Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng

Táng Địa | 2021-09-22 | 6429

Tiên Tử Xin Tự Trọng 》 là truyện tiên hiệp cổ điển đăng nhiều kỳ tại Qidian, tác giả là Cơ Xiên, hiện tại đã hoàn thành. Quyển sách có tên khác là 《 Vấn Đạo Hồng Trần 》.

Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Tiên Tử Xin Tự Trọng | 仙子请自重

— Tên khác: Vấn Đạo Hồng Trần | 问道红尘

— Tác giả: Cơ Xiên

— Thể loại: Tiên hiệp, hậu cung văn

— Tình trạng: Đã hoàn thành

— Tổng chương: 1172 chương

 

Giới thiệu vắn tắt

Tần Dịch từng cho rằng, tu tiên người muốn đạm bạc thanh tịnh, không muốn vô cầu, nhịn được tính tình, trải qua được hấp dẫn.

Nhưng cuối cùng phát hiện, tiên đầu tiên có chữ người bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

 

Nhân vật tương quan

— Tần Dịch: Nhân vật chính, tu vi Vô Thương, Ly triêu quốc sư kiêm thân vương,là hậu duệ duy nhất của viễn cổ di tộc

— Lưu Tô: Viễn cổ Nhân Hoàng, nhân vật chính đạo lữ, không thể tranh luận đệ nhất nữ chính, tiên lộ nghèo nàn, ôm nhau sưởi ấm.

— Lý Thanh Quân: Nam Ly Chiêu Dương công chúa → Nam Ly nhiếp chính vương → Đại Ly Chiêu Dương Vương; Bồng Lai Kiếm Các đệ tử, đại kết cục mang thai Tần Dịch hài tử. Nam Ly, khó rời, ta biết ngươi cũng muốn hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, bây giờ ngươi đi không được, ngươi kia phần ta thay ngươi hoàn thành.

— Minh Hà: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung đích truyền; U Minh giới vị diện chi linh · Minh Hà.

— Dạ Linh: Thần thú Đằng Xà, gồm cả Chúc Long chi huyết; Liệt cốc Yêu thành Thiếu chủ, đối Tần Dịch mười phần tin tưởng, cũng là Tần Dịch nhận là yêu tộc muội muội

— Trình Trình: Thần thú Thừa Hoàng, gồm cả yêu thân cùng thân người; Liệt Cốc Yêu thành chi vương

— Lý Vô Tiên/ Dao Quang: Đại Ly triều Nhân Hoàng; Lý Thanh Quân chất nữ; Nhân vật chính đệ tử; Viễn cổ Thiên Đế Dao Quang chuyển thế, cùng kiếp trước cắt đứt thành hai cái ý thức độc lập, đã có thể phân hoá hai thân ( x2 vui vẻ, threesome! )

— Mạnh Khinh Ảnh: Ma Môn Vạn Tượng Sâm La Tông Thiếu chủ; Phượng hoàng chuyển thế, lấy kiếp này làm chủ dung hợp kiếp trước.

— Cư Vân Tụ: Vạn đạo Tiên cung cầm kỳ thư họa tông tông chủ.

— Thanh Trà: Cư Vân Tụ điểm hóa một mảnh lá trà, tiên thiên không đủ, sau lấy Kiến Mộc chất lỏng thay máu, tái tạo căn cốt.

— Hi Nguyệt: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung Cung chủ; Minh Hà sư phụ; Tục gia tên Nhạc Tịch.

— Vũ Thường: Hải thiên vũ nhân tộc thánh nữ, con gái của tộc trường Vũ Phi Lăng; được truyền thừa côn bằng huyết mạch, bắc minh tân chủ

— An An: hải thiên bạng tộc công chủ, bắc minh nhị đại vương; thủy chi linh

— Vũ Phi Lăng: Hải thiên vũ nhân tộc tộc trường, vũ thường chi mẫu, phong chi linh.

 

Hệ thống tu hành

— Đạo tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, chủ thần hồn 】: Phượng sơ, cầm tâm, đằng vân, huy dương, càn nguyên, vô tương, thái thanh.

— Võ tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, chủ nhục thân 】: Luyện thể ( hậu thiên, tiên thiên ), dịch cân, đoán cốt, quy phủ, hoán huyết, tẩy tủy, hợp khiếu.

— Yêu tu thất cảnh 【 yêu tộc linh thể tịnh trọng, tương đương vu võ đồng tu 】: Thông linh, hóa hình, ngưng đan, vạn tượng, yêu hoàng, tổ thánh, khai thiên.

—— Vô Thượng: Tất cả hệ thống điểm cuối cùng, sau đó tuy có mạnh yếu có khác, nhưng lại không cảnh giới phân chia.

 

Thế lực

Tam giới: Thiên giới, Nhân giới, U Minh

Thiên giới: Thiên Cung

Nhân giới ( chủ vị diện ): Thần Châu, Đại Hoang, Hải Trung, Bắc Minh, Nam Cực

 

Thần Châu

Chính đạo:

— thiên xu thần khuyết: chính đạo vô tương tông môn, thiên hạ đệ nhất cung

— vạn đạo tiên cung: cận cổ tân đạo

— bồng lai kiếm các: chính đạo vũ đạo thánh địa, càn nguyên tông môn

— linh vân tông: chính đạo càn nguyên tông môn

— thái nhất tông: chính đạo càn nguyên tông môn, bị vu thần tông sở diệt

— vô cực tông: chính đạo càn nguyên tông môn, đệ nhất cá đầu kháo thiên cung đích thế lực

— mưu toán tông: nguyên vạn đạo tiên cung y bặc mưu toán tông, hậu tự lập môn hộ

Ma đạo:

— vu thần tông: ma đạo vô tương tông môn

— vạn tượng sâm la tông: ma đạo vô tương tông môn

— đại hoan hỉ tự: ma đạo càn nguyên tông môn, dĩ diệt

— huyết luyện tông: ma đạo tông môn

— âm thi tông: ma đạo tông môn

Nhân gian vương triêu:

— đại càn: nhân gian vương triêu, bị đại ly thủ đại

— đại ly: do lý vô tiên sang kiến

— nam ly quốc: do lý đoạn huyền khai quốc

— tây hoang quốc: nam ly đích túc địch, bị nam ly sở diệt

Liệt cốc:

— yêu thành ( bạch quốc ): yêu vương vi trình trình

— hiêu quốc: bị bạch quốc sở diệt

— quắc quốc: bị bạch quốc sở diệt

— hỗn loạn chi địa:

— huyền âm tông: hỗn loạn chi địa tông môn

— thiên sơn liên minh: do tán tu tổ thành đích liên minh

— ngự thú tông: thiên thượng nhân đích ám tử

Tây vực:

— thiên lôi tự: tây vực tông môn

— tát già tự: tây vực huy dương tông môn, bị tần dịch sở diệt

 

Đại Hoang

— bồ đề tự: đại hoang vô tương tông môn

— tầm mộc thành: hữu thượng bách tộc quần ( đa vi điểu loại chủng tộc ) cư trụ

— trọng minh điểu tộc: đại hoang chủng tộc, tộc trung hữu càn nguyên

— bỉ dực điểu tộc: đại hoang chủng tộc, cai tộc bỉ dực điểu chi thần thị càn nguyên

— yếm hỏa tộc: đại hoang chủng tộc, hữu chí bảo hỏa diễm chi tâm

— quân tử quốc: đại hoang quốc độ

— thục nữ quốc: đại hoang quốc độ

— tam thủ quốc: đại hoang cường thế chủng tộc chi nhất

— tam thân quốc: đại hoang cường thế chủng tộc chi nhất

— đại hoang quỷ quốc: đại hoang quốc độ

— quán hung quốc: đại hoang quốc độ

— cự nhân quốc: đại hoang quốc độ

 

Hải Thiên

— kiến mộc long tử: hải trung đích thống trị giả

— vũ nhân tộc: phượng hoàng đích trung thành truy tùy giả

— bạng tộc: hải trung chủng tộc, trấn tộc chi bảo thị định hải thần châu

— kình tộc: hải trung chủng tộc

— sa tộc: hải trung chủng tộc

 

Bắc Minh

— băng ma: bắc minh chủng tộc

— u nhật tộc: nguyên trục nhật chi tộc

 

U Minh

— u hoàng tông: u minh tông môn, viễn cổ thì diệt vong

— u minh huyết ngạc: u minh chủng tộc

— u mãng: u minh chủng tộc

— u giao: u minh chủng tộc

— u minh thiết điểu: u minh chủng tộc

— minh xà: u minh chủng tộc

— hải yêu: u minh chủng tộc, u minh hủy diệt hậu di chí hải trung

— quỷ xa tộc: u minh chủng tộc, kỳ thân cửu đầu cửu dực, u minh hủy diệt hậu di chí đại hoang

 

Kỳ trân dị bảo

— Hỏa chủng: vu chúc tế hỏa, phương thốn kiếp hỏa, chu tước chi hỏa, hồng liên kiếp hỏa, phượng hoàng hỏa, hỗn độn chi hỏa, u minh quỷ hỏa, nguyệt hoa viêm, đằng xà thiên hỏa

— Lôi chủng

Hỗn độn thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, Tần dịch có được

Cửu tiêu thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, minh sông có được

Tịch diệt thần lôi: Tiên thiên lôi chủng

Thái Cổ hoang lôi: Tiên thiên lôi chủng

Vô cực tử điện: Tiên thiên lôi chủng

— Đan dược

Dịch cân đan: Dịch cân cảnh đột phá sở dụng đan dược

Tẩy tủy đan: Đoán Cốt cảnh đột phá sở dụng đan dược

Ngọc Linh đan: Cầm Tâm cảnh đột phá sở dụng đan dược

Ngưng Hồn đan: Từ yêu huyết hắc liên, cố hồn hoa cùng lửa lân cỏ luyện chế mà thành

Vong hồn thiên đan: Càn Nguyên chi đan

Long xà đan: Phục dụng hữu ích võ tu, hữu ích diên tự

— Tửu loại: thi tửu phiêu linh, hoang đường mộng, túy nguyệt tửu, thanh minh tửu

— Tiên thiên bảo vật

Kiến Mộc: Mỗi vạn năm kết chín khỏa Kiến Mộc chi thực

Thiên diễn lưu quang: Khai thiên tích địa đạo thứ nhất chỉ riêng

Tiên thiên tạo hóa xương: Tạo nên thân thể đỉnh cấp vật liệu một trong

Minh hoa ngọc tinh: Tạo nên thân thể đỉnh cấp vật liệu một trong

Thiên phách huyền nhưỡng: Tạo nên thân thể đỉnh cấp vật liệu một trong

Huyết lẫm u tủy: Tạo nên thân thể đỉnh cấp vật liệu một trong

Kiến Mộc chi thực: Tạo nên thân thể đỉnh cấp vật liệu một trong

— Thần binh pháp bảo

Vân Tụ Địch: Tần dịch luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo

Tru Ma Kiếm: Huy dương chi bảo

Trạm quang kiếm: Càn Nguyên chi bảo

Lưu Tô quan miện: Thái Thanh chi bảo

Thiên Đế chi kiếm: Thái Thanh chi bảo

Định Hải Thần Châu: Bạng tộc chí bảo

Trào Phong Chi Dực: Long tử trào phong cánh chim luyện chế mà thành

 

Mục lục

— Quyển 1: duyên khởi nam ly

— Quyển 2: hoặc dược tại uyên

— Quyển 3: mật vân bất vũ

— Quyển 4: lợi thiệp đại xuyên

— Quyển 5: lý sương băng chí

— Quyển 6: chấn kinh bách lý

— Quyển 7: hồng tiệm vu lục

— Quyển 8: khô dương sinh hoa

— Quyển 9: hàn âm vu thiên

— Quyển 10: số vãng tri lai

— Quyển 11: tham trách tác ẩn

— Quyển 12: thì thừa lục long

— Quyển 13: thiên địa huyền hoàng

=============

Viết xuống "Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Tóm tắt Tiên hiệp


Từ khóa:

sơ lược tiên tử xin tự trọng, tiên tử xin tự trọng, tiên tử thỉnh tự trọng, tóm tắt truyện tiên tử xin tự trọng, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

    Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

Tiên hiền đóng góp

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Phi Thiên Ngư phong thần tác 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 như thế nào? Vạn Cổ Thần Đế đẹp không?

Cầu Ma: Bỉ Giả Thương Thiên, Cớ Gì Ngươi Khóc?

Bách khoa toàn thư trích lời kinh điển Nhất Niệm Vĩnh Hằng!

Review truyện Trẫm: Nói một chút cố sự mấy chương đầu

Quan hệ giữa độc giả, nhân vật chính, ngón tay vàng cùng kịch bản

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XIV

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game: Tác Phẩm Võng Du Đáng Đọc Nhất 2020

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần IV

Làm sao hoàn thiện cao trào? Ta đến chỉ điểm ngươi một hai...

Cơ Xiên: Báo cáo chính phủ, ta chưa từng viết hậu cung văn

Tiêu Phong KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH MẠNH NHẤT

Mộ Dung Phục và cuộc đời max nhọ!

Lời nguyền: tác giả càng dụng tâm viết truyện thì thành tích của tác phẩm ấy càng không tốt?

Năm đó Tiên Hiệp xuống dốc, ai còn nhớ đến tám quyển tiên hiệp kinh điển, Chanh Qua đều đánh giá cao

Lý giải một chút về thể loại hệ thống!

TOP ĐAM MỸ TRINH THÁM KINH DỊ 2020 THEO TẤN GIANG VĂN HỌC THÀNH

Đánh giá một chút Trò Chơi Của Gã Hề | Phì Qua

Đề cử mấy quyển tiên hiệp hay cho mùa hè covid khắc nghiệt

Lục đạo khẩu quyết mà các tác giả mới cần nhớ kỹ!

Bỗng dưng cảm giác không còn hứng thú đọc truyện nào nữa, có cách nào để cấp cứu hay không?

DONATE

MOMO: 036 295 8408 | NGUYEN HOANG SON

BIDV: 311 10 00 090 4056 | NGUYEN HOANG SON


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ