Sơ lược Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Từ Tỉnh | | 3352

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Nhiệt huyết Sảng văn

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống là một quyển tiểu thuyết huyền huyễn được đăng tải trên văn học mạng Trung Quốc, tác giả là Đại Hải Hảo Đa Thủy.

   Tóm tắt nội dung

Ngươi đã từng thấy qua giết gà bạo ra thần cấp huyết mạch chưa?

Ngươi đã từng thấy qua giết cóc bạo ra thần phẩm vũ kỹ chưa?

Ngươi đã từng thấy qua toàn bộ nữ nhân trên thế gian đều vì một nam nhân như hắn mà hóa si chưa?

Vai vác Đồ Long Đao, tay cầm chư thần kiếm, ca liền hỏi một câu, "Mẹ nó, còn có ai nữa? " Trạch nam Long Phi mang theo một loại cuồng bạo hệ thống xuyên qua mà đến, giết quái thăng cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền ép hoàn vũ bên trong cùng Hoàn Vũ bên ngoài, đánh bạo hết thảy người không phục!

   Giới thiệu nhân vật

Hệ thống: Từ một đám người thần bí điều khiển, tại thứ chương 3165 lần thứ nhất hướng Long Phi nói ra điều kiện, tại chương thứ 3243 vĩnh sinh quan tài tịnh hóa dẫn đến làm hệ thống hỗn loạn, dẫn đến cuối cùng hệ thống bị quan bế, sau hệ thống sinh linh, có độc lập ý thức

Long Phi: Cuồng bạo hệ thống người sở hữu, Long gia quật khởi thôi động người, Long tộc thủ hộ giả, Thiên Vũ Đại Lục bên trên đồ ma người, mới Nhâm Viễn cổ giới Giới Vương. Kiếp trước vì viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, cùng viễn cổ thế giới cùng nhau thai nghén mà sinh, bởi vì ngang bướng sau bị trấn trời thạch trấn áp, tại một khắc cuối cùng đem lực lượng trong cơ thể tách rời. Kiếp trước nhục thân đã bị tổn hại. Hiện trùng sinh mấy lần, tại chí tôn vị diện thế giới thứ bảy bên trong, hiện tại tư mệnh cấp ba. Hiện đã trở thành vĩnh sinh chi chủ, nắm giữ Bàn Cổ nhất tộc lực lượng.

Kiều Kiều: Cùng Long Phi là chủ tớ quan hệ, thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc sau cùng truyền nhân, có được siêu cao thiên phú, Phượng Hoàng chi chủ, sau bởi vì Long Phi thay tiếp nhận tinh huyết chi lực tác dụng phụ trọng thương, tại sắp gặp tử vong lúc bị viễn cổ diệc hồn đưa vào Hồng Mông giới. Sau tại Phượng Hoàng cốc dục hỏa trùng sinh, Niết Bàn sau trùng sinh chưởng khống mười vạn chân hỏa.

Liễu Lạc Khê: Triêu THiên tông thiên tài nữ đệ tử, cùng Long Phi là quan hệ người yêu. Vì bảo vệ Long Phi gả cho người khác, sau tại triều Thiên Tông bộc phát Long Phi cùng Hồng Thiên tuyệt quyết chiến. Đi theo Long Phi đột phá mấy cái vị diện, hiện vì Tử Tinh đại đế, cùng Long Phi nuôi có một tử (Long Vô Địch)

Lý Nguyên Bá: Bát đại kim cương đứng đầu, ngốc đại cá tử, trọng tình nghĩa vì báo ân thề sống chết đi theo. Thượng cổ thần chiến sau bát đại kim cương tại viễn cổ giới hóa thành tám cái trụ trời.

Bát đại kim cương: Long Phi thủ hộ giả, thân phận chân thật là viễn cổ thế giới tám cái trụ trời.

Long Chiến Đình: phụ thân Long phi, từng là Hồng Mông Giới Long phủ Long chủ, hiện vì Địa Ngục Chi Vương, bị đương nhiệm Long chủ rồng vô thiên cầm tù tại Long Uyên hắc lao.

Mộ Uyển nhi: mẫu thân Long phi, viễn cổ giới thượng thần không gian về Thần Sơn Mộ gia người, Thiên tộc truy sát người, thân phận thần bí, có được thuần khiết linh hồn, tại thứ 3133 Chương Trung tại Long Phi xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ, đồng thời đem mình Nguyên Thần lửa cho Long Phi.

Huyền Đế: Viễn cổ giới cường giả tối đỉnh, viễn cổ giới bá chủ, tu vi trời ban tôn vị, địch nhân Long tộc, dựa vào ngoại vực cường giả quật khởi, tại thượng cổ thần chiến trận Long Phi sắp xông phá tầng thứ mười lúc xuất hiện một cái bóng mờ đem Long Phi đánh giết. Tại Chân Vũ đại lục đen Long lão Tổ Long hồn thức tỉnh ký ức sau xông phá nhục thân lúc bị Huyền Đế một chưởng trấn áp, bị long phi đánh giết sau bị Huyền Tôn phục sinh đổi tên Huyền Thiên.

Hắc Bạch: đạo thứ nhất lực lượng trên hình rồng ấn ký bên trên cánh tay phải Long Phi, tại thứ 2678 Chương Trung bởi vì bị trong hệ thống siêu cấp nhiệm vụ —— Bảy đẹp mưu toan một dễ có cho hôn một cái cảm giác tỉnh lực lượng. Tại 2679 Chương Trung khống chế long phi thân thể sau bị long phi thể nội Trấn Giới Thạch khối vụn trấn áp. Sau nhiều lần trợ giúp long phi, tại thứ 3243 Chương Trong luân hồi bị vĩnh sinh quan tài bài xuất.

Long Phách Thiên: Trăm vạn năm trước bắt đầu bố cục, có được đời thứ nhất hệ thống, cùng Long Phi đồng dạng, là hệ thống người nắm giữ, lại đời thứ nhất hệ thống đã đạt tới hoàn mỹ đẳng cấp.

Đại Dương thần nữ: Vốn là lớn dương giới thần nữ, sau tiến nhập Tinh Thần hải bên trong, cùng Long Phi dưỡng dục một cái thần thai, sinh hạ sau tên là Long Ứng Đạo.

   Cảnh giới

(Hệ thống cuồng bạo) Thiên Vũ đại lục (Nam Thiên Vực): Chiến sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Tôn, Chiến Tông, Chiến Hoàng, Chiến Thần, Chiến Đế, mỗi cảnh giới chia làm một đến chín cấp.

(Hệ thống cuồng bạo) Thiên Vũ đại lục (Thông Thiên tiên vực) vào tiên cảnh, linh tiên cảnh, cuồng tiên cảnh, hư tiên cảnh, huyết tiên cảnh, kim tiên cảnh, nguyên tiên cảnh, hợp tiên cảnh, thành tiên cảnh, (đại viên mãn cảnh giới) phi tiên cảnh, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm.

(Cuồng Bạo Hệ Thống 2.0) Hỗn Độn giới: Hoàng, Huyền, Tử, Linh, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thìn, Mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm, (Nhân Hoàng, Địa Hoàng, Thiên Hoàng) (là ba đại bảng xếp hạng của Hỗn Độn Giới, mỗi một 100 người, đạt tới Thần giai cửu phẩm có thể tiến vào), đại viên mãn, thần giả

(Hệ thống biến thái) Thượng Cổ Thần Chiến Trường (Long Phi chạy đến đảo Ác Ma): Sao, Sao Vàng, Sao Xanh, Sao Xanh, Sao Đỏ, Sao Cam, Sao Tím, Sao Đen, Sao Bạc, Sao Vàng (Thần Giả) Hạ Vị Thần, Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần, Mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm.

(Cuồng Thần Hệ Thống) Chân Võ đại lục: Luyện thể, luyện huyết, luyện khí, Ngưng Nguyên, Kim Đan, Luyện Nguyên, Luyện Thần, Cuồng Thể, Đại Thừa, Chân Võ, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm (Chân Võ cảnh giới chỉ có Long Phi phân một đến cửu phẩm, những người còn lại chỉ có đại viên mãn), Chân Võ Đại Đế.

(Cuồng Thần Hệ Thống) Thương Lam đại lục: cấp 1-120

(Hồng Mông hệ thống) binh giả, tướng nguyên, linh giả, hỗn ca, thiên tượng, đại hiền, tôn giả, hoàng giả, đế cảnh, thiên thánh, bá vương, thiên chí tôn, địa chí tôn, địa chí tôn, huyền chí tôn (tam chí tôn là cảnh giới cao nhất)

(Hệ thống giết người) Võ giả, thông mạch, khai hồn, thông u, minh hợp, quy nguyên, tuyệt tâm, huyền vương, như thần

(Hệ thống giết người) Viễn Cổ Giới (thế gian) thực hành kiếm đồ, kiếm sĩ, đại kiếm sư, kiếm tông, đại kiếm tông, kiếm tôn, kiếm tiên, kiếm hoàng, kiếm đế

(Hệ thống cuồng bạo) Viễn Cổ Giới (Thượng Thần Không Gian) Thiên Thần Cảnh, Thần Nguyệt Cảnh, Thiên Nguyên Vô Cực Cảnh, Hạo Nhiên Cảnh, Viễn Cổ Đại Năng Cảnh, Siêu Cấp Đại Viên Mãn Cảnh, Thiên Tứ Tôn Vị (Thượng Tôn, Cổ Tôn, Đạo Tôn), Bán Giới Vương, Giới Vương.

(Hệ thống cuồng bạo) Địa Cầu luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phi Thăng, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên.

[Hệ thống Cuồng Bạo] Thiên Vũ đại lục (Nam Thiên Vực): Chiến sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Tôn, Chiến Tông, Chiến Hoàng, Chiến Thần, Chiến Đế, mỗi cảnh giới chia làm một đến chín cấp.

[Hệ thống Cuồng Bạo] Thiên Vũ đại lục (Thông Thiên tiên vực): Nhập Tiên cảnh, Linh Tiên cảnh, Cuồng Tiên cảnh, Hư Tiên cảnh, Huyết Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Nguyên Tiên cảnh, Hợp Tiên cảnh, Thành Tiên cảnh, (Đại Viên Mãn cảnh giới) Phi Tiên cảnh, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm.

[Cuồng Bạo Hệ Thống 2.0] Hỗn Độn giới: Hoàng, Huyền, Tử, Linh, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thìn, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm, (Nhân Hoàng, Địa Hoàng, Thiên Hoàng) (là ba đại bảng xếp hạng của Hỗn Độn Giới, mỗi một 100 người, đạt tới Thần giai cửu phẩm có thể tiến vào), Đại Viên Mãn, Thần Giả.

[Hệ thống Biến Thái] Thượng Cổ Thần Chiến Trường (Long Phi chạy đến đảo Ác Ma): tinh, Hoàng Tinh, Lục Tinh, Lam Tinh, Hồng Tinh, Chanh Tinh, Tử Tinh, Hắc Tinh, Ngân Tinh, Kim Tinh (Thần Giả) Hạ Vị thần, Trung Vị thần, Thượng Vị thần, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm.

[Hệ thống Cuồng Thần] Chân Võ đại lục: Luyện Thể, Luyện Huyết, Luyện Khí, Ngưng Nguyên, Kim Đan, Luyện Nguyên, Luyện Thần, Cuồng Thể, Đại Thừa, Chân Võ, mỗi cảnh giới chia làm một đến cửu phẩm (Chân Võ cảnh giới chỉ có Long Phi phân một đến cửu phẩm, những người còn lại chỉ có đại viên mãn), Chân Võ Đại Đế.

[Hệ thống Cuồng Thần] Thương Lam đại lục: cấp 1-120

[Hệ thống Hồng Mông] Binh Giả, Tướng Nguyên, Linh Giả, Hỗn Ca, Thiên Tượng, Đại Hiền, Tôn Giả, Hoàng Giả, Đế Cảnh, Thiên Thánh, Bá Vương, Thiên Chí Tôn, Địa Chí Tôn, Địa Chí Tôn, Huyền Chí Tôn (Tam Chí Tôn là cảnh giới cao nhất)

[Hệ thống Sát Nhân] Võ Giả, Thông Mạch, Khai Hồn, Thông U, Minh Hợp, Quy Nguyên, Tuyệt Tâm, Huyền Vương, Như Thần.

[Hệ thống Sát Nhân] Viễn Cổ Giới (thế gian) thực hành Kiếm Đồ, Kiếm Sĩ, Đại Kiếm Sư, Kiếm Tông, Đại Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Tiên, Kiếm Hoàng, Kiếm Đế.

[Hệ thống Cuồng Bạo] Viễn Cổ Giới (Thượng Thần Không Gian) Thiên Thần Cảnh, Thần Nguyệt Cảnh, Thiên Nguyên Vô Cực Cảnh, Hạo Nhiên Cảnh, Viễn Cổ Đại Năng Cảnh, Siêu Cấp Đại Viên Mãn Cảnh, Thiên Tứ Tôn Vị (Thượng Tôn, Cổ Tôn, Đạo Tôn), Bán Giới Vương, Giới Vương.

(Hệ thống Cuồng Bạo) Địa Cầu Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phi Thăng, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên.

Từ Tỉnh

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 6
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Kyanbb

uẩn thể Kyanbb

Truyện nhiều cảnh giới quá hơi rối chút

một năm trước

Đỗ Bách Khoa

phàm nhân Đỗ Bách Khoa

Truyện như này viết lan man quá 1 đống cảnh giới,map đọc muốn mệt

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok