Sơ Lược Tuyệt Thế Vũ Thần

Thái Thượng Lão Nhân | | 441

Tóm tắt Huyền huyễn Luyện công Tùy thân Học viện

   < Tuyệt Thế Vũ Thần > là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Tịnh Vô Ngân. Cố sự giảng thuật về Lâm Phong một đời cường nhân, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung.

 

Thông tin cơ bản

- Tên: Tuyệt Thế Vũ Thần

- Tác giả: Tịnh Vô Ngân

- Thể loại: Cổ Đại, Dị Thế Đại Lục, Đông Phương Huyền Huyễn, Tu Chân Văn Minh

- Lưu phái: Sảng Văn, Kiếm Đạo, Trọng Sinh, Xuyên Không

- Tình trạng: Hoàn thành

 

Nội dung

   Cửu Tiêu Đại Lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, võ đạo vi tôn, kẻ yếu tầm thường bị người khi nhục, cường giả giận dữ máu chảy thành sông.

   Võ đạo hoàng giả có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông động tắc thì thiên kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn. Lâm Phong một đời cường nhân, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung.

 

Tu vi

* Đế Đạo:

1. Khí Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

2. Linh Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

3. Huyền Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

4. Thiên Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

5. Tôn Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

6. Võ Hoàng Cảnh: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị – Vô địch

7. Đế Cảnh:

            - Đại Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

            - Thiên Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

            - Thánh Đế: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị

8. Thánh Vương Cảnh: Tiểu thành – Đại thành – Vô thượng

9. Bán Thần Cảnh

10. Thần Linh Cảnh

 

* Cấm Kỵ Chi Đạo:

1. Khí Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

2. Linh Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

3. Huyền Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

4. Thiên Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

5. Tôn Võ Cảnh: Nhất trùng – Cửu trùng

6. Võ Hoàng Cảnh: Hạ vị – Trung vị – Thượng vị – Vô địch

7. Chúa Tể Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong

8. Bán Thần Cảnh

9. Sáng Thế Thần Cảnh

 

Kiếm đạo

1. Kiếm Ý: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Kiếm Thể

3. Tụ Thể Nhập Vi

4. Nhân Kiếm Hợp Nhất

5. Thiên Nhân Hợp Nhất

6. Kiếm Đạo Ý Chí

7. Kiếm Chi Hàm Nghĩa

8. Kiếm Đạo Pháp Tắc

9. Kiếm Chi Đạo Ý

10. Thiên Đạo Chi Lực – Căn Nguyên Lực

 

Côn pháp / Võ kỹ

1. Hoàng Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

2. Huyền Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Địa Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Kinh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Kinh ( Cổ Kinh ): Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Pháp ( Cổ Kinh Thánh ): Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Binh khí

1. Phàm Khí

2. Linh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Thánh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Hoàng Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Đế Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thánh Vương Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

9. Siêu Thánh Binh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Đan dược

1. Phàm Đan

2. Linh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Tiên thảo

1. Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

2. Linh Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

3. Huyền Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

4. Thiên Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

5. Hoàng Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

6. Đế Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

7. Thánh Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

8. Thần Tiên Thảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm

 

Yêu thú

1. Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

2. Linh Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

3. Huyền Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

4. Thiên Yêu Thú: Nhất cấp – Cửu cấp

5. Yêu Tôn: Nhất cấp – Cửu cấp

6. Yêu Hoàng: Nhất cấp – Cửu cấp

7. Yêu Đế: Nhất cấp – Cửu cấp

8. Yêu Thánh: Nhất cấp – Cửu cấp

9. Bán Yêu Thần: Nhất cấp – Cửu cấp

10. Yêu Thần: Nhất cấp – Cửu cấp


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm: Hàn Tuyệt

Đấu Phá Thương Khung: Tiêu Viêm luyện đan chơi

Phàm nhân tiên giới thiên: Ta kháo! Cửu Nguyên Đạo Tổ thật sự là Lý Nguyên Cứu

Review Sự im lặng của bầy cừu

Đế Bá Phiên Ngoại: Trảm Tiên Chiến Dịch — Phần 3

Nguyên Tôn: Xác định xong hậu cung của Chu Nguyên, Yêu Yêu và Tô Ấu Vi có thể trở thành chính thê, Vũ Dao trở thành cái thứ hai của Vân Vận

Mao Sơn Tông

TOP TRUYỆN SẮC HIỆP HAY NHẤT 2021 (P2)

Đại Đạo Độc Hành đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Trần Phàm

Review Tớ thích cậu hơn cả Harvard

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn Đại Đế hố thảm con rể, Phượng Thiên lại muốn giáo huấn Trương Nhược Trần!

Thần Khí mạnh nhất bên trong Đế Bá là cái nào?

Tô thị A Thập Lục - T-7: Tu chân liêu thiên quần

Các nhân vật vô địch cùng cảnh giới trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên

NHỮNG TÌNH TIẾT NGU NGỐC NHẤT TRONG TIỂU THUYẾT MÀ BẠN TỪNG ĐỌC

Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 1

Tinh Môn: Vẻn vẹn bốn tháng, đổi mới 294 vạn chữ, khủng bố như vậy!!!

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ tập 65: Chính thức lại sửa nguyên tác, nhan sắc nữ chủ thăng cấp, thân phận ba đại phản đồ bị bại lộ, nữ mị ma đại chiến nữ chủ

Ngu Nhạc Xuân Thu đẹp không? Ngu Nhạc Xuân Thu giảng cố sự gì?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

AE3888 | game bài đổi thưởng | https://789bet.blog

UP TOP