Sơ lược Tiên Nghịch

Táng Địa | | 38353

Tóm tắt Tiên hiệp

    《 Tiên Nghịch 》 xuất từ Nhĩ Căn, đăng nhiều kỳ tại Qidian, một bản tiểu thuyết tiên hiệp kinh điển đã hoàn tất.

    Tiểu thuyết giảng thuật chính là một thiếu niên bình thường, bước vào tiên đồ, như thế nào từng bước một đi hướng đỉnh phong, bằng sức một mình dương danh Tu Chân giới.

sơ lược tiên nghịch

Thông tin cơ bản
— Tên: Tiên Nghịch - 仙逆
— Ngoại văn: Renegade Immortal
— Tác giả: Nhĩ Căn
— Thể loại: Tiên hiệp huyền huyễn
— Tình trạng: Đã hoàn thành
— Tổng số chữ: 651 vạn

Sơ lược nội dung

    Từ xưa, người thuận thiên, đều được thiên địa sủng ái, không được sủng ái, chính là con sâu cái kiến! Đạo ta, không phải thuận thiên, mà là cảm giác trong lòng ta, nghịch thiên mà đi, nghịch tiên mà tu, cầu, không chỉ trường sinh, còn muốn thoát khỏi thân phận sâu kiến, đây là nghịch!

    Đạo do người làm, thiếu niên Vương Lâm nhiều lần chuyển hướng, lấy tư chất bình thường bước vào tu chân giới, trải qua long đong mưa gió, dựa vào thông duệ tâm trí, rốt cục thành tựu Tiên Cổ đại đạo!

    Thuận vì phàm, nghịch thì tiên, trong một ý niệm...... Tu chân, đến cùng là tu cái gì? Tu đạo, tu tiên, tu chân. Thần thông, đạo pháp, tiên pháp.

    Báo thù, chiến trường, mộng đạo, động phủ, Tiên Cương...... Nhìn Vương Lâm như thế nào từng bước một đi hướng đỉnh phong, bằng sức một mình, dương danh Tu Chân giới.

    Trong Tiên Nghịch, một đoạn Hóa Phàm càng đặc sắc, người người ca ngợi, nhiều lần cầm xuống quán quân nguyệt phiếu ở Qidian. Nhĩ Căn bằng vào cuốn sách này nhảy lên trở thành tác giả cấp Bạch Kim, đồng thời Nhĩ Căn cũng đã trở thành đại kỳ trong giới tiểu thuyết tiên hiệp.

Nhân vật tương quan
— Vương Lâm: Nam chính, sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, có ân tất báo. Vì hồi sinh thê tử mà tu luyện
— Lý Mộ Uyển: Nữ chính, thê tử Vương Lâm, là nghịch lân của Vương Lâm, nàng thọ nguyên hao hết, nên hắn đưa nàng vào Thiên Nghịch Châu để sau này hồi sinh.
— Mộc Băng Mi: Hồng nhan của Vương Lâm, Côn Hư Thánh Nữ đời thứ bảy.
— Lý Thiến Mai: Vương Lâm thừa nhận nàng là nữ nhân thứ hai, kỳ tài tu luyện, đệ tử của tông chủ Phá Thiên Tông.
— Vương Bình: Con trai của Vương Lâm và Mộc Băng Mi.
— Tư Đồ Nam: Sư phụ Vương Lâm, đệ nhất cao thủ Chu Tước Tinh.
— Thanh Thủy: Sư huynh Vương Lâm.

Hệ thống tu luyện

 • Bước 1
  • Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Anh Biến ( tiên sĩ ), Vấn Đỉnh ( thượng tiên ).
  • Giai đoạn quá độ: Âm Hư, Dương Thực.
 • Bước 2
  • Khuy Niết ( thiên tiên ), Tịnh Niết ( tiên vương ), Toái Niết ( tiên quân ).
  • Giai đoạn quá độ:
  • Nếu tu luyện hương hỏa, phải lấy hương hỏa phụ trợ lực bản nguyên phá Không Môn, độ kiếp Thiên Nhân Ngũ Suy;
  • Nếu không tu hương hỏa, không cần độ kiếp Thiên Nhân Ngũ Suy, lấy nhiều đạo bản nguyên cường đại phá Không Môn.
 • Bước 3
  • Không Niết, Không Linh, Không Huyền ( Không Huyền đến Không Kiếp cần vượt qua chín lần Huyền Kiếp ), Không Kiếp ( sơ trung hậu kỳ đều xưng Đại Tôn, hậu kỳ đỉnh phong xưng Kim Tôn, viên mãn xưng Thiên Tôn, siêu việt viên mãn xưng Dược Thiên Tôn ).( Không Niết, Không Linh, Không Huyền đều có thể xưng Tiên Đế )
 • Bước 3 đỉnh phong
  • Đại Thiên Tôn. Có được Tôn Dương, nắm giữ Tín Thuật, có thể mượn quy tắc thiên địa biến giả thành thật.
  • Tiên Tộc Đại Thiên Tôn: ( Đông Lâm ), Song Tử, Cửu Đế, Bát Cực, Vũ Phong, Đạo Nhất.
  • Cổ Tộc Đại Thiên Tôn: Cổ Đạo, Huyền La, Cực Cổ, Tống Thiên.
  • Giai đoạn quá độ:
  • Đạp Thiên Cửu Kiều. Viễn siêu Đại Thiên Tôn phổ thông, có thể tùy ý điều khiển quy tắc thiên địa.
  • Tức nửa bước Đạp Thiên Cảnh: Cổ Đạo Đại Thiên Tôn ( qua ngũ kiều ), Tiên Tổ ( qua bát kiều ), Cổ Tổ ( qua bát kiều ).
 • Bước 4
  • Tu vi Đạp Thiên, cấp Không Diệt.
  • Những người tu vi Đạp Thiên: Vương Lâm, Lục Mặc ( phân thân của Vương Lâm ), Diệt Sinh Lão Nhân.
  • Ở sách khác: Tô Minh , Thiên Tà Tử , Thương Mang Lão Tổ, Mạnh Hạo, La Thiên, Huyền Táng, Bạch Tiểu Thuần...
 • Bước 5, 6
  • Tác giả liệt kê: Thần ( Vương Lâm ), Ma ( Tô Minh ), Yêu ( Mạnh Hạo ), Quỷ ( Thương Mang Lão Tổ ), Tiên ( không rõ ), Đế Quân, La Thiên...

Phân chia thế giới

 • Thất Đạo Tông Động Phủ Giới
  • Chia thành nội giới cùng ngoại giới, nội giới là tứ đại tinh vực, ngoại giới là Viễn Cổ Tiên Vực, ngăn cách hai giới là đại trận Phong Giới.
  • Nội giới tứ đại tiên giới: Vũ tiên giới, Lôi tiên giới, Phong tiên giới, Thiểm tiên giới. Vũ tiên giới ở Côn Hư tinh vực ( Tu chân liên minh ), Lôi tiên giới ở La Thiên tinh vực, Phong tiên giới ở Vân Hải tinh vực, Thiểm tiên giới ở Triệu Hà tinh vực.
  • Ngoại giới là Thái Cổ Tinh Thần, có rất nhiều chủng tộc tu chân tinh, điên lạc đại địa, cổ chi mộ địa...
 • Tiên Cương Đại Lục
  • Tiên Cương đại lục nằm ở phương bắc Cổ Tộc ( Nước ), phương nam là đất Tiên Tộc, ở giữa có biển cả mênh mông làm ranh giới.
  • Cổ tộc 36 quận, ba mạch Đạo Cổ, Cực Cổ, Thủy Cổ đều chiếm 12 quận, giao giới ba mạch là Cổ Đạo Sơn.
  • Tiên Tộc 72 châu, phân ngũ đại châu: Trung Châu hoàng thành, Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu.

Album ảnh nhân vật và pháp khíXem 


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Tử

hoa cái Tiểu Tử

Hoa hạnh nở trắng trước hiên nhà. Có con đừng gả đạo sĩ gia. Năm trước nhị lang vừa lên núi. Nhất lang năm sau lại ra ma. Con gái khóc than theo người chết. Phải vội đặt quan vào giữa nhà. Hoa hạnh nở trắng khắp sân nhà. Hài đồng chớ gặp phải đạo gia. Lại hỏi xem ta bao nhiêu tuổi. Lại nói không có đạo duyên nha! Chó kêu một tiếng mèo một trảo. Hù cho đạo sĩ hồi lão gia

5 tháng trước

Bắc hoàng tiên tôn

Bắc hoàng tiên tôn

Đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sanh Theo dõi 3000 thế giới

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Cậy mình phú quý, học thức mà khinh người, đều là tự mình gây dựng ra tai vạ cả.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

“Cuộc sống là giấc mơ đối với những người ngôn ngoan, là cuộc chơi với những người khờ dại, là hài kịch đối với những người giàu, là bi kịch đối với những người nghèo”

2 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

2 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Tiêu Dao Tử 11

Tiêu Dao Tử 11

Thời gian là một thanh dao sắc, chém đi rất nhiều, chém đi có vinh quang, có tự tôn, còn có năm đó bất khuất cùng kiêu ngạo...

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Nhiều khi, xa xôi nhìn lên không thời điểm,

2 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Nhiều khi, xa xôi nhìn lên không thời điểm,

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

2 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Ta đi ngang qua để lại một tia thần niệm!

2 năm trước

Xích Tam Tiểu Tử

Xích Tam Tiểu Tử

Để ta mang nàng đi giết người. -Vương Lâm-

2 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

2 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

2 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 100001 tia thần niệm

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện