Sơ Lược Tuyệt Thế Vũ Thần

Thái Thượng Lão Nhân | | 16619

Tóm tắt Huyền huyễn Trọng sinh Sảng văn Xuyên không

   < Tuyệt Thế Vũ Thần > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Tịnh Vô Ngân. Cố sự giảng thuật về Lâm Phong một đời cường nhân, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Tuyệt Thế Vũ Thần

- Tác giả: Tịnh Vô Ngân

- Thể loại: Cổ Đại, Dị Thế Đại Lục, Đông Phương Huyền Huyễn, Tu Chân Văn Minh

- Lưu phái: Sảng Văn, Kiếm Đạo, Trọng Sinh, Xuyên Không

- Tình trạng: Hoàn thành

 

Nội dung

   Cửu Tiêu Đại Lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, võ đạo vi tôn, kẻ yếu tầm thường bị người khi nhục, cường giả giận dữ máu chảy thành sông.

   Võ đạo hoàng giả có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông động tắc thì thiên kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn. Lâm Phong một đời cường nhân, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung.

 

Tu vi

* Đế Đạo:

1. Khí Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

2. Linh Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

3. Huyền Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

4. Thiên Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

5. Tôn Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

6. Võ Hoàng Cảnh: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị – Vô địch

7. Đế Cảnh:

            - Đại Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

            - Thiên Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

            - Thánh Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

8. Thánh Vương Cảnh: Tiểu thành – Đại thành – Vô thượng

9. Bán Thần Cảnh

10. Thần Linh Cảnh

 

* Cấm Kỵ Chi Đạo:

1. Khí Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

2. Linh Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

3. Huyền Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

4. Thiên Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

5. Tôn Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

6. Võ Hoàng Cảnh: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị – Vô địch

7. Chúa Tể Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong

8. Bán Thần Cảnh

9. Sáng Thế Thần Cảnh

 

Kiếm đạo

1. Kiếm Ý: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Kiếm Thể

3. Tụ Thể Nhập Vi

4. Nhân Kiếm Hợp Nhất

5. Thiên Nhân Hợp Nhất

6. Kiếm Đạo Ý Chí

7. Kiếm Chi Hàm Nghĩa

8. Kiếm Đạo Pháp Tắc

9. Kiếm Chi Đạo Ý

10. Thiên Đạo Chi Lực – Căn Nguyên Lực

 

Côn pháp / Võ kỹ

1. Hoàng Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

2. Huyền Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Địa Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Kinh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Kinh ( Cổ Kinh ): Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Pháp ( Cổ Kinh Thánh ): Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Binh khí

1. Phàm Khí

2. Linh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Thánh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Hoàng Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Đế Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thánh Vương Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

9. Siêu Thánh Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Đan dược

1. Phàm Đan

2. Linh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Tiên thảo

1. Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

2. Linh Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Yêu thú

1. Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Linh Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

3. Huyền Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

4. Thiên Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

5. Yêu Tôn: Nhất cấp – Cửu cấp

6. Yêu Hoàng: Nhất cấp – Cửu cấp

7. Yêu Đế: Nhất cấp – Cửu cấp

8. Yêu Thánh: Nhất cấp – Cửu cấp

9. Bán Yêu Thần: Nhất cấp – Cửu cấp

10. Yêu Thần: Nhất cấp – Cửu cấp

-----------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok