Sơ lược Tiên Lộ Tranh Phong

Táng Địa | | 8230

Tóm tắt Tiên hiệp

    《 Tiên Lộ Tranh Phong 》 là tiểu thuyết tiên hiệp đăng nhiều kỳ tại Zongheng, được sáng tác bởi tác giả Duyên Phận 0.
    Tác phẩm giảng thuật chính là nam chính Đường Kiếp xuyên qua đến Tê Hà giới thu hoạch được trọng bảo Cửu Lê Huyền Binh Giám từ Hư Mộ Dương, lọt vào Thiên Thần Cung đuổi bắt, đấu trí đấu dũng tranh phong tiên lộ.

Thông tin cơ bản
— Tên: Tiên Lộ Tranh Phong - 仙路争锋
— Tác giả: Duyên phận 0 - 缘分0
— Thể loại: Tiên hiệp
— Tình trạng: Đã hoàn tất
— Tổng số chữ: 4279200

Giới thiệu vắn tắt
    Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân cạnh tranh. Bởi vậy lúc ngươi làm ra lựa chọn này, ngươi liền đã bước lên con đường đấu tranh không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu muốn thắng, cần không chỉ là dũng cảm tiến tới dũng khí, càng phải đối mặt vô số minh tranh ám đấu cùng gió tanh mưa máu.
    Tranh đoạt, trước khi đạp lên tiên đồ, đã bắt đầu!

Nhân vật tương quan
— Đường Kiếp: Nam chính. Bản danh Đường Kiệt, bởi vì tai họa bất ngờ xuyên qua đến Tê Hà giới Tiên Đế chuyển thế chi thân bên trên, giỏi về ngộ đạo. Không cam lòng bình thường, giỏi về mưu đồ, truy cầu tiêu dao tự tại sinh hoạt, làm người trọng tình trọng nghĩa. Tại được chứng kiến một lần tu tiên giả đấu pháp về sau quyết định nhất định phải tu tiên. Sau bái Thiên Tâm chân nhân hư mộ dương vì đại ca, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, trải qua hư mộ dương trợ giúp mở ra ngọc môn ngũ chuyển, vì tu tiên trung đẳng tư chất. Lại trải qua hư mộ dương chỉ dẫn, lần đầu trải qua trận đạo. Biết được hư mộ dương thân phận nhận lấy hư mộ dương chỗ mang trọng bảo Cửu Lê Huyền Binh giám, cũng bởi vậy lọt vào Thiên Thần Cung đuổi bắt, bởi vì hư mộ dương cái chết, lập xuống đại hoành nguyện tất diệt Thiên Thần Cung, sau bái nhập Tẩy Nguyệt phái, tu luyện binh chủ truyền thừa cách trải qua, cách trải qua người ly kinh bạn đạo là cũng, đang trợ giúp Vệ Thiên Trùng trở thành chân truyền đệ tử nhiệm vụ bên trong thu hoạch được năm thần giáo phân thân bí pháp, phân thân chủ tu pháp thuật, ngộ đạo cùng trận pháp, bản thể tiến vào binh chủ bí cảnh liên thể, nhập Tử Phủ sau bố cục diệt thiên thần, dẫn đầu Tẩy Nguyệt dạy một đường chinh phạt, mở ra tu giới chiến tranh.
— Hứa Diệu Nhiên: Nữ chính. Lục đại phái chi Thiên Nhai Hải Các bên trong Tử Phủ kính vong ưu Chân Quân hứa quang hoa chi nữ, bồ gió huyện chủ, tính cách tùy tâm sở dục không thích ước thúc quản giáo. Bởi vì du ngoạn đến văn tâm nước cùng Đường Kiếp kết bạn lẫn nhau có hảo cảm, sau phân biệt lúc đưa tặng Đường Kiếp ngàn dặm đưa tin phù, tại bị Thiên Thần Cung đuổi bắt lúc chính thức cùng một chỗ, dục một trai một gái.
— Thẩm Tình Đan: Nữ số hai. Tiêu Dao cung Thiếu chủ, bởi vì Tiêu Dao cung năm gần đây không đỉnh cấp tu giả tọa trấn, cho nên không cách nào siêu nhiên tại bên ngoài không phụ thuộc lục đại phái. Vì thế Tiêu Dao cung đẩy ra tiên duyên sẽ, coi là thẩm tinh đan tìm kiếm đạo lữ làm lý do quyết định Tiêu Dao cung thuộc về. Sau chọn trúng Đường Kiếp, lại bởi vì hai người mang tâm sự riêng chưa tại chỗ kết duyên mà là lập thành hôn ước lưu lại chờ ngày sau.( Bất quá tác giả đã biểu thị, tình cảm sẽ không tiếp tục xâm nhập. Cùng an như mộng tính chất đồng dạng, thuộc về tình cảm đường đi bên trên người đi đường.)
— Hư Mộ Dương: Chớ đồi người trong nước, chớ đồi tứ đại tu tiên gia tộc chi Hư gia tam tử, Thiên Tâm cảnh chân nhân, trận đạo đại sư. Thân thăm dò Cửu Lê binh chủ Huyền Binh giám cho nên bị Thiên Thần Cung truy sát, sau bị thả vô niệm bức bách tự bạo Thiên Tâm, cùng Đường Kiếp cũng vừa là thầy vừa là bạn, là Đường Kiếp nhân sinh bên trong trọng yếu nhất chuyển hướng nhân vật. Dạy cho Đường Kiếp tiên pháp trận đạo, vì hắn mở ra ngọc môn cũng đem binh giám giao cho Đường Kiếp.
— Y Y: Lục Ngạc hoá sinh tinh vật, tại Vệ phủ vườn hoa bị Đường Kiếp phát hiện sau dụ dỗ. Am hiểu cỏ cây thôi hóa, trời sinh liền sẽ mê trận. Cùng Đường Kiếp chung tu tâm có linh tê bí pháp, quan hệ thân mật, như là huynh muội.

Đăng cấp luyện thể
— Thảo mộc chi thể, tu luyện có thành tựu, bách bệnh không sinh, phàm binh không thương tổn.
— Ngọc thạch chi thể, thể chất tiến một bước tăng cường, lại từ bên ngoài cùng bên trong, liền ngũ tạng lục phủ đều có tu đến, toàn thân huyết khí tràn đầy, cử trọng nhược khinh, khí lực kéo dài, có ngọc chất kim tủy nói chuyện.
— Kim cương chi thể, tu luyện đại thành sau thể như kim cương, liền xem như pháp bảo chặt lên đến cũng có thể ngạnh kháng.
— Tiên linh chi thể, tự thông biến hóa, thành bất tử chi thân.
— Đại đạo chi thể, tạm thời chưa có miêu tả

Hệ thống tu luyện
Nhân tộc
—— Linh Đài: Phân thành Linh Tuyền, Linh Hồ, Linh Hải. Tục xưng tu tiên học đồ, không thể gọi Linh Sư, nếu không liền đi quá giới hạn.
—— Thoát Phàm: Phân thành Bách Luyện, Cửu Chuyển, Khai Thức. Tục xưng Linh Sư
—— Thiên Tâm: Phân thành Linh Hoàn, Tâm Ma, Hóa Hồn. Không tới mức đỉnh tiêm nhưng cũng thuộc dạng nhân vật lớn, là lực lượng tu tiên trung kiên của Tê Hà giới
—— Tử Phủ: Phân thành Dục Anh, Hóa Thần, Xuất Khiếu. Thuộc về cấp bậc Đại Tông Sư có thể khai tông lập phái, nhập đạo ngàn đầu Tử Phủ được xưng là Thiên Tôn
—— Tiên Đài: Phân thành Địa Tiên ( lục địa du tiên ), Chân Tiên ( vô thượng chân tiên ), Kim Tiên ( đại la kim tiên ), Thánh Tiên ( chứng đạo thánh tiên ). Tiên nhân chân chính, tu tới bước này hơn phân nửa đã phá giới, tiến về đại thiên thế giới, chưởng đạo tiên đài được xưng là Thiên Thần.

— Yêu tộc
— Thông Linh: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Linh Đài
— Khai Trí: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Thoát Phàm
— Hóa Hình: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Thiên Tâm
— Phân Thần: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Tử Phủ
— Phản Hư: ???

— Đạo
— Ngộ Đạo: Lĩnh ngộ đại đạo
— Nhập Đạo: Khắc lên một dòng đạo văn có thể tính là nhập đạo.
— Chưởng Đạo: Chưởng khống đại đạo

Phân chia thế lực
— Tinh La Đại Thiên Thế Giới: Là đắc đạo phi thăng tiên nhân đối Tê Hà giới chỗ thế giới gọi chung, có vô số to to nhỏ nhỏ thế giới.
—— Tê Hà giới: Nhân vật chính thế giới, thuộc về một cái quần thể tinh giới cỡ nhỏ, chia làm 6 nước 59 châu, 7 hải 98 đảo. Thế lực tối cường vì tu tiên lục đại phái Tẩy Nguyệt phái, Thiên Thần Cung, Thiên Nhai Hải Các, Thiên Tình Tông, Thất Tuyệt Môn, thú luyện môn. Trong đó Tẩy Nguyệt phái cùng Thiên Tình Tông vui buồn có nhau, Thiên Nhai Hải Các cùng Thất Tuyệt Môn là đồng đảng, Thiên Thần Cung cùng thú luyện môn giao hảo.
—— Cự Linh giới: 《 Đại hoang du ký 》 Ghi chép, Tinh La đại thiên giới bên trong, có giới tên Cự Linh. Ở vào Tinh La đại thiên giới trung tâm nhất, giới nội tu người không tu linh pháp mà chủ tu huyết khí, cho nên thân thể khôi ngô, lực lớn vô cùng. Người mạnh nhất tên là Cự Linh vương.
—— Thanh Vân giới:Người, yêu cùng tồn tại một giới, lại yêu tộc tại nên giới chiếm ưu thế.
—— Huyết Hà giới:Tới gần Tê Hà giới, nguyên là Tê Hà giới một bộ phận, một vạn năm trước bị chu toàn tử dùng Hiên Viên Kiếm chém thành hai khúc. Chính là nhân yêu ma hỗn tạp chi địa, tổng cộng có bảy vực, yêu tộc chiếm thứ tư, ma tộc cư hai, nhân tộc độc chiếm một. Yêu tộc phụng huyết hà lão tổ vì tổ.
—— Minh giới: Giới này cũng không linh khí, chỉ có sát khí, người sống không cách nào tu luyện, duy có người chết mới có thể vận dụng. Cùng Hồng Mông giới là minh hữu.
— Hồng Mông Giới: Nghe nói Hồng Mông giới bên trong cằn cỗi vô cùng, vì thế gian vùng đất nghèo nàn, là đối ứng Tinh La tồn tại. Ba ngàn năm một lần đại kiếp, từng xâm lấn qua Tê Hà giới, Cự Linh giới.


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Bước lên con đường này, một đi không trở lại!

một năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Vạn Đạo đồng tranh, ta tại trên Hư Kiều nhìn ngắm lấy kết quả.

một năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Thế gian này đạo pháp vô biên, chỉ có tâm vô chấp mới có thể đi lĩnh hội được hết thảy.

một năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Vãi thật, Hồng Mông giới là nơi nghèo nàn nhất? Thế sao lại dám xưng Hồng Mông? Phạm húy dữ...

một năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư dần. Nhất gia chi kế tại ư hòa, nhất sinh chi kế tại ư cần.

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư dần. Nhất gia chi kế tại ư hòa, nhất sinh chi kế tại ư cần.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Nhất niệm thành tiên nhất niệm vĩnh hằng

2 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

2 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

2 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

2 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 19 tia thần niệm

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện