TIÊN HIỀN THƯ VIỆN - HẢI NẠP BÁCH XUYÊN - VIDIAN.ME

Sơ Lược Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Lão Bất Hủ | | 7258

Tóm tắt Đô thị Luyện công Vô địch Trọng sinh

   < Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên > là bộ tiểu Đô Thị Tu Chân được sáng tác bởi tác giả Thập Lý Kiếm Thần. Cố sự giảng thuật Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm – Trấn Bắc Huyền một đời Tiên Tôn nay chuyển thế trọng tu từng bước trở lại con đường đỉnh cao quát tháo phong vân.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Trọng Sinh Đô Chi Đô Thị Tu Tiên

- Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần

- Tình trạng: Đang ra

 

Giới thiệu vắn tắt

   Trần Phàm đại tu sĩ Độ Kiếp Kỳ ngã xuống trong Thiên Kiếp, rồi như một giấc mộng hắn trở về Địa Cầu thở mình còn là một thiếu niên 18 tuổi.

   Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm, hay còn gọi Trấn Bắc Huyền. Đệ tử chân truyền dưới trướng của Thương Thanh Tiên Nhân của Chân Võ Tiên Tông, kiếp trước khi hắn khoảng 30 tuổi bị Thương Thanh Tiên Nhân mang đi rời khỏi Địa Cầu, từ đây bước lên con đường tu tiên. Hắn thiên phú kinh người dùng 500 năm thời gian tu thành Độ Kiếp Kỳ được xưng là Tu Tiên Giới ngàn vạn năm có hy vọng nhất độ kiếp thành công siêu thoát vũ trụ phi thăng Tiên Giới. Nhưng đáng tiếc cuối cùng lại ngã xuống ở Thiên Kiếp bên trong.

   Hắn trọng sinh lại năm 18 tuổi, quyết tâm lần nữa trở lại đỉnh phong. Kiếp trước tu hành quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, không vượt qua nổi tâm ma kiếp. Giờ đây hắn muốn đem mỗi cảnh giới tu đến viên mãn, đúc thành vô thượng đạo cơ. Còn có những kẻ thù xưa cũ đều phải đem ân oán giải quyết hết, những sự tình thương tiếc trước đây chắc chắn sẽ không để phát sinh lần nữa.

 

Nhân vật

- Trần Phàm: Nam chính, tính cách sát phạt quyết đoán không có chuyện giả heo ăn thịt hổ. Sống với đúng bản chất mình không ai đụng đến ta thì thôi, còn nếu đã đụng đến người thân, gia đình hay là người hắn bảo hộ thì xác định là chết chắc, không nhiều lời vô nghĩa.

 

Hệ thống tu luyện

1. Luyện Khí Kỳ:

                1. Trúc Cơ Cảnh: Sơ kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

                2. Thông Huyền Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

                3. Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

1.5 Nửa bước Tiên Thiên

2. Tiên Thiên Kỳ: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

2.5 Ngưng Đan Kỳ ( Nửa bước Kim Đan – Nguyên Đan ): Nhất chuyển – Cửu chuyển.

3. Kim Đan Kỳ ( Chân Quân ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

{ Kim Đan: Hạ phẩm ( Nhất phẩm à Tam phẩm ) – Trung phẩm ( Tứ phẩm à Lục phẩm ) – Thượng phẩm ( Thất phẩm à Cửu phẩm ) – Thần phẩm ( Tuyệt phẩm ) – Thánh phẩm – Tiên phẩm }

3.5 Nửa bước Nguyên Anh ( Nửa bước Thiên Quân )

4. Nguyên Anh Kỳ ( Thiên Quân ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

{ Nguyên Anh – Thần Anh – Thánh Anh – Tiên Anh }

4.5 Nửa bước Hóa Thần ( Chuẩn Thần Quân – Bán bộ Đại Năng )

5. Hóa Thần Kỳ ( Đại Năng ): Thần Quân ( Sơ Kỳ – Trung Kỳ ) – Thần Vương ( Hậu Kỳ ) – Thần Hoàng ( Đỉnh Phong )

5.5 Nửa bước Phản Hư ( Chuẩn Thánh Nhân )

6. Phản Hư Kỳ ( Thánh Nhân – Cổ Thánh ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong ( Tiên Quân )

6.5 Nửa bước Hợp Đạo ( Tiên Đế )

7. Hợp Đạo Kỳ ( Chân Tiên ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

7.5 Nửa bước Độ Kiếp

8. Độ Kiếp Kỳ: Huyền Tiên ( Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ ) – Tiên Tôn ( Đỉnh Phong ).

9. Cửu Thiên Tiên Nhân ( Kim Tiên )

 

Nhục Thân

1. Phàm Thể.

2. Linh Thể: Tiểu thành – Đại thành – Viên mãn.

3. Thần thể: Tiểu thành – Đại thành – Viên mãn.

4. Thánh thể: Tiểu thành – Đại thành – Viên mãn.

5. Tiên thể: Tiểu thành – Đại thành – Viên mãn.

 

Linh Hồn

1. Linh Hồn.

2. Thần Hồn.

3. Tiên Hồn.

 

Đan Dược

1. Phàm Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Ngụy Linh Đan.

2. Linh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Ngụy Bảo Đan.

3. Bảo Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Ngụy Thiên Đan.

4. Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Ngụy Thần Đan.

5. Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Ngụy Thánh Đan.

6. Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

6.5 Ngụy Tiên Đan.

7. Tiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

 

Phẩm Chất Đan Dược

1. Hạ phẩm: Hạ hạ phẩm – Hạ trung phẩm – Hạ thượng phẩm.

2. Trung phẩm: Trung hạ phẩm – Trung trung phẩm – Trung thượng phẩm.

3. Thượng phẩm: Thượng hạ phẩm – Thượng trung phẩm – Thượng thượng phẩm.

4. Cực phẩm.

5. Tuyệt phẩm.

 

Luyện Đan Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Luyện Đan Đại Sư

11. Luyện Đan Tông Sư

12. Thiên Đan Sư

13. Thần Đan Sư

14. Thánh Đan Sư

15. Tiên Đan Sư

 

Dược Liệu

1. Thảo Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Bán Linh Dược.

2. Linh Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Chuẩn Bảo Dược.

3. Bảo Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Chuẩn Thiên Dược:

4. Thiên Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Chuẩn Thần Dược.

5. Thần Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Chuẩn Thánh Dược:

6. Thánh Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

6.5 Chuẩn Tiên Dược.

7. Tiên Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

 

Binh Khí / Pháp Bảo

1. Pháp Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Chuẩn Linh Bảo.

2. Linh Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Chuẩn Thiên Bảo.

3. Thiên Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Chuẩn Thần Bảo:

4. Thần Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Chuẩn Thánh Bảo:

5. Thánh Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Chuẩn Tiên Bảo.

6. Tiên Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

 

Luyện Khí Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Luyện Khí Đại Sư

11. Luyện Khí Tông Sư

12. Thiên Khí Sư

13. Thần Khí Sư

14. Thánh Khí Sư

15. Tiên Khí Sư

 

Trận Pháp

1. Pháp Trận

2. Linh Trận

3. Thiên Trận

4. Thần Trận

5. Thánh Trận

6. Tiên Trận

 

Trận Pháp Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Trận Pháp Đại Sư

11. Trận Pháp Tông Sư

12. Thiên Trận Sư

13. Thần Trận Sư

14. Thánh Trận Sư

15. Tiên Trận Sư

 

Công Pháp

1. Phàm Quyết

2. Linh Quyết

3. Thiên Quyết

4. Thần Quyết

5. Thánh Quyết

6. Tiên Quyết

 

Phù Lục

1. Phù Lục

2. Linh Phù

3. Thiên Phù

4. Thần Phù

5. Thành Phù

6. Tiên Phù

 

Thú Loại

1. Yêu Thú

2. Linh Thú

3. Thần Thú

4. Thánh Thú

5. Tiên Thú

 

Linh Căn

1. Tạp Phẩm

2. Hạ Phẩm

3. Trung Phẩm

4. Thượng Phẩm

5. Cực Phẩm

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Huỳnh Cửu Gia

phàm nhân Huỳnh Cửu Gia

Truyện này không phải bên Yy ra rất nhiều chương rồi hay sao ?

một năm trước

Huỳnh Cửu Gia

phàm nhân Huỳnh Cửu Gia

Truyện này không phải bên Yy ra rất nhiều chương rồi hay sao ?

một năm trước

Hhhhhhh

thác cương Hhhhhhh

Trc h toàn đọc luôn k để ý h dc mở mang tầm mắt 😳

một năm trước

Thuviker

phàm nhân Thuviker

May quá đọc được, chứ loạn quá

một năm trước

Hồnghoang

khấu cung Hồnghoang

Cho hỏi đọc bài kiểu gì vậy ạ

một năm trước

Tịnh Thiên Hải

phàm nhân Tịnh Thiên Hải

Chào các đạo lão , tiểu bối mới tới mong được chỉ bảo nhiều hơn

một năm trước

Vô Danh - Cực Hạn Vô Cực

hoa cái Vô Danh - Cực Hạn Vô Cực

Ta đi cầu học đạo, ai biết chỉ

một năm trước

Lữ thiên thụ

huyền mệnh Lữ thiên thụ

Hệ thống cảnh giới quá là loạn a @@...

một năm trước

Thái Thượng Lão Nhân

hoa cái Thái Thượng Lão Nhân

tác giả viết thế chứ tui có biết gì đâu :)))

Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

bongdalu | Fa88 | https://bet169.online/ | Bắn cá h5 | Winbet | MU88 | https://kubet.az | kubet88.org | https://kubet77.asia/ | xem trực tiếp bóng đá xoilac | ok vip | Fcb8 | F8BET | Jun88 | Kubet77

UP TOP