Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Thần ma thể

1. Cơ Sở

2. Hạ Phẩm

3. Trung Phẩm

4. Thượng Phẩm

5. Siêu Phẩm

-----------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok