Sơ Lược Tổng Tài Giáo Hoa Lại Thượng Ngã | Ngư Nhân Nhị Đại

Thái Thượng Lão Nhân | | 756

Tóm tắt Đô thị Sảng văn

   « Tổng Tài Giáo Hoa Lại Thượng Ngã » là tiểu thuyết Đô Thị được viết bởi tác giả Ngư Nhân Nhị Đại. Nổi tiếng với bộ truyện Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Tổng Tài Giáo Hoa Lại Thượng Ngã

- Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

- Thể loại: Đô thị, Huyền huyễn, Tiên hiệp

- Bối cảnh: Hiện đại tu chân, Đô thị sinh hoạt, Đô thị tình duyên, Đô thị tu tiên

- Lưu phái: Sảng văn, Thăng cấp, Từ hôn, Đặc chủng binh

 

Nội dung

“ Thông báo tuyển dụng soái ca…”

“ Ta là tới…”

“ Ngươi tới tìm công tác a, vừa lúc nhà ta tổng tài thiếu một cái bạn trai!”

“ Không phải, ta là tới tìm hoa hậu giảng đường từ hôn…”

Siêu cấp đại cao thủ Sở Nam xa xôi vạn dặm chạy đến Minh Thành từ hôn. Kết quả một chút xe lửa đã bị chộp tới thành bá đạo mỹ nữ tổng tài giả mạo bạn trai! Vì thế cao hàn soái Sở đại hiệp liền đi lên một cái biến thân cao phú soái, làm giàu nỗ lực từ hôn…

 

Võ tu

1. Hồng Cấp ( Võ Giả Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

1.5 Bán bộ Chanh Cấp ( Bán bộ Võ Sư )

2. Chanh Cấp ( Võ Sư Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

2.5 Bán bộ Hoàng Cấp ( Bán bộ Võ Tướng )

3. Hoàng Cấp ( Võ Tướng Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

3.5 Bán bộ Lục Cấp ( Bán bộ Võ Vương )

4. Lục Cấp ( Võ Vương Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

4.5 Bán bộ Thanh Cấp ( Bán bộ Võ Thánh )

5. Thanh Cấp ( Võ Thánh Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

5.5 Bán bộ Lam Cấp ( Bán bộ Võ Đế )

6. Lam Cấp ( Võ Đế Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

6.5 Bán bộ Tử Cấp ( Bán bộ Võ Tôn )

7. Tử Cấp ( Võ Tôn Cảnh ): Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Đỉnh phong – Viên mãn [ Sơ nhập – Củng cố – Điển phong – Viên mãn ]

 

Tu chân ( Tu tiên )

1. Trúc Cơ Kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Thượng kỳ

2. Luyện Thần Kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Thượng kỳ

3. Quy Nguyên Kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Thượng kỳ

4. Huyền Uy Kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Thượng kỳ

5. Tiên Thiên Kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Thượng kỳ

6. Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh

 

Viết xuống < Tổng Tài Giáo Hoa Lại Thượng Ngã > sơ lược không dễ. Hi vọng mọi người có thể ủng hộ để mình có động lực làm thêm những bộ truyện khác nữa. Cảm ơn !!

----------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok