Sơ Lược Thương Nguyên Đồ | Tác phẩm mới của Lão Cà Chua

Thái Thượng Lão Nhân | | 2054

Tóm tắt Huyền huyễn Luyện công Tùy thân

   < Thương Nguyên Đồ > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả đại thần Ngã Cật Tây Hồng Thị hay còn biết đến với biệt danh Lão Cà Chua. Giảng sự về cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc kéo dài 800 năm. Liệu sẽ đến hạo kiếp của nhân tộc hay sự quật khởi chấm dứt cuộc chiến này.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Thương Nguyên Đồ

- Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

- Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

- Bối cảnh: Cổ Đại, Tu Chân Văn Minh, Dị Thế Đại Lục, Đông Phương Huyền Huyễn, Cao Võ Thế Giới

- Lưu phái: Luyện Công, Sảng Văn

- Tình trạng: Hoàn thành

- Số chữ: 210 vạn chữ

 

Giới thiệu vắn tắt

   Cảm xúc mênh mông, vô hạn ảo tưởng, đón gió huy đánh ngàn tầng lãng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết ! “ Ta gọi là Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, là Đông Ninh Phủ “ Kính Hồ đạo viện “, đương đại đại sư huynh “

 

Nhân vật

- Mạnh Xuyên: Nam chính, tu vi Bát Kiếp Cảnh Đại Năng, tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Tích cách sát phạt quyết đoán chỉ một vợ. Một lòng tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn để chấm dứt chiến tranh giữa Nhân Tộc và Yêu Tộc đem đến hòa bình cho thế giới.

- Liễu Thất Nguyệt: Nữ chính, tu luyện Phượng Hoàng Thần Thể. Là vợ của nam chính.

 

Tu vi

* Nhân Tộc ( Thần Ma Thể Hệ )

I. Phàm tục:

1. Trúc Cơ Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

2. Nội Luyện Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

3. Tẩy Tủy Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

4. Thoát Thai Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

5. Vô Lậu Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

 

II. Thần Ma:

6. Bất Diệt Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

7. Đại Nhật Cảnh: Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

8. Ám Tinh Cảnh ( Phong Hầu Thần Ma ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

9. Vô Gian Cảnh ( Phong Vương Thần Ma ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

10. Tạo Hóa Cảnh ( Tạo Hóa Tôn Giả ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

10.5 Hỗn Độn Cảnh ( Hỗn Độn Tôn Giả ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn. ( Cảnh giới mà Nam chính đột phá Tôn Giả cấp )

11. Đế Quân Cảnh ( Nguyên Sơ Đế Quân ): Tiền Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Viên Mãn.

12. Kiếp Cảnh ( Đại Năng ): Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh

13. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chú Tể )

 

Nhục thân ( Tinh không thể hệ )

1. Trúc Cơ Cảnh

2. Kim Cương Cảnh

3. Thần Thông Cảnh

4. Bất Tử Cảnh

5. Tích Huyết Cảnh

6. Nhập Thánh Cảnh

7. Thần Thoại Cảnh

8. Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Nguyên thần

1. Hiển Hình Cảnh

2. Di Vật Cảnh

3. Dạ Du Cảnh

4. Phân Thần Cảnh

5. Đoạt Xá Cảnh

6. Bất Diệt Cảnh

7. Thế Giới Cảnh

8. Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Kỹ nghệ

0. Hợp Nhất Cảnh

1. Thể Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

2. Ý Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

3. Hồn Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

4. Đạo Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

5. Pháp Vực Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.

6. Động Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

7. Thiên Địa Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

8. Quy Tắc Cảnh: Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh.

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

 

Yêu tộc ( Yêu vương thể hệ / Thiên yêu thể hệ )

I. Yêu Vương / Thiên Yêu

1. Nhất Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

2. Nhị Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

3. Tam Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

 

II. Đại Yêu Vương / Đại Thiên Yêu

4. Tứ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

5. Ngũ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

 

III. Siêu Việt Yêu Vương / Siêu Việt Thiên Yêu

6. Yêu Thánh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

7. Đế Quân Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

8. Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp

9. Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Thần ma thể

1. Cơ Sở

2. Hạ Phẩm

3. Trung Phẩm

4. Thượng Phẩm

5. Siêu Phẩm

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Ngoan Nhân Đại Đế

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần III

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 11 năm 2021

Tinh Môn: Vẻn vẹn bốn tháng, đổi mới 294 vạn chữ, khủng bố như vậy!!!

Toàn Chức Pháp Sư: Diệp Tâm Hạ

Kiếm Lai: Nhân sinh Trần Bình An hơn nửa truyện có gì đặc sắc?

Toàn Chức Cao Thủ: Vương Kiệt Hi đệ nhất ma thuật sư của Vi Thảo

Ta! Ở Huyền Huyễn Thế Giới Thành Lập Sát Thủ Tổ Chức: Truyện này thế nào?

Ba quyển tiểu thuyết mạng được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới?

Thạch Phong

Top 100 tác giả ngôn tình có lượt cất giữ nhiều nhất tại Tấn Giang

Đường Gia Tam Thiếu: Chỉ có người tam quan bất chính, tâm lý vặn vẹo mới đi nhìn Cổ Chân Nhân!

Ngươi mới vào liền nghĩ viết văn học mạng kiếm tiền thành danh? Trước biết rõ ngành nghề quy tắc, không nên mắc lừa!

Bát Hoang Mỹ Nữ: Lý Thất Dạ trâu già gặm cỏ non?

Gian Khách: Một bản tiểu thuyết có thể cải biến nhận thức về văn học mạng của ngươi

Nhân Vương • Vũ Hinh

Ta Có Nhất Kiếm: Đánh giá một chút quyển sách này thế nào?

TOP 100 TÁC PHẨM TẠI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MẠNG LẦN THỨ 4 BỞI CHANH QUA!

Review Người Chơi Hung Mãnh, một luồng gió mới của thể loại Võng Du

Đề cử sách 《 Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân 》

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://789bets.co | QH88 | Fa88 | vailonxx.com | ok nhà cái uy tín | https://kubet.az

UP TOP